СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

ПРВИ ДИО СПИСКА:

БЈЕЛАНОВИЋ - БОШКОВИЋ - БРКОВИА - ВУКОВИЋ - ВУЧЕТИЋ - ГОЈКОВИЋ - ДАШИЋ - ЂУКИЋ ЂУРИЧАНИН - ЖИВАЉЕВИЋ - ЈАНКОВИЋ

ИЗВОР:

(Списак жртава рата - Музеј жтрава геноцида - Београд), (Списак жртава са споменика на Чакору), (Ватре са Комова - Група аутора), (21 СС дивизија Скендербег - Павле Џелетивић), (Изјаве презивјелих и њихових потомака), (Споменица Црногорским антифашистима 1941/45 - Општина Плав)

 

 

     

БЈЕЛАНОВИЋ

001

Милосав


Видосава - Вида (53) рођена Славковић, супруга Милета Бјелановић

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бјелановић (Милосав) Вида, рођена 1891. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021023)

(Споменик на Чакору) Бјелановић М. Видосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бјелановић М. Видосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Вида Бјелановић, рођена Славковић, жена Милета Бјелановића.

002

   

Вукосава

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бјелановић Вукосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

003

Раде

 

Голуб (10) - (умро у збјегу)

004

Миле

 

Дмитар - Митар (69)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бјелановић (Миле) Митар, рођен 1875. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021028)

(Споменик на Чакору) Бјелановић Дмитра

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бјелановић Дмитар

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Дмитар Бјелановић, стар око (60) година

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бјелановић Митар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

005

Н.

 

Мијајло (3)

     

(Споменик на Чакору) Бјелановић Н. Мијајло

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бјелановић Н. Мијајло

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бјелановић Михаило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

006

Милета

 

Милица (20)

     

(Музеј Жртава Геноцида) јелановић (Милета) Милица, рођена 1924. из Велике, убијена 1945. код куће (2923021024)

(Споменик на Чакору) Бјелановић М. Милица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бјелановић М. Милица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Милица (17) кћерка Виде и Милета Бјелановића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бјелановић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

007

Радојко

 

Милосава (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бјелановић (Радојко) Милосава, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021029)

(Споменик на Чакору) Бјелановић Р. Милосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бјелановић Р. Милосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Милосава Бјелановић стара 16 година, кћерка Радојка и Зорке Бјелановић

008

Радојко

 

Наста (50) рођена Симоновић, супруга Петра Бјелановићa

     

(Споменик на Чакору) Бјелановић П. Насата

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бјелановић П. Наста

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Наста Бјелановић, рођена Симоновић, стара око 50 година, жена Петра Бјелановића.

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Велимир Бошковић: Тога дана убијена је Наста, жена Петра Бјелановића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бјелановић Наста, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

009

Вулета

 

Никола (56)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бјелановић (Вулета) Никола, рођен 1888. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021021)

(Споменик на Чакору) Бјелановић Никола

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бјелановић Никола

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Никола Бјелановић (54)

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Жибаљевић: Испред мене убили су Николу Бјелановић

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бјелановић Никола, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

010

Мило

 

Петар (74)

     

(Споменик на Чакору) Бјелановић Петар

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бјелановић Петар

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Петар Бјелановић стар око 65 година.

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Велимир Бошковић: Тога дана убијен је Петра Бјелановића носиоца Обилића медаље.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бјелановић М. Петар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

011Рада (70) супруга Алексе Бјелановића

     

(Споменик на Чакору) Бјелановић Л. Рада

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Рада Бјелановић стара око 70 година, жена Алексе Бјелановића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бјелановић Рада, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

012

Љ.

 

Раде

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бјелановић Љ. Раде

013

М.

 

Радослав

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бјелановић М. Радослав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

014

Ново

 

Стамена (55)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бјелановић (Ново) Стамена, рођена 1889. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021027)

(Споменик на Чакору) Бјелановић Стамена

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бјелановић Стамена

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бјелановић Стамена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       
     

БОШКОВИЋ

015

   

Мушко дијете тек рођено 1944. без имена

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић једно мушко дијете тек рођено без имена

016

Мирко

 

Богдан (42)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Мирко) Богдан, рођен 1902. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021076)

(Споменик на Чакору) Бошковић Богдан

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић Богдан

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бошковић Богдан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

017

   

Боса

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бошковић Боса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

018

Миличко

 

Вукосава - Вукица (6)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Миличко) Богдан, рођена 1938. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2921006086)

(Споменик на Чакору) Бошковић Вукосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић Вукосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана од породице Миличка Бошковића, страдалаи су двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

019

Андро

 

Даница (17)

     

(Споменик на Чакору) Бошковић Даница

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић А. Даница

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бошковић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

020

Миливоје


Даница (26) рођена Живаљевић, супруга Миличка Бошковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Миливоје) Даница, рођена 1918. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2921006087)

(Споменик на Чакору) Бошковић М. Даница

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић М. Даница

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана од породице Миличка Бошковића, страдала је жена Даница, рођена Живаљевића (28). Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

021

Стефан

 

Љубица (39) супруга Симона - Монћа

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Стефан) Љубица, рођена 1905. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021077)

(Споменик на Чакору) Бошковић Љубица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић Љубица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш из Шекулара:  У кући Симона - монћа Бошковића, убијена је Љуба, жена Симона - монћа Бошковића.

022

Јован

 

Милица (53) супруга Лека Бошковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Јован) Милица, рођена 1891. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021033)

(Споменик на Чакору) Бошковић Милица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић Л. Милица

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Велимир Бошковић: Баба Милица је видјела шта раде, заметнула је рањеног унука (брата Радомира) и упутила се према потоку. Стигли су је на око 200 метара од куће. Прво су унука заклали, па су бабу стријељали.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бошковић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

023

Зарија

 

Милосава (17)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Зарије) Милосава, рођена ----. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022008)

(Споменик на Чакору) Бошковић Милосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић Милосава

024

Миличко

 

Милосава (1)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Миличко) Милосава, рођена 1943. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2921006085)

(Споменик на Чакору) Бошковић Милосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић М. Милосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана од породице Миличка Бошковића, страдалаи су двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

025

Миливоје

 

Милош

     

(Споменик на Чакору) Бошковић Милош

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић Милош

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бошковић Милош, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

026

Симон-Монћа

 

Мирко (6)

027

Симон-Монћа

 

Милунка (10)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Симон) Милунка, рођена 1934. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021078)

(Споменик на Чакору) Бошковић Милунка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић Милунка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш из Шекулара:  У кући Симона - Монћа Бошковића, убијена је Милунка (12), кћерка Љубе и  Симона - Монћа Бошковића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бошковић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

028

Миличко

 

Ненад (рођ.1944)

029

Миливоје

 

Новица - Бека (46)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Миливој) Новица, рођен 1898. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021075)

(Споменик на Чакору) Бошковић Новица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић Новица

039

 Максим


Радомир (14)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Максим) Радомир, рођен 1930. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923021034)

(Споменик на Чакору) Бошковић Радомир

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Бошковић Радомир

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Велимир Бошковић: Баба Милица је видјела шта раде, заметнула је рањеног унука (брата Радомира) и упутила се према потоку. Стигли су је на око 200 метара од куће. Прво су унука заклали, па су бабу стријељали.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Бошковић Радомир, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

031

Миличко

 

Радосав (рођ.1944)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Бошковић (Миличко) Радосав, рођен 1944. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2921006084)

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана од породице Миличка Бошковића, страдалаи су двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

       
     

БРКОВИЋ

032

Новица

 

Босиљка - Боса (20)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Брковић (Новица) Босиљка, рођена 1924. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022072)

(Споменик на Чакору) Брковић Н. Боса

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Брковић Боса

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић: У кући Радосава Живаљевића је остала убијена Боса, кћерка Марије и Новице Брковић.

(Свједочење) Витомир Живаљевић:Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Боса, кћерка Маре и Новице Брковић.

