БЈЕЛАНОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миленко М. Бјелановић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Видосаву стару 55 год. и сестру Милицу стару 17 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић, у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијени су: Вида Бјелановић, рођена Славковић, жена Милета Бјелановића, Милица (17) кћерка Виде и Милета Бјелановића;

01.

 

БЈЕЛАНОВИЋ рођ. СЛАВКОВИЋ (Милосав) ВИДОСАВА - ВИДА (55)

супруга Милета Бјелановић

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бјелановић (Милосав) Вида (1891 - 1944)

Бјелановић М. Видосава

Бјелановић М. Видосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бјелановић Милете Видосава, стара 54 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Бјелановић (Милета) Видосава - Вида (1890)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

559. Бјелановић Милетина Видосава, рођена Славковић, рођена је 1890. Велика (Љешћари), домаћица. Убијена у кући са кћерком Милицом.

02.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Милета) МИЛИЦА (17)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бјелановић (Милета) Милица (1924-1945)

Бјелановић М. Милица

Бјелановић М. Милица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бјелановић Милете Милица, стара 17 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Бјелановић (Милета) Милица (1923) - убијена 1945. год.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

560. Бјелановић Милетина Милица, рођена је 1925. Велика, дјевојка. Убијена у кући са мајком Видосавом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Милица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радојко М. Бјелановић:

28 јула убили су ми ћерку Милосаву стару 18 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Милосава Бјелановић стара 16 година, кћерка Радојка и Зорке Бјелановић.

03.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Радојко) МИЛОСАВА (18)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):            

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бјелановић (Радојко) Милосава (1926-1944)

Бјелановић Р. Милосава

Бјелановић Р. Милосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бјелановић Раша Милосава, стара 8 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Бјелановић (Радојко - Рашо) Милосава (1928)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

562. Бјелановић Радојкова Милосава, рођена је 1927. Велика, дјевојка од 17 година. Убијена испред куће.

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Раде М. Бјелановић:

28 јула 1944 год. убили ми оца Митра па леш бацили у ватру.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Дмитар Бјелановић, стар око (60) година.

04.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Миле) МИТАР - ДМИТАР (69)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бјелановић (Миле) Митар (1875-1944)

Бјелановић Дмитар

Бјелановић Дмитар

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бјелановић Милије Митар, стар 84 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бјелановић (Милија) Митар (1860)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

558. Бјелановић Радојков-Милев (Д)Митар, рођен је 1870. Велика, зељорадник. Убијен код куће.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Митар, рођен ..... Велика, убијен 1944 Велика.

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ђурђија П. Бјелановић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Петра  старог 70 год. Мајку Насту стару 38 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијени су Петар Бјелановић стар око 65 година и Наста Бјелановић, рођена Симоновић, стара око 50 година, жена Петра Бјелановића.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 179) - Велимир Бошковић:

Запалили су кућу Петра Бјелановића носиоца Обилићеве медаље. Убили су њега и жену му Насту, а затим их бацили у ватру.

05.

БЈЕЛАНОВИЋ (Мило) ПЕТАР (70)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бјелановић Петар                          

Бјелановић Петар

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бјелановић Мила Петар, стар 75 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бјелановић (Мило) Петра (1870) - Носилац стебрне Обилића медање за храброст

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

563. Бјелановић Милов Петар, рођен је 1879. Велика, зељорадник. Учесник ратова 1912 - 1916, и за заслуге у ратовима одликован Обилића медаљом (1926). Убијен испред куће, а затим убацили у запаљену кућу, заједно са својом женом Настом. Све му је изгорело изузев стомака.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић М. Петар, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

06.

