СКУПШТИНЕ  

 

I РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

27. јул 2013. године

 

ЗАПИСНК

са Оснивачке Скупштине Невладине организације Клуба Велика

29.07.2012. године

 

 

Дана 29.07.2012 одржава се оснивачка скупштина Клуба Велика, у дому културе у Велици.

У радном дијелу Оснивачке скупштине, проф. др Гојко Гојковић као најстарији члан иницијативног одбора предлаже радно предсједништво у саставу:

1. Гојко Кнежевић

2. Томислав Стешевић

3. Зоран Јокић

4. Миодраг Брковић

5. Горан Гојковић

За предсједавајућег предложен и изабран Гојко Кнежевић.

* * *

Гојко Кнежевић предлаже Верификациону комисију у саставу:

1. Бранислав Јокић

2. Ратомир Јокић

3. Чедо Вуковић

Предсједавајући ставља на гласање предлог за састав Верификационе комисије. Верификациона комисија је потврђена већином гласова.

Председавајући упознаје делегате са дневним редом, док верификациона комисија прави извјештај о присутним делегатима.

Верификациона комисија усановљава да радном делу сједнице присуствује 109 делегираних чланова Скупштине, који су постали чланови клуба преко сајта www.velika.me, и непосредно пред почетак Скупштине. Како је за одржавање Оснивачке скупшине по предлогу Пословника потребно 20% уписаних чланова Клуба, констатовано је да постоји кворум за одржавање сједнице.

* * *

Предсједавајући упознаје делегате да се сав радни материјал о којем ће се расправљати, налази у фасциклама, које су добили на улазу након евидентирања.

Предједавајући ставља на гласање предлог за Дневни ред. Предлог за Днвни рад је потврђен већином гласова.

* * *

Предсједавајући предлаже Изборну комисију у саству:

1. Братислав Гојковић

2. Станко Пауновић

3 Војислав Стешевић

Предсједавајући ставља на гласање предлог за састав Изборне комисије. Изборна комисија је потврђена већином гласова.

* * *

Предсједавајући ставља на гласање пословник о раду оснивачке Скупштине. Пословник о раду усвојен већином гласова.

* * *

Усвајање статута

 

Испред Иницијативног одбора - Горан Петровић образлаже Статут "Клуба Велика" као и основне принципе рада Клуба.

За ријеч се јавља Живко Бјелановић и даје примедбу на Статут, да није у складу са законом о невладиним организацијама у Црној Гори.

У име предлагача Горан Петровић одговара на постављену примедбу, и упознаје присутне да је предлог Статута у сагласности са законом.

Како више нема пријављених дискусија, предсједавајући ставља Статут на гласање. Статут усвојен већином гласова.

* * *

Избор Управног одбора 

 

Предсједавајући предлаже управни одбор у саставу: 

1. Миодраг Брковић - из Београда

2. Горан Гојковић - из Београда

3. Драгутин Живаљевић - из Велике

4. Милорада Живаљевић - из Велике

5. Зоран Јокић - из Велике

6. Иван Јокић - из Београда

7. Игор Јокић - из Подорице

8. Гојко Кнежевић - из Никшића

9. Дејан Микић - из Плава

10. Маринко Пауновића- из Подгорице

11. Милован Пауновић - из Београда

12. Љубиша Пауновић - из Београда

13. Горан Петровић - из Подгорице

14. Војо Стешевић - из Велике

15. Томислав Стешевић - из Велике

16. Велибор Томовић - из Велике

 

Момчило Пауновић се јавља за реч и предлаже да у саставу Управног одбора буде што више чланова из Велике који су стално настањени у Велици.

Испред предлагача, јавио се Љибиша Пауновић који је појаснио састав Упрвног одбора, као и његове задатке, уз напомену да је Управни одбор има право и обавезу да формира ресоре, чији представници такође могу постати чланови Управног одбора.

Предлог за састав Управног одбора је стављен га на гласање.

Управни одбор изгласан већином гласова.

* * *

Под тачком разно пријавио се за дискусију Мијо Бошковић који је пздравља оснивање Клуба и предложе да се покрену „Велички дани културе“.

Следећи се јавио за дискусију Момчило Живаљевић који говори на тему „богатство и потенцијали Велике“.

У име Управног одбора, Љубиша Пауновић је образложио предлоге симбола Клуба. Предложена су два решења Симбола.

Предсједавајући ставља на гласање предложене симболе Клуба.

Већином гласова усвојен предлог број 1.

Овим су исцрпљене све тачке дневног реда оснивачке скупштине Клуба Велика.