НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

Извештај за 2012-2016. годину   

 

 

Поштовани чланови Клуба Велика, пријатељи Велике,

поздрављам вас поводом четири године рада Невладиног удружења "Клуб Велика“, којe смо формирали како би покушали да спријечимо нестанак Велике са мапе насељених мјеста.

Прокламовани циљ захтијевао је окупљање свих Величана ма гдје да живе и тако удружени, према својим могућностима и интересовањима, започнемо активности на "оживљавању" увелико запуштеног Завичаја.

Осјећај да садашња генерација Величана носи одговорност за опоравак и напредак нашег села додатно је охрабрило и почетно огромно интересовање. И  данас, након четири године постојања Клуба, интересовање за Велику не јењава, али пада у очи веома мали број људи који су се одазвали позиву Клуба и који су спремни да се ангажују за општу ствар. Забрињавајућа негативна демографска кретања, на која упозоравају званичне пројекције како ће на следећем попису у Велици, умјесто садашњих 308, бити свега око 200 становника, опомиње нас да нијесу довољне само лијепе приче о привржености родном селу.

Будући да је Клуб Велика, на оснивачкој Скупштини, утврдио Програм рада за период 2013 -  2016. година и у њему мјере које се морају предузети на плану оживљавања села, са задовољством обавјештавам да смо остварили све активности предвиђене тим Програмом, а које су зависиле од нас и за које смо успјели да придобијемо наклоност надлежних државних органа.

Прије свега, испунили смо обећање да ћемо бити иницијатори покретања развоја и других акција у Завичају, што потврђује Извјештај о четворогодишњем раду, када смо са оптимизмом предузимали мјере за подстицање одрживог развоја. У томе смо, у нимало повољној економској и друштвеној клими, солидне резултате остварили захваљујући подршци добрих људи и друштвено одговорних институција и компанија, на чему им најсрдачније захваљујемо.

Цијеним веома значајним то што је Клуб покренуо многе акције и њима доказао да се и у Велици услови за живот итекако могу побољшати. Остајемо отворени за идеје и иницијативе, које очекујемо првенствено од стручњака и привредника,  као што смо, зарад добра Велике и сусједних села, спремни за сарадњу са свим државним и локалним органима и институцијама, политичким партијама и свим другим организацијама, које подржавају напоре Клуба.

Упркос многим проблемима и свакојаким опструкцијама, са којима се сусрећемо, као и бојкотом неких државних установа, резултати Клуба Велика су изнад очекивања. Нарочито смо поносни на то што је Клуб утемељен као општевеличко и нестраначко завичајно удружење, чија је једина политика - интерес Велике.

У жељи да чланове Клуба и све Величане ово писмо затекне у здрављу и напретку, дајем на увид извјештај о четворогодишњем раду Управног одбора.


 

Гојко Кнежевић, генерални секретар

 

      

 

ИЗВЈЕШТАЈ УПРАВНОГ ОДБОРА НЕВЛАДИНОГ УДРУЖЕЊА "КЛУБ ВЕЛИКА"
ЗА ПЕРИОД 2012-2016 ГОДИНА

          

 

СКУПШТИНЕ КЛУБА ВЕЛИКА

 

Минуле четири године у Велици су одржане три Скупшине Невладиног удружења "Клуб Велика", и то:

Оснивачка Скупштина 29. јула 2012. године у сеоском Дому, прва редовна 27. јула 2013. на платоу код Цркве и друга редовна Скупштина 29. октобра 2014, у просторијама садашње Библиотеке.

 

ОТВАРАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ КЛУБА И ПРВО РАДНО МЈЕСТО

 

Као предуслов доброг функционисања Клуба Велика обезбиједили смо простор за  канцеларију Клуба, коју нам је у Дому културе у Велици, уступио Центар за културу Општине Плав од 1. маја 2014. године.

Београдска фирма Лоби опремила је канцеларију, а уз помоћ и  донацију Жељка Кнежевића и Бојана Јокића створени су услови за почетак рада и отварање првог радног мјеста.

На јавни конкурс за радно мјесто: координатор (технички секретар) у канцеларији Клуба у Велици, пријавила су се три кандидата. Комисија је изабрала Величка Томовића из Велике.

Клуб је, у међувремену, кроз пројекте обезбиједио средства за рад канцеларије.

 

У савремено опремљеној канцеларији сви Величани бесплатно могу да користе услуге фотокопирања материјала неопходног за остваривање права код надлежних органа.

