ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО - ПАРК ПРИРОДЕ 

07. август 2014. године  

 

 

ТОЈИНА ПЕЋИНА УПИСАНА У КАТАСТАР СПЕЛЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ

 

На презентација резултата истраживања спелеолошких локалитета сјевера Црне Горе, Регионална развојна агенција за Бјеласицу, Комове и Проклетије, чије је сједиште у Беранама, приредила је 7. августа презентацију резултата спелеошког истраживања спроведеног у току 2013. И 2014. године у сјевероисточном региону Црне Горе као дио пројекта: "Цјелогодишњитуризам у планиниским дестинацијама БиХ и Црна Горе-365”

 

Пројекат се  реализује РРА БКП у оквиру ИПА прекограничног програма БиХ- Црна Гора који финансира Европска унија, уписана је у катастар спелеолошких локалитета и Тојина пећина, a на основу резултатa спелеолошких истраживања која су спроведена на простору Велике у току 2013. године, у организацији Клуба Велика.

Резултате истраживања представио је вођа пројекта Жељко Маџгаљ. Током истраживања лоцирано и истражено 330 спелеолошких објеката. Осим основних података за катастар, за већину пећина су урађена и детаљна мјерења и бројна специфична истраживања. Велики број спелеолошких објеката је истраживан први пут што чини додатни квалитет овог пројекта. Осим теренских истраживања урађена обрада података кроз спелеолошке записнике који садрже обиље података, нацрте и карте као и архивирање података у електронској и штампаној форми. Урађена је и електронска форма, очуване карте, филм и фотографије.

 

"Најважнији подаци су унешени у ексел таблице а локације објеката на картама и сателитским приказима. На крају су подаци обрађени и у ГИС-у“, казао је Маџгаљ. На презентацији у Беранама промовисан кратки филм, и организована изложба фотографија и нацрта најзначајнијих пећина.

 

У овом тренутку је најзначајније, да су Регионална развојна агенција и држава Црна Гора, Тојину пећину препознале као природно добро од великог значаја, чиме су се стекли услови да, пре свега, заштитимо овај спелеолошки објекат, а да у наредном периоду и на одговарајући начин велоризујемо ово велико природно богатство које се налази на територији нашег села Велика.

Сматрамо да је ово значајни пројекат за развој туризма на сјеверу Црне Горе. Испред Клуба Велика презентацији су присуствовали члан УО Војислав Стешевић и Величко Томовић - координатор Клуба. Они су у разговору са пројектним менаџером Регионалне развојне агенције размотрили могућости будуће сарадње Клуба и РРА на пројектима значајним за развој целе регије.

Клуб велика се посебно захваљује на сарадњи вођи читавог пројекта Жељку Маџгаљу и Саши Недовићу у нади да ћемо ускоро сарађивати на новим развојним пројектима овог подручја.