РАДЕНОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш:

У кући Тоша Кнежевића: Јелица Кнежевић, рођена Раденовић (60) и Јеличин брат Драго Раденовић са кћерком (Станица). 

 

01.  РАДЕНОВИЋ (Крсто) ДРАГО

 

Музеј Жртава Геноцида (Скић):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовића (Крсто) Драго (......-1944)

Раденовић Драго

Раденовић К. Драго

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Крста Драго, стар 59 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Драго - брат жене Тоша Кнежевића, убијен са ћерком у кући Тошовој.

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Драго

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Драга, рођена ...... Метех, убијена 1943 Велика.

 

02.  РАДЕНОВИЋ (Драго - Симо) СТАНИЦА (45)

 

Музеј Жртава Геноцида (Скић):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић (Симо) Станица (......-1944)

Раденовић Станица

Раденовић Д. Станица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Сима Станица, стара 49 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Станица

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић - једно женско дијете

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Станица

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Станица, рођена ...... Метех, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован В. Томовић:

28 јула 1945 год. убили су ми жену Мирку (Тимовић) стару 47 год. унуку Недељку (Млена) стару 5 г., и кћи Рабију стару 29 год.

Ватре са Комова (стр. 143) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће убијена је Рабија Раденовић, рођена Томовић, с кћерком. (Милена)

 

03.  РАДЕНОВИЋ рођ. ТОМОВИЋ (Милован) РАБИЈА - РАБА (29)

супруга Милована Раденовића

 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић (Милован) Раба (1915-1944)

Раденовић Рабија

Раденовић М. Рабија

Томовић М. Рабија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Милована Рабија, стара 30 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Рабија - рођена Томовић, изгорела са ћерком у кући Сава Томовића.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1078. Томовић М. Рабија, рођена 1900. Велика, домаћица.

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Рабија

 

04.  РАДЕНОВИЋ (Милован) МИЛЕНА (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):          

Раденовић (Милован) Милена (1942-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Милована Милена, стара једну годину

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић - једно женско дијете

 

Свједочење - Прог. др Марко Канежевић:

Након три до четири дана од крвавог пира у Велици, прво је у нашу кућу дошла тешко рањена у груди Милунка Трифунова Раденовић. Чудили смо се како је могла са таквом раном да дође жива. Наша мајка Милка није јој могла помоћи јер није имала ни љековитих трава да залијечи рану, па је Милунка убрзо умрла. 

 

05.  РАДЕНОВИЋ рођ. ............ (.......) МИЛУНКА (28)

супруга Трифуна Раденовића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић Милунка                         

Раденовић Т. Милунка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Трифуна Милунка, стара 28 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Милунка

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Милунка

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милунка, рођена ...... Метех, убијена 1944 Велика.

 

 

06.  РАДЕНОВИЋ (Ратко) ИЛИЈА (44)

 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић (Ратко) Илија (1900-1943)

Раденовић Илија

Раденовић Илија

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Илија

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Илија

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Илија, рођен ...... Горња Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

 

07.  РАДЕНОВИЋ рођ.                (Мартин) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (44)

 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић (Мартин) Лепа (1900-1944)

Раденовић Лепа

Раденовић Лепа

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Мартина Лепосава, стара 56 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Лепа

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Лепа

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Лепа, рођена ...... Метех, убијена 1944 Велика.

 

 

08.  РАДЕНОВИЋ (Милован) МИЛИЈА (4)

 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић (Милован) Милија (1940-1944)

Раденовић Милија

Раденовић Милија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Милована Милија, стар пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Милија

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Милија

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Миљија, рођен ...... Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

 

09.   РАДЕНОВИЋ рођ.                   (Јеремија) МИЛИЦА (33)

супруга Симона Раденовића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Раденовић (Јеремија) Милица (1911-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Јеремије Милица, стара 41 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

965. Раденовић Јеремијина Милица , рођена је 1911. Велика, домаћица.