 

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

Клуб је, у претходном периоду, покренуо три интернет - ВЕБ прзентације. Сајт www.velika.me је, по свим показатељима и стручним оцјенама, једна од најбољих сеоских презентација у читавом региону. Дневна посјета Величком сајту је константна и у порасту.

Остале двије интернет презентације, Велике кооперативе (www.velikakooperativa.com) и Величке библиотеке (www.velikabiblioteka.com) су настале као посљедица потребе развоја пројеката на којима Клуб интензивно ради.

Ипак, највећи успјех Клуба у овој области je то што су и други Величани увидјели могућност за промоцију, тако да  сада постоје пет интернет презентација и десетак фејс-бук страна, које су садржајно посвећене Велици.


ПАРК ПРИРОДЕ "ЧАКОР" И ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР "ЧАКОР"

 

Најважнији пројекат Клуба Велика је проглашење "Заштићеног природног добра - Парк природе Чакор" површине приближно 100 квадратних километара на атарима три општине: Плав, Беране и Андријевица.

Поред стављања на туристичку мапу Црне Горе још једне атрактивне туристичке локације, циљ овог пројекта је стварање услова за нова радна мјеста, одрживи развој и унапређење квалитета живота уз максималну заштиту природног и социокултурног наслеђа, са рационалним коришћењем природних ресурса за потребе и добробит мjештана и локалних заједница.

 
 

Саставни дио овог пројекта је изградња "Визиторског центра Чакор“. На захтјев Министарства туризма, Kлуб Велика је обезбиједио идејни пројекат, који је урадила Марина Турковић, као донацију вриједну око 14.000 еура. На основу овог пројекта Министарство је интервенисало и извршило усаглашавање ПУП општине Плав са нашим пројектом.

Све активности у вези с овом иницијативом, Клуб спроводи у сарадњи са Министарством туризма. Клуб је за ову иницијативу обезбиједио сагласност општина Плав, Андријевица и Беране, као и Министарства унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације.

 

Реализоване активности:

1). Усвојен ПУП Општине Плав са свим предлозима Клуба Велика,
2). Организована међународна спелеолошка експедиција.
3). Израђен промотивни каталог и филм,
4). Урађен грађевински пројекат "Визиторског центра" на Чакору,
5). Урађена економска пројекција Парка природе,
6). Добијене сагласности од Мјесне заједнице Велика, Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова и, општина Андријевица, Беране и Плав,
7). Потписан меморандум о сарањи са Министарсвтом,
8). Добијени урбанистички услови за изградњу "Визиторског центра".
 

* Двогодишњи застој на реализацији овог пројекта, услиједио је због неажурности (могуће и неразумијевања) локалне самоуправе Плава.

Договор Клуба Велика са представницима општина је неопходан, како би се покренула Студија изводљивости коју ради Агенцији за заштиту природе, на основу чијег ће мишљења Министарство предложе даље кораке за остваривање ове идеје.

 

ВЕЛИКА КООПЕРАТИВА

 

На иницијативу "Клуба Велика“ основана је Земљорадничка задруга "Велика Кооператива". Оснивачка скупштина одржана је 22. јуна 2013. у Дому у Велици, а регистрација је, уз много опструкције, завршена и рјешење издато тек у јануару 2014.

У циљу промоције пољопривредних потенцијала и активности Кооперативе 21. фебруара 2014. године, направљен је сајт "Велике Кооперативе“

Поред израде пројеката за конкурсе ради обезбјеђивања средстава, редовно се упућују позиви Министру пољопривреде да посјети Кооперативу, како би разговарали о евентуалној помоћ државе у садницама, која нам је и обећана на састанку у Министарству.

 


* Приоритетан задатак Клуба и Кооперативе је обезбеђивање средстава за формирање засада са изградњом Центра за откуп и прераду воћа.

 

БИБЛИОТЕКА

 

Отварањем канцеларије Клуба у сеоском Дому створили су се услови за формирање прве библиотеке у Велици, па је 20. априла 2014. године упућен јавни позив за прикупљање књига.

За непуне двије године прикупљено је више од 8.000 књига, чиме је Величка библиотека постала највећа сеоска кућа књига у Црној Гори. 

Посебан значај акције је у томе што је прикупљено више од 200 књига величких писаца и издања у којима се помиње Велика. Тај завичајни дио библиотеке, као посебно вриједан за Велику, налази се у канцеларији Клуба и биће доступан за читање, без могућности изношења из просторије.

 
 

Прва фаза формирања Библиотеке завршена је 19. октобра 2014, када је то и озваничено, што је био својеврстан допринос обиљежавању годишњице школства у Велици.

