СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

ДРУГИ ДИО СПИСКА:

ЈОКИЋ - КНЕЖЕВИЋ - КОМАТИНА - КРЏИЋ - ЛАБОВИЋ - ЛАЛЕВИЋ - МИКИЋ - НОВИЋЕВИЋ ОГЊАНОВИЋ - ПАУНОВИЋ - ПЕТРОВИЋ - ПОПАДИЋ - ПОПОВИЋ - РАДЕВИЋ - РАДЕНОВИЋ РАДУЛОВИЋ - САВИЋ - СИМОВИЋ - СИМОНОВИЋ - СТЕШЕВИЋ - СТОЛЕВИЋ - ТОМОВИЋ

ЋУЛАФИЋ - ЦАНИЋ - ШОШКИЋ

ИЗВОР:

(Списак жртава рата - Музеј жтрава геноцида - Београд), (Списак жртава са споменика на Чакору), (Ватре са Комова - Група аутора), (21 СС дивизија Скендербег - Павле Џелетивић), (Изјаве презивјелих и њихових потомака), (Споменица Црногорским антифашистима 1941/45 - Општина Плав)

 

 

     

ЈОКИЋ

254

   

Бојана

     

(Споменик на Чакору) Јокић Бојана

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Бојана

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Бојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

255

Петар

 

Боса (5)

     

(Споменик на Чакору) Јокић Боса

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Боса

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Боса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

256

Петар

 

Вера (1)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Петар) Вера, рођенa 1943. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022089)

257

Н.

 

Владо

     

(Споменик на Чакору) Јокић Н. Владо

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Владо

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Владо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

258

Влада

 

Војка (6)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Влада) Војка, рођенa 1938. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021010)

259

   

Вук

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Вук, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

260

Милош

*1

Вука (33)

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић М. Вука

261

П.

*1

Вука

     

(Споменик на Чакору) Јокић П. Вука

262

   

Вукослав

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Вукослав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

262

М.

 

Вукосава (31)

     

(Споменик на Чакору) Јокић М. Вукосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић М. Вукосава

263

М.

 

Вукота

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић М. Вукота

264

Никодин

 

Вукота (36)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Никодин) Вукота, рођен 1908. из Велике, убијен 1944. код куће на Чакору (0454032007)

(Споменик на Чакору) Јокић Н. Вукота

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Н. Вукота

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Вукота, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

265

Млађен

 

Дмитар

     

Од задобијених рана умро.

266

Велиша

 

Душан (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Велиша) Душан, рођен 1923. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923020002)

(Споменик на Чакору) Јокић В. Душан

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић В. Душан

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Душан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

267

Крсто


Зорка (24) супруга Милована Јокића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Крсто) Зорка, рођенa 1920. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021036)

(Споменик на Чакору) Јокић М. Зорка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић М. Зорка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Мато) Симоновић: На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Ту су убили жену Милована Јокића (Зорка), у наручју је имала женско дијете (остало је живо).

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Зорка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

268

   

Илија

     

(Споменик на Чакору) Јокић Илија

269

   

Јела

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Јела, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

270

Милија

 

Јеша (45)

     

(Споменик на Чакору) Јокић М. Јеша

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић М. Јаша

271

Петар

 

Коса (3)

272


 

Лака, рођена Раденовић, супруга М. Јокића

     

(Споменик на Чакору) Јокић М. Лака

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић М. Лака

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Момчило А. Гојковић - Лешов: Сигурно знам да су том приликом из засеока Тоцила страдала: Јокић Љака (име не знам), рођена Раденовић.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Лака, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

273

Михаило

 

Марија (9)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Михаило) Марија, рођенa 1935. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021014)

(Споменик на Чакору) Јокић Марија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Марија

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Марија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

274

Томица

 

Марија (5)

275

Петар

 

Марина - Мара (рођ.1944)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Петар) Мара, рођенa 1944. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022090)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Марина, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

276

Вукашин

 

Марица (54) рођена Живаљевић, супруга Вукајла Јокића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Вукашин) Марица, рођенa 1890. из Велике, убијена од Немаца 1944. у директном терору (2923022090)

(Споменик на Чакору) Јокић В. Марица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић В. Марица

(Свједочење) Радисав Јокић: 28. јула је погинула Марица - Мага, удата у Јокића за Вукајла, родом од Живаља из Ржанице. Ту је погинула Мага и Станисалв.

277

Р.

 

Марица

278

Т.

 

Миладин

     

(Споменик на Чакору) Јокић Т. Миладин

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Т. Миладин

279

М.

 

Милета

280

Р.

 

Милета

     

(Споменик на Чакору) Јокић Р. Милета

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Р. Милета

281

   

Милена

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Милена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

282

   

Миливоје

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Миливоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

283

Милун

 

Милија (62)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Милун) Милија, рођен 1882. из Велике, убијен од Немаца 1944. у директном терору (0453024004)

(Споменик на Чакору) Јокић М. Милија

284Милка (34) супруга Гаврила Јокића

     

(Свједочење) Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.: Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. жена Гацвра Јокића са двоје дјеце.

285

П.


Милован

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић П. Милован

286

Ф.

 

Милован

     

(Споменик на Чакору) Јокић Милован

287

Б.

 

Милоје

288

Ђ.

 

Милоје

     

(Споменик на Чакору) Јокић Ђ. Милоје

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Ђ. Милоје

289

А.

 

Милосава

     

(Споменик на Чакору) Јокић А. Милосава

290

Милован

 

Милосава (5)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Милована) Милосава, рођенa 1939. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021037)

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић М. Милосава

291

Богдан

 

Милунка (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Богдан) Милунка, рођенa 1926. из Брезојевице, убијена 1944. у директном терору (2921001032)

(Споменик на Чакору) Јокић Б. Милунка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Б. Милунка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: У нашим кућама су нашли и кћерку Богдана Јокића из Брезојевице.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

292

Томица

 

Михаило (46)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Томица) Михаило, рођен 1898. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021012)

(Споменик на Чакору) Јокић Т. Михаило

293

М.

 

Миља

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић М. Миља

294

   

Немања

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Немања, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

295

А.

 

Новица

     

(Споменик на Чакору) Јокић А. Новица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Новица

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Новица, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

296

Рацо

 

Полексија (42) супруга Г. Јокића

     

(Споменик на Чакору) Јокић Г. Полексија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Г. Полексија

297

Тодор

 

Радован (80)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Тодор) Радован, рођен 1864. из Новшића, убијен 1944. у директном терору (2922018004)

(Споменик на Чакору) Јокић Т. Радован

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Т. Радован

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Радован, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

298

Михаило

 

Радосав - Раде (2)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Михаило) Раде, рођен 1942. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021016)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Радосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

299

Зако

 

Радосава (35)

     

(Споменик на Чакору) Јокић З. Радосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић З. Радосава

300

Богдан

*

Радослав (4)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Богдан) Радосав, рођен 1940. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021011)

301

   

Радослава (64) супруга Радисава Јокића

     

(Свједочење) Радисав Јокић: 28. јула је убијена Радослава, Симова мајка, удата у Јокића за Радисава.

