СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

ВУЧЕТИЋ

 

 

         

001

 

Мато

 

АНИЦА (36), 

       

рођена Делетић, супруга Пунише (Радисава) Вучетић

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Мато) Аница, рођена 1901. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022013)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. икћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић П. Аница

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић П. Аница

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од дванаест и Милијана од једанаест година.

       

Ватре са Комова, стр. 144 - Ристо (Јеремија) Живаљевић:

Аница Вучетић, жена Пунише Вучетића убијене је 28. јула

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Аница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

002

   

*

БАТРИЋ (38)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Цвета В. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми у селу Велици оца Батрића старог 38 год.


 


 

Споменик на Чакору:

Вучетић Батрић

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Батрић

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Батрић, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         


 

Вучета

*

БАТРИЋ (42)

         
       

Изјава - Среском oпуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Познато ми је да је једна немачка јединица дошла од Пећи средином октобра 1943. Том приликом је сријељано преко 50 особа из Велике од којих се сада сјећам Вучетића Батрића са још неколико Вучетића.

         

003

 

Милан

 

БОЖО (1)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Милан) Божо, рођен 1941. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021051)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милан Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми дете Божа и раниле жену Дивну.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Божо

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Божо

       

Ватре са Комова, стр. 136 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

Говорио је чистим нашим језиком. Одмах је припуцао, убио ми је сина Божа (1) у наручју, а мене ранио у десну руку.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Божо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

004

 

Милован

 

ВЛАСТИМИР - ВЛАСТО (11)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован С. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Лепосаву стару 36 год. сина Томислава старог 13 год. и Властимира старог 11 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Власто

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:  Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава (45) синови Томислав (9) и Властимир (7).

       

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, мога млађег брата Властимира смртно ранише.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Власто, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

005

 

Вучета

 

ВУКМАН (44)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вучета) Вукман, рођен 1903. из Велике, убијен 1944 у директном терору (2922018021)

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вучета) Вукман, рођен 1907. из Велике, убијен 1944 у директном терору (0445060010)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Вукман

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Вукман

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот је изгубио Вукман Вучетић (40)

       

Изјава - Среском Опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Вукман Вучетић са 4 члана породице.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Вукман, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

006

 

Гавро

 

ВУКОСАВА - ВУЦА (18)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Гавро) Вукосава, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. код куће (0865075020)

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Г. Вукосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Г. Вукосава

       

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра. 

       

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

         

007

 

Благоје

 

ДАНИЦА - ДАНА (18)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Благоје) Даница, рођена 1927. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022010)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Б. Даница

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Даница

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

Према казивању мог покојног оца, Благоја Вучетића, покушали су да силују двије ђевојке, Даницу и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су их стигли, али нијесу их могли савладати па су их изболи ножевима и бацили у ватру.

         

008

 

Новица

 

ДАНИЦА (20)

       

супруга Милорада Вучетића - у другом стању

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Новица) Даница, рођена 1924. из Велике, убијена 1944. код куће (0865075021)

       

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Даница

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић М. Даница

       

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

       

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

009

 

Радован

 

ДОБРИСАВ (19)

         
       

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Убијен је Добрисав, син Станије и Радована Вучетића, роћени брат моје мајке Добре Пауновић

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Добрисав, рођен 1925 Велика, убијен 1944 Велика.

         

010

     

ДРАГАНА

         
       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Драгана

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Драгана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

011

 

Душан

 

ДРАГИЦА (14)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Душан) Драгица, рођена 1935. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021053)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Даница Д. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Цвету стару 37 год., и сестру Драгицу стару 14 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Драгица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Драгица

       

Ватре са Комова, стр. 136 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Душана Вучетића: супруга Цвета (30) и кћерка Драгица (12).

Док сам лежала у кукурузу, дошла ми је синовица Драгица, кћерка Цвета и Душанка Вучетић, а сестра мале Нате и Кате, имала је 12 година. И она је била рањена у стомак. Рекла ми је да су поубијана сва чељад у кући Милована, Радована и Мијајла Вучетића. Другарица је остала са мном два дана, док није издахнула.

         

012

 

Никола

 

ДРАГУНА - ДРАГИЦА (6)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгић Н. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Полексију стару 30 год. сестру Драгицу стару 6 год. Такође 1943 год. у саставу "Принц Еуген" дивизије, муслимани Ујкан Челић и Шабо Шабовић убили су ми оца Николу.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Драгуна

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремија) Живаљевић:

Од породице Николе Вучетића поубијани су: жена Полексија, рођена Живаљевић, и кћерка (не знам како се звала), а остало је живо дијете од две године.

