ВОЋАРСТВО


 

 
 

 

 

 
ЗАСАД ДОМАЋЕ ЛИЈЕСКЕ У ВЕЛИЦИ 2013.г

Добар род лешника у Велици након две године.

Пун род од 15 килограма по стаблу очекује се за 3 - 4 године

 

 

 

ЗАСАД ДОМАЋЕ ЛИЈЕСКЕ У ВЕЛИЦИ 2011.г

Jeдан од првих засада домаће лијеске у Велици - (са системом наводњавања "кап по кап")

 

 

 
ЛИЈЕСКА
 

 Одломак из књиге "ВЕЛИКА"

Проф. др Мирко БРКОВИЋ - мр Предраг БРКОВИЋ

 

Леска. Као шумска воћна врста, заступљена је на овим просторима и појављује се свуда од подножја насеља, па до крајњег севера, чак, до четинара. Леска је на одређен начин постала као коровска биљка, развија се свуда. Скромна је шумска воћна врста, која не бира земљиште, експозицију, а донекле ни надморску висину. Јавља се свуда тамо где има слободног места. Леска расте и развија се као полудивља шумска врста, а плод се користи за исхрану станивништва. Леска често затаји у погледу доношења плода, не рађа сваке године, а поред тога, има много штетника који угрожавају њене приносе. Може се закључити да се на овим просторима могу гајити оплемењене врсте - сорте леске. У том случају, мора се водити рачуна да се уведу сорте које могу поднети оштру планинску климу.