 

 

10.  РАДЕНОВИЋ (.......) МИЛОСАВ

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић Милосав                         

Раденовић Милосав

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Милосав

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Милосав

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милосав, рођен 1925 Плав, убијен ......

 

 

11.  РАДЕНОВИЋ (Трифун) ПЕРСА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић Перса                              

Раденовић Перса

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Трифуна Перса, стара пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Перса

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Перса

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Перса, рођена ...... Метех, убијена 1943 Велика.

 

 

12.  РАДЕНОВИЋ (Милош) РАДИСАВ (44)

 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић (Милош) Радисав (1900-1944)

Раденовић Радисав

Раденовић М. Радисав

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Радисав

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Радисав

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Радисав, рођен ...... Горња Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

 

13.  РАДЕНОВИЋ (Ђошо) СИМОН (64)

 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић (Ђошо) Симон (1880-1941)

Раденовић Симон

Раденовић Симон

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Симон

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Симон

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Симона, рођен ...... Г. Ржаница, убијен 1944 Г.Ржаница.

 

НИЈЕСУ СТРАДАЛИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ:

 

РАДЕНОВИЋ (Ратко) БЛАГОЈЕ (46)

 

Из рукописа пуковника Бранка Пуновића:

1943. године били су у кући Максима Симоновића. Погинули су: Благоје и Милан, родом и Метеха, убијен од Вулентара на мјесто звано Кртов Лаз. Садизам до краја изражен, вађењем срца, очију и сјечењем бркова. Виновник овог догађа је Рамиз Луковић из Метеха. 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић (Ратко) Благоје (1898-1943)

Раденовић Благоје

Раденовић Благоје

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Благоје

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Благоје

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Благоје, рођен 1888 Метех, убијен 1943 Велика.

 

РАДЕНОВИЋ (Благоје) МИЛАН (20)

 

Из рукописа пуковника Бранка Пуновића:

1943. године били су у кући Максима Симоновића. Погинули су: Благоје и Милан, родом и Метеха, убијен од Вулентара на мјесто звано Кртов Лаз. Садизам до краја изражен, вађењем срца, очију и сјечењем бркова. Виновник овог догађа је Рамиз Луковић из Метеха.

Музеј Жртава Геноцида (Метех):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Раденовић (Благоје) Милан (1924-1943)

Раденовић Милан

Раденовић Б. Милан

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Раденовић Милан

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Милан

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милан, рођен 1923 Метех, убијен 1943 Велика.

 

 

ГОЈКОВИЋ рођ. РАДЕНОВИЋ (Јеремија) МИЛИЦА (45) - супруга Груја Гојковића

 

ЈОКИЋ рођ. РАДЕНОВИЋ ЛАКА (45) - супруга М. Јокића

 

ЈОКИЋ рођ. РАДЕНОВИЋ СТАНИЦА (45) - супруга Вукадина Јокића

 

ЈОКИЋ рођ. РАДЕНОВИЋ (Јеремија) ФЕМА (59) -  супруга Новице Јокића

 

КНЕЖЕВИЋ рођ. РАДЕНОВИЋ (Симон) МИЛИЦА (38) - супруга Луке Кнежевића

 

НОВОВИЋ рођ. РАДЕНОВИЋ (Вуко) ЉУБИЦА (46) - супруга Сава Нововића

 

ОТАШЕВИЋ рођ. РАДЕНОВИЋ (Ђорђије) СТАНОЈКА (40) - супруга Максима Оташевића

 

     

01.

 

РАДЕНОВИЋ (Симон) МИЛИЦА (24)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Симона Милица, стара 24 године

     

02.

 

РАДЕНОВИЋ МИЛИЋ (17)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милић, рођен 1927 Велика, убијен 1944 Велика.

     

03.

 

РАДЕНОВИЋ (Никодин) РАБИЈА (36)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Раденовић Никодина Рабија, стара 36 година

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Раденовић Рабија