033

Радосав

 

Марија - Мара (54)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Брковић (Радосав) Марија, рођена 1890. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022071)

(Споменик на Чакору) Брковић Мара

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Брковић Мара

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Брковић Мара, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       
     

ВУКОВИЋ

034

Јован

 

Анђелија (66), супруга Миљана Вуковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вуковић (Јован) Анђелија, рођена 1878. из Велике, погинула 1944. непознато (0296017006)

(Споменик на Чакору) Вуковић М. Анђелија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вуковић М. Анђелија

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић Анђелијаа, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

035

Миљан

 

Вукосав - Вуле

     

(Споменик на Чакору) Вуковић Вукосав

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вуковић Вукосав

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић Вукосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

036

Милутин

 

Вуксан (60)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вуковић (Милутин) Вуксан, рођен 1884. из Велике, убијен 1944. у директном терору на Мурини (0453018025)

(Споменик на Чакору) Вуковић Вуксан

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вуковић Вуксан

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић Вуксан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

037

Саво


Јелена (53) супруга М. Вуковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вуковић (Саво) Јелена, рођена 1891. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021046)

(Споменик на Чакору) Вуковић М. Јелена

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вуковић М. Јелена

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић Јелена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

038

   

Јеремије

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић Јеремије, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

039

Милутин

 

Миладин

     

(Споменик на Чакору) Вуковић Миладин

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић Миладин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

440

   

Милан

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић Милан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

041

Новица

 

Миљан (70)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вуковић (Новица) Миљан, рођен 1874. из Велике, убијен 1942. непознато (0296017005)

(Споменик на Чакору) Вуковић Миљан

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вуковић Миљан

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић Миљан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

042

С.

 

Радоје (32)

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић С. Радје, рођен 1912 Велика, убијен 1944 Велика.

043

Симо

 

Радоња (11)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вуковић (Симо Радоња) Станоје, рођен 1931. из Велике, убијен 1942. у директном терору (2923022046)

(Споменик на Чакору) Вуковић С. Радоња

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић Радоња, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

044

Мирко

 

Станоје (34)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вуковић (Мирко) Станоје, рођен 1910. из Велике, убијен 1942. у директном терору (2923020014)

(Споменик на Чакору) Вуковић Станоје

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вукотић Станоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

       
     

ВУЧЕТИЋ

     

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Убијена на дну њиве и нађена у кукурузу Драга Вучетића.

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Радоје (Леко) Кнежевић: Уђох у кућу Вукмана Вучетића, призор је био страшан. На сред собе софра, поломљена експлозијом бомбе, а на њу главама наслоњена унакажена тјелеса двоје одраслих. У угловима собе четворо мртве дјеце као да спавају

045

   

Александар

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Александар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

046

Мато

 

Аница (43), рођена Делетић, супруга Пунише Вучетић

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Мато) Аница, рођена 1901. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022013)

(Споменик на Чакору) Вучетић П. Аница

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић П. Аница

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Из куће Пунише Вучетића погинула је Аница жена Пунише Вучетића, рођена Делетић

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Аница Вучетић, жена Пунише Вучетића убијене је 28. јула

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Аница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

047

 

1*

Батрић (32)

     

(Споменик на Чакору) Вучетић Батрић

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Батрић

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Батрић, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

0

Вучета

1*

Батрић (42)

     

(Свједочење) Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.: Познато ми је да је једна немачка јединица дошла од Пећи средином октобра 1943. преко 50 особа из Велике од којих се сада сјећам Вучетића Батрића са још неколико Вучетића.

048

   

Благоје

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Благоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

049

Вукајло

 

Божо (1)

     

(Споменик на Чакору) Вучетић Божо

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Божо

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубио њен син Божо (1), којег је носила у наручју, од војник који је говорио чистим нашим језиком, а њу ранио у десну руку

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Божо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

050

Милан

 

Божо (3)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Милан) Божо, рођен 1941. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021051)

051

Р.

 

Бранислав (20)

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Р. Бранисала, рођен 1924 Велика, убијен 1944 Велика.

052

Милован

 

Властимир - Власто (7)

     

(Споменик на Чакору) Вучетић М. Власто

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.)  Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубио Властимир (7) син Милована Вучетића.

(Свједочење) Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић: Код куће у Вукадиновом потоку, мога млађег брата Властимира смртно ранише.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Власт, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

053

Вучета

 

Вукман (41)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Вучета) Вукман, рођен 1903. из Велике, убијен 1944 у директном терору (2922018021)

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Вучета) Вукман, рођен 1907. из Велике, убијен 1944 у директном терору (0445060010)

(Споменик на Чакору) Вучетић Вукман

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Вукман

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубио Вукман Вучетић (40)

(Свједочење) Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.: Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Вукман Вучетић са 4 члана породице.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Вукман, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

054

   

Вукосав

     

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Зорка (Уроша) Попадић:

Од одраслих мушкараца није било никога сем мога стогодишњег оца Вука. Кад помислим на онај црни дан сва утрним муке мога беспомоћног оца без оба ока

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Вукосав, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

055

Гавро

 

Вукосава - Вуца (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Гавро) Вукосава, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. код куће (0865075020)

(Споменик на Чакору) Вучетић Г. Вукосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Г. Вукосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

056

Благоје

 

Даница (17)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Благоје) Даница, рођена 1927. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022010)

(Споменик на Чакору) Вучетић Б. Даница

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Даница

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Враћајући се из села Хоте, затекли смо узгорјеју Даницу од деветнаест година кћрку Новке и Благоја Вучетића. Према казивању мог покојног оца, Благоја Вучетића, покушали су да силују двије ђевојке, Даницу и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су их стигли, али нијесу их могли савладати па су их изболи ножевима и бацили у ватру.

057

Новица

 

Даница (20) - (у другом стању) супруга Милована Вучетића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Новица) Даница, рођена 1924. из Велике, убијена 1944. код куће (0865075021)

(Споменик на Чакору) Вучетић М. Даница

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић М. Даница

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

058

Радован

 

Добрисав (19)

     

(Свједочење) Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић: Убијен је Добрисав, син Станије и Радована Вучетића, роћени брат моје мајке Добре Пауновић

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Добрисав, рођен 1925 Велика, убијен 1944 Велика.

059

   

Добра

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Добра, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

060

   

Драгана

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Драгана

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Драгана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

061

Душан

 

Драгица (9)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Душан) Драгица, рођена 1935. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021053)

(Споменик на Чакору) Вучетић Драгица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Драгица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубила Драгица (12), кћерка Цвете и Душана Вучетић, имала је 12 година, била рањена у стомак, издахнула је након два дана.

062

Никола

 

Драгуна - Драгица (4)

     

(Споменик на Чакору) Вучетић Драгуна

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Од породице Николе Вучетића убијена је кћерка (не знам како се звала)

(Свједочење) Божина - Боро (Никодина) Пауновић:У мојој ујчевини (Живаљевићи) убијена је тетка Лекса и њена трогодишња шћер Драгица.Текта Лекса је била удата за Николу Вучетића, кој је годину прије погинуо на Вулевића лугу

063

Благоје

 

Душанка (6)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Благоје) Душанка, рођена 1938. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022012)

(Споменик на Чакору) Вучетић Б. Душанка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Душанка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Враћајући се из села Хоте, затекли смо узгорјеју Душанки од дванаест година кћрку Новке и Благоја Вучетића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Душанак, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

064

Радован

 

Жарко (7)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Радован) Жарко, рођен 1937. из Велике, убијен 1944 код  куће (0452016018)

(Споменик на Чакору) Вучетић Жарко

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Жарко

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић: у Вукадиновом потоку живот је изгубио: Саво (6) син Радована Вучетића

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић: До мене је некако допузао син Радована Вучетића, Сава, звали су га Жарко, (на спомен плочи пише Сава), нога му је била откинута, крв је текла, загрлио ме и рекао: - "Снахо, брани ме" - Ту је и издахнуо у мукама.

(Свједочење) Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић: Убијен је Жарко, син Станије и Радована Вучетића, роћени брат моје мајке Добре Пауновић

(Свједочење) Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић: Код куће у Вукадиновом потоку, у великим мукама, од убод каме и с откинутом ногом, у мро је Наталијин брат Жарко, дјечачић.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Жарко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

065

   

Ивана

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Ивана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

066

Милош

 

Лепа (45), рођена Кнежевић, супруга Милована Вучетића

     

(Споменик на Чакору) Вучетић М. Лепа

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Милована Лепа

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.)  Дивна (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубила Љепосава (45) супруга Милована Вучетића

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић: Лепосава - Лепа потрчала је да га брани (сина Томислав). Убили су је у самом потоку. Чула сам када је Лепосава викала: "Шта радите, људи, невојско!".

