ПЕТРОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ПЕТРОВИЋ рођ. ЖИВАЉЕВИЋ (Мато) БОЈАНА (39)

супруга Радуна Петровић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радосав Р. Петровић:

28. јула 1944 год. убили су ми Велици мајку Бојану стару 39 год.

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радуле Петровић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици снаху Бојану стару 35 г. и ранили ми два сина: Радоша старог 14 г. остао без ока, и Радосава старог 16 г. остао од руке неспособан.

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ту су биле: Радуша и Радосава кћерке Бојане и Радуна Петровића. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Видјела сам када је кроз прозор искочила Бојана Петровић. Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

Међу лешевима нашла сам живе Радушу и Радосаву Петровић, кћерке Бојана и Радуна Петровића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:  

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (Марто) Бојана  (1917-1944)

Петровић Бојана

Петровић Бојана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Петровић Мате Бојана, стара 28 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Мато) Бојана (1916)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

954. Петровић Радунова Бојана, ћерка Мата Живаљевића, рођена 1917 Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Петровић Бојана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

02.ПЕТРОВИЋ (Милоња) БРАНКО (20)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милоња М. Петровић:

28. јула 1944 год. убили су ми жену Цвету стару 37 год. сина Бранка старог 20 год. кћи Косу стару 3. год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Радомир (Стефан) Петровић:

Долазећи са братом Новицом, нашао сам угљенисаног Бранка, сина Милоње Петровића,  у запаљеној кући Васа Јанковића.

Ватре са Комова (стр. 138) - Младен (Милоње) Јанковић:

У кућама Јанковића нађено и једно угљенисано тијело, вјерује се да је то био син Милоње Петровића, јер је нестао за вријеме покоља.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 192) - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Од мајке сам чуо да је Бранко Милоње Петровића (25) који је био ретардиран изгорео у стасну - колиба испод џаде.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:  

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (Милоња) Бранко (1922-1944)

Петровић Бранко

Петровић Бранка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Петровић Милоње Бранко, стар 21 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Милоња) Бранко (1923) - лице са хендикепом

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

958. Петровић Милоњин Бранко, рођен 1922, Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Петровић Бранка, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

03.  ПЕТРОВИЋ рођ. ПОРТИЋ (Видоје) ЈЕЛЕНА (74)

супруга Стефана Петровића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Новица С. Петровић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Јелену стару 74 год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Радомир (Стефан) Петровић:

Долазећи са братом Новицом, ја сам затекао на путу испред куће мајку Јелену, убијену пушчаним мецима. Имала је око 70 година.

Споменик на Чакору:  

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић С. Јелена                       

Петровић С. Јелена

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Портић Видоја Јелена, стара 74 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Стефан) Јелена

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

956. Петровић Стефанова Јелена, рођ. Рајковић, рођена 1874, Брезојевице, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Петровић Јелена, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

04.  ПЕТРОВИЋ (Милоња) КОСА (3)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милоња М. Петровић:

28. јула 1944 год. убили су ми жену Цвету стару 37 год. сина Бранка старог 20 год. кћи Косу стару 3. год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Младен (Милоње) Јанковић:

На друму је убијена Цвета Петровић, супруга Милоње Петровића и њено дијете.

Ватре са Комова (стр. 138) - Радомир (Стефан) Петровић:

Долазећи са братом Новицом, нашао сам на Косу, кћерку Цвете и Милоње Петровић, изболи су је бајонетима и бацили је са пута у неко трње.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:  

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (Милоња) Коса (1941-1944)

Петровић Коса

Петровић Коса

ККамом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Петровић Милоње Коса, стара 20 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Милоња) Коса (1924)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

959. Петровић Милоњина Коса, рођена 1942, Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45: 

Петровић Коса, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

05.  ПЕТРОВИЋ рођ. СПАЛЕВИЋ (Јанићије) ЦВИЈЕТА - ЦВЕТА (35)

супруга Милоње (Милија) Петровић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милоња М. Петровић:

28. јула 1944 год. убили су ми жену Цвету стару 37 год. сина Бранка старог 20 год. кћи Косу стару 3. год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Младен (Милоње) Јанковић:

На друму је убијена Цвета Петровић, супруга Милоње Петровића.

Ватре са Комова (стр. 138) - Радомир (Стефан) Петровић:

Долазећи са братом Новицом, нашао сам Цвету, Милоњину супругу, која је имала око 35 година, убили су на путу.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:  

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (Јанићија) Цвијета (1905-1944)

Петровић М. Цвета

Петровић М. Цвиета

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Петровић Јанићија Цвета, стара 29 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Јанићије) Цвета (1915)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

957. Петровић Милоњина Цвијете (Цвета), ћерка Јанићија Спалевића, рођена 1905, Шекулар, домаћица.

 

 

ПЕТРОВИЋ (Радуле) РАДОМИР (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (НН) Радомир (1939-1941

Петровић Р. Радомир

Петровић Р. Радомир

Велика  и Новшиће (стр. 134 -135) - Марко Кнежевић:

Дјеца умрла у Плавском затвору 1941: Петровић Радула Радомир (1939)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Р.) Радомир - убијен 1941. године

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45: 

Петровић Радомир, рођен ..... Велика, убијена 1944 Велика.

 

     ПЕТРОВИЋ (Милисав) РАДУН (41

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (Милисав) Радун (1903-1941)

Петровић Радун

Петровић Радун

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић Радун - убијен 1941. године

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45: 

Петровић Радун, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

     

01.

 

ПЕТРОВИЋ (Стефан) ВЕЛИМИР

   

Музеј Жртава Геноцида (Велика):              Петровић (Стефан) Велимир (......-1945)

     

02.

 

ПЕТРОВИЋ (Радован) ИКОНИЈА

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Р.) Иконија

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

955. Петровић Радованова Иконија, рођена у Велици, дјевојка.

     

03.

 

ПЕТРОВИЋ СВЕТО

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Петровић Свето, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.