ПЕТРОВИЋ

 

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

 

01.  ПЕТРОВИЋ ВУК

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка В. Петровић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми оца Вука, мајку Милицу, кћерку Босу, снаху Росу стру 21 год. унуку Роксанду стару 2 год. и ранили кћерку Милку стару 8 год.

 

 

02.  ПЕТРОВИЋ рођ. СПАЛЕВИЋ МИЛИЦА

супруга Вука Петровића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка В. Петровић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми оца Вука, мајку Милицу, кћерку Босу, снаху Росу стру 21 год. унуку Роксанду стару 2 год. и ранили кћерку Милку стару 8 год.

 

 

03.  ПЕТРОВИЋ БОСА

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка В. Петровић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми оца Вука, мајку Милицу, кћерку Босу, снаху Росу стру 21 год. унуку Роксанду стару 2 год. и ранили кћерку Милку стару 8 год.

 

 

04.  РОСА (21)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка В. Петровић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми оца Вука, мајку Милицу, кћерку Босу, снаху Росу стру 21 год. унуку Роксанду стару 2 год. и ранили кћерку Милку стару 8 год.

 

 

05.  РОКСАНДА (2)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка В. Петровић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми оца Вука, мајку Милицу, кћерку Босу, снаху Росу стру 21 год. унуку Роксанду стару 2 год. и ранили кћерку Милку стару 8 год.

 

 

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА (1945. ГОД.)

     

Зорка (Вук)

     

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

Петровић (Михаило) Милован, рођен 1926. Црногорац, погинуо 1944. у НОБу, Совин кук Дурмитор (2921006055)