       

Свједочење - Божина - Боро (Никодина) Пауновић:

У мојој ујчевини (Живаљевићи) убијена је тетка Лекса и њена трогодишња шћер Драгица.Текта Лекса је била удата за Николу Вучетића, кој је годину прије погинуо на Вулевића лугу.

         

013

 

Благоје

 

ДУШАНКА (8)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Благоје) Душанка, рођена 1938. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022012)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Б. Душанка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Душанка

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Душанка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

014

 

Радован

 

ЖАРКО (7)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Радован) Жарко, рођен 1937. из Велике, убијен 1944 код  куће (0452016018)

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Жарко

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Жарко

       

Ватре са Комова, стр. 132 - Милунка (Иван) Вучетић, рођена Бошковић:

До мене је некако допузао син Радована Вучетића, Сава, звали су га Жарко, (на спомен плочи пише Сава), нога му је била откинута, крв је текла, загрлио ме и рекао: - "Снахо, брани ме" - Ту је и издахнуо у мукама.

       

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Убијен је Жарко, син Станије и Радована Вучетића, роћени брат моје мајке Добре Пауновић

       

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, у великим мукама, од убода каме и с откинутом ногом, умро је Наталијин брат Жарко, дјечачић.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Жарко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

015

     

ЛЕПОСАВА

       

супруга Миливоја (Милутин) Вучетића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миливоје М. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС диввизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици жену Лепосаву стару 47 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Лепосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Миливоја Лепа

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

Супруга Миливоја Вучетића, Љепосава, погинула је на путу више куће Милана Вучетића. Она је са својим живјела у кући Вукадина Вуша Вучетића.

         

016

 

Милош

 

ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (36)

       

рођена Кнежевић, супруга Милована (Саво) Вучетића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован С. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Лепосаву стару 36 год. сина Томислава старог 13 год. и Властимира старог 11 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Лепа

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Милована Лепа

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:  Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава (45) синови Томислав (9) и Властимир (7).

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић:

Његова мајка (Томиславова) Лепосава - Лепа потрчала је да га брани. Убили су је у самом потоку. Чула сам када је Лепосава викала: "Шта радите, људи, невојско!".

       

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, моја мајка Љепосава покушала је да одбрани своје синчиће, али је фашисти кундацима убише.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Лепа, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

017

 

Мијајло

 

ЛЕПОСАВА - ЛЕПАВА (22)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Мијајло) Лепосава, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021056)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мијајло П. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици Спасенију стару 40 год. и Лепава стара 22 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Лепосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић М. Лепосава

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Мијајла Вучетића жена Спасенија (50), и кћерка Љепосава (17) година.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Лепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

018

 

Милош

 

ЛЕПОСАВА (20)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгомир М. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици сесетру Лепосаву стару 20 год. Пошто су је убили бацили су је у ватру.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Лепа

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Лепосава

         

019

 

Милорад

 

МИЛЕВА (5)

         
       

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

       

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

         

020

 

Пуниша

 

МИЛЕВА (18)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Пуниша) Милева, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022016)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. икћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић П. Милева

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од дванаест и Милијана од једанаест година.

Према казивању мог покојног оца, Благоја Вучетића, покушали су да силују двије ђевојке, Даницу и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су их стигли, али нијесу их могли савладати па су их изболи ножевима и бацили у ватру.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милева, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

021

 

Пуниша

 

МИЛИЈАНА (10)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Пуниша) Милијана, рођена 1938. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022017)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. икћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић П. Милијана

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Милијана

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од дванаест и Милијана од једанаест година.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Миљана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

022

     

МИЛОВАН

         
       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Милован

         

023

 

В.

 

МИЛОРАД

         
       

Споменик на Чакору:

Вучетић В. Милорад

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић В. Милорад

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милорад, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

024

 


 

МИЛОСАВА (64)

       

супруга Гавра Вучетића

         
       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Г. Милосава

       

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

       

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

         

025

 

Ј.

 

МИЛОСАВА

         
       

Споменик на Чакору:

Вучетић Ј. Милосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Милосава

         

026

 

Радуле

 

МИЛОСАВА (41)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Радуле) Милосава, рођена 1903. из Велике, убијена 1944 код куће (0865075019)

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Р. Милосава

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

027

 

Радован

 

НАТАЛИЈА (17)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Радован) Наталија, рођена 1927. из Велике, убијена 1944 код  куће (0452016017)

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Наталија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Наталија

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Радована Вучетића, супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6).

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић:

Највише је мучена Наталија, кћерка Станије и Радована Вучетића.

