ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО - ПАРК ПРИРОДЕ 

05. 06. 2014. године  

 

 

УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ (УТУ) ЗА ИЗГРАДЊУ ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА "ЧАКОР"

 

 

У складу са потписним Меморандумом о срадњи између Министарства одрживог развоја и туризма и Клуба Велика:

О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА У УНАПРЕЂЕЊА БУДУЋЕГ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА ЧАКОР

Министарство одрживог развоја и туризма је на захтев Клуба Велика израдило и доставило Урбанистичко-техничке услове за изградњу "Визиторског центра Чакор"

 

      Урбанистичко-технички услови за изградњу Визиторског центра Чакор