Клуб Велика и Мјесна заједница су у мају 2013, код Министарства просвјете покренули иницијативу за уступање старе школске зграде, ради реконструкције и старања. 

Циљ иницијативе је да се стара школа обнови како би се формирао Завичани музеј и смјестила Величка библиотека.  

 

Реализоване активности:

1). Обезбијеђен је привремени простор за Библиотеку,
2). Урађене су полице за књиге,
3). Донацијама је обезбијеђено преко 8.000 књига,
4). Опремање Библиотек новим намјештајем и компјутером,
5). Обезбијеђена су средства кроз пројекте за функционисање библиотеке,
6). Одржане су три промоције књига у Библиотеци,
7). Помоћ у објављивању книга "21 СС дивизија Скендербег"  Павла Џелетовића и "Велика и Величани" Бранка Јокића,
8). Урађен је сајт Библиотеке (www.velikabiblioteka.com),
9). Отворено је друго радно мјесто за рад у Библиотеци, на  којем је тренутно Слађана Пауновић
 

* У плану је обезбјеђивање сталног простора за Библиотеку и Музеј, постављање видео опреме за пренос (уживо) промоција из Библиотеке путем сајта и упошљавање Библиотекара или књижничара.

Тренутно су потребна четири рачунара за обуку и рад са величким ђацима.

 

ЧАКОРСКЕ ИГРЕ

 

Организовањем, минулог љета, Прве међусеоске олимпијаде "ЧАКОРСКЕ ИГРЕ" која ће се одржавати сваке године у сталном термину 29-30. јула, желимо да подигнемо туристички капацитет нашег Завичаја. Такође, желимо да на нов и квалитетан начин окупљамо нашу омладину у расејању,  али и сачувамо од заборава неке традиционалне спортске игре.

Подсјећамо да су "ЧАКОРСКЕ ИГРЕ" наставак и надградња спортске манифестације "Меморијални скокови са Новшићког моста - Скокови за незаборав" који су покренути 2003. године у част невино страдалим жртвама у НАТО бомбардовању СР Југославије 1999. године.

Клуб је 2013. године на молбу Маринка Бошковића, преузео организацију Меморијалних скокова,

 

 

Припреме за "Чакорске игре" 2016. трајале су скоро годину. У децембру 2015. године. формиран је организациони одбор, који је успјешно предводио Предраг Вучетић.

Породица Томовић је уступила плац на величкој обали Лима, одмах поред Новшићког моста а припреме су подразумијевале и велике земљане радове, равњање и уређење  читавог терена.

Према нашим информацијама, терен за фудбал на пијеску у Велици, који може да се користи и за друге дисциплине на пијеску, је први такав терен у Црној Гори ( поред Велике, постоји и привремени терен за фудбал на пијеску, који се намјенски формира на плажи у Буљарици код Будви само за вријеме оджавања међународног турнира).

 
 

За учествовање на ЧАКОРСКИМ ИГРАМА пријавиле су се екипе села: Брезојевице, Пепиће, Мурина, Машница, Горња Ржаница и Велика.

Такмичење је обављено у осам дисциплина, у најбољем реду и без иједног инцидента.

Реализоване активности:

1). Oрганизација "Меморијални скокови" 27. јула 2013.
2). Oрганизација "Меморијални скокови" 03. августа 2014.
3). Oрганизација "Чакорске игре" 27. јула 2015.
4). Oрганизација Прве међусеоске олимпијаде "Чакорске игре" 29-30. јула 2016. године.

 

 * У плану је наставак формирања спортско-туристичког центра, са угоститељским објектима и спортско-посјетилачким програмима, који подразумијевају и отварање нових радних мјеста.

 

БЕБАМА ВЕЛИКЕ - КЛУБ ВЕЛИКА

 

Рођењем Весне С. Бабовић, 25. фебруара - прве величке бебе у 2015. години, покренули смо програм: "БЕБАМА ВЕЛИКЕ - КЛУБ ВЕЛИКА". Новорођеним Величанкама и Величанима, дарујемо основне ствари, које су неопходне у првом мјесецу њиховог доласка на свијет. Те године пакет је уручен и Николини Д. Живаљевић.

Вјерујемо да ћемо и овом скромном пажњом охрабрити будуће родитеље да повећају своје породице.


 

* Овај програм наставићемо и у наредном периоду и позивамо родитеље који очекују принову да се јаве Клуба.

 

  

КОМПЈУТЕРИ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ

 

"КОМПЈУТЕРИ ЂАЦИМА - ПРВАЦИМА" је акција којом смо помагали  величким ђацима, у жељи да им омогућимо приступ савременим училима, као што имају њихови вршњаци у развијеним срединама.