(Свједочење) Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић: Код куће у Вукадиновом потоку, моја мајка Љепосава покушала је да одбрани своје синчиће, али је фашисти кундацима убише.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Лепа, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

067

 Мијајло

 

Лепосава - Лепа (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Мијајло) Лепосава, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021056)

(Споменик на Чакору) Вучетић М. Лепосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић М. Лепосавва

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубила Љепосава (17) кћерка Мијајла Вучетића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Лепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

068


 

Лепосава, супруга Миливоја Вучетића

     

(Споменик на Чакору) Вучетић М. Лепосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Миливоја Лепа

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубио Љепоасава, супруга Миливоја Вучетића, погинула је на путу више куће Милана Вучетића. Она је са својима живјела у кући Вукадина Вуша Вучетића.

069

Милош

 

Лепосава (44)

     

(Споменик на Чакору) Вучетић Лепа

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Лепосава

070

Милосав

 

Марица (41)

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Марица, рођена 1907 Горња Ржаница, убијена 1944 Горња Ржаница.

071

Павле

 

Марица

072

Пуниша

 

Милева (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Пуниша) Милева, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022016)

(Споменик на Чакору) Вучетић П. Милева

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Из куће Пунише Вучетића погинула је Милева од дванаест година кћерка Анице и Пунише Вучетића. Према казивању мог покојног оца, Благоја Вучетића, покушали су да силују двије ђевојке, Даницу и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су их стигли, али нијесу их могли савладати па су их изболи ножевима и бацили у ватру.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Милева, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

073

Пуниша

 

Милијана (6)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Пуниша) Милијана, рођена 1938. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022017)

(Споменик на Чакору) Вучетић П. Милијана

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Милијана

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Из куће Пунише Вучетића погинула је Милијана од једанаест година кћерка Анице и Пунише Вучетића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Милијана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

074

   

Милован

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Милован

075

В.

 

Милорад

     

(Споменик на Чакору) Вучетић В. Милорад

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић В. Милорад

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Милорад, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

076

Г.

 

Милосава

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Г. Милосава

077

Ј.

 

Милосава

     

(Споменик на Чакору) Вучетић Ј. Милосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Милосава

078

Радуле

 

Милосава (41)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Радуле) Милосава, рођена 1903. из Велике, убијена 1944 код  куће (0865075019)

(Споменик на Чакору) Вучетић Р. Милосава

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Милосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

079

Радован

 

Наталија (17)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Радован) Наталија, рођена 1927. из Велике, убијена 1944 код  куће (0452016017)

(Споменик на Чакору) Вучетић Наталија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Наталија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубила Наталија кћи Радована Вучетића

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић: Мучена и убијаена је Наталија, кћерка Станије и Радована Вучетића

(Свједочење) Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић: Убијена је Наталија, кћерка Станије и Радована Вучетића, роћена сестра моје мајке Добре Пауновић

(Свједочење) Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић: Код куће у Вукадиновом потоку, провалише врата и ножевима искасапише стрине Станије кћерку Наталију.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Наталија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

080

   

Никодин

     

(Споменик на Чакору) Вучетић Никодин

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Никодин

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Никодина, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

081

Милосав

 

Никола (36)

     

(Споменик на Чакору) Вучетић Никола

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Никола

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Никола, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

082

   

Новак

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Новак, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

083

Ново

 

Новка (49), рођена Гојковић, супруга Благоја Вучетића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Ново) Новка, рођена 1895. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022009)

(Споменик на Чакору) Вучетић Б. Новка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Б. Новка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Враћајући се из села Хоте, затекли смо узгорјеју Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића

084

Арсеније

 

Полексија - Лекса (28) рођена Живаљевић, супруга Николе Вучетића

     

(Споменик на Чакору) Вучетић Н. Полексија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Полексија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Од породице Николе Вучетића убијена је жена Полексија, рођена Живаљевић,

(Свједочење) Божина - Боро (Никодина) Пауновић: У мојој ујчевини (Живаљевићи) убијена је тетка Лекса и њена трогодишња шћер Драгица.Текта Лекса је била удата за Николу Вучетића, кој је годину прије погинуо на Вулевића лугу

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Полексија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

085

К.

 

Пољка

     

(Споменик на Чакору) Вучетић К. Пољка

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Пољка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

086

Душан

 

Раде (3)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Душан) Раде, рођен 1941. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021054)

087

Пуниша

 

Радисав - Рајко (14)

 
     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Пуниша) Рајко, рођен 1930. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022014)

(Споменик на Чакору) Вучетић П. Радисав

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Радисав

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Враћајући се из села Хоте наишли смо на мртвог Радисава, сина Анице и Пунише Вучетић, звали су га "Рајко"

088

Вукашин

 

Радомир (15)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Вукман) Радомир, рођен 1929. из Велике, убијен 1944. у директном терору (0445060013)

(Споменик на Чакору) Вучетић Радомир

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Радомир

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубио Радомир (14) син Вукашина Вучетића.

089

Вукман

 

Радомир (17)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Вукман) Радомир, рођен 1927. из Новшића, убијен 1944. у директном терору (2922018023)

090

М.

 

Радосава

     

(Споменик на Чакору) Вучетић М. Радосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић М. Радосава

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Радосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

091

Вукашин

 

Рабија (17)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Вукман) Рабија, рођена 1927. из Велике, убијена 1944. у директном терору (0445060012)

(Споменик на Чакору) Вучетић Рабија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Рабија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубила Рабија (16) кћерка Вукашина Вучетића.

092

Вукман

 

Рабија (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Вукман) Рабија, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. у директном терору (292018024)

093

Пуниша

 

Рајка (8)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Пуниша) Рајка, рођена 1936. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022015)

094

   

Савка

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Савка

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Савна, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

095


 

Савна, рођена Бабовић, супруга Милоша Вичетића

     

(Споменик на Чакору) Вучетић М. Савна

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Савка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Из куће Милоша Вучетића погинула је Сава жена Милоша Вучетића, рођена Бабовић

096

Радован

 

Саво (6)

     

(Свједочење) Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић: Убијен је Саво, син Станије и Радована Вучетића, роћени брат моје мајке Добре Пауновић. Саво је рањен побјегао у кукуруз и ту је умро.

097

Никодин

 

Спасенија (50), супруга Мијајла Вичетића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Никодин) Спасенија, рођена 1902. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021055)

(Споменик на Чакору) Вучетић Спасенија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Спасенија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић. У Вукадиновом потоку живот је изгубила Спасенија (50) жена Мијајла Вучетића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Спасенија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

098

Вукашин

 

Станија (37)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (НН) Станија, рођена 1907. из Велике, убијена 1944. у директном терору (0445060011)

(Споменик на Чакору) Вучетић Станија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Према казивању Дивне (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић у Вукадиновом потоку живот је изгубила: Станија (40) супруга Вукашина Вучетића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

099

Милић

 

Станија (48)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Милић) Станија, рођена 1986. из Велике, убијена 1944. код куће (0452016015)

(Споменик на Чакору) Вучетић Станија

100

Милутин

 

Станија (40)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (НН) Станија, рођена 1904. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2922018022)

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Станија

102


 

Станија (45), супруга Радована Вучетића

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Р. Станија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубила: Станија (45) супруга Радована Вучетића

(Свједочење) Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић: Са мајчине стране, убијена је моја баба Станија, удата за Радована Вучетића.

(Свједочење) Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић: Код куће у Вукадиновом потоку, стрину (Станију) на прагу убише зликовци

103

Милован


Станица (34)

     

(Споменик на Чакору) Вучетић Станица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Станица

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

105

Благоје

 

Стојана (15)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Благоје) Стојана, рођена 1929. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022011)

(Споменик на Чакору) Вучетић Б. Стојана

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Стојана

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић: Враћајући се из села Хоте, затекли смо узгорјеју Стојану од седамнаест година кћрку Новке и Благоја Вучетића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Стојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

106

Милован

 

Томислав - Томо (9)

     

(Споменик на Чакору) Вучетић М. Томо

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић М. Томислав

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођене Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубио Томислав (9) син Милована Вучетића

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић: Видјела сам како се у шљивику игра Томислав, син Милована Вучетића. Ухватили су га двојица, трећи је притрчао, а онда се окупило више њих, а један је извадио нож и почео да дере дјете од очију на доље.

(Свједочење) Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић: Код куће у Вукадиновом потоку, мом брату деветогодишњем Томиславу живоме лице одраше. Двојица су га држала, а трећи је по његовом луцу исписивао нечојештво. Од те свирепости, код чесме, пала сам у несвијест...

