СКУПШТИНЕ  

 

I РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

27. јул 2013. године

 

 
ФОТО