Клуб Велика је, у сарадњи са београдском општином Врачар, у претходне четири године величким ђацима поклонио 21 школски рачунар.

И поред огромне опструкције од стране појединих Величана, овом акцијом Величка школа је постала прва и једина у Црној Гори у којој сви ђаци имају школске рачунаре.

   

Реализоване донације:

1). За школску 2012/13. годину - 14 рачунара, - уручени 17децембра 2012.
2). Бесплатан интернет Величким ђацима, - уручен 27 јула 2013.
3). За школску 2013/14. годину - 1 рачунар, - уручен 25 октобра 2013.
4). За школску 2014/15. годину - 2 рачунара, - уручени 14 априла 2015.
5). За школску 2015/16. годину - 4 рачунара, - уручени 27 октобра 2015.


* Клуб ће и у наредном периоду наставити овај програм.

 

НАЈБОЉА СЕОСКА АМБУЛАНТА

 

Акцијом "НАЈБОЉА СЕОСКА АМБУЛАНТА" желимо да створимо услове за квалитетне здравствене услуге становника Велике и околних села, али и свих који долазе у нашем селу. Овом акцијом дајемо допринос у стварању основних услова за живот и заустављању демографског пада у Велике.

Реализоване донације:

25.10.2013: *Суви стерилизатор, *Инхалатор, *Добош за стерилизацију,

14.11.2014: *Мобилни ЕКГ апарат,

26.08.2016: *АКУ-ЧЕК апарат за мјерење шећера у крви.

 

* Клуб ће и у наредном периоду наставити са опремањем Амбуланте.

 

АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА

 

 

 

 

Међу приоритетима у раду "Клуба Велика" су и акције комуналног уређења Велике. 

Реализоване активности:

1). Акција санирања Бекиног моста - 12. децембар 2013.
2). Акција чишћења пута од Дома до Иванпоља - 07. септембар 2014.

3). Клуб је финансијски помогао изградњу споменика планинкама у Лијепом долу.
4). Клуб је финансијски помогао изградњу базена за воду за школу, амбуланту и цркву.

* Клуб Велика ће, заједно са мјештанима и Мјесном заједницом, покретати и учествовати у акцијама уређења, чишћења, поправки и комуналног опремања Велике.

Приоритетне су акција чишћења и уређења корита Величке ријеке и градња пет аутовуских стајалишта од Горње Ржанице до Чакора.

 

 

НАЂМЕЂЕР 1918 - 2018

 

28. октобра 2018. навршава се  100 година од затварања Царског и краљевског логора за ратне заробљенике Нађмеђер у којем је привремено или стално боравило око 21.000 заробљеника, а према сачуваној логорској евиденцији уморено је смрћу око 6.000 логораша, од којих је око 500 из Црне Горе, међу којима су више десетина Величана.

"Клуб Велика" ће у оквиру пројекта са Мјесном заједницом Велика и Величанима: 

- прикупљати информације о интернираним и страдалим Величанима,
- истраживати докумената и прикупљати фотографије из тог периода,
- иницирати израду споменика, односно два идентична спомен обиљежја величким жртвама овог логора у Великом Међеру (Нађмеђеру) и Велици.
- организовати одлазак потомака Нађмеђерских логораша из Велике у октобру 2018. године на гробље страдалима у логору Нађмеђер.
 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ГЕНОЦИДУ У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

Због великих и честих злоупотреба, омаловажавања, кривотворења  и манипулисања око геноцида 28. јула 1944. године у Велици, удружење Величана из читавог свијета - Клуб Велика и потомци и сродници жртава геноцида у Велици, покренули смо: "ИНИЦИЈАТИВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ГЕНОЦИДУ У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944." са намјерома да се коначно открије пуна истина о овом геноцидном злочину, који према међународном, а и сваком другом праву, никада не застаријева.

 

Учинићемо све да се нацистички геноцид у Велици до краја расвијетли.

Реализоване активности:

1). 13. децембар 2013. - Владики Јоаникију предата иницијатива за одржавање Научног скупа - округлог стола на тему: "Геноцида у Велици 28. јула 1944."
2). 11. новембра 2014. - покренута је, преко Величког сајта, петиција за утврђивање истине о геноциду у Велици 28. јула 1944.
3). 24. јула 2015. - предата Иницијатива Влади Црне Горе,
4). 28. јула 2015. - предата Иницијатива општини Плав,
5). 7. јануара 2016. - објављен оригинални Њемачки извјештај о Андријевичкој операцији са 28. јулом 1944. који је скриван преко 70. година,
6). 03. јуна 2016. - потписан Протокол о сарадњи са Музејом жртава геноцида из Београда
 
* Клуб Велика ће заједно са потомцима жртава геноцида, и у комуникацији са домађима и међународним институцијама, предузимати активности како би се до краја расвијетлио геноцид у Велици.