       

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Убијена је Наталија, кћерка Станије и Радована Вучетића, роћена сестра моје мајке Добре Пауновић

       

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, провалише врата и ножевима искасапише стрине Станије кћерку Наталију.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Наталија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

028

     

НИКОДИН

         
       

Споменик на Чакору:

Вучетић Никодин

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Никодин

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Никодина, рођен____ Велика, убијен 1943 Велика.

         

029

 

Милосав

 

НИКОЛА (36)

         
       

Споменик на Чакору:

Вучетић Никола

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Никола

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Никола, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

030

 

Ново

 

НОВКА (47)

       

рођена Гојковић, супруга Благоја (Марко) Вучетић

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Ново) Новка, рођена 1895. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022009)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Б. Новка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Б. Новка

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Новак, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

031

 

Арсеније

 

ПОЛЕКСЈИА - ЛЕКСА (28)

       

рођена Живаљевић, супруга Николе Вучетића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгић Н. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Полексију стару 30 год. сестру Драгицу стару 6 год. Такође 1943 год. у саставу "Принц Еуген" дивизије, муслимани Ујкан Челић и Шабо Шабовић убили су ми оца Николу.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Н. Полексија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Полексија

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Николе Вучетића поубијани су: жена Полексија, рођена Живаљевић, и кћерка (не знам како се звала), а остало је живо дијете од две године.

       

Свједочење - Божина - Боро (Никодина) Пауновић:

У мојој ујчевини (Живаљевићи) убијена је тетка Лекса и њена трогодишња шћер Драгица.Текта Лекса је била удата за Николу Вучетића, кој је годину прије погинуо на Вулевића лугу.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Полексија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

032

 

К.

 

ПОЉКА

         
       

Споменик на Чакору:

Вучетић К. Пољка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Пољка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

033

 

Вукман

 

РАБИЈА (17)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вукман) Рабија, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. у директном терору (292018024)

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вукман) Рабија, рођена 1927. из Велике, убијена 1944. у директном терору (0445060012)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Рабија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Рабија

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија (40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14).

         

034

 

Душан

 

РАДЕ (3)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Душан) Раде, рођен 1941. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021054)

         

035

 

Пуниша

*

РАДИСАВ - РАЈКО (14)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Пуниша) Рајко, рођен 1930. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022014)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. икћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић П. Радисав

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Радисав

       

Ватре са Комова, стр.142 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте наишли смо на мртвог Радисава, сина Анице и Пунише Вучетић, звали су га "Рајко".

         

036

 

Вукман


РАДОМИР (14)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вукман) Радомир, рођен 1927. из Новшића, убијен 1944. у директном терору (2922018023)

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вукман) Радомир, рођен 1929. из Велике, убијен 1944. у директном терору (0445060013)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Радомир

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Радомир

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија (40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14).

         

037

 


 

РАДОСАВА (48)

       

рођена Прашчевић, супруга Милосава Вучетића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици мајку Радосаву стару 48 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Радосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић М. Радосава

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Радосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

038

 

Пуниша

*

РАЈКА (8)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Пуниша) Рајка, рођена 1936. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022015)

         

039

     

САВКА

         
       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Савка

         

040

     

САВНА

       

рођена Бабовић, супруга Милоша Вучетића

         
       

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Савна

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Савка

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Из куће Милоша Вучетића погинула је његова жена Сава, рођена Бабовић.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Савна, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

041

 

Радован

 

САВО (6)

         
       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Радована Вучетића, супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6).

       

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Убијен је Саво, син Станије и Радована Вучетића, рођени брат моје мајке Добре Пауновић. Саво је рањен побјегао у кукуруз и ту је умро.

         

042

 

Никодин

 

СПАСЕНИЈА (40)

       

супруга Мијајла Вучетића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Никодин) Спасенија, рођена 1902. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021055)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мијајло П. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици Спасенију стару 40 год. и Лепава стара 22 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Спасенија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Спасенија

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Мијајла Вучетића жена Спасенија (50), и кћерка Љепосава (17) година.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Спасенија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

043

 

Милић

 

СТАНИЈА (45)

       

супруга Радована Вучетића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Милић) Станија, рођена 1986. из Велике, убијена 1944. код куће (0452016015)

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Станија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Р. Станија

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Радована Вучетића, супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6).

       

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Са мајчине стране, убијена је моја баба Станија, удата за Радована Вучетића.

       

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, стрину (Станију) на прагу убише зликовци.

