ПРИЛОЗИ - БРКОВИЋ

 

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА (1945. ГОД.)

     

Радоје (Новица)

 

Милунка (Радош)

     

СВЈЕДОЧЕЊА О СТРАДАЊУ У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

       
                      

Живаљевић Витомир

                    
 

Живаљевић (Милутин) Милица

 
       

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Брковић (Новица) Босиљка, рођена 1924. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022072)

02. Брковић (Радосав) Марија, рођена 1890. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022071)

Брковић (Данило) Васо, рођен 1910. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Брезојевица (2921001033)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

 

Н.

 

 

Боса

Мара

ВАТРЕ СА КОМОВА - Група аутора:

                                                    

01.

Боса

02.

Мара

ЗЛОЧИНИ НАД ПРАВОСЛАВНИМ СТАНОВНИШТВОМ У ГОРЊЕМ ПОЛИМЊУ 1941-1945. Г. - Предраг Т. Шћепановић:

                                                    

01.

Новичина Босиљка (Боса)

02.

Новичина Марија (Мара)

ВЕЛИКА - ВЕЛИКА ПО ВЈЕКОВНОЈ ПАТЊИ - Бранко М. Пауновић:

1. Босиљка - Боса 2. Марија - Мара

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Мара.