ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО - ПАРК ПРИРОДЕ 

30. септембар 2014. године  

 

 

ПУБЛИКАЦИЈА СПЕЛЕОЛОШКОГ КЛУБА "ТРИТОН" - ФРАНЦУСКА

 

 

Спелеолошки Клуб "Тритон“ из Француске, објавио је специјалну публикацију о истраживањима у Црној Гори "Експедиција Црна Гора 2013“ (Expedition Montenegro 2013 - Clan des Tritons-Lyon).

У луксузној публикацији детаљно су описана спелео-истраживања која је Тритон у сарадњи са спелео-клубовима из Србије и Црне Горе спровео на територији Црне Горе 2013. г., приказани су подаци: тачан положај, опис и скице, као и стручне анализе спелеошких објеката који су истраживани.

Уз велики број фотографија, описане су и лепоте Црне Горе, тако да је ова публикација и изузетна промоција Црне Горе као туристичке дестинације.

Значајан део публикације посвећен је Велици, у коју су чланови клуба ,,Тритон“ са својим породицама дошли на позив Клуба Велика и у чествовали у спелеолошким истраживањима заједно са Клубом ,, АСАК“ и спелеолозима из Никшића. Поред стручних података о Тојиној пећини и осталим спелеолошким објектима на простору Велике, описане су и друге посебности Велике као и наша историја, где су посебно истакли улогу Француске у нашој прошлости.

Дружење са Величанима им је остало у најлепшем сећању. Иако су боравили и на подручју Дурмитора, Гусиња, Плава, најјачи утисак на њих су оставили Велика и Величани, што најбоље можемо видети из писма које су се потрудили да преведу на наш језик:

"Неколико речи за екипу АСАК и становникима Велика:

Хвала пуно за дочек што сте нам пружили у Црној Гори Августа 2013. Примите ове слике које су лепе успомене од ваше лепе земље. Надам се да ћу поново доћи да вас поново посетим у планине Црне Горе које пуно волим!“

Ово је нешто на шта сви ми Величани треба да будемо поносни. Доказ да Велика са свим својим потенцијалима може бити значајан туристички центар Црне Горе. И ово су само први кораци у туристичкој валоризацији природног богатства Велике.
НВО Клуб Велика