БОШКОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко М. Бошковић:

28 јула 1944 год. запалили ми у кући жену Даницу стару 26 год., кћери: Вукосаву стару 5. год., и Милосаву стару 3 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

01.

 

БОШКОВИЋ рођ. ЖИВАЉЕВИЋ (Миливоје) ДАНИЦА (26)

супруга Миличка Бошковића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Миливоје) Даница (1918-1944)

Бошковић М. Даница

Бошковић М. Даница

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Миливоје) Даница (1927) - рођена Живаљевић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

572. Бошковић Миливојева Даница, рођена 1918. Велика (Иван Поље), домаћица. Убијена код куће.

574. Бошковић Миличкова Даница, рођена Живаљевић, рођена је 1916. Велика (Иван Поље), домаћица. Убијена у кући Радосава Живаљевића. Жива бачена у ватру са двије ћерке и сином. Чуо се јаук а врата су била затворена.

02.

 

БОШКОВИЋ (Миличко) ВУКОСАВА - ВУКИЦА (5)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Миличко) Вукица (1938-1944)

Бошковић Вукосава

Бошковић Вукосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Миличка Вукосава, стара четири године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Миличко) Вукосава (1940)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

577. Бошковић Миличкова Вукосава (Вукица), рођена је 1938. Велика (Иван Поље), дијете. Убијена у кући Радосава Живаљевића. Жива бачена у ватру са сестром Милосавом, Братом Радосавом и мајком Даницом. Чуо се јаук, а врата су била затворена.

03.

 

БОШКОВИЋ (Миличко) МИЛОСАВА (3)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Миличко) Милосава (1943-1944)

Бошковић Милосава

Бошковић М. Милосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Миличка Милосава, стара 3 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Миличко) Милосава (1942)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

576. Бошковић Миличкова Милосава, рођена је 1943. Велика (Иван Поље), дијете. Убијена у кући Радосава Живаљевића. Жива бачена у ватру са сестром и мајком Даницом,  Чуо се јаук, а врата су била затворена.

04.

 

БОШКОВИЋ (Миличко) РАДОСАВ - НЕНАД (рођ.1944)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Бошковић (Миличко) Радосав (1944-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Миличка Ненад, новорођенче

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Миличко) Ненад (1944) - Новорођенче од 4 мјесеца. Поменут у бесједи Митрополита Анфилохија 2001 . г у Велици

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

575. Бошковић Миличков Радосав, рођен је 1944. Велика (Иван Поље), дијете. Убијен у кући Радосава Живаљевића.

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш:

У кући Симона-монћа Бошковића погинули су: жена му Љуба и кћерка Милунка од 12 година.

Свједочење - Стефан (Мирко) Бошковић:

28. јула 1944. године у Велици, убијене су ми прабаба  Љубица Симон Бошковић и њена ћерка Милунка од 13 година.

05.

 

БОШКОВИЋ рођ. РАЈКОВИЋ (Стефан) ЉУБИЦА - ЉУБА (39)

супруга Симона - Монћа Бошковића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Стефан) Љубица (1905-1944)

Бошковић Љубица

Бошковић Љубица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Симона Љубица, нема године рођења у подацима

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Симон - Монћо) Љубица - Љуба (1904)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

578. Бошковић Симонова-Монћова Љубица (Љуба), кћерка Стефана Рајковића, рођена је 1904. Брезојевица, домаћица. Удата у Велику (Иван Поље). Убијена 28 јула 1944. године и запаљена у кући с кћерком Милунком.

06.

 

БОШКОВИЋ (Симон - Монћа) МИЛУНКА (12)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Симон) Милунка (1934-1944

Бошковић Милунка

Бошковић Милунка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Симона Милунка, нема године рођења у подацима

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Симон - Монћо) Милунка (1933)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

579. Бошковић Симонова-Монћова Милунка, рођена је 1933. Велика (Иван Поље), дијете. Убијена и запаљена у кући с мајком Љубицом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милунка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Л. Бошковић:

28 јула 1944 год. убили су ми у селу Велици мајку Милицу стару 50 год. и сина Радомира старог 14. год.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 179) - Велимир Бошковић:

Баба Милица је видјела шта раде, заметнула је рањеног унука (брата Радомира) и упутила се према потоку. Стигли су је на око 200 метара од куће. Прво су унука заклали, па су бабу стријељали.

07.

 

БОШКОВИЋР рођ. ДРАГОВИЋ (Јован) МИЛИЦА (50)

супруга Леке Бошковића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Јован) Милица (1891-1944)   

Бошковић Милица

Бошковић Л. Милица

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (ЛекаМилица (1895)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

582. Бошковић Лекина Милица, кћерка Јована Драговића, рођена је 1888. Ђулићи (Андријевица). Удата у Велику, домаћица.  Носила рањеног унука Радомира, којег су убили припадници СС Дивизије. Убијена 28 јула 1944. године. (Саопштење др Милоја С. Вуковића из Подгорице)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

08.

