ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО - ПАРК ПРИРОДЕ 

15. април 2015. године  

 

 

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

 

 

15. априла 2015. године у Министарству одрживог развоја и туризма, потписан је Меморандум о сарадњи, кога су потписали министар Брано Гвозденовић и Генерални секретак "Клуба Велика" - Гојко Кнежевић.

Меморандумом се дефинишу односи на формирању Парка природе Чакор и изградања Визиторског центар на Чакору.

Ово је највећи резултат Клуба Велика, којим се, уз формирање Велике Кооперативе, трасира пут развоја читавог региона.

 

      МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

 

 

      ПРЕДЛОГ НВО КЛУБ ВЕЛИКА
 

 


 


Јелена Кнежевић - Министарство ордрживог развоја и туризма

Гојко Кнежевић - НВО Клуб Велика

 

      САОПШТЕЊЕ: МИНИСТАРСТВА ОДРЖИВОР РАЗВОЈА И ТУРИЗМА

Министар одрживог развоја и туризма, Бранимир Гвозденовић и генерални секретар НВО "Клуб Велика", Гојко Кнежевић, потписали су данас Меморандум о сарадњи о спровођењу Програма зашите, очувања и унапређивања будућег заштићеног природног добра Чакор.

Просторно-урбанистичким планом општине Плав препознате су изузетне природне вриједности подручја Чакор, као и обухвата дела територије општина Беране и Андријевица, па ће се овим Меморандумом дефинисати оквир сарадње двије стране у стварању оптималних услова за одрживу валоризацију природних ресурса овог подручја.

Министарство одрживог развоја и туризма ће, у оквиру ове сарадње, пружити стручну и административну подршку кроз израду Студије заштите заштићеног природног добра, као подлоге за доношење одлуке о проглашењу заштићеног природног добра. Такође, овим споразумом биће покренуте и активности на изградњи Визиторског центра Чакор, у складу са принципима валоризације екосистемских услуга, а резултати сарадње су и активности на осмишљавању понуде, која ће омогућити раст запослености, прихода и очување природних ресурса овог подручја. Таква понуда биће компатибилна са оним што представља окосницу функционисања Националног парка "Проклетије".

Приликом потписивања споразума посебно је истакнуто задовољство због сарадње Министарства и представника цивилног сектора на простору Чакора. Нарочито је пружена подршка проактивном односу локалног становништва према развојним питањима, која на одржив начин третирају изузетну природу која карактерише ово подручје, а на тај начин се ставрају шире претпоставке за развој у прекограничном контексту и контексту добијања подршке са међународног нивоа.

 

 

 

      ПОДРШКЕ ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА ЧАКОР

Општина Андријевица

Општина Плав

Општина Беране

 

 

      ПОДРШКЕ ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА ЧАКОР

 

 

 

MУП Црне Горе


Mјесна заједница Велика