АКТИВНОСТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

01. новембар 2013. године   

   

 

 

НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА „КЛУБ ВЕЛИКА“ РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА РАДНО МЈЕСТО КООРДИНАТОРА - ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА У ВЕЛИЦИ


УСЛОВИ:

1. Средња стручна спрема (минимум)
2. Познавање рада на рачунару
3. Организационе способности

*(Пожељно је познавање енглеског језика)

 

ОПИС ПОСЛОВА:

         - Успостављање и одржавање редовне комуникације са: члановима Управног одбора Клуба, Општином Плав, одборницима у Општини Плав, посланицима у републичком парламенту (из Плава, Андријевице и Берана), службеницима у Влади Црне Горе и свим другим особама које могу помоћи у развоју Велике и села из Муринског дијела Горњег Полимља

          - Формирање базе података: о становницима Велике, о расељеним Величанима, о привредницима и пољопривредним произвођачима из Велике и села из Муринског дијела Горњег Полимља

          - Упознавање локалног становништава са активностима Клуба

          - Подјела информативног материјала

          - Прикупљање информација о потребама за Велику (школа, амбуланта....)

          - Организациони послови на активностима и акцијама које Клуб покреће у циљу реализовања „Програма рада НВО Клуб Велика 2013-2017“

          - Прикупљање информација и фотографија за презентацију на Величком сајту


Биографију са фотографијом доставити на мејл: info@velika.me или info@cakor.info

Kонкурс је отворен до 31.12.2013 године.

На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

 

    У Велици
    01.11.2013 године                                                                               НВО „КЛУБ ВЕЛИКА“