ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО - ПАРК ПРИРОДЕ 

30. јул 2017. године  

 

  

 

     

 

НВО КЛУБ ВЕЛИКА ОРГАНИЗУЈЕ ТРИБИНУ:

 

"ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР"

(МОГУЋНОСТ РАЗВОЈА СЕЛА У МУРИНСКОМ ДИЈЕЛУ ГОРЊЕГ ПОЛИМЉА)

 

30. ЈУЛ 2017. године., МУРИНА у 20 ЧАСОВА

 

 

 

 

      ПРЕДЛОГ НВО КЛУБ ВЕЛИКА