302

Зако

*2

Стамат (52)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Зако) Стамат, рођен 1892. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022083)

(Споменик на Чакору) Јокић З. Стамат

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић З. Стамат

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: На дан покоља међу првима је убијен Стамат З. Јокић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Стамат, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

303

З.

*2

Стамен

304

Михаило

 

Станија (7)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Михаило) Станија, рођенa 1937. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021015)

305

   

Станисава (30)

     

(Споменик на Чакору) Јокић Станисава

306


 

Станисава, рођена Џудовић, супруга Алексе Лека Јокића

     

(Споменик на Чакору) Јокић А. Станисава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић А. Станисава

(Свједочење) Рашко (Драгомир) Јокића: Моју бабу Станисаву, рођену Џудовић, удату за мога ђеда Алексу Леку Јокића нашли су угљенисану у својој кући.

307

Периша

 

Станисава (48)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Периша) Станислава, рођенa 1896. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020025)

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић Станисава

308

   

Станислав

     

(Свједочење) Радисав Јокић: 28. јула је погинула Марица - Мага, удата у Јокића за Вукајла, родом од Живаља из Ржанице. Ту је погинула Мага и Станисалв.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Станислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

309

Јефто

 

Станисава (44)

310

Милош

*

Станисава (24)

311

Никодин

 

Станислава (55)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Никодин) Станислава, рођенa 1889. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021013)

312


 

Станица, рођена Бошковић, супруга Милоша Јокића

     

(Споменик на Чакору) Јокић М. Станица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић М. Станица

(Свједочење) Мирко Јокић - Капетан: 28, јула убијена је моја баба Станица, рођена Бошковић, жена Милоша Јокића - Кршање

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

313

Тодор

 

Станица (52) супруга М. Јокића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Тодор) Станица, рођенa 1892. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020001)

(Споменик на Чакору) Јокић М. Станица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић М. Станица

314

   

Томислав

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Томислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

315

Јеремија


Фема (64) супруга Новице Јокића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јокић (Jeремија) Фема, рођенa 1880. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021009)

(Споменик на Чакору) Јокић Н. Фема

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јокић X. Фема

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јокић Фема, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       
     

КНЕЖЕВИЋ

(Свједочења) Прог. др Марко Канежевић: Жарка Бранкова Кнежевић са Иванпоља побјегла је у Новшиће са раном на рамену. Задесила се у породичној кући у моменту када су злочинци банули на врата и убили јој бабу и мајку, а њу ранили. Жарка се послије рата удала и данас живи у Брезојевицама.

316

Радош

 

Видра (26) (у другом стању) рођена Ђиновић, супруга Михаила - Митана Кнежевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Михаило) Видра, рођенa 1918. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021047)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Видра

(Свједочење) Предраг Т. Шћепановић: У Велици  28. јула 1944. убијена је моја тетка Видра, супруга окружног капетана Михаила Митана кнежевића из Велике. Она је кћерка Радоша Миличкова Ђиновић, учитеља у Плаву, родом из Краљских Бара. На дан погибије, била је у другом стању, пред порођајем. Убијена је са кћерком Радосавом, а Бранку је спасио њемаћки официр. узевши је с мртве мајке. Послије чертири мјесеца оставио је начување у кућу Ђура Влаховића у Брези код Колашина.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Видра, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

317

Михаило

 

Даринка - Дарка рођена Јанковић супруга Радисава Кнежевића

     

(Споменик на Чакору) Кнежевић Р. Дарка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Р. Дарка

(Свједочење) Милутин (Мирков) Пауновић: Партизани су одвели рањену моју мајку заједно са Даринком Кнежевић Рамшић, ћерком мајора Јанковића. Од задобијених рана умрле су крајем августа 1944. у Горње Липово код Колашина у партизанској болници.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

Миличко

 

Добрица (рођена 1944)

     

Новорођенче, старо 10 дана

318

Андро

 

Драга (17)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Андро) Драга, рођенa 1927. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021067)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Драга

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Драга

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара:  У кући њеног дјевера Андра Кнежевића, нашла је леш Драге (18), кћерке Андра и Лепосаве Кнежевић, од осамнаест година.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Драга, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

319

Миличко

 

Драгица - Драга (9)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Милчко) Драга, рођена 1937. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923020012)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Драга

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Драга

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милица (Миличка) Бјелановић, рођена Кнежевић: Код нашe кућe убијеa je моја сестра Драгица (9).

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Мила - Гана (Радула) Кнежевић: У кући Миличка Кнежевића је убијен Драгица (2), кћер Миличка и Раките Кнежевић.

(Свједочење) Проф др. Мирко Брковић: У кући Миличка Кнежевића убијена је Драгица, ћерка Миличка Кнежевића.

320

Андро

 

Илинка (9)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Андро) Илинка, рођенa 1935. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021068)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Илинка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Илинка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара:  У кући њеног дјевера Андра Кнежевића, нашла је леш Илинке (9), кћерке Андра и Лепосаве Кнежевић, од девет година

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Илинка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

321

Батрић

 

Јела (57) рођерна Турковић, супруга Радула Кнежевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Батрић) Јела, рођенa 1887. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021069)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Јела

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Јела

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуне Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара,  у кући Радула Кнежевића, убијена је Јела (30), рођена Турковић, жена Радула Кнежевића и њена сестра чијег се имена не сјећам.

322

Крсто

 

Јелица (64) рођена Раденовић, супруга Тодора Тоша Кнежевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Тодор) Јелица, рођенa 1880. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021070)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Јелица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Јелица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара: У кући Тоша Кнежевића, убијена је Јелица (60), рођена Раденовић.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Јелица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

323

Радош

 

Лепа (37)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Радош) Лепа, рођенa 1907. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021066)

324

Ђуро

 

Лепосава (43), рођена Ђуричанин, супруга Андра Кнежевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Ђуро) Лепосава, рођенa 1901. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021030)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Лепосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Лепосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара:  У кући њеног дјевера Андра Кнежевића, нашла је леш Лепосаве, жене Андра Кнежевића, рођене Ђуричанин.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Лепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

325

М.

 

Лепосава

     

(Споменик на Чакору) Кнежевић М. Лепосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Лепосава

326

Вукота

 

Љубица (45), рођена Бјелановић, супруга Филипа Кнежевића

     

(Споменик на Чакору) Кнежевић Љубица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Љубица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара:  У кући Филипа Кнежевића, убијена је Љубица (45), рођена Бјелановић.

(Свједочење) Голуб (Вујко) Кнежевић: Као дјечак слушао сам причу моје бабе Милунке Миљове - Милијине Кнежевић (рођена Армуш из Шекулар, ка путу испод Радулеве њиве видјела је два војника са упереним пушкама ка Љуби Филиповој Кнежевић а одмах затим је зачула рафал. Љуба се стропоштала на пут.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Љубица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

327

Б.

 

Марко

328

Симон

 

Милица (42)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Симон) Милица, рођенa 1902. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021049)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Милица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Милица

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

329

Радосав

 

Милка (4) умрла у збјегу

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

330

Јован

*1

Милосав (48)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Јован) Милосав, рођен 1896. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021071)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Милосав, рођен____ Велика, убијен ____ Велика.

