ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО - ПАРК ПРИРОДЕ 

30. јул 2017. године  

 

  

 ТРИБИНА: ПАРК ПРИРОДЕ ЧАКОР

МУРИНА 30. ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ - ДОМ КУЛТУРЕ

 

 

На трибини 30. јула у Дому културе у Мурини, представљена је иницијатива за проглашење заштићеног подручја - Парк природе Чакор, који би обухватио око сто квадратних километара, претежно на атарима села: Велика, Новшиће, Горња Ржаница и Метех у плавској општини, као и беранског села Шекулар и Грачанице код Андријевице.

Ријеч је о простору који није обухваћен Националним парком Проклетије, а заокружена је природна цјелина, са богатством флоре и фауне, које су, како је нагласио предсједник Клуба Гојко Кнежевић, веома угрожене нерационалним коришћењем, људским немаром и отвореним а несанкционисаним уништавањем. Будући да су природни ресури основа развоја овог, у великој мјери запуштеног краја, Клуб Велика је још приликом оснивања прије пет година као први стратешки циљ утврдио заштиту и коришћење природних добара на рационалан и одржив начин, што би се дефинисало свеобухватном стручном студијом.

Представљајући иницијативу, члан Управног одбора Клуба Велика Љубиша Пауновић, оцијенио је да би се тростепеном заштитом природних богатстава и проглашењем Парка природе Чакор створиле претпоставке за одрживи развој поменутих села.

- Планско и равномјерно коришћење природних ресурса омогућило би одрживи развој, отварање радних мјеста и унапређење квалитета живота у овом крају, што је основни предуслов за заустављање демографског пада, па и стварање услова за повратак становништва у увелико напуштена села. Одрживи развој Велике и околних села, првенствено, видимо кроз узгој стоке, формирање расадника, бербу и прераду љековитог биља и шумских плодова и домаћег воћа. Други стратешки правац је градња смјештајних и других туристичких капацитета, ради развијања специфичних видова туризма - од пјешачења планинама до спортских такмичења. То намеће и потребу за планском градњом како ЕКО насеља, тако и ТИПСКИХ индивидуалних објеката на заштићеном подручју. Први корак требало би да буде изградња Визиторског центра на Чакору, који би, поред ренџерске службе, имао и мултимедијалне садржаје за едукацију и презентацију природних и културних вриједности региона, као и спасилачке активности и регионални центар за превентиву од пожара, поплава и осталих непогода - нагласио је Пауновић.

Он је, такође, подсјетио да шта је на том плану, Клуб Велика до сада имао запажене активности.

На предлог Клуба су, на примјер, у Просторно-урбанистички план Плава „уписана“ многа могућа рјешења развоја Велике и околних села, добијени су урбанистичко технички услови за Визиторски центар и урађен грађевински пројекат. Организоване су међународне спелеолошке експедиције, захваљујући чијим налазима је Тојина пећина уписана у катастар спелеолошких локалитета Црне Горе. Потписан је Меморандум о сарадњи са Министарством одрживог развоја и туризма, остварена сарадња са општинама Плав, Беране и Андријевица, а добијена је и подршка од Сектора за ванредне ситуације и цивилну безбједност МУП Црне Горе, док је Фонд за активно грађанство (фАКТ) финансијски подржао активности на промовисању иницијативе за израду студије изводљивости и оправданости проглашења Парка природе Чакор.

ПРОЈЕКАТ ЈЕ ПОДРЖАН ОД ФОНДА ЗА АКТИВНО ГАРАЂАНСТВО
 

 

      ПРЕДЛОГ НВО КЛУБ ВЕЛИКА