ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЕКО КАМП ВЕЛИКА 

29. јул 2019. године  

 

 

СТУБОВИ И РЕФЛЕКТОРИ ЗА ПРВИ ВЕЛИЧКИ СТАДИОН

 

Осветљење - рефлектори са стубовима - за први стални терен у Црној Гори за фудбал и остале спортове на пијеску, дијелом је финансирао Клуб Велика, а  дијелом је помоћ Величанина Радомана Манча Симоновића, без кога овај терен, од милоште назван ВЕ(мб)ЛИКА, не би био освијетљен.