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Томо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

107

Милорад

 

Томислав (3)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Милорад) Томислав, рођен 1941. из Велике, убијен 1944. код куће (0865075022)

(Споменик на Чакору) Вучетић Томисалв

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић М. Томислав

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Томислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

108

Крсто-Коле

 

Цвета (22) супруга Душана вучетића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Вучетић (Коле) Цвета, рођена 1922. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021052)

(Споменик на Чакору) Вучетић Д. Цвета

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Вучетић Д. Цвета

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић: У Вукадиновом потоку живот је изгубила Цвета (30) супруга Душана Вучетића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Вучетовић Цвета, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       
     

ГОЈКОВИЋ

109

Андрија

 

Анђелија - Анђа (49) рођена Пауновић, жена Алексе Гојковић

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Андрија) Анђа, рођена 1895. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923020020)

(Споменик на Чакору) Гојковић А. Анђелија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић А. Анђелија

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Алекса (Гавра) Гојковића из Велике: Код кућа Гојковића у Лазима убијена је: Анђа, супруга Алексе Гојковића (45)

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: Јевта Пауновића сестра Анђелија - Анђа, кћерка Андрије Пауновића, убијена је у кући Алексе - Гавра Гојковића за којим је била удата (није имала са Алексом порода).

(Свједочење) Ратомир Јокића: У кући Алексе Гавровог Гојковића, убијена је Анђа Алексина жена. Анђа је послије бачене бомбе у кућу, покушала да побјегнаали је пала на праг од куће и доњи дио њенога тијела је остао да гори.

110

Стефан

 

Анђелија - Анђела (19)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Стефан) Анђелија, рођена 1925. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923020028)

(Споменик на Чакору) Гојковић С. Анђелија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Анђелија

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Анђелија (19), кћерка Стефана Гојковића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Анђела, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

111

   

Видосав

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Видосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

112

Цветко

 

Видосава - Вида (5)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Цветко) Вида, рођена 1939. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2922018011)

(Споменик на Чакору) Гојковић Видосава

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Видосава (5), кћерка Цветка Гојковића

113

Милош

 

Вука (30)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Милош) Вука, рођена 1914. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923022088)

114

Вукајло

 

Вукана (60) супруга Николе Гојковић

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Вукана

(Споменик на Чакору) Гојковић Вукана

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Алекса (Гавро) Гојковић: код кућа Гојковића у Лазима убијена је Вукана Гојковић (60), супруга Николе

(Свједочење) Ратомир Јокића: У кући Митра и Ђола Гојковића убијена је Вукана Гојковић.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Вукана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

115

Милутин

 

Вукосава (7)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Милутин) Вукосава, рођена 1937. из Мурине, убијена 1944. у директном терору (2922016033)

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Вукосава (7), кћерка Милутина Гојковића

116

Јоцо

 

Вуксан (13) - (умро у збјегу)

117

Томица

 

Гаврило (12)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Томица) Гаврило, рођен 1932. из Велике, убијен 1944. у дитректном терору (2923020047)

(Споменик на Чакору) Гојковић Гаврило

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Гаврило

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја убили су Гаврила Гојковића (7) сина Доле и Томице Гојковића

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић: Моју покојну сестру Драгу покушали су да одведу устрану...  Наш мали брат Рајко дохватио је грану и ударио једног балисту. Овај се муњевито окренуо, оборио дијете, сјео му на груди и ножем му одсјекао ону руку у којој је држао грану...

Потрчао је мој други брат (Гаврило) да одбрани Рајка, а балиста га убио...

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Тога дана сам остао без брата Гврила (12), који је убијен пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Гаврило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

118

Стефан

 

Голуб (27)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Стефан) Голуб, рођен 1917. из Велике, убијен 1944. у дитректном терору (2923020032)

119

   

Дана

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Дана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

120

Раде

 

Данило (74)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Раде) Данило, рођен 1870. из Велике, убијен 1944. у дитректном терору (2923022078)

(Споменик на Чакору) Гојковић Р. Данило

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Р. Данило

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Зорка и Милорад (Мирко) Гојковић из Велике: Код куће Марића - Гојковића, на Тацилима,  на путу испод једне јабуке, убијен је Дано Гојковић

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Момчило А. Гојковић - Лешов: Сигурно знам да су том приликом из засеока Тоцила страдао: Гојковић (Рада ) Данило 74 године.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Данило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

121

Леко

 

Достана - Дола (46) рођена Кнежевић, супруга Томице Гојоковић

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Лека) Дола, рођена 1898. из Велике, убијена од Немаца 1944. код куће (5033с00073)

(Споменик на Чакору) Гојковић Т. Дола

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић: Пред нашу кућу стјерали су двадесет и двоје... Ја сам се ваљда од страха онесвијестила... Кад сам поново дошла к себи, лежала сам под мајком (Достана - Дола, рођена Кнежевић), у локви крви. Све је било побијено, онако, на гомилу, једно преко другог.

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Тога дана сам остао без мајке Достане Доле (46), која је убијена пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

122

Пеко

 

Дола (46)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Пеко) Дола, рођена 1898. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923020044)

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Дола

123

Томица

 

Драгиња - Драга (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Томица) Драга, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923020045)

(Споменик на Чакору) Гојковић Т. Драга

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Драга

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосавa (Јеремије) Живаљевић из Велике: Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја убили су Драгу Гојковић, кћерку Доле и Томице Гојковића, имала је 22 године

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић: Моју покојну сестру Драгу покушали су да одведу устрану...  Пред нашу кућу стјерали су двадесет и двоје...

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Тога дана сам остао без сестре Драгиње (20), која је убијена пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Драга, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

124

Крсто

*1

Загорка (17)

     

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Загорка (17), кћерка Крста Гојковића

0

 

*1

Зорка (24)

125

Здравко

 

Зорка (1)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Здравко) Зорка, рођена 1943. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923022087)

(Споменик на Чакору) Гојковић Зорка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Зорка

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Зорка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

126

Јеремија

 

Јованка (63) супруга Млађена Гојковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Јеремија) Јованка, рођена 1881. из Мурине, убијена 1944. у директном терору (2922016013)

127

Томица

 

Крстиња (16)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Томица) Крстиња, рођена 1928. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923020046)

(Споменик на Чакору) Гојковић Т. Кристиња

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Крстиња

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја убили су Крстињу Гојковић (12)

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Тога дана сам остао без сестре Крстиње (16), која је убијена пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Кристиња, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

128

Данило-Дано

 

Лепосава - Лепа (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Данило) Лепосава, рођена 1922. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923022079)

(Споменик на Чакору) Гојковић Лепосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Лепосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр. Зорка и Милорад (Мирко) Гојковића из Велике: Код куће Марића - Гојковића, на Тацилима,  на путу испод једне јабуке, убијена је Лепосава, кћи Дана и Марије Гојковића (19)

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Момчило А. Гојковић - Лешов: Сигурно знам да су том приликом из засеока Тоцила страдала: Гојковић (Данила) Лепосава - Лепа 18 година.

129

 

 

Љепосава - Лека, рођена Јокић, супруга Вукадина Гојковића

     

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Зорка и Милорад (Мирко) Гојковића из Велике: Код куће Марића - Гојковића, на Тоцилима,  на путу испод једне јабуке, убијена је Лека Јокић, супруга Вукадина Гојковића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Љепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

130

   

Мара (3)

     

(Споменик на Чакору) Гојковић Мара

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Мара (3).

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Мара, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

131

Ново

 

Мара (57)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Ново) Мара, рођена 1887. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923022075)

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Мара

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Мара (54).