 

МЕДИЈИ

Као што смо и обећали, обезбијеђена је и значајна медијска подршка нашим активностима за промоцију туристичких и пољопривредних потенцијала Велике, као и очување тих вриједности и њиховог одрживог коришћења. Јавности је нарочито добро представљено обиљежавање 70 година од нацистичког геноцида у Велици, чијој је организацији Велички Клуб дао велики допринос.

Резултат рада са медијима су на стотине новинских и интернет текстова и толико ТВ прилога емитованих на преко осамдесет ТВ станица. Са задовољсвом констатујемо, да су село Велика и Клуб Велика, у претходние четири године, медијски били заступљени више од свих села (заједно) у долини Лима.

 

ДОНАЦИЈЕ

Остварене донације у предходном периоду исказане у Еврима:

2012. година: ........ 12.050

2013. година: ......... 5.760

2014. година: ....... 42.500

2015. година: ........ 16.600

2016. година: ........ 25.650

УКУПНО 2012/16. : 102.560

Чланови Управног одбора сносили су своје знатне трошкове, али то није урачунато у донације. Такође нијесу урачунати трошкови медијских кућа које су ангажоване на презентацији остварених резултата Клуба.

Детаљније информације можете видјети на страни: ДОНАЦИЈЕ >>>

 

КЛУБУ СУ ПОМОГЛИ:

 
- Минстарство одрживог развоја и туризма Црне Горе,
- МУП Црне Горе - Сектор за ванредне ситуације,
- Минстарство одбране Црне Горе,
- Министарство спољних послова Србије,
- Министарство кутуре и информисања Србије,
- Музеј жртава Геноцида - Београд,
- Национална туристичка организација Црне Горе,
- Општина Врачар - Београд,
- Општина Беране,
- Општина Андријевица,
- Центар за културу и Општина Плав,
- Центар за културу и Општина Плужине,
- Црногорско - Словачко пријатељство - Подгорица
- Глосариј - Подгорица,
- Ново нордиск - Београд,
- Јокић С&Л - Београд,
- Пивара Требјеса - Никшић,
- Арц Монте - Београд,
- Лепенка - Београд,
- Чока винарија - Чока,
- Трајал - Крушевац,
- Факултет за спорт - Београд,
- М:тел - Подгорица,
- Електропривреда Црне Горе АД Никшић
- Народна библиотека Србије - Београд
- Црногорска академија наука и умјетности (ЦАНУ)
- Радоје Дакић - Подгорица,
- Унирекс - Подгорица,
- Матица Српска - Нови Сад
- Библиотека Матице Српске - Нови Сад
- Соларис - Београд,
- Просвета - Београд,
- Дерета - Београд,
- Књига комерц - Београд,
- Клио - Београд,
- Креативни центар - Београд,
- Адмирал букс - Београд,
- Лагуна - Београд,
- Клет - Београд,
- Геополитика - Београд,
- Вајат - Београд,
- Архипелаг - Београд,
- Албатрос плус - Београд,
- Академски спелеолошко алпинистички клуб - Београд
- Тритон - Лион (Француска)
- Спелеолошки клуб Никшић
- Биг Блу - Београд
- Инфобиро - Београд
- Инфобиро - Подгорица
- Лоби КДК - Београд

 

ОСВОЈЕНА СРЕДСТВА НА КОНКУРСИМА

Од самог почетка нашег деловања, свесни смо да је неопходна одрживост свих активности које Клуб иницира или  спроводи. Зато је Клуб у протеклом периоду учествовао на већем броју домаћих и међународних конкурса како би обезбедили средства за финансирање активности  и пројеката које смо започели. Клуб је учествовао на укупно 20 (двадесет) конкурса, од тога:

- десет конкурса расписаних у Црној Гори

- десет међународних конкурса

Средства су освојена на шест међународних конкурса и два конкурса расписана у Црној Гори, и то по годинама изгледа овако:

2013. година: освојено на конкурсу 1.500 €

2014. година: освојено на конкурсу 2.478 €

2015. годину: освојено на конкурсу 6.145 €

2016. годину: освојено на конкурсу 8.443 €

УКУПНО 2013/16. : 18.566 €

 


За Управни одбор НВО Клуб Велика 

Гојко Кнежевић,            
генерални  секретар