 

Радосав

 

Милосав (3) умро у збјегу

331

Ј.

*1

Милосава

     

(Споменик на Чакору) Кнежевић Ј. Милосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Ј. Милосава

332

Миличко

 

Милосава (3 мјес.)

     

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милица (Миличка) Бјелановић, рођена Кнежевић: Код нашe кућe убијеa je моја сестра Милосава, која је тада имала свега три мјесеца.

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Мила - Гана (Радула) Кнежевић: У кући Миличка Кнежевића је убијен и друга кћер Миличка и Раките Кнежевић, која је имала свега 5 дана и још није била крштена.

(Свједочење) Проф др. Мирко Брковић: У кући Миличка Кнежевића убијена је Милосава, ћерка Миличка Кнежевића.

 

Радосав

 

Милосава (2) умрла у збјегу

333

Милић

 

Милунка (1)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Милић) Милунка, рођена 1943. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923020013)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Милунка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Милунка

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

334


 

Мирка

     

(Споменик на Чакору) Кнежевић Мирка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Мирка

335

Мијајло

 

Мирка (26), рођена Вучетић, супруга Бранка Кнежевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Мијајло) Мирка, рођенa 1918. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021073)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Б. Мирка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Б. Мирка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара:  У кући Милосава Кнежевића, убијена је Мирка (25), жена Бранка Кнежевића, рођена Вучетић, снаха Симоне и Милосава Кнежевића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Мирка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

336

Алекса-Леко

 

Неђељко (6)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Леко) Неђељко, рођен 1938. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021064)

(Сп) Кнежевић Неђељко

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Недељко

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара:  У кући Лека Кнежевића, убијен је Недељко (6), син Лека и Стојанке Кнежевић.

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Радоје (Леко) Кнежевић: Тог јутра убијен ми је брат Неђељко (5), па затим спаљен.

(Свједочење) Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић: Тога дана остала сам без петогодишњег брата Неђељка, али не знам под којим околностима. Нијесам видјела ни да су га заклали ни запалили, али га више никад нијесам видјела.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Недељко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

337

   

Никола

     

(Споменик на Чакору) Кнежевић Никола

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Никола

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Никола, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

338

Алекса-Леко

 

Рабија (16)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Леко) Рабија, рођенa 1928. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021063)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Рабија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Рабија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара:  У кући Лека Кнежевића, убијена је: Рабија (18), кћерка Лека и Стојанке, Кнежевић.

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Радоје (Леко) Кнежевић: Сестру Рабу (18) убили су на кућном прагу док је жељела да заштити мајку и млађу браћу. И она је изгорела. Остао је дио трупа и прамен косе.

(Свједочење) Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић: 28. јула 1944 године живу су запалили моју 17-годишњу сестру Рабу.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Рабија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

Милић

 

Радослав (24) умро у збјегу

339

Михаило

 

Радосава (5)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Михаило) Радосава, рођенa 1939. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021048)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Радосава

(Свједочење) Предраг Т. Шћепановић: У Велици  28. јула 1944. убијена је моја тетка Видра, супруга окружног капетана Михаила Митана кнежевића из Велике. Она је кћерка Радоша Миличкова Ђиновић, учитеља у Плаву, родом из Краљских Бара. На дан погибије, била је у другом стању, пред порођајем. Убијена је са кћерком Радосавом, а Бранку је спасио њемаћки официр. узевши је с мртве мајке. Послије чертири мјесеца оставио је начување у кућу Ђура Влаховића у Брези код Колашина.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Радосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

340

Вуле

 

Ракита (43) рођена Томовић, жена Миличка Кнежевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Вуле) Ракита, рођенa 1901. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020011)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Ракита

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Ракита

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милица(Миличка) Бјелановић, рођена Кнежевић: Код нашe кућe убијеa je моја мајка, Ракита Кнежевић, рођена Томовић (45). Ракита није остала на мјесту мртва, већ је живјела још око 24 сата, а онда је издахнула.

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Мила - Гана (Радула) Кнежевић: У кући Миличка Кнежевића је убијена Ракита (35), супруга Миличка Кнежевића.

(Свједочење) Проф др. Мирко Брковић: У кући Миличка Кнежевића убијена је Ракита, жена Миличка Кнежевића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Ракита, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

341

Алекса-Леко

 

Ратко (2)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Леко) Ратко, рођен 1942. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021065)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Ратко

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Ратко

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара:  У кући Лека Кнежевића, убијен је Ратко - од годину дана, син Лека и Стојанке Кнежевић.

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Радоје (Леко) Кнежевић: Тог јутра убијен ми је брат Раткко (11 мјесеци), па затим спаљен.

(Свједочење) Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић: 28. јула 1944 године живог су запалили мог најмлађег брата Ратка, коме је било нешто преко годину дана.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Ратко, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

342

Андрија

 

Роса (36)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Андрија) Роса, рођенa 1908. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021074)

343

Ј.

 

Симона

     

(Споменик на Чакору) Кнежевић Симона

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Симона

344

Радомир


Симона (46), рођена Попадић, супруга Милосава Кнежевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Милосав) Симона, рођенa 1898. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021072)

(Споменик на Чакору) Кнежевић М. Симона

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић М. Симона

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара:  У кући Милосава Кнежевића, убијена је Симона (65), жена Милосава Кнежевића, рођена Попадић.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Симона, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

346

Милош

 

Славка - Слава (14)

     

(Музеј Жртава Геносида) Кнежевић (Милош) Славка, рођенa 1930. из Мурине, убијена 1944. у директном терору (2922016017)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Славка

(Свједочење) Стана - Ћана (Милош) Коматина, рођена Кнежевић: Зликовци су куршумома изрешетали моју петнаестогодишњу сестру Славку - Славу и продужили даље према кући Мине Вуковића.

347

   

Славко

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Славко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

348

Лука

 

Станојка (3)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Лука) Станојка, рођенa 1941. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021050)

349

Топо

 

Стојанка (49) рођена Јокић, супруга Алексе Лека Кнежевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Кнежевић (Леко) Стојанка, рођенa 1895. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021062)

(Споменик на Чакору) Кнежевић Стојанака

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Кнежевић Стојанака

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара:  У кући Лека Кнежевића, убијена је Стојананка (42), жена Лекова, рођена Јокић.

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Радоје (Леко) Кнежевић: Тог јутра убијена ми је мајка Стојанка, па затим спаљена.

(Свједочење) Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић: Кад запалише кућу, видим, мајка Стојанка утрча унутра. Хтјела је да извуче Ратка... И није се вратила - заједно су изгорели. Ратку непуне двије године а мајци 40.

350

   

Стојанка - Стоја (54)

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Кнежевић Стоја, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       
     

КОМАТИНА

351

Васо

 

Комнен (5)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Коматина (Васо) Комнен, рођен 1939. из Мурине, убијен 1944. у директном терору (2922015046)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Коматина Б. Комнен, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

352

Миљан

 

Станојка (46)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Коматина (Миљан) Станојка, рођена 1898. из Мурине, убијена 1944. у директном терору (2922015045)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Коматина Стојанка, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

353

Аврам

 

Дијете

     

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Жибаљевић: Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијен је дијете Аврам Коматине из Машнице, име му не знам.

