ВУЧЕТИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. и кћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте наишли смо на мртвог Радисава, сина Анице и Пунише Вучетић, звали су га "Рајко". Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од дванаест и Милијана од једанаест година.
Према казивању мог покојног оца, Благоја Вучетића, покушали су да силују двије ђевојке, Даницу и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су их стигли, али нијесу их могли савладати па су их изболи ножевима и бацили у ватру.

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремија) Живаљевић:

Аница Вучетић, жена Пунише Вучетића убијене је 28. јула.

Из рукописа пуковника Бранка Пауновића:

Вучетић Аница, жена Пунише Вучетића послата код њемачког комаданта на Мурину са Мирком Томовић, женом Милована Томовића (Обије убијене 28. јула 1944. год.) Дато им је писмо које су писали Јефто Пауновић и Радосав Живаљевић, успјеле су да дођу до Г. Ржанице, писмо није предато и оне су се вратиле кућама.

 

01.  ВУЧЕТИЋ рођ. ДЕЛЕТИЋ (Мато) АНИЦА (36)

супруга Пунише (Радисава) Вучетић

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Мато) Аница (1901-1944)   

Вучетић П. Аница

Вучетић П. Аница

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Мата Аница