БРКОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје Н. Брковић:

Убили су ми мајку Мару стару 47 год. и сестру Босу стару 22 год.

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући Радосава Живаљевића је остала убијена Боса, кћерка Маре и Новице Брковић.

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Боса, кћерка Маре и Новице Брковић.

01.

 

БРКОВИЋ рођ. СТЕШЕВИЋ (Радосав) МАРИЈА - МАРА (47)

супруга Новице Брковића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Брковић (Радосав) Марија (1890-1944)

Брковић Мара

Брковић Мара

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Брковић (Арсеније) Марија- Мара (1923)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

587. Брковић Новичина Марија (Мара) рођена Стешевић, кћерка Радосавова, рођена је 1887. Велика, домаћица. Убијена пред кућом са кћерком Босиљком. На споменику на Чакору (1984), мајка и кћерка, уписане су под надимцима (Боса и Мара)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Брковић Мара, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

02.

 

БРКОВИЋ (Новиц) БОСИЉКА - БОСА (22)


Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Брковић (Новица) Босиљка (1924-1944)

Брковић Н. Боса

Брковић Боса

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Брковић (Новица) Босиљка - Боса (1923)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

588. Брковић Новичина Босиљка (Боса), рођена је 1922. Велика, дјевојка. Убијена пред кућом с мајком Маром.

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милунка Р. Брковић рођ. Кнежевић:

Убили су ми мужа  Милована старог 30 год.

03.

 

БРКОВИЋ (Милорад) МИЛОВАН (30)


 

ЛАЛЕВИЋ рођ. БРКОВИЋ (Лазо) ПОЛЕКСИЈА-ПОЉКА (42) - супруга Радоша Лалевића