132

Петар

 

Мара (54)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Петар) Мара, рођена 1890. из Велике, убијена од Немаца 1944. код куће (5033с00072)

133

Вуко

 

Миладин (39)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Вуко) Миладин, рођен 1905. из Велике, убијен 1944. у дитректном терору (2923022077)

(Споменик на Чакору) Гојковић В. Миладин

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић В. Миладин

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Миладин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

134

Ђорђије

 

Милан (1)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Ђорђије) Милан, рођен 1943. из Велике, убијен 1944. у дитректном терору (2923020031)

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијен Милан (1), син Ђорђија Гојковића

135


 

Милица (49), супруга Груја Гојковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Грујо) Милица, рођена 1895. из Велике, убијена 1944. код куће (2923020053)

(Споменик на Чакору) Гојковић Г. Милица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Г. Милица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Алекса (Гавро) Гојковић: Код кућа Гојковића у Лазима убијена је Милица, супруга Груја Гојковића (40)

(Свједочење) Ратомир Јокића: У кући Алексе Гавровог Гојковића, рафалом је покошена Милица Груја Гојковића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

136

Јеремија

 

Милица (44)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Јеремија) Милка, рођена 1900. из Велике, убијена 1944. непознато (5015с00135)

137


 

Милка супруга Аклексе Гојковић

     

(Споменик на Чакору) Гојковић А. Милка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић А. Милка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Мато) Симоновић: На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Убијена је и Милка жена Алексе Гојковића, док су им дјеца остала жива - син Вукашин и кћерка Вука, иако рањена.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

138

Гавро

 

Милка (25) - (у другом стању)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Гавро) Милка, рођена 1919. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021035)

(Споменик на Чакору) Гојковић Милка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Милка

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Миљка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

139

Цветко

 

Милка (8)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Цветко) Милка, рођена 1936. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2922018010)

(Споменик на Чакору) Гојковић Милка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Милка

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Милка (8), кћерка Цветка Гојковића

140

Ђорђије


Милорад (3)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Ђорђије) Милорад, рођен 1941. из Велике, убијен 1944. у дитректном терору (2923020030)

Споменик на Чакору) Гојковић Милорад

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Милорад

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијен Милорада (3), син Ђорђија Гојковића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Милорад, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

141


 

Милосава (58) супруга Јована Гојковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Јован) Милосава, рођена 1886. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923020049)

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Милосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Упутила сам се према кући Јована Гојковића Ракова. Њега су тукли, али је преживео ову катастрофу. Убили су му жену кундацима. Имала је око 60 година.

142

Радосав


Милосава (65)

143

Вуко

 

Михаило - Кико (68)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Вуко) Михаило, рођен 1876. из Велике, убијен 1944. у дитректном терору (2923022074)

(Споменик на Чакору) Гојковић В. Михаило

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Њеног свекра Михаила Гојковића, су натјерали  да носи кошницу из пчелињака Томице Гојковић до Лијевог моста, након чега су га са леђа убили из ватреног оружја.

(Свједочење) Војо (Стаматов) Јокић: Видио сам тијело Микаила, оца Маша Гојковића. Бијаше пао у јаз са водом и ту мртав остао.

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијен Михаило Кико Гојковић (68).

(Свједочење) Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.: Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Михаило Гојковић са 3 члана породице.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Михаило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

144

Б.

 

Миљан (19)

     

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијен Миљан (19).

146

Ристо

 

Настасија - Наста (59) супруга Миладина Мига Гојковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Риста) Настасија, рођена 1885. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2899052028)

(Споменик на Чакору) Гојковић Наста

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Наста

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Алекса (Гавро) Гојковић: код кућа Гојковића у Лазима убијена је Наста (50) Гојковић, супруга Миладина Мига

(Свједочење) Ратомир Јокића: У кући Митра и Ђола Гојковића убијена је Наста Гојковић.

147

Ристо

 

Наста (40)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Ристо) Наста, рођена 1894. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923020021)

148

   

Ната

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Ната, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

149

 

 

Пољка

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Пољка

150

Крсто

 

Полексија - Пољка (18)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Крсто) Полексијав, рођена 1926. из Новшића, убијена 1944. у директном терору (2922018012)

Споменик на Чакору) Гојковић Пољка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић К. Пољка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја погинула је Пољка Гојковић (22) кћи Љубице и Крсте Гојковића

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Пољка (20), кћерка Крста Гојковића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Пољка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

151

Милић

 

Рада (45), рођена Дашић, супруга Здравка Гојковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Милић) Рада, рођена 1899. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923022086)

(Споменик на Чакору) Гојковић З. Рада

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Рада

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја убили су Раду, жену Здравка Гојковића

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Рада (45) жена Здравка Гојковића

(Свједочење) Жарко (Радомир) Дашић: Рада је моја тетка по оцу, рођена Дашић, од оца Милића Дашића из Брезојевице. Била је удата за Здравака Гојковића и остале су јој двије дјевојчице Загорка и Добра. Загорка се удала за Влајка Кнежевића из Новшића, а Добра за Бранка Кнежевића из Иванпоља. Иза њих је остало бројно потомство.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Рада, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

152

Милутин

 

Радомир (9)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Милутин) Радомир, рођен 1935. из Мурине, убијен 1944. у директном терору (2922016034)

153

Петар

 

Радосав - Зеко (54)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Петар) Радосав, рођен 1890. из Велике, убијен 1944. у дитректном терору (2923020019)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Радоса, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

154

Пуниша

 

Радосав

     

(Споменик на Чакору) Гојковић П. Радосав

155

Р.

 

Радосав

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Р. Радосав

156

Радован

 

Радосава (54)

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Радосава

157

Томица

 

Рајко (10)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Томица) Рајко, рођен 1934. из Велике, убијен 1944. у дитректном терору (2923020048)

(Споменик на Чакору) Гојковић Рајко

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Рајко

(Свједочење - 21 СС Дивизија Скендербег, Стр.179) Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић: Моју покојну сестру Драгу покушали су да одведу устрану. Она је плакала и молила да је пусте. Наш мали брат Рајко дохватио је грану и ударио једног балисту. Овај се муњевито окренуо, оборио дијете, сјео му на груди и ножем му одсјекао ону руку у којој је држао грану...

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Тога дана сам остао без брата Рајка (10), који је убијен пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Рајко, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

158

Манојло

 

Ракита (3)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Манојло) Ракита, рођена 1941. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923022076)

(Споменик на Чакору) Гојковић Ракита

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Ракита

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја убили су њену кћи Ракиту Гојковић од три године.

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Ракита (3), кћерка Манојла Гојковића

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Ракита, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

159

Милош

 

Савета (52) супруга Ђола Гојковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Милош) Савета, рођена 1892. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923020022)

(Споменик на Чакору) Гојковић Савета

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Савета

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Алекса (Гавро) Гојковић: Код кућа Гојковића у Лазима убијена је Савета (65), супруга Ђола Гојковића.

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Савета (52) жена Ђола Гојковића

(Свједочење) Ратомир Јокића: У кући Митра и Ђола Гојковића убијена је Савета, жена Ђола Гојковића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Савета, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

Стана, рођена Поповић, супруга Милосава Гојковића

     

(Свједочење) Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.: У мојој је кући том приликом запаљено 10 особа међу којима је била и моја мајка.

160

Радун

 

Стана (25)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Радун) Стана, рођена 1919. из Грачанице, убијена 1944. у дитректном терору (2899051062)

161

Р.

 

Стојана (53)

     

(Споменик на Чакору) Гојковић Р. Стојана

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Стојана

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Стојана (53).

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Стојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

162

Јеврем


Стојна (19)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Јеврем) Стојна, рођена 1925. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923020029)

(Свједочење) Проф. др Гојко (Томица) Гојковић: Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Стојна (19), кћерка Јеврема Гојковића

164

Лазар

 

Тодора (64) супруга Стефана Гојковића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Гојковић (Лазар) Тодора, рођена 1880. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923020027)

(Споменик на Чакору) Гојковић Тодора

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Гојковић Тодор

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Гојковић Тодор, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

       
     

ДАШИЋ

165

Милија

 

Милосава (19)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Дашић (Милија) Милосава, рођена 1925. из Андријевице, убијена 1944. у дитректном терору (0866091024)

       
     

ЂУКИЋ

166

Трифо

 

Деса (19)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Ђукић (Трифо) Деса, рођена 1925. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017013)

(Споменик на Чакору) Ђукић Т. Деса

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Ђукић Т. Деса

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић, Трифо Ђукић из Метеха живио је као избјеглица у кући Милутина - Руше Кнежевића. Погинула му је кћерка Деса од прве жене (име јој не знам)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Ђукић Деса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

167


 

Љубица (36) супруга Трифа Ђукића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Ђукић (Трифо) Љубица, рођена 1908. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017015)

(Споменик на Чакору) Ђукић Т. Љубица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Ђукић Т. Љубица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Никола) Бјелановић: Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић, Трифо Ђукић из Метеха живио је као избјеглица у кући Милутина - Руше Кнежевића. Погинула му је жена Љубица

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Ђукић Љубица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       
     

ЂУРИЧАНИН

168

Томица

 

Jeлена (54) супруга Р. Ђуричанина

     

(Музеј Жртава Геноцида) Ђуричанин (Томица) Јелена, рођена 1898. из Ђуричке Р. убијена 1944. у директном терору (2921008003)

(Споменик на Чакору) Ђуричанин Р. Јелена

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Ђуричан р. Јелена

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Ђуричанин Јелена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

169

Раде

 

Милева (19)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Ђуричанин (Раде) Милева, рођена 1925. из Ђуричке Р. убијена 1944. у директном терору (2921008004)

(Споменик на Чакору) Ђуричанин Р. Милева

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Ђуричан Р Милева

170

   

Милена

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Ђуричанин Милена, рођена____ Ђуричка Ријека, убијена 1944 Велика.