 

БЈЕЛАНОВИЋ рођ. СИМОНОВИЋ (Радојко) НАСТА (38)

супруга Петра Бјелановићa

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бјелановић П. Наста                      

Бјелановић П. Наста

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бјелановић Радојка Ната, стара 46 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бјелановић (Радојко) Наста (1907)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

564. Бјелановић Петрова Наста, рођена Симоновић, рођен је 1907. Велика, домаћица. Убијена испред куће, а затим убацили у запаљену кућу, заједно са својим супругом Пертом. Све је изгорело изузев стомака.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Наста, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јована Н. Бјелановић:

28 јула 1944 год. убили су ми мужа Николу старог 50 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Никола Бјелановић (54)

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Испред мене убили су Николу Бјелановић.

07.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Вулета) НИКОЛА (50)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бјелановић (Вулета) Никола (1888-1944)

Бјелановић Никола

Бјелановић Никола

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бјелановић Вукоте Никола, стар 64 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бјелановић (Вулета) Никола (1888)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

565. Бјелановић Вулетин Никола, рођен је 1892. Велика, зељорадник. Учесник ратова 1912 - 1916. Ратни војни инвалид. Убијен испред куће, гдје је био изнио со и хљеб.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Никола, рођен ...... Велика, убијен 1941 Велика.

 Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јанко Л. Бјелановић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Раду стару 70 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Рада Бјелановић стара око 70 година, жена Алексе Бјелановића.

08.

 

БЈЕЛАНОВИЋ рођ. ЂУРИШИЋ (Радисав) РАДА (70)

супруга Алексе - Леке Бјелановића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бјелановић (Радисав) Рада (1887-1945)

Бјелановић Л. Рада

Бјелановић Љ. Раде

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бјелановић Јоса Рада, стара 64 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бјелановић (Алекса) Рада (1875)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

566. Бјелановић Алексина Рада, рођена је 1875. Шекулар, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Рада, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 Из рукописа пуковника Бранка Пауновића:

Бјелановић Стамена  рођена  Радевић стара око 50 г. жена Новице "Нова“ Бјелановића погинуо на на Баљу био је са Милетом, Савом и Будимиром.

09.

 

БЈЕЛАНОВИЋ рођ. РАДЕВИЋ (......) СТАМЕНА (55)

супруга Новице - Нова Бјелановића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бјелановић (Нова) Стамена (1889-1944)

Бјелановић Стамена

Бјелановић Стамена

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бјелановић Стамена (1889)

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Бјелановић Стамена

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Стамена, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

     

01.

 

БЈЕЛАНОВИЋ БОГДАН

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Бјелановић Богдан

     

02.

 

БЈЕЛАНОВИЋ  ВУКОСАВА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Вукосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

     

03.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Рашо) ГОЛУБ

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бјелановић Раша Голуб, стар 20 година

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бјелановић (Раде) Голуб (1934) - Умро од глади у збјегу.

     

04.

 

БЈЕЛАНОВИЋ РАДОСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић М. Радослав, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

     

 

КНЕЖЕВИЋ рођ. БЈЕЛАНОВИЋ (Вукота) ЉУБИЦА (46) - супруга Филипа Кнежевића

 

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Ново) МИЈАЈЛО (36)

Свједочење - Слободан (Максима - Лекиног) Бошковић:

1943. године Осман Бождар из Црногрега код Пећ са још два шиптара одвели су мог ђеда Леку са Радојком - Рашом Бјелановићем и Мијајлом Бјелановићем, ка Новшићу. Касније су Раша Бјелановића пустили и он је остао жив, а тамо неђе ка Новшићкој равни, Мијајла Бјелановића су уз батине и малтретирање убили, а мог ђеда Леку који је покушао да побјегне, убили из оружја. Знам само да су му тијело нашли недењу дана касније, у шуму, повише куће Мијајла Вучетића у један поток.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):                Бјелановић (Нова) Мијајло (1906 - 1943)

Споменик на Чакору:                                    Бјелановић Н. Мијајло

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                  Бјелановић Н. Мијајло

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бјелановић (Ново) Мијајло (1907) - убијен 1943. год.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

561. Бјелановић Новов Мијајло, рођен је 1907. Велика, зељорадник. Убијен 28 јула 1944. године. (Подаци са надгробног споменика у Велици)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Михаjло, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.