 

БОШКОВИЋ (Максим) РАДОМИР (14)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Mаксим) Радомир (1930-1944)

Бошковић Радомир

Бошковић Радомир

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Максима Радомир, стар 14 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Максим) Радомир (1930) - заклан

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

583. Бошковић Максимов Радомир, рођен је 1932. Велика, дијете. Предходни дан рањен бомбом. Убијен са бабом Милицом. Џелати су Радомира заклали и извадили му језик на очи бабе Милице. Том приликом је рањна Максимова кћерка Крста, која је остала са трајним последицама (Саопштење Слободана М. Бошковића (1943) пензионер из Велике (Десен Поток)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Радомир, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика

Свједочење - Слободан (Максима - Лекиног) Бошковић:

Од Душана (Андра) Бошковића сам сазнао да је 28. јула 1944. године у Велици, убијена његова сестра Даница.

09.

 

БОШКОВИЋ (Андро) ДАНИЦА (17)


Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић Даница                         

Бошковић А. Даница

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Андра) Даница (1927)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

571. Бошковић Андријина Даница, рођена је 1926. Велика, дјевојка. Убијена са мајком Саветом и оцем Андријом, код куће.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Даница, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

10.

 

БОШКОВИЋ (МУШКО ДИЈЕТЕ)

 

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):           

Бошковић једно мушко дијете тек рођено без имена

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

585. Бошковић - једно мушко дијете, тек рођено у Велици, без имена. Убијен 28 јула 1944. године.

11.

 

БОШКОВИЋ (Мирко) БОГДАН (42)


Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Мирко) Богдан (1902-1944)   

Бошковић Богдан

Бошковић Богдан

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Мирко) Богдан (1903) - погинуо у Г. Ржаници истог дана од вулентара.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

581. Бошковић Мирков Богдан, рођен у Велици, земљорадник. Убијен код куће.

580. Бошковић Симов Богдан, рођен у Велици, земљорадник. Убијен од вулентара у Горњој Ржаници 28. јула, гдје се задесио.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Богдан, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика

 

12.

 

БОШКОВИЋ (Мирко) БОСИЉКА - БОСА (21)

 

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Новице Босиљка, стара 21 годину

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Боса, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

13.

 

БОШКОВИЋ (Зарија) МИЛОСАВА (35)


 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Зарије) Милосава (......-1944)

Бошковић Милосава

Бошковић Милосава

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Зарија Зако) Милосава (1909)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Зака Милосава, стара 35 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

584. Бошковић Заријина Милосава, рођена је 1927. Велика, дјевојка. Убијена у селу.

14.

 

БОШКОВИЋ (Миливоје) НОВИЦА - БЕКА (46)


 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Миливоје) Новица (1898-1944)

Бошковић Новица

Бошковић Новица

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Миливоје) Новица - Бека (1898) - воденичар

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

573. Бошковић Миливојев Новица (Бека), рођен је 1898. Велика (Иван Поље), воденичар.

     

01.

 

БОШКОВИЋ АНДРИЈА (54)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

569. Бошковић Андрија, рођен је 1890. Велика, зељорадник. Убијен са женом Саветом и кћерком Даницом у кући 28. јула 1944. године. (Подаци са надгробног споменика у Велици. Ни један списак их до сада не помиње)

     

02.

 

БОШКОВИЋ (Милосав) ДАНИЦА (40)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Милосава Даница, стара 40 година.

     

03.

 

БОШКОВИЋ (Арсеније) МАРИЈА (36)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Арсенија Марија, стара 36 година.

     

04.

 

БОШКОВИЋ (Симон - Монћо) МИРКО (16)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Симона Мирко, стар 16 година

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Симон - Монћо) Мирко (1938)

     

05.

 

БОШКОВИЋ САВЕТА (51)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

570. Бошковић Андријина Савета, рођена је 1893. Велика, домаћица. Убијена са супругом Андријом и кћерком Даницом код куће 28 јула 1944. године.

     

 

ЈОКИЋ рођ. БОШКОВИЋ СТАНИЦА (60) - супруга Милоша Јокића

 

 

БОШКОВИЋ (Мића) ЛЕКА (59)

Свједочење - Слободан (Максима - Лекиног) Бошковић:

1943. године Осман Бождар из Црногрега код Пећ са још два шиптара одвели су мог ђеда Леку са Радојком - Рашом Бјелановићем и Мијајлом Бјелановићем, ка Новшићу. Касније су Раша Бјелановића пустили и он је остао жив, а тамо неђе ка Новшићкој равни, Мијајла Бјелановића су уз батине и малтретирање убили, а мог ђеда Леку који је покушао да побјегне, убили из оружја. Знам само да су му тијело нашли недењу дана касније, у шуму, повише куће Мијајла Вучетића у један поток.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Мићо) Леко (1885-1943)          

Бошковић Лека

Бошковић Лека

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Мића) Лека (1860) - убијен 1943. године

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Бошковић Лека

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Лека, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

БОШКОВИЋ (Милисав) МИЛОШ (38)

Музеј Жртава Геноцида (Новшиће):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Милисав) Милош (1905-1943)   

Бошковић Милош

Бошковић Милош

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Милисав) Милош - погинуо у Новшићу 1943. године

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Бошковић Милош

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милош, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.