171

Мирко

 

Милица (44)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Ђуричанин (Мирко) Милица, рођена 1900. из Ђуричке Р. убијена  1944.у директном терору (2921008005)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Ђуричанин Милица, рођен____ Ђуричке Ријеке, убијена 1944 Плав.

172

Марко

 

Милијана (12)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Ђуричанин (Марко) Милијана, рођена 1932. из Ђуричке Р. убијена  1944.у директном терору (2921008006)

(Споменик на Чакору) Ђуричанин М. Милијана

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Ђуричан М. Милијана

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Ђуричанин Милијана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

173

   

Милослав

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Ђуричанин Милосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

174

 

 

Милосава (49) супруга Марка Ђуричанина

     

(Споменик на Чакору) Ђуричанин М. Милосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Ђуричан М. Милијана

175

   

Олга

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Ђуричанин Олга, рођен____ Ђуричка Ријека, убијена 1944 Велика.

       
     

ЖИВАЉЕВИЋ

176

Ратко

 

Александар (4)

     

(Споменик на Чакору) Живаљевић Александар

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Алексанадр

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана у кући Ратка Живаљевића убијен је син Александар (4)

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: Јевтова (Пауновић) кћерка Плана (удата за Ратка Живаљевића) са своје троје дјеце, запаљена је у кући Риста и Ратка Живаљевића са њиховом читавом фамилијом.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Александар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

177

Радман Мило


Василија - Вака (11)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Миле) Василија, рођена 1933. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022059)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Р. Василија

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Р. Василија

(Свједочење) Витомир Живаљевић:Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Василија Вака, од оца Мила и мајке Милице Живаљевић

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић: У кући је остала убијена Всилија - Вака, кћи Радомана и Милице - Беке Живаљевић,

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Дошла је код мене Милица, жена Мила Живаљевића, која је преживјела ову трагедију. Прво ме питала да ли су јој ђеца жива (Васо и Божо). Рекла ми је:"Мила сестро, рањена сам, није важно, хајде да угасимо ватру, изгоре ми Вака (Миличина кћерка)". 

Отишле смо до куће Радосава Живаљевића. Кућа је изгорјела. Тада сам први пут видјела разнобојне пламенове који су се дизали са запаљених лешева. Трчала сам до потока захватила воду и угасила ватру. Ваку смо нашли изгорјелу.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Василије, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

181

   

Видоје

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Видоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

182

Илија

 

Видра - Вида (20) супруга Вукосава Живаљевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Илија) Вида, рођена 1924. из Велике, убијена  1944 .у директном терору (2939027031)

(Споменик на Чакору) Живаљевић В. Видра

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Видра

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијена је жена Видра (30)

183

Миле

 

Вукајло (42)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Миле) Вукајло, рођен 1902. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923020043)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Вукајло

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Вукајло

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Војска се тога часа налазила код кућа Вукајла и Мијајла Живаљевића. То су била два брата. Мијајло је погинуо још 1941. године, а Вукајла су убили тога дана.

(Свједочење) Војо (Стаматов) Јокић: Најтеже ми је било, и то ми је вјечно остало у сјећању - и сад ме језа подилази - згрчен костур Вукајла Живаљевића. Изгорио... Само труп остао... стомак...

184

Р.

 

Горица

     

(Споменик на Чакору) Живаљевић Р. Горица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Р. Горица

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Горива, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

185

Вукосав

 

Даница (17)

  *  

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Вукосав) Даница, рођена 1927. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2939027033)

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијена је кћерка и син

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: Даница је имала 12 година.

186

Ратко

 

Даринка - Дара (10)

     

(Споменик на Чакору) Живаљевић Даринка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Даринка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Жибаљевић: Тога дана у кући Ратка Живаљевића убијена је кћерка Дарка (10)

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: Јевтова (Пауновић) кћерка Плана (удата за Ратка Живаљевића) са своје троје дјеце, запаљена је у кући Риста и Ратка Живаљевића са њиховом читавом фамилијом.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Даринка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

187

Јован


Дарка (34), рођена Гојковић, супруга Ника Живаљевића

   *  

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Јован) Дарка, рођена 1910. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2939022051)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Н. Дарка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Николе) Живаљевић: Из куће су извели и убили Дарку, рођену Гојковић, жену Ника Живаљевића (30),

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: 4. августа '44. године, отишао сам да сахраним родитеље. У шљивику источно од куће Николине, наишао сам на језив, тужан и болан призор. Лицем ка земљи лежала је Дарка (30) са сином - бебом у наручју и ћерком коју је држала руком. Стао сам поред мени блиских особа које је убила варварска рука из правца њихове куће. Одао сам пошту и изговорио речи: Проклета да си руко убице!

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

188

Радуле

 

Десанка (14)

  *  

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Радуле) Десанка, рођена 1930. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022055)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Десанка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Десанка

(Свједочење) Драгутин (Милосав) Живаљевић: 28. јула је стријељана Десанака Живаљевић, рођена сестра мога оца Милосава.

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: Десанка је имала 17 година.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Десанка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

189

Мијајло

 

Добрица (4)

   *  

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Мијајло) Добрица, рођена 1939. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923020042)

(Споменик на Чакору) Живаљевић М. Добрица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Добрица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, трагичног 28. јула 1944. године убацили су Стану са свом дијецом (три кћерке и сином) у запаљену кућу и ту су сви изгорјели. Добрицу са десет година, живу су бацили у ватру! Чекали су испред грата све док се чуо њен глас, врисак.

(Свједочење) Драгољуба (Миће) Живаљевића: Мој ђед Мијајло и моја баба Станка  (1905 - 1944) родом од Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, Добрицу, рођену 1941.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Добрица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

190

Вукосав

 

Драгица (5)

     

Умрла од последица рањавања

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана у кући Вукосава Живаљевића друга кћерка , Даница (5) година, рањена и умрла је од последица рањавања.

191

Милош

 

Драгица (5)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Милош) Драгица, рођена 1939. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022045)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Драгица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Драгица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана од породице Милоша Живаљевића убијана је кћерка Драга (2)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Драгица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

192

   

Драгољуб

     

(Споменик на Чакору) Живаљевић Драгољуб

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Драгољуб

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Драгољуб, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

193

Радуле

 

Душанка (11)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Радуле) Душанка, рођена 1933. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022056)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Душанка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Душанка

(Свједочење) Драгутин (Милосав) Живаљевић: 28. јула је стријељана Душанка Живаљевић, рођена сестра мога оца Милосава.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Душанка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

194

З.

 

Загорка

     

(Споменик на Чакору) Живаљевић Загорка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић З. Загорка

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Загорка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

195

Јефто

 

Загорка - Плана (20) рођена Пауновић, супруга Ратка Живаљевића

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Ј. Плана

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана у кући Ратка Живаљевића убијена је жена Плана, рођена Пауновић (20)

(Свједочење) Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић: Тога дана је са мојом мајком и сестром убијена и моја тетка, сестра мога оца Димитрија, Плана, од оца Јефта Пауновића, удата за Ратка Живањевића. Убили су и Планиног и Ратковог сина, који је имао мјесец дана . Имена му се не сјећам.

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: Јевтова (Пауновић) кћерка Плана (удата за Ратка Живаљевића) са своје троје дјеце, запаљена је у кући Риста и Ратка Живаљевића са њиховом читавом фамилијом.