       
     

КРЏИЋ

354

Рашова

 

Зека рођена Томовић, супруга Раша Крџића

     

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Драгуне Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара,  у кући Реље Томовића, убијена је: Зека, рођена Томовић, сестра Реље Томовића удата за Раша Крџића.

355

Кола

 

Новка (49) рођена Рмуш

     

(Музеј Жртава Геноцида) Крџић (Кола) Новка, рођена 1895. из Машнице, убијена 1944. у директном терору (2922015011)

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Драгуне Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара,  у кући Реље Томовића, убијена је: Новка Крџић, рођена Рмуш из Шекулара.

       
     

ЛАБОВИЋ

356

   

Љубица

     

(Споменик на Чакору) Лабовић Љубица

       
     

ЛАЛЕВИЋ

357

   

Душан

       
     

МИКИЋ

358

   

Љубица

359

Јован

 

Симона(74)

     

(Музеј Жртава Геноцида)  Микић (Јован) Симона, рођена 1870. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022085)

(Споменик на Чакору) Микић Симона

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Микић Симона

360

Тодор

 

Симона (56)

     

(Музеј Жртава Геноцида)  Микић (Тодор) Симона, рођена 1888. из Велике, убијена 1944. у директном терору (0231001004)

       
     

НОВИЋЕВИЋ

361

Лабуд

 

Драгољуб (20)

     

(Музеј Жртава Геноцида)  Новићевић (Лабуд) Драгољуб, рођен 1924. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923020050)

(Споменик на Чакору) Новићевић Драгољуб

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Новићевић Драгољуб

       
     

ОГЊАНОВИЋ

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Жибаљевић: Испред мене убили су жену Вука Огњановића

 

Радоња

 

Женско дијете

362

Љубо

 

Боро (7)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Огњановић (Љубо) Боро, рођен 1937. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2922018029)

(Споменик на Чакору) Огњановић Боро

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић Боро

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубио Боро (8) син Љуба Огњановића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Огњановић Боро, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

363

Милован

 

Грана (40)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Огњановић (Милован) Грана, рођена 1904. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021020)

364

   

Коса (12)

     

(Споменик на Чакору) Огњановић Коса

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић Коса

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Огњановић Коса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

365

   

Лепосава

     

(Споменик на Чакору) Огњановић Лепосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић Лепосава

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Огњановић Љепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

366

   

Љубица

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић Љубица

367

Рајко

 

Милосава (37) рођена Лекић, супруга Арсенија - Цаке

     

(Музеј Жртава Геноцида) Огњановић (Рајко) Милосава, рођена 1914. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2922018025)

Споменик на Чакору) Огњановић Милосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић Милосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Дивне (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић у Вукадиновом потоку живот је изгубила: Милосава (37) рођена Лекић, супруга Арсенија Чаке Огњановића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Огњановић Милосав_, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

368

Миливоје

 

Пуниша (54)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Огњановић (Миливоје) Пуниша, рођен 1890. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021017)

(Споменик на Чакору) Огњановић Пуниша

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић Пуниша

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Огњановић Пуниша, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

369

Богдан

 

Рада (38) супруга Љуба Огњановића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Огњановић (Богдан) Рада, рођена 1906. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2922018028)

(Споменик на Чакору) Огњановић Рада

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић Рада

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Дивне (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић у Вукадиновом потоку живот је изгубила: Рада (40) супруга Љуба Огњановића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Огњановић Рада, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

370

В.

 

Радмила

     

(Споменик на Чакору) Огњановић В. Радмила

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић В. Радмила

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Огњановић В. Радмила, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

371

Симон


Радомир (3)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Огњановић (Симон) Радомир, рођен 1941. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2922018026)

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Дивне (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић у Вукадиновом потоку живот је изгубила: Станија супруга Сима Огњановића, која је била при порођају и њихова два сина чијих се имена не сјећам.

372

Љубо

 

Радослав (6)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Огњановић (Љубо) Радослав, рођен 1938. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2922018030)

(Споменик на Чакору) Огњановић Радослав

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић Радослав

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Дивне (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић у Вукадиновом потоку живот је изгубио: Радослав (5) син Љуба Огњановића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Огњановић Радослава, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

373

Симон


Ратомир (10)

     

(Споменик на Чакору) Огњановић Ратомир

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић Ратомир

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Дивне (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић у Вукадиновом потоку живот је изгубила: Станија супруга Сима Огњановића, која је била при порођају и њихова два сина чијих се имена не сјећам.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Огњановић Ратомир, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

374

Милета

 

Станија (24)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Огњановић (Милета) Станија, рођена 1920. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2922018027)

(Споменик на Чакору) Огњановић Станија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић Станија

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Огњановић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

375


 

Станија (35) (у другом стању) супруга Симона Сима Огњановића

     

(Споменик на Чакору) Огњановић Станија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Огњановић С. Станија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Дивне (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић у Вукадиновом потоку живот је изгубила: Станија супруга Сима Огњановића, која је била при порођају и њихова два сина чијих се имена не сјећам.

 

Вукман

 

Дара (стара неколико мјесеци)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Огњановић (Вукман) Дара, рођена 1943. из Велике, убијена 1943. код куће (2923021018)

       
     

ПАУНОВИЋ

376

Новица

 

Анђелија (60), рођена Симоновић, супруга Радована - Гавра В. Пауновића

     

(Споменик на Чакору) Пауновић Г. Анђелија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Г. Анђелија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Анђелија (жена Гавра Пауновића) Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

(Свједочење) Миодраг Мишо (Радован) Симоновић: Трећа сестра мога оца, Анђелија удата за Радована В. Пауновића изгорела је 28. јула 1944. године у кући Мирка Пауновића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Анђелија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

377

Микајло

 

Веселин (10)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Микајло) Веселин, рођен 1934. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022023)

(Споменик на Чакору) Пауновић М. Веселин

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић М. Веселин

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Жибаљевић: У кући Михаила Пауновића, убијен је син Веселин (12)

(Свједочење) Пауновић (Радивоје) Томислава: У кући Микаила - Михаила Пауновића убијен је Вешо, син Микаила Пауновића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Веселин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

378

Мирко

 

Видосава - Мара (19)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Мирко) Мара, рођена 1925. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022065)

(Споменик на Чакору) Пауновић Видосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Видосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ту је била Мара. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Видосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

379

   

Воислав

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Воислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

380

   

Даница (19) (у друго стању)

     

(Споменик на Чакору) Пауновић Даница

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Даница

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

381

   

Дарка

     

(Споменик на Чакору) Пауновић Дарка

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

382

Радован

 

Добрица (24) (у друго стању) рођена Вучетић, супруга Димитрија Пауновић

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Радован) Добрица, рођена 1922. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022026)

(Споменик на Чакору) Пауновић Добрица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Добрица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијена је Добра Пауновић, рођена Вучетић (24), жена Димитрија Пауновића

(Свједочење) Савка (Димитрије) Бошковић:Тога дана је жива бачена у ватру моја мајка Добра Пауновић, рођена Вучетић, од оца Радована и мајке Станије Вучетић. Запалили су кућу Вукосава Живаљевића и ту је изгорела.

