ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО - ПАРК ПРИРОДЕ 

март 2014. године  

 

 

УСВОЈЕН ПУП ОПШТИНЕ ПЛАВ

 

 

На сједници Скупштине општина Плав, одржаној у марту 2014. године, усвојен је просторно-урбанистички план општине Плав, који је урадила фирма из Подгорице Монтенегропројект.

 

ПУП је усвојен са свим предлозима за допуну које је предложио "Клуб Велика" на предходним радним састанцима.

Истичемо да је ово први плански и развојни документ усвојен у општини Плав у коме се помињу Чакор и Велика.

 

 

ИЗВОД ИЗ ПУП-а ПЛАВ

Pravni i planski osnov za izradu PUP-a

Prostorno - urbanisticki plan lokalne samouprave je najvažniji planski dokument, te je donošenje istog obavezno. Ovim Planom odredjuju se ciljevi i mjere prostornog i urbanistickog razvoja lokalne samouprave u skaldu sa planiranim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem.

Pored Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanisticke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima, u izradi PUP-a potrebno je pridržavati se državnih planskih i strateških dokumenata, medunarodnih sporazuma i konvencija, crnogorskog zakonodavstva.

Planski period

Plan se donosi za period do 2020. godine, sa smjernicama za postplanski period do 2025. godine.

Turizam

- U prvi plan staviti najjači adut - Wild Beauty (Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020)

- Crna Gora jedinstvena turistička destinacija, ne samo planinski turizam, dio sistema (klasteri)

- Aktiviranje svih lokacija, turističkih centara, punktova i motiva, planska mogućnost ( broj kreveta i kapaciteti skijališta u skladu sa Detaljnim studijama predjela koje će biti rađene za ta područja), naročito Bogićevica kao centar planinskog i zimskog turizma, hoteli od 4*-5*

- Zaštita Jezera - u pojasu od 50 m kroz Studiju zaštite provjeriti mogućnost izgradnje, vodeći računa o statusu zaštićenog područja, naučno istraživački centar (CD),

- Sadržaje u zaleđu grada koji su planirani i važećim planovima treba realizovati u prvoj fazi, naglasak na grad - osposobiti postojeći hotel sa cca 260 kreveta, mjesta, hoteli i ostali sadržaji i objekti za smještaj u okviru već planiranog turističkog kompleksa pored Plavskog jezera (cca 500 kreveta), nove lokacije kao potencijalne ukoliko se pojave investitori,

- Plav i Gusinje su glavni turistički centri, hoteli od 3*-5* sa Spa i Wellness centrima, potencirati kulturno nasljeđe kao turistički motiv, Gusinje glavni informativni centar za NP Prokletije,

- PPPN NP Prokletije (16 000 ha, preko 90% državno vlasništvo) - velika šansa, ubrzati izradu PPPN za NP Prokletije, razvijati konkurentan turizam kakvog nema u okruženju, “divlja ljepota“ smještajni kapacitet izvan tih područja, “škola prirode“ i zajedno sa ljepotama očuvane prirode važan prostor svjetskog interesovanja,

- završiti rekonstrukciju puta preko Murino - Čakor (eventualno varijanta sa tunelom koji je planiran u ranijim periodima) - Peć, kao i lokalne puteve u zoni aktiviranja turističkih potencijala Čakora i okolnih planina.

- valorizovati otkrivene pećine, jame kao turističke motive. Čakor - turistički, skijaški i vizitorski centar (centar za turiste), povezivanje sa NP i Plavom.

- Žičare: Plav - Visitor, Plav - Kofiljača, Bogićevica - Hridsko jezero, Velika - Čakor, Čakor - Brežlja i Lijeva rijeka - Brežlja.… Izrada Studije i preispitivanje trase i opravdanosti izgradnje žičare,

- Visitor - Emerald i IPA područje: planinski, lovni turizam, voćarstvo, stočarstvo, organska poljoprivreda - preporuka u ranijim fazama izrade plana je bila da se proglasi Regionalni park, opština Plav kroz Studije zaštite u skladu sa Zakonom može da ustanovi i drugi vid zaštite.

- Izgradnja hotela, motela, kampova - Murina, srednje kategorije ( 3* i više),

- Izgradnja novog mosta preko Lima (kao mosta koji je bio prije bombardovanja Murina), koji bi imao istorijsko - spomenički karakter.

- Turistički i pristupni punkt za zaštićeno područje Visitora u Murinu.

- Seoski, zdravstveni i eko turizam u naseljima, Oko Skakvice - turistički motiv, zimski i planinski turzam,

- Aktiviranje katuna, izgridovadnja puteva do katuna i u okviru postoječih moguća organizacija tzv. Eko-katuna.

- Zdravstveni turizam - rehabilitacioni centri - vazdušna banja.

- Izletišta, skijališta.

Aktivnosti za unapređenje, promocija i raznovrsnost turističke ponude:

- Izrada turističke mape opštine Plav

- Uređenje turističkih lokacija Hridsko i Visitorsko jezero, Oko skakavice, dolina Grebaje

- Razvoj seoskog turizma - napuštene kuće i seoska domaćinstva organizovati kao turistička domaćinsta, pa čak i sela u cjelosti,

- izgradnja hotela i smještajnih kapaciteta, aktiviranje postojećeg hotela, sportski, ljetnji, jedrenje, zdravstveni, ribolovni, seoski, festivalski, tranzitni zimski - skijaški, seoski, planinarenje, pješačenje, biciklizam i td.

- planinarenje, mountainbike, avanturistički, ekstremni sportovi, naučni turizam.

- Izgradnja ili rekonstrukcija planinarskih kuća.

- Povezivanje sa susjednom opštinom Andrijevica (Kuti i Zeletin.) i turističkim sadržajima na Visitoru.

- Povezivanje Bogićevice sa Plavom sa jedne strane i Čakorom sa druge strane.

- zimski - skijaški, lovni, seoski, naučni (pećine), eko katuni, avanturistički i ekstremni sportovi.

- Čakor - turistički centar - hoteli od 4*-5*, Vizitorski centar, naučni i td.

- Skijaški i turistički centar Čakor treba da poveže turističke motive Čakor - Starac - Bjeluha - Planinica, a zatim preko zimskog turističkog centra Bogićevica sa NP "Prokletije“ i Plavom.

- Izgradnja ili rekonstrukcija planinarskih kuća - domova,

- Mokra, turistički punkt - padine koje pripadaju opštini Plav - pripreme za razvijanje zimskog turističkog centra, povezivanje lokalnim putevima (Mašnica, Mokra, Gračanica i krak Gornja Rženica).

- seoski turizam, aktiviranje napuštenih kuća, katuna, kampovi (Murina), Vizitorski centar na Čakoru.

- Seoski i eko turizam, Oko Skakvice - turistički motiv

- Seoski turizam - napuštene kuće i seoska domaćinstva organizovati kao turistička domaćinsta.