196

Јован

 

Зорка (39) рођена Мијатовић, супруга Милоша Живаљевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Јован) Зорка, рођена 1905. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2939022043)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Зорка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Зорка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана од породице Милоша Живаљевића убијана је жена Зорка, рођена Мијатовић,

198

Благоје

 

Илинка (60)

   *  

(Споменик на Чакору) Живаљевић Илинка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Илинка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Удовица Илинка Живаљевић (60) погинула је у својој кући.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Илинка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

199

Гојко

 

Јела (74)

200

Милован

 

Јелена - Јела (72) рођена Гојковућ, супруга Спасоја Живаљевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Милован) Јелена, рођена 1872. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2939027038)

(Споменик на Чакору) Живаљевић С. Јела

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић С. Јела

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Николе) Живаљевић: Из куће су извели и убили Jела Живаљевић старау 90 година.

(Свједочење) Војо (Стаматов) Јокић: Кренусмо низ село па према Зрнојевици гдје смо стигли тек увече. Успут сам видо бабу Јелу Живаљевић... бацили ју с прозора, низ раздор, и ту се скотрљала. Бијаше још жива и запомагала је: "Росе, Доле, поведите ме код Микаила!"

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Јела, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

201

   

Кристина

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Кристина, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

202

Секула

*2

Лепосава (28) супруга Риста Живаљевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Секула) Лепосава, рођена 1916. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022036)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Лепосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Лепосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана у кући Риста Живаљевића убијена je жена Љепосава (27)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Љепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

204

Мијајло

 

Љубица (5)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Мијајло) Љубица, рођена 1936. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020041)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Љубица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Љубица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, трагичног 28. јула 1944. године убацили су Стану са свом дијецом (три кћерке и сином) у запаљену кућу и ту су сви изгорјели.

(Свједочење) Драгољуба (Миће) Живаљевића: Мој ђед Мијајло и моја баба Станка  (1905 - 1944) родом од Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, Љубицу, рођене 1939.

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: Љубица Мијајлова је имала 5 година.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Љубица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

205

Раца


Магда (40) рођена Стешевић, супруга Радула Живаљевића

  *  

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Раца) Мата, рођена 1900. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022054)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Р. Магда

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Р. Магда

(Свједочење) Драгутин (Милосав) Живаљевић: 28. јула је стријељана мајка мога оца Магда Живаљевић, рођена Стешевић од оца Раца, удата за мог ђеда Радула Живаљевића

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: Магда Рацова, удата за Радула Живаљевића, имала је 40 година.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Магда, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.


Милош

 

Марко (1)

208

Ника

 

Марко (1)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Нико) Марко, рођен 1943. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2923022053)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Н. Марко

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Марко

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Николе) Живаљевић: Из куће су извели и убили Марка одојче од шест мјесеци, сина Дарке и Ника Живаљевића. Мали Марко је био у колијевци. Мајку су му одгурнули, одвојили је од дјетета и пуцали у колијевку.

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: 4. августа '44. године, отишао сам да сахраним родитеље. У шљивику источно од куће Николине, наишао сам на језив, тужан и болан призор. Лицем ка земљи лежала је Дарка са сином - бебом у наручју и ћерком коју је држала руком. Стао сам поред мени блиских особа које је убила варварска рука из правца њихове куће. Одао сам пошту и изговорио речи: Проклета да си руко убице!

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Марко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

210

Милош

 

Миланка (3)

211

Милан

 

Милена (57) рођена Фолић, супруга Николе Живаљевић

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Милан) Милена, рођена 1887. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022048)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Н. Милена

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Николе) Живаљевић: Из куће су извели и убили Милену, жену Николе Живаљевића (45)

(Свједочење ) Душан (Николе) Живаљевић: Моја мајка Милена, је носила у наручју трогодишњу Мирославу. Кад су дошли овдје, мајке се борила и  викала: "Немојте да убијате! Шта радите ово? Никаква војско!" Убише прво Милену зато што се косила и ђевојчицу малу Мирославу.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Милена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

212

Милош

 

Милена (57)

     

(Споменик на Чакору) Живаљевић Милена

213

Милован

 

Милена - Бућка (62), рођена Симоновић

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Милован) Милена, рођена 1882. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022040)

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Милена

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Жибаљевић: Тога дана у кући Риста Живаљевића убијенa je мајка Милена-Бућка, рођена Симоновић (60)

215

Вукосав

 

Миливоје (15)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Вукосав) Миливоје, рођен 1929. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2939027034)

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијена је кћерка и син

217

Вукашин

 

Милица (49)

     

(Споменик на Чакору) Живаљевић Милица

218

Вукосав

 

Милица (1)

     

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: Милица Вукосавова је убијена 28. јула 1944. године.

219

Мијајло

 

Милица (7)

  *  

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Мијајло) Милица, рођена 1934. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923020040)

(Споменик на Чакору) Живаљевић М. Милица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Милица

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, трагичног 28. јула 1944. године убацили су Стану са свом дијецом (три кћерке и сином) у запаљену кућу и ту су сви изгорјели.

(Свједочење) Драгољуба (Миће) Живаљевића: Мој ђед Мијајло и моја баба Станка  (1905 - 1944) родом од Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, Милицу, рођену 1937.

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: Милица Мијајова је имала 7 година.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Миица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

220

Ристо

 

Милица (1)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Ристо) Милица, рођена 1943. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022039)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Милица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Милица

221

Вукосав

 

Милован (13)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Вукосав) Милован, рођен 1931. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2939027035)

222

Милош

 

Милован - Милија (рођ.1944)

     

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана од породице Милоша Живаљевића убијан је син од 6 мјесеци.

 

Б.

 

Милоје

223

Мијајло

 

Милоје (12) (25)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Мијајло) Милоје, рођен 1919. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2923020039)

(Споменик на Чакору) Живаљевић М. Милоје

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Милоје

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, трагичног 28. јула 1944. године убацили су Стану са свом дијецом (три кћерке и сином) у запаљену кућу и ту су сви изгорјели.

(Свједочење) Драгољуба (Миће) Живаљевића: Мој ђед Мијајло и моја баба Станка  (1905 - 1944) родом од Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, Милоја, рођеног 1932

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Милоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

226

   

Милосав

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Милосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

227

Вукосав

 

Милош (11)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Вукосав) Милош, рођен 1933. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2939027036)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Милиш

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Милош

228

Митар

 

Милош (3)

 

 *

 

(Споменик на Чакору) Живаљевић М. Милош

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: Милош Митров, дијете од 3 године је убијено 28, јула 1944.

229

Петар

 

Милош (52)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Петар) Милош, рођен 1892. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2923022042)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Милош, рођен 1912 Велика, убијен 1944 Велика.

230

Радисав

 

Милош (84)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Радисав) Милош, рођен 1860. из Г. Ржанице, убијен 1944. у директном терору (2921006065)

231

Вукосав

 

Миодраг (19)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Вукосав) Миодраг, рођен 1925. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2939027032)

232

Милош

 

Мирко (1)

   *  

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Милош) Мирко, рођен 1943. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2923022044)

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: Мирко Милошев син је убијен 28. јула 1944. године.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Мирко, рођен____ Велика, убијен 1944 Плав.

233

Митар

 

Мирко (6)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Митар) Мирко, рођен 1938. из Г. Ржанице, убијен 1944. у директном терору (2921006063)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Мирко

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Мирко

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић: У кући је остало убијен Мирко син Јеле и Митра Живаљевића. Имао је пет година.

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Наишле смо на Мирка, (сина Митра Живаљевића).

(Свједочење) Витомир Живаљевић:Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Мирко, дијете од шест година од оца Митра и мајке Јелене Живаљевић

234

Ника

 

Мирослава (5)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Нико) Мирослава, рођена 1939. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022052)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Н. Миросава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Николе) Живаљевић: Из куће су извели и убили Мирославу (3), кћерку Дарке и Ника Живаљевића

(Свједочење ) Душан (Николе) Живаљевић: Моја мајка Милена, је носила у наручју трогодишњу Мирославу. Кад су дошли овдје, мајке се борила и  викала: "Немојте да убијате! Шта радите ово? Никаква војско!" Убише прво Милену зато што се косила и ђевојчицу малу Мирославу.

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: 4. августа '44. године, отишао сам да сахраним родитеље. У шљивику источно од куће Николине, наишао сам на језив, тужан и болан призор. Лицем ка земљи лежала је Дарка са сином - бебом у наручју и ћерком коју је држала руком. Стао сам поред мени блиских особа које је убила варварска рука из правца њихове куће. Одао сам пошту и изговорио речи: Проклета да си руко убице!