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: Убијен је и запаљена Димитрија Јевтовог жена Добра (кћерка Радована Вучетића) која се задесила у кући Вукосава П. Живаљевића. Страдала је заједно са његовом породицом.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Добрица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

383

Радован

 

Иконија (20)

     

(Споменик на Чакору) Пауновић Иконија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Иконија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Видјела сам када је кроз прозор искочила Иконија (кћерка Радована Пауновића) Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Иконија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

384

Андрија

 

Јевто (57)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Андрија) Јевто, рођен 1887. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022025)

(Споменик на Чакору) Пауновић Јевто

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Јефто

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Жибаљевић: Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: На дан покоља међу првима је убијен Јевто Пауновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Јефто, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

385

Микајло

 

Крстиња (11)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Микајло) Крстиња, рођена 1933. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022031)

(Споменик на Чакору) Пауновић Крстиња

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Крстиња

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: У кући Михаила Пауновића, убијена је кћерка Кристиња (9)

(Свједочење) Пауновић (Радивоје) Томислав: У кући Микаила - Михаила Пауновића убијена је Крца, кћерка Микаила Пауновића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Кристиња, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

386

Милисав

 

Крсто (44)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Милисав) Крсто, рођен 1900. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022035)

(Споменик на Чакору) Пауновић Крсто

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Крсто

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: На дан покоља међу првима је убијен Крсто Пауновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

388

   

Марко

389

Благоје

 

Марта (48) рођена Бојовић, супруга Мирка Пауновића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Благоје) Марта, рођена 1896. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022062)

(Споменик на Чакору) Пауновић Марта

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Марта

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра . Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Рањена је Марта, жена Мирка Пауновића. Нашла сам је у кући. Била је захваћена ватром. Звала ме: "Јованка, сагорјесмо"! Изњела сам је из куће. Имала је 13 рана, од којих је касније умрла. Добро се сјећам да ми је рекла:"Изнеси ме из куће, доћиће да ме дотуку".

(Свједочење) Милутин (Мирков) Пауновић: Партизани су одвели рањену моју мајку Марту, заједно са Даринком Кнежевић Рамшић, ћерком мајора Јанковића. Од задобијених рана умрле су крајем августа 1944. у Горње Липово код Колашина у партизанској болници.

390

Мијајло

 

Мика (38) рођена Јокић, супруга Алексе Пауновића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Мијајло) Мика, рођена 1906. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022031)

(Споменик на Чакору) Пауновић Мика

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: У кући Алексе Пауновића убијена је жена Мика, рођена Јокић (35)

(Свједочење) Радоје (Алекса) Пауновић: Моја мајка Мика је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

(Свједочење) Пауновић (Радивоје) Томислав: у кући Алексе Пауновића убијена је Мика, жена Алексе Пауновића.

391

Милија

 

Мика (23) супруга Милосава Пауновића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Милија) Мика, рођена 1921. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022066)

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била Милосавова Мика. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

392

   

Милијана

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Милијана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

394

Мирко

 

Милојка - Миша (17)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Мирко) Милојка, рођена 1927. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022064)

(Споменик на Чакору) Пауновић Милојка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Милојка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованк (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била Милојка. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

395

Милија

 

Милосава - Милка (21) супруга Миодрага Мина Пауновића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Милија) Милосава, рођена 1922. из Велике, убијена 1943. у директном терору (0267080009)

(Споменик на Чакору) Пауновић Милосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Милосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Видјела сам када је кроз прозор искочила Милка, жена Миодрага Пауновића "Мина". И она је била потпуно нага. Убијена је куршумима из пушака а на педесет метара испод куће.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Милосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

396

Павле

 

Мирко (46)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Павле) Мирко, рођен 1898. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022061)

(Споменик на Чакору) Пауновић Мирко

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Мирко

(Свједочење) Милутин (Мирков) Пауновић: Један од зликоваца који су били у школском дворишту, запуца и уби Мирка који је од Шатовог шљивњака па преко ливарде и Брковића имања дошао до наспрам наше куће.

(Свједочење) Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.: Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Мирко Пауновић са 6 чланова породице.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Мирка, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

397

Алекса

 

Мируна (15)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Алекса) Мируна, рођена 1929. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022032)

(Споменик на Чакору) Пауновић Мируна

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Мируна

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: У кући Алексе Пауновића убијена је кћерка Мируна (12).

(Свједочење) Радоје (Алекса) Пауновић: Моја сестра Мируна (18) је убијена и запалљена 28. јула 1944. године у Велици.

398

Микајло

 

Рабија (13)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Микајло) Рабија, рођена 1931. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022022)

(Споменик на Чакору) Пауновић Рабија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Рабија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: У кући Михаила Пауновића, убијена је кћерка Рабија (17)

(Свједочење) Пауновић (Радивоје) Томислав: У кући Микаила - Михаила Пауновића убијена је Рабија, кћерка Микаила Пауновића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Рабија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

399

   

Рада

     

(Споменик на Чакору) Пауновић Рада

400

Богдан

 

Роса (56) супруга Р. Пауновића

     

(Споменик на Чакору) Пауновић Р. Роса

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Р. Роса

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Роса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

401

Алекса

 

Славка (3)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Алекса) Славка, рођена 1941. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022033)

(Споменик на Чакору) Пауновић Славка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Славка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: У кући Алексе Пауновића убијена је кћерка Славка (3).

(Свједочење) Радоје (Алекса) Пауновић: Моја сестра Славица (5) је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

402

Димитрије

 

Славка (6 мјесеци)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Димитрије) Славица, рођена 1943. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022027)

(Споменик на Чакору) Пауновић Славка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Славка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Пошао сам да видим како је код мојих рођака. Вукосава и Илинке Живаљевић. Ту сам нашао и ћерку Добриле и Димитрија Пауновића, Славку, такође од четири мјесеца.

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милош (Алексе) Пауновић: Женско дијете од четири мјесеца изнесено је из куће до кошаре и ту је умрло! То је била кћерка Добре и Димитрија Пауновића..

(Свједочење) Савка (Димитрије) Бошковић:Тога дана су моју сестру Славицу - Славку, која је имала 10 мјесеци, извадили из колијевке и тадавили испред куће Вукосава Живаљевића.

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: Димитријева кћерка Славка, дјевојчица од четири мјесеца угушена у колијевци након паљења куће.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Славка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

403

   

Славко

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Славко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

404

   

Станија

     

(Споменик на Чакору) Пауновић Станија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Станија

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

405

Мирко

 

Станица - Белка (20)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Мирко) Станица, рођена 1924. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022063)

(Споменик на Чакору) Пауновић Станица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Станица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Видјела сам када је кроз прозор искочила Станица Пауновић. Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

406

Миодраг

 

Страшимир (1)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Миодраг) Страшимир, рођен 1943. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022067)

(Споменик на Чакору) Пауновић Страшимир

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Страшимир

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Дијете од годину дана, Страшимира, сина Милосаве и Миодрага Пауновића, преврнули су са колијевком и бацили у бару, вјерујући да ће се дијете тако дуже мучити.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Страшимир, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

407

Жујо

 

Тодора (54) рођена Спалевић из Шекулара, супруга Радојка Пауновића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Пауновић (Жујо) Тодора, рођена 1890. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022034)

(Споменик на Чакору) Пауновић Тодора

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Пауновић Тодора

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: У кући Алексе Пауновића убијена је мајка Тода, рођена Столевић (60).

