ПРИЛОЗИ - ОТАШЕВИЋ

 

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА (1945. ГОД.)

     

Вукота (Вук)

Драгица (Андро)

Јосо (Мирко)

Максим (Милосав)

Стамена (Радуле)

     

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Оташевић (Максим) Батрић, рођен 1924. Црногорац, умро 1941. у затвору, Плав (2921006049)

02. Оташевић (Јоксим) Вуко, рођен 1879. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006073)

03. Оташевић (Максим) Драгица рођена 1939. Црногорка, умрла 1941. у затвору, Плав (2921006048)

04. Оташевић (Милован) Зорка, рођена 1929. Црногорка, убијена 1944. код куће, Ржаница (0455092022) (Д.Ржаница)

05. Оташевић (Радич) Косто, рођен 1880. Црногорац, ubijen 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006060)

06. Оташевић (Трифун) Леко, рођен 1929. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006076)

07. Оташевић (Милован) Љепосава, рођена 1927. Црногорка, убијена 1944. код куће, Ржаница (0455092021) (Д.Ржаница)

08. Оташевић (Марјан) Марица, рођена 1884. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006058)

09. Оташевић (Симо) Милован, рођен 1856. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Ржаница (0455092018) (Kačanik - Srbija KiM)

10. Оташевић (Радоје) Мирко, рођен 1870. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006074)

11. Оташевић (Вук) Миросава, рођена 1894. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Ржаница (0455092019) (Д.Ржаница)

12. Оташевић (Максим) Радосава, рођена 1927. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006047)

13. Оташевић (Ђоле) Станојка, рођена 1905. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006046)

14. Оташевић (Гавро) Трифун, рођен 1900. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006075)

Оташевић (Радомир) Божидар, рођен 1939. Црногорац, умро 1941. у затвору, Плав (2921006045)

Оташевић (Панто) Воја, рођен 1882. Црногорац, убијен 1941. у директном терору, Г. Ржаница (2921006077)

Оташевић (Павић) Вида, рођена 1885. Црногорка, умрла 1941. у затвору, Г. Ржаница (2921006078)

Оташевић (Милан) Злака, рођена 1910. Црногорка, умрла 1941. у затвору, Плав (2921006056)

Оташевић (Радомир) Милица, рођена 1936. Црногорка, умрла 1941. у затвору, Плав (2921006044)

Оташевић (Милован) Петар, рођен 1924. Црногорац, умро od Nemaca 1944. у логору, Немачка (0455092020) (Д.Ржаница)

Оташевић (Миленко) Рада, рођена 1940. Црногорка, умрла 1941. у затвору, Г. Ржаница (2921006057)

Оташевић (Радуле) Радоица, рођен 1939. Црногорац, умро 1941. у затвору, Плав(2921006071)

Оташевић (Радуле) Станија, рођена 1940. Црногорка, умрла 1941. у затвору, Г. Ржаница(2921006072)

Оташевић (Зорија) Томислав, рођен 1924. Црногорац, умро 1941. у затвору, Непознато (2921006050)

Оташевић (Радота) Божо, рођен 1927. Црногорац, погинуо 1944. у НОБу, Врутици (2921007010)

Оташевић (Арсеније) Војислав, рођен 1929. Црногорац, погинуо 1944. у НОБу, Трново Сарајево (2896004041)

Оташевић (Илија) Миодраг, рођен 1926. Црногорац, погинуо 1943. у НОБу, Доља (2921007021)

Оташевић (Косто) Голуб, рођен 1928. Црногорац, погинуо 1944. у НОБу, код Сарајева (2921006059)

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ

                                                                                             

01.

Батрић

02.

Бојо

03.

Видосава

04.

Вуко

05.

Драгица

06.

Зорка

07.

Косто

08.

Лако

09.

Лепава

10.

Марица

11.

Милован

12.

Милосава

13.

Мира

14.

Мирко

15.

Станојка

16.

Трифун

 

 

 

 

ВАТРЕ СА КОМОВА - Група аутора:

                                                                                             

01.

Александар-Леко

02.

Батрић

03.

Вуко

04.

Драгица

05.

Зорка

06.

Коста

07.

Лепосава

08.

Марица

09.

Милева

10.

Милосава

11.

Мира

12.

Мирко

13.

Станојка

14.

Трифун

 

 

1. Видосава - (Павић) Вида (1855-1941) 2. Војо - (Панто) Воја (1882-1941)

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Батрић 2. Видосава 3. Војислав 4. Вуко 5. М. Драгица 6. М Загорка 7. Костo 8. Леко 9. М. Љепосава М. Љепосаваосава 8. Марица 9. Милован 10. Милосав 11. Мира 12. Р. Мирко 13. Станојка 14. Трифун

КАМОМ И ВАТРОМ У ДОЛИНИ ЛИМА - Милорад Л. Чукић:

                                                                                         

01.

Максима Батрић

02.

Милована Драгица

03.

Милована Зорка

04.

Милована Лепава

05.

Омера Милован

06.

Милована Мира

07.

Ђорђија Станојка

 

 

 

 

ВЕЛИКА - ВЕЛИКА ПО ВЈЕКОВНОЈ ПАТЊИ - Бранко М. Пауновић:

01. (Максим) Батрић 02. (Милован) Бојана 03. (Радич) Божана 04. (Јоким) Вуко 05. (Максим) Драгица 06. (Милован) Зорка 07. (Радич) Косто 08. (Милован) Лепава 09. (Максим) Микосава 10. (Лакић) Милован 11. (Милован) Мира 12. (Максим) Радослава 13. (Максим) Станојка