235

Спасоје


Михаило (39)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Спасоје) Михаило, рођен 1905. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2923022050)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Н. Михаило

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Михаило

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Душан (Николе) Живаљевић: Од Микаила Живаљевића узели су овце, па их је он низ поток отјерао до куће Вучете Стешевића. Ту су га убили.

(Свједочење) Војо (Стаматов) Јокић: Јелиног сина Микаила видио сам више куће Вучете Стешевића - лежи мртав окренут лицем према земљи

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић М.Михајло, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

236

Ратко

 

Персида - Перса (14)

     

(Споменик на Чакору) Живаљевић Персида

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Персида

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана у кући Ратка Живаљевића убијена је кћерка Персида (14)

(Свједочење) Станко (Димитрије) Пауновић: Јевтова (Пауновић) кћерка Плана (удата за Ратка Живаљевића) са своје троје дјеце, запаљена је у кући Риста и Ратка Живаљевића са њиховом читавом фамилијом.

238

Мијајло

 

Пољка (24) удовица Милоша Живаљевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Мијајло) Пољка, рођена 1920. из Велике, убијена  1944. код куће (2923021005)

(Споменик на Чакору) Живаљевић М. Пољка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић М. Пољка

(Свједочење) Милутин (Мирков) Пауновић: Пољка се удала за Милоша Живаљевића на Рудињу раван. Са њим је имала ћерку. Муж погибе, ђевојчица умрије, а она се врати у род. Погинула у збјегу од гранате.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Пољка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

239

Радивоје

 

Пољка (19)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Радивоје) Пољка, рођена 1925. из Г. Ржанице, убијена 1944. у директном терору (2921006064)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Пољка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Пољка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић: У кући је остала убијена Пољка, кћерка Цуње и Радивоја Живаљевића.

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: Наишле смо на Пољку, кћерку Цуње Живаљевића, била је мртва.

(Свједочење) Витомир Живаљевић:Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Пољка Живаљевић, од оца Радивоја и мајке Достане - Цуње рођене Бузић

240

Вукосав

 

Рада (9)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Вукосав) Рада, рођена 1935. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2939027037)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Рада, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

241

Ристо

 

Радојка (4)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Ристо) Радојка, рођена 1940. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923022037)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Радојка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Жибаљевић: Тога дана у кући Риста Живаљевића убијена je кћерка Радојка (4)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Радојка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

242

Арсеније

 

Радосав (54)

  *  

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Радопсав

(Споменик на Чакору) Живаљевић Радосав

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Здравко (Николе) Бјелановић, Миодраг (Мирка) Пауновића, Милош (Алексе) Пауновића: Већ при првом сусрету са непријатељском војском погинуo je Радосав Живаљевић

(Свједочење) Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.: Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Радосав Живаљевић са женом и неколико дјеце.

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: 28. јула 1944. године убијен је мој отац Радосав.

243

Лека

 

Радосава - Рада (54) рођена Кнежевић, супруга Радосава Живаљевића

   *  


(Споменик на Чакору) Живаљевић Р. Рада

Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић Рада

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић: У кући је остала убијена Рада, рођена Кнежевић, жена Радосава Живаљевића.

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић: У кући Радосава Живаљевића изгорјела је Рада жена Радосава Живаљевића.

(Свједочење) Витомир Живаљевић:Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Рада Живаљевић, рођена Кнежевић, жена Радосава Живаљевића

(Свједочење) Љубомир Живаљевић: Убијена је моја мајка Радосава, од оца Лека Кнежевића.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Радосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

244

Ристо

 

Славољуб (2)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Ристо) Славољуб, рођен 1942. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2923022038)

(Споменик на Чакору) Живаљевић Славољуб

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Ристо (Јеремије) Живаљевић: Тога дана у кући Риста Живаљевића убијен je син Славољуб (2)

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Славољуб, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

245

Петар

 

Станка (39), рођена Стешевић, супруга Мијајла - Баца (Милића) Живаљевића

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Петар) Станка, рођена 1905. из Велике, убијена  1944. у директном терору (2923020038)

(Споменик на Чакору) Живаљевић М. Станка

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Живаљевић М. Станка

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Милосава (Јеремије) Живаљевића из Велике: Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, трагичног 28. јула 1944. године убацили су Стану са свом дијецом (три кћерке и сином) у запаљену кућу и ту су сви изгорјели.

(Свједочење) Драгољуба (Миће) Живаљевића: Мој ђед Мијајло и моја баба Станка  (1905 - 1944) родом од Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, бабу Станку.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Живаљевић Станка, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

246

Радосав

 

Шако (74)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Живаљевић (Радосав) Шако, рођен 1870. из Велике, убијен  1944. у директном терору (2923022060)

       
     

ЈАНКОВИЋ

247

Михаило

 

Верица (7)

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јанковић (Михаило) Верица, рођена 1938. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022084)

(Споменик на Чакору) Јанковић Верица

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јанковић Верица

(Свједочење) Бранка-Нада (Митана Кнежевића) Вујошевић: Ћерка Михаила Мајора Јанковића и мајке Милице, Верица од 7 година је тога дана погинула близи куће на Бјелице.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јанковић Верица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

248

 

 

Маријана - Марија

249

П.

 

Милета

     

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јанковић П. Милета

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јанковић Милета, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

250

   

Милијана

     

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јанковић Милијана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

251

Марко

 

Милосава (54) супруга Васа Јанковић

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јанковић (Марко) Милосава, рођена 1890. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020004)

(Споменик на Чакору) Јанковић В. Милосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јанковић В. Милосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Младен (Милоње) Јанковић: У кућама Јанковића убијена је Милосава Јанковић, рођена Стаматовић, стара око 50 година. Она је изгорјела у кући.

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јанковић Милосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

252

Милосав

 

Мирјана (52) жена Милоње Јанковић

     

(Музеј Жртава Геноцида) Јанковић (Милосав) Мирјана, рођена 1892. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020017)

(Споменик на Чакору) Јанковић Мирјана

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јанковић Маријана

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Младен (Милоње) Јанковић: У кућама Јанковића убијена је моја мајка Мирјана, која је имала око 45 година

253

Радосав


Радосава (42) супруга Милана Јанковића

     

(Музеј Жртава ГеноцидаЈанковић (Радосав) Радосава, рођена 1902. из Коленовића, убијена 1944. у масовном покољу (0453027028)

(Споменик на Чакору) Јанковић М. Радосава

(Жртве фашистичког терора - Ватре са Комова) Јанковић М. Радосава

(Свједочење - Ватре са Комова, Стр.) Младен (Милоње) Јанковић: У кућама Јанковића убијена је Радосава Јанковић, супруга Милана Јанковића која је имала око 45 година

(Споменица Црногорским антифашистима 1941/45) Јанковић Радосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

ЗАМОЛНИЦА

Драги моји Величани!

На нашем сајту (www.velika.me) постављен је ,,Списак жртава геноцида” нашега села. Cписак је преписан са споменика ЖФТ на Чакору. Као што видите, списак садржи само име и презиме. Нема података о старости жртве, на основу којих би се могло и доказивати и доказати, да су ,,21 ss. Скендер-бег и 7.ss Принц Еуген дивизија”, у садејству са балистичким формацијама са територија из непосреног окружења Велике, починиле геноцид над српским народом у Велици и селима око Лима.

Наши, поштованим, Величанима који су подигли споменик на превоју Чакора изражавам пуну захвалност. Не може им се замјерити што на спомен плочама нема података о старости жртве. Вјероватно је разлог то да није постојала могућност да се ти подаци упишу на споменику, а можда су у вријеме подизања сматрали да то и није потребно и да је довољно речено, ако је назначено да су то ,,ЖФТ”.

Од великог је значаја да податке о старости жртава прикупимо и докажемо да је 28. јула 1944. године учињен геноцид над српским живљем. Овиме ни у којем случају нећемо негирати злочине учињене, од стране припадника ,,Равногорског и Револуционарног покрета” у другом свјетском рату над другима, па и над Србима и ако су у оба ова покрета Срби били заступљени преко 80%

У вези са тим молио бих сваког Величанина да, у колико посјећује наш сајт, а лично зна - или - по питању још увијек живих свједока, сазна податке о старости жртве достави на адресу Момчило Гојковић, ул. Раована Милошевића 23. 11147 Жарково - Београд, или електронском поштом momolesov@gmail.com

Свјестан сам чињенице да је до тачних података тешко доћи, јер су матичне књиге запаљене, али до приближно тачних је, још увијек могуће.

Поздрављам вас! Момчило Гојковић - Лешов