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милош (Алексе) Пауновић: Мој брат Радоје и сестра Деса су били испред куће с бабом Тодом. Када је баба видјела војнике, рекла им је: „Шта је војско сиротиња није крива".

Неко од њих је извадио пиштољ, обрисао га марамицом и пуцао три пута. Баба је пала тек од трећег метка. Успјела је да рекне: „Бјеште ђецо".

(Свједочење) Радоје (Алекса) Пауновић: Моја баба Тода је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

(Свједочење) Пауновић (Радивоје) Томислав: У кући Алексе Пауновића убијена је Тода, мајка Алексе Пауновића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Пауновић Тодора, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       
     

ПЕТРОВИЋ

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Младен (Милоње) Јанковић: У кућама Јанковића нађено и једно угљенисано тијело, вјерује се да је то био син Милоње Петровића, јер је нестао за вријеме покоља.

408

Мато

 

Бојана (27)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Петровић (Мато) Бојана, рођена 1917. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022003)

(Споменик на Чакору) Петровић Бојана

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Петровић Бојана

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Видјела сам када је кроз прозор искочила Бојана Петровић. Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Петровић Бојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

409

Милоња

 

Бранко (22)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Петровић (Милоња) Бранко, рођен 1922. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022006)

(Споменик на Чакору) Петровић Бранко

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Петровић Бранка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Радомир (Стефан) Петровић: Долазећи са братом Новицом, нашао сам угљенисаног Бранка, сина Милоње Петровића,  у запаљеној кући Васа Јанковића.

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Момчило А. Гојковић - Лешов: Сигурно знам да су том приликом из засеока Тоцила страдао Петровић (Милоњин) Бранко 18 година (ретардирана особа)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Петровић Бранка, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

410

Стефан

 

Велимир

     

(Музеј Жртава Геноцида) Петровић (Стефан) Велимир, рођен ----. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022016)

 

Р.

 

Иконија

411


 

Јелена (70) супруга Стефана Петровића

     

(Споменик на Чакору) Петровић С. Јелена

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Петровић С. Јелена

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Радомир (Стефан) Петровић: Долазећи са братом Новицом, ја сам затекао на путу испред куће мајку Јелену, убијену пушчаним мецима. Имала је око 70 година.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Петровић Јелена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

412

Милоња

 

Коса (3)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Петровић (Милоња) Коса, рођена 1941. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022005)

(Споменик на Чакору) Петровић Коса

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Петровић Коса

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Младен (Милоње) Јанковић: На друму је убијена Цвета Петровић, супруга Милоње Петровића и њено дијете.

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Радомир (Стефан) Петровић: Долазећи са братом Новицом, нашао сам на Косу, кћерку Цвете и Милоње Петровић, изболи су је бајонетима и бацили је са пута у неко трње.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Петровић Коса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

413

   

Рашко

414

   

Свето

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Петровић Свето, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

415

Јанићије


Цвијета - Цвета (35) супруга Милоње Петровића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Петровић (Јанићија) Цвијета, рођена 1905. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022004)

(Споменик на Чакору) Петровић М. Цвета

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Петровић М. Цвиета

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Младен (Милоње) Јанковић: На друму је убијена Цвета Петровић, супруга Милоње Петровића.

((Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Радомир (Стефан) Петровић: Долазећи са братом Новицом, нашао сам Цвету, Милоњину супругу, која је имала око 35 година, убили су на путу.

416

Р.

 

Радомир (2)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Петровић (НН) Радомир, рођен 1939. из Велике, умро 1941. у затвору у Плаву (2923022001)

(Споменик на Чакору) Петровић Р. Радомир

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Петровић Р. Радомир

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Петровић Радомир, рођен____ Велика, убијена 1944 Велика.

417

Милисав

 

Радун (41)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Петровић (Милисав) Радун, рођен 1903. из Велике, убијен 1941. у директном терору (2923022002)

(Споменик на Чакору) Петровић Радун

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Петровић Радун

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Петровић Радун, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

ПОПАДИЋ

418

   

Ратка

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Попадић Ратка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       
     

ПОПОВИЋ

419

Саво

 

Радмила - Рачка, рођена Пауновић, супруга Михајла (Јовановог) Поповића

     

(Споменик на Чакору) Поповић Рачка

(Свједочење) Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.: Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр Радосава Поповић

(Свједочење) Зоран (Борислава - Бора) Поповића: 28. јула је убијена моја баба Радмила - Рачка, ћерка Сава Пауновића, удата за мога ђеда Михаила. Моја сестра Рдмила носи бабино име а брат Михаило - дедино.

420

   

Рашко

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Поповић Рашко

       
     

РАДЕВИЋ

421

   

Вукосав (12)

     

(Споменик на Чакору) Радевић Вукосав

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радевић Вукосав

422

Радисав

 

Мијајло - Михаило (66)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радевић (Радисав) Михаило, рођена 1878, из Плава, убијен 1944. у директном терору (2923020009)

(Споменик на Чакору) Радевић Мијајло

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радевић Мијаиле

 

Дмитар

 

Милорад (рођен 1944) умро у збјегу

423

В.

 

Милосава (15)

     

(Споменик на Чакору) Радевић В. Милосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радевић Милосава

424

Спасоје

 

Милосава (74)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радевић (Спасоје) Милосава, рођена 1870. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022052)

 

Михајло

 

Максим (38)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радевић (Михајло) Максим, рођен 1905. из Велике, убијен 1943. у директном терору (059302003)

425

Благоје

 

Пуниша (30)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радевић (Благоје) Пуниша, рођен 1912. из Велике, убијен 1942. у Ругово у директном терору (2923022081)

(Споменик на Чакору) Радевић Б. Пуниша

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радевић Пуниша

       
     

РАДЕНОВИЋ

       

426

   

Вукосав

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Вукосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

427

Крсто

 

Драго

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовића (Крсто) Драго, рођен ----, из Скића, убијен 1944. у директном терору (2923025002)

(Споменик на Чакору) Раденовић Драго

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић К. Драго

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Драгуне Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара,  у кући Тоша Кнежевића, убијене је: Драго Раденовић, брат Јелице Кнежевић рођене Раденовић са кћерком.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Драга, рођена____ Метех, убијена 1943 Велика.

428

   

Илија

     

(Споменик на Чакору) Раденовић Илија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић Илија

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Илија, рођен____ Горња Ржаница, убијен 1944 Горња Ржаница.

429

Мартин

 

Лепа (44)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовић (Мартин) Лепа, рођена 1900. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017027)

(Споменик на Чакору) Раденовић Лепа

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић Лепа

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Лепа, рођена____ Метех, убијена 1944 Велика.