         

044

 

Милутин

 

СТАНИЈА (40)

       

рођене Томовић, супруга Вукмана Вучетића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (НН) Станија, рођена 1904. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2922018022)

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (НН) Станија, рођена 1907. из Велике, убијена 1944. у директном терору (0445060011)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Станија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Станија

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија (40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14). 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

045

 

Милован

 

СТАНИЦА (34)

         
       

Споменик на Чакору:

Вучетић Станица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Станица

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

046

 

Благоје

 

СТОЈАНА (14)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Благоје) Стојана, рођена 1929. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022011)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Б. Стојана

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Стојана

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година. 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Стојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

047

 

Милован

 

ТОМИСЛАВ - ТОМО (13)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован С. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Лепосаву стару 36 год. сина Томислава старог 13 год. и Властимира старог 11 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Томо

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић М. Томислав

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:  Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава (45) синови Томислав (9) и Властимир (7).

       

Ватре са Комова, стр. 142 -  Милунка (Иван) Вучетић, рођена Бошковић:

Видјела сам како се у шљивику игра Томислав, син Милована Вучетића. Ухватили су га двојица, трећи је притрчао, а онда се окупило више њих, а један је извадио нож и почео да дере дјете од очију на доље.

       

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, мом брату деветогодишњем Томиславу живоме лице одраше. Двојица су га држала, а трећи је по његовом луцу исписивао нечојештво. Од те свирепости, код чесме, пала сам у несвијест...

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Томо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

048

 

Милорад

 

ТОМИСЛАВ (2)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Милорад) Томислав, рођен 1941. из Велике, убијен 1944. код куће (0865075022)

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Томислав

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић М. Томислав

       

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

       

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Томислав рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

049

 

Крсто-Коле

 

ЦВЕТА (37)

       

супруга Душана Вучетића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Коле) Цвета, рођена 1922. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021052)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Даница Д. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Цвету стару 37 год., и сестру Драгицу стару 14 год.

       

Споменик на Чакору:

Вучетић Д. Цвета

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Д. Цвета

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:Из куће Душана Вучетића: супруга Цвета (30) и кћерка Драгица (12).

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Цвета, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
         
   

* * *

 

(провјрити)

   


 

21 СС Дивизија Скендербег, Стр. 178 - Радоје (Леко) Кнежевић:

Уђох у кућу Вукмана Вучетића, призор је био страшан. На сред собе софра, поломљена експлозијом бомбе, а на њу главама наслоњена унакажена тјелеса двоје одраслих. У угловима собе четворо мртве дјеце као да спавају.

         
   

* * *

 

АЛЕКСАНДАР            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Александар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика

         
   

* * *

 

БЛАГОЈЕ            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Благоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         
   

* * *

 

ВУКОСАВ            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Вукосав, рођен____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
   

* * *

 

Р. БРАНИСЛАВ (20)            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Р. Бранислав, рођен 1924 Велика, убијен 1944 Велика.

         
   

* * *

 

ДОБРА            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Добра, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
   

* * *

 

ИВАНА            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Ивана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
         

 

Благоје (Марко)

Даница (Душан)

Драгић (Никола)

Драгомир (М.)

Мијајло (Периша)

Милан (Раде)

Миливоје (Милутин)

Милева (Тодор)

Милета (Раде)

Милован (Саво)

Пуниша (Радисав)

Радош (Милосав)

   

Цвета (Батрић)

Чедомир (Вукман)

 

 

       

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Мато) Аница, 2. (Милан) Божо, 3. (Вучета) Вукман, 4. (Гавро) Вукосава, 5. (Благоје) Даница, 6. (Новица) Даница, 7. (Душан) Драгица, 8. (Благоје) Душанка, 9. (Радован) Жарко, 10. (Мијајло) Лепосава, 11. (Пуниша) Милева, 12. (Пуниша) Милијана, 13. (Радуле) Милосава, 14. (Радован) Наталија, 15. (Ново) Новка, 16. (Вукман) Рабија, 17. (Душан) Раде, 18. (Пуниша) Рајко, 19. (Вукман) Радомир, 20. (Пуниша) Рајка, 21. (Никодин) Спасенија, 22. (Милић) Станија, 23. (Нн) Станија, 24. (Благоје) Стојана, 25. (Милорад) Томислав, 26. (Коле) Цвета.

 

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. П. Аница, 2. Батрић, 3. Божо, 4. Власто, 5. Вукман, 6. Г. Вукосава, 7. Р. Гавро, 8. Б. Даница, 9. М. Даница, 10. Драгана, 11. Драгица, 12. Б. Душанка, 13. Р. Жарко, 14. Лепа, 15. М. Лепа, 16. М. Лепосава, 17. М. Лепосава, 18. П. Милева, 19. П. Милијана, 20. В. Милорад, 21. З. Милосава, 22. Р. Милосава, 23. Наталија, 24. Никодин, 25. Никола, 26. Б. Новка, 27. Н. Полексија, 28. К. Пољка, 29. Рабија, 30. П. Радисав, 31. Радомир, 32. М. Радосава, 33. М. Савна, 34. Спасенија, 35. Станија, 36. Станија, 37. Станица, 38. Б. Стојана, 39. Томислав, 40. М. Томо, 41. Д. Цвета.

