АКТИВНОСТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

24. децембр 2011. године   

   

 

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ФОРМИРАЊЕ КЛУБА ВЕЛИЧАНА

 

  На састанку одржаном 24. децембра 2011. године у Београду, договорено је да се формира Иницијативни одбор за оснивање Клуба Величана - из целог света.

 

Пауновић Љубиша, Пауновић Томислав, Др. Гојковић Драган,

Проф. др. Гојко Гојковић, Брковић Миодраг,  Благојевић Александар

Иницијативни одбор ће имати обавезу да припреми Скупштину која ће се одржати у 29. јула 2012. године. На Скупштини ће се изабрати УПРАВНИ ОДБОР Клуба.

  Очекујемо да се за ову иницијативу пријаве наши људи из целог света, као и они чије је порекло из осталих села Муринског дијела Горњег Полимља.

 

 

Чланови Иницијативног одбора може бити било ко ко жели да се ангажује у одбору и може бити из било које државе.  У колико имате предлоге - сугестије или сте заинтересовани да будете у Иницијативном одбору Клуба, јавите се на мејл:
>>> info@velika.me <<<

 

 

 

АКТИВНОСТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

ПОЗИВ ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА - 14. фебруар 2012. године   

   

 

  Заједничке жеље, предлози и иницијативе везане за Велику и села из Муринског дијела Горњег Полимља, пристигле од великог броја наших људи, довеле су нас до идеје да формирамo Клуб који ће окупљати Величане и Горњополимљане Муринског дијела Полимља из цијелог свијета.

  Надамо се да већинa нас који данас живи у Велици и Муринском дијелу Горњег Полимља, или нас који смо поријеклом из тих крајева, дијели исти осећај, да смо ми ти који носимо одговорност за напредак наших села, и да су неопходни заједнички напори ка том циљу.

  Опустjела села, претежно са старачким домаћинствима, празне и напуштене школе, заливађене оранице, празни торови, запуштени воћњаци и пашњаци обрасли шумом… слика је нашег завичаја.

  Али не мора да буде тако!

  Заједно можемо: да произведемо органску храну, најквалитетније малине, купине, боровнице, трешње, лешнике, орахе... Да искористимо потенцијале наших пећина… Да створимо услове за спортисте који се баве параглајдингом, рафтингом, релијeм, екстремним спортовима… Заједно да обезбиједимо услове за планинарe и љубитеље коњичког спорта, за скијаше… Заједно можемо да искористимо хидро потенцијал и потенцијал за производњу струје на вјетар…

  Можемо много тога. Заједно!

  Свако од нас појединачно не може много да уради. Зато и формирамо Клуб, како би заједно покушали да остваримо ове потенцијале.

  Наш предлог jе да Клуб функционише као непрофитно - невладино удружење са сjедиштем у Велици. Клуб треба да буде иницијатор профитних пројеката. Циљ Kлуба јесте да живот у нашем крају бољи. Зато Клуб неће бити страначки обојен. Свака политичка конотација, и подјеле по том основу унутар Клуба су непожељне.

  Свака остварива и добра идеја ће бити претворена у пројекат који може да окупи наше људе, према афинитету, и стручности.

  Овакво фукционисње по пројектима захтијева и формирање ресора унутар Клуба. То подразумијева да ће сваки ресор имати обавезу да припреми пројекте и са њима изађе пред чланове Клуба - Извршни одбор, пред разне државне, регионалне и европске фондове. Ресоре ће водити стручни људи, које морамо да поронађемо између себе. То јe један од првих задатака свих чланова клуба, да се укључе и анимирају што већи број наших људи.

  Из сваког пројекта који покрене Kлуб ће се издвајати одрђени проценат од добити у заједнички фонд, који ће служити за даља улагања. Такав фонд ће имати своју управљачку структуру, и јасна правила улагања новца. Вођа сваког пројекта ће бити и члан Извршног одбора Клуба, самим тим и одговоран акционарима и Извршном одбору.

  Циљ оваквог удруживања је и лакши излазак на тржиште. Формирањем заштићеног имена (БРЕНДА) можемо учинити наше производе препознатљиве на тржишту.

  Сматрамо да нас je довољно да покренемо ствари. Сваки наш човjек је драгоцен, и за сваког има мjеста. Све трба да обавијестимо и позовемо. Наш ентузијазам и наша способност да то пренесемо и на остале наше Величане и комшије, биће од пресудног значаја за успjех ове идеје!

  Клуб треба да буде покретач разумијевања, слоге, поштовања свих нас. Формирањем оваквог Клуба желимо да у нашим селима почне нов и квалитетнији живот!

Иницијативни одбор за формирање Клуба Величанa

 

АКТИВНОСТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

ЧЛАНОВИ ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА - 17. март 2012. године   

   

 

Ђина Бабић, правник из Бара
Александар Благојевић, дипл. инж. eлектротехнике из Београда
Миодраг Брковић, предузетник из Београда
Гојко Гојковић, Проф. др. из Београда
Горан Гојковић, дипл. правник из Београда
Др. Драган Гојковић лекар из Београда
Драгутин Живаљевић из Велике
Мирослав Јокић, дипл. инж. пољопривреде из Подгорице
Љубиша Јокић, генерал из Подгорице - војни аташе у Бечу
Гојко Кнежевић, новинар из Никшића
Жељко Кнежевић из Суботице
Марко Кнежевић, Проф. др. из Плава
Љубиша Пауновић, дипл. економиста из Београда
Томислав Пауновић, дипл. инж. шумарства из Београда
Горан Петровић, дипл. правник из Подгорице

 

АКТИВНОСТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

САСТАНАК ИО У ВЕЛИЦИ - 21. април 2012. године   

   

 

Одржан је састанак Иницијативног одбора, у суботу 21. априла 2012, у дому у Велици.


 

Састанак је заказан са темом: Припрема за Скупштину Клуба, 29. јула. 2012. у Велици.

  На састанку је, поред усаглашавања техничких питања везаних за Скупштину, било и речи о садашњој ситуацији у Велици, као и о циљевима Клуба, начину функционисања Клуба, и активностима којима Клуб треба да се бави. Дискусије су биле конструктивне, на моменте и емотивне. На састанаку је доминирала огромна позитивна енергија, која је свима додатни мотив за још веће агажовање на остваривању циљева.

На сатанку Иницијативног одбора КЛУБА ВЕЛИКА присуствовали су:

Миодраг Брковић (Београд), Горан Петровић (Подгорица), Томислав Пауновић (Београд), Дејан Петровић (Велика), Драгутин Живаљевић (Велика), Горан Гојковић (Београд), Љубиша Пауновић (Београд), Гојко Кнежевић (Никшић), Мирослав Јокић (Подгорица), Маринко Бошковић (Велика),

Дејан Микић (Велика), Марко Кнежевић (Брезојевица), Бранислав Оташевић (Горња Ржаница), Зоран Петровић (Велика), Томислав Стешевић (Велика), Слободан Бабовић (Велика).