430

   

Мијајло

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Мијајло, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

431

Милован

 

Милија (4)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовић (Милован) Милија, рођен 1940. из Метеха, убијен 1944. у директном терору (2922017029)

(Споменик на Чакору) Раденовић Милија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић Милија

432

   

Милић (17)

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Милић, рођен 1927 Велика, убијен 1944 Велика.

433

Милован

 

Милена (2)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовић (Милован) Милена, рођена 1942. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017030)

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Код наше куће убијена је Рабија Раденовић, рођена Томовић, с кћерком

434

   

Милосав

     

(Споменик на Чакору) Раденовић Милосав

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић Милосав

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Милосава, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

435

Трифун

 

Милунка

     

(Споменик на Чакору) Раденовић Милунка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић Т. Милунка

(Свједочења) Прог. др Марко Канежевић: Након три до четири дана од крвавог пира у Велици, прво је у нашу кућу дошла тешко рањена у груди Милунка Трифунова Раденовић. Чудили смо се како је могла са таквом раном да дође жива. Наша мајка Милка није јој могла помоћи јер није имала ни љековитих трава да залијечи рану, па је Милунка убрзо умрла.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Милунка, рођена____ Метех, убијена 1944 Велика.

436

   

Перса

     

(Споменик на Чакору) Раденовић Перса

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић Перса

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Перса, рођена____ Метех, убијена 1943 Велика.

437

Р.

 

Пуниша

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Пуниша, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

438

Милован

 

Рабија - Раба (29) рођена Томовић

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовић (Милован) Раба, рођена 1915. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017028)

(Споменик на Чакору) Раденовић Рабија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић М. Рабија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Код наше куће убијена је Рабија Раденовић, рођена Томовић, с кћерком

439

   

Рада

440

Милош

 

Радисав (44)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовић (Милош) Радисав, рођен 1900. из Метеха, убијен 1944. у директном терору (2922017007)

(Споменик на Чакору) Раденовић Радисав

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић М. Радисав

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Радисав, рођен____ Горња Ржаница, убијен 1944 Горња Ржаница.

441

Симо

 

Станица (45) супруга Д. Раденовића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовић (Симо) Станица, рођена ----, из Скића, убијена 1944. у директном терору (2923025003)

(Споменик на Чакору) Раденовић Станица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић Д. Станица

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Станица, рођена____ Метех, убијена 1944 Велика.

 

Ратко

 

Благоје (46)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовић (Ратко) Благоје, рођена 1898. из Метеха, убијен 1943. у директном терору (2922017004)

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић Благоје

(Споменик на Чакору) Раденовић Благоје

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Благоје, рођен 1888 Метех, убијен 1943 Велика.

 

Благоје

 

Милан (20)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовић (Благоје) Милан, рођена 1924. из Метеха, убијен 1943. у директном терору (2922017005)

(Споменик на Чакору) Раденовић Милан

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић Б. Милан

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Раденовић Милан, рођен 1923 Метех, убијен 1943 Велика.

 

Симон

 

Радосава (54)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовић (Симон) Радосава, рођена 1890. из Метеха, убијена 1941. у директном терору (2922017009)

 

Ђошо

 

Симон (64)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Раденовић (Ђошо) Симон, рођен 1880. из Метеха, убијен 1941. у директном терору (2922017008)

(Споменик на Чакору) Раденовић Симон

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Раденовић Симон

       
     

РАДУЛОВИЋ

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића су изгинули: Гина рођена Рмуш, стара око 40 година, жена Петра Радуловића, њихова кћер, име јој не знам, налази се у списку жртава фашистичког терора у Велици,

442

Радоје

 

Божана (8)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радуловић (Радоје) Божина, рођена 1936. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021008)

(Споменик на Чакору) Радуловић Божана

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Божина (7)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Радуновић Божана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

443

Миљан

 

Божина - Гина (39) рођена Рмуш, Супруга Петра Радуловића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радуловић (Миљан) Божина, рођена 1905. из Велике, убијена 1944. у директном терору (0453027040)

(Споменик на Чакору) Радуловић Божина

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Божина

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића су изгинули: Гина рођена Рмуш, стара око 40 година, жена Петра Радуловића, њихова кћер, име јој не знам, налази се у списку жртава фашистичког терора у Велици,

444

   

Велика

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Радуновић Велика, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

445

   

Вукана

     

(Споменик на Чакору) Радуловић Вукана

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Вукана

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Радуновић Вукана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

446

   

Даринка - Дарка (29)

     

(Споменик на Чакору) Радуловић Дарка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Дарка

(Свједочење) Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.: Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр Даринка Радуловић са двоје дјеце.

447

Божо

 

Илинка (50)

     

(Споменик на Чакору) Радуловић Илинка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Илинка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Илинка (50) од оца Божа Радуловића, неудата, била је болесна

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Радуновић Илинка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

Милић

 

Илинка (25)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радуловић (Милић) Илинка, рођена 1919. из Велике, убијена 1944. у Плаву у директном терору (2938018011)

448

   

Јован

449

   

Јованка (50) супруга Радоја Радуловића

     

(Споменик на Чакору) Радуловић Јованка

450


 

Јованка (46), рођена Вуковић, супруга Милосава Радуловића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радуловић (Милосав) Јованка, рођена 1898. из Машнице, убијена 1944. у директном терору (2922015020)

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Јованка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Јованка, рођена Вуковић, стара око 50 година, жена Милосава Радуловића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Радуновић Јована, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

451

Миливоје

 

Коса (10)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радуловић (Миливоје) Коса, рођена 1934. из Велике, убијена 1944. у Плаву у директном терору (2938018012)

(Споменик на Чакору) Радуловић Коса

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Коса

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Коса, кћерка Миливоја и Илинке Радуловић

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Радуновић Коса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

452

Милан

 

Мирка (21)

     

(Свједочење) Прог. др Марко Канежевић: Након три до четири дана од крвавог пира у Велици,  у кући обрела рањена Мирка Миланова Радуловић, која је у Велику дошла из Плава. Куршуми крвожедних есесоваца разнијели су јој руку до рамена. На рани су милели црви. Ни за њу није било спаса, па је након 10 дана умрла.

 

Миливоје

 

Ната (5)

453

   

Ракита - Рака (22)

     

(Споменик на Чакору) Радуловић Рака

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Рака

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Ракита-Рака (22) удата у Шекулару, дошла у род и погинула

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Радуновић Рака, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

454

Михаило

 

Славка (7)

     

(Споменик на Чакору) Радуловић Славка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Славка

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Радуновић Савка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

455

Михаило

 

Слободанка (9)

     

(Споменик на Чакору) Радуловић Слободанка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Слободанка

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Радуновић Слободанак, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

456

Миливоје

 

Станија (8)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радуловић (Миливоје) Станија, рођена 1936. из Велике, убијена 1944. у Плаву у директном терору (2938018013)

(Споменик на Чакору) Радуловић Станија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Станија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Станија, кћерка Миливоја и Илинке Радуловић

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Радуновић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

457

Милосав

 

Станија (12)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радуловић (Милосав) Станија, рођена 1932. из Машнице, убијена 1944. у директном терору (2922015021)

458


 

Станисава (53), рођена Ђиновић, супруга Радоја Радуловића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Радуловић (Радоје) Станисава, рођена 1891. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021007)

(Споменик на Чакору) Радуловић Станисава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Радуловић Станислава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Станисава, рођена Ђиновић, стара око 50 година, жена Радоја Радуловића

       
     

САВИЋ

459

Раде

 

Велинка (3)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Савић (Раде) Велинка, рођена 1941. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017001)

460

   

Миладин

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Савић Миладин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

461

   

Милијана

     

(Споменик на Чакору) Савић Милијана

462

Р.

 

Тана

     

(Споменик на Чакору) Савић Р. Тана

463

Марко

 

Тома (34)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Савић (Марко) Тома, рођена 1910. из Ђуричке Ријеке, убијена 1944. у директном терору (2922017002)

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Драгуне Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара,  у кући њеног дјевера Андра Кнежевића, убијена је: Тома Савић, рођена Ђуричанин, са кћерком, име кћерке не знам, ни колико је година имала.

       
     

СИМОВИЋ

464

   

Коса

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симовић Коса

465

   

Милисава

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симовић Милисава

       
     

СИМОНОВИЋ

466

Миљан

 

Вукајло (4)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Миљан) Вукајло, рођен 1940. из Метеха, убијен 1944. у директном терору (2922017022)

(Споменик на Чакору) Симоновић М. Вукајло

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић, од Симоновића је убијен Вучко (4), од мајке Милеве и оца Миљана

467

   

Вукман

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Симоновић Вукман, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

468

   

Вукоје

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Симоновић Вукоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

469

Миро

 

Драгуна (54)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Миро) Драгуна, рођена 1890. из Мартиновића, убијена 1944. у директном терору (0455092015)

470

Душан

 

Зорка (19)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Душан) Зорка, рођена 1925. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021040)

(Споменик на Чакору) Симоновић Зорка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симоновић Зорка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Мато) Симоновић: На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Када су моја дјеца истрчала из куће, нијесу бјежала, него су у групи чекала да виде шта им се десило с мајком. Тако су их зликовци похватали и наставили крвави посао... Ту ми је погинула кћерка Зорка од четрнаест година.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Симоновић Зорка, рођена 1918 Велика, убијена 1944 Велика.

471

Вуле

 

Јелена - Јела (57) супруга Милете - Мата Симоновића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Милета) Јела, рођена 1887. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021038)

(Споменик на Чакору) Симоновић М. Јела

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симоновић М. Јела

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Мато) Симоновић: На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Моја мајка Јела, скинула је шамију са главе и молила војнике да то не чине. Убили су је, изнад мртвог унука Милорада, а онда се повратили и убили Мата објешеног о шљиви.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Симоновић Јела, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

472

Јанко

 

Коса (9)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Јанко) Коса, рођена 1935. из Велике, убијена 1944. у директном терору (0453024009)

(Споменик на Чакору) Симоновић Коса

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш из Шекулара: У кући Јанка Симоновића убијена је Коса (18), кћерака Јанка Симоновића

473

Душан

 

Крстиња (15)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Душан) Крстиња, рођена 1929. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021041)

(Споменик на Чакору) Симоновић Крстиња

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симоновић Крстиња

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Мато) Симоновић: На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Када су моја дјеца истрчала из куће, нијесу бјежала, него су у групи чекала да виде шта им се десило с мајком. Тако су их зликовци похватали и наставили крвави посао... Ту ми је погинула кћерка Кристињ од осам година.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Симоновић Кристиња, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

474

Радоје

 

Лако (52)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Радоје) Лако, рођен 1892. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021042)

 

Душан

 

Љубица

     

(Свједочење) Душан (Мато) Симоновић: Кћи Љубица је побјегла преко њиве. Пуцали су за њом, али нијесу успјели да је убију. Од страха је остала дефектна. Умрла је од тих послиједица.

475

Душан

 

Мато (13)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Душан) Мато, рођен 1931. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021042)

(Споменик на Чакору) Симоновић Мато

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симоновић Мато

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Мато) Симоновић: На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Када су моја дјеца истрчала из куће, нијесу бјежала, него су у групи чекала да виде шта им се десило с мајком. Тако су их зликовци похватали и наставили крвави посао... Син Мато имао је четири године. Ухватили су га жива, посјекли му обје ноге у кољенима, везали га за ноге и објесили жива на једну шљиву, главу окренули наниже. Ту су га мучили на звјерски начин.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Симоновић Д. Мато, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

476

   

Мијо

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Симоновић Мијо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

477

Л.

 

Милан (1)

     

(Споменик на Чакору) Симоновић Милан

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симоновић Л. Милан

478

Миљан

 

Милева (22), рођена Ђуричанин

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Миљан) Милева, рођена 1922. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017023)

(Споменик на Чакору) Симоновић М. Милева

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симоновић М. Милева

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Симоновића је убијена Вучкова (4) мајка Милева, рођена Ђуричанин (35)

 

Јанко

 

Милена (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Раде) Милена, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. код куће (0455092016)

479

Радота

 

Милена (23)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Радован) Милена, рођена 1921. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021081)

(Споменик на Чакору) Симоновић Милена

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симоновић Милена

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш из Шекулара: У кући Радоте Симоновића убијена је Милена (20), кћерака Радоте Симоновића.

(Свједочење) Миодраг Мишо (Радован) Симоновић: Мој стриц Радота, је умро и сахрањен у Истинићу, Метохија 1938. године. Остале су му двије ћерке Милена и Милева. Милена је страдала 28. јула 1944. године, а Милева је остала жива.

480

Тодор

 

Милица (35) - (у другом стању) супруга Душана Симоновића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Тодор) Милица, рођена 1909. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923021039)

(Споменик на Чакору) Симоновић Милица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симоновић Милица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Мато) Симоновић: На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Из куће је изашла моја жена Милица. Жена ми је била у другом стању, за недељу дана требало је да се породи. Почели су да је ударају пушкама.  Један од њих ју је распорио бајонетима и дијете је испало из њене утробе.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Симоновић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

481

   

Милован (25)

482

Душан

 

Милорад (5)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Душан) Милорад, рођен 1939. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021043)

(Споменик на Чакору) Симоновић Милорад

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симоновић Милорад

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Мато) Симоновић: На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Када су моја дјеца истрчала из куће, нијесу бјежала, него су у групи чекала да виде шта им се десило с мајком. Тако су их зликовци похватали и наставили крвави посао... Ту ми је погинуло син Милорад од двије године.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Симоновић Милорад, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

483

Милован

 

Милосав - Мило (49)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Милован) Милосав, рођен 1895. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021006)

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Милован) Милосав, рођен 1898. из Велике, убијен 1944. у директном терору (0453027036)

(Споменик на Чакору) Симоновић Милосав

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Симоновић Милосав

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Симоновића је убијен Милосава - Мило, стар 50 година, од оца Милована.

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена.

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: На дан покоља међу првима је убијен Миљан Симоновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

484

Јанко


Милосава - Милојка (15)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Симоновић (Јанко) Милосава, рођена 1929. из Велике, убијена од Немаца 1944. у директном терору (0453024008)

(Споменик на Чакору) Симоновић Милосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш из Шекулара: