СКУПШТИНЕ  

 

I РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

27. јул 2013. године

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА" ЗА 2012/13. ГОДИНУ

 

Средства за покретање сајта www.velika.me са дорадама - 1.500


Средства за књигу Павла Џелетивића "21. СС дивизија Скендербег" - друго издање - 1.300

 

Средства за организовање Скупштине Клува
- израда наменског филма - 200
- израда фасцикли - 600
- израда паноа - 500
- коктел са закуском - 300 (Жељко Кнежевић)

 

Средства за канцеларијски материјал

- израда меморандума - 400
- израда меморандума у Подгорици - 300


Средства за Визиторски центар
- 3Д анимација - 200

Средства за царину за увоз рачунара за ђаке Величке школе
- царина - 500
- шпедиција - 250

Средства за новогодишњи промотивни материјал
- израда блокова са оловкама - 500 (Иван Јокић)

 
Средства за тројезични каталог
- дизајн каталога -
- израда каталога са преводом - 1.000 (Жељко Кнежевић)

 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ                     0.оо ЕВРА
УКУПНИ РАСХОДИ                7.550.оо ЕВРА

    
 
Извештај не садржи трошкове путовања, које су чланови УО сами сносили