 

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. П. Аница, 2. Батрић, 3. Божо, 4. Вукман, 5. Г. Вукосава, 6. Р. Гавро, 7. Даница, 8. М. Даница, 9. Драгана, 10. Драгица, 11. Душанка, 12. Жарко, 13. Миливоја Лепа, 14. Милована Лепа, 15. Лепосава, 16. М. Лепосава, 17. Милијана, 18. Милован, 19. В. Милорад, 20. Милосава, 21. Г. Милосава, 22. Наталија, 23. Никодин, 24. Никодин, 25. Никола, 26. Б. Новка, 27. Полексија, 28. Рабија, 29. Радисав, 30. Радомир, 31. М. Радосава, 32. Савка, 33. Савка, 34. Спасенија, 35. Станија, 36. Р. Станија, 37. Станица, 38. Стојана, 39. М. Томислав, 40. М. Томислав, 41. Д. Цвета.

 

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Александар, 2. Аница, 3. Батрић, 4. Благоје, 5. Божо, 6. Р. Бранислав, 7. Власто, 8. Вукман, 9. Вукосав, 10. Даница, 11. Добрисав, 12. Добра, 13. Драгана, 14. Душанка, 15. Жарко, 16. Ивана, 17. Лепа, 18. Лепосава, 19. Милева,20. Миљана, 21. Милорад, 22. Милосава, 23. Наталија, 24. Никодина, 25. Никола, 26. Новак, 27. Полексија, 28. Пољка, 29. Радосава, 30. Савна, 31. Спасенија, 32. Станија, 33. Станица, 34. Стојана, 35. Томо, 36. Томислав, 37. Цвета.

 

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Аница, 2. Батрић, 3. Божо, 4. Властимир, 5. Вукман, 6. Вукосава, 7.  Даница, 8.  Даница, 9.  Даница, 10. Драгица, и  Драгичин брат, 12. Драгуна, 13. Душанка, 14. Лепа, 15. Лепосава, 16. Лепосава, 17. Лепосава, 18. Милева, 19. Милева, 20. Милева, 21. Милијана, 22. Милован, 23. Милорад, 24. Милосава, 25. Милосава, 26. Милосава, 27. Наталија, 28. Никодин (Бајо), 29. Никола, 30. Новка, 31. Полексија, 32. Пољка, 33. Рабија, 34. Радисав (Рајко), 35. Радисав, 36. Радомир,  37. Радосава, 38. Сава (Жарко), 39. Сав(н)а, 40. Саво,  41. Спасенија,  42. Станија,  43. Станија,  44. Станица, 45. Стојана, 46. Томислав,  47. Томо, 48. Цвета.

 

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Мато) Аница, 2. (Вучета) Батрић, 3. (Милан) Божо, 4. (Милован) Властимир - Власто, 5. (Вучета) Вукаман, 6. (Гавро) Вукосава - Вуца, 7. (Благоје) Даница, 8. (Новица) Даница, (пред порођајем);  9. (Душан) Драгица, 10. (Никола) Драгица, 11. (Благоје) Душанка, 12. (Мијајло) Лепосава,13. (Миливоје) Лепосава - Лепа; 14. (Милош) Лепосава, 15. (Милосав) Марица, 16. (Павле) Марица,  17. (Пуниша) Милева, 18. Милева, 19. (Пуниша) Милијана, 20. (В.) Милорад; 21. (Ј.) Милосава; 22. (Радуле) Милосава, 23. (Радован) Наталија, 24. (Ново) Новка, 25. (Арсеније) Полексија - Лекса, 26. (К.) Пољка;  27. (Вукашин) Рабија, 28. (Душан) Раде, 29. (Пуниша) Радисав - Рајко, 30. (Вукашин) Радомир, 31. (М.) Радосава;  32. (Милош) Савна;  33. (Радован) Саво - Жарко, 34. (Мијајло) Спасенија, 35. (Вукашин) Станија, 36. (Милутин) Станија, 37. (Милован) Станица, 38. (Благоје) Стојана, 39. (Милован) Томислав - Томо,  40. (Милорад) Томислав, 41. (Крсто) Цвета.

1. (Р.) Гавро, убијен 1941; 2. (Милосав) Никодин, убијен 1943; 3. (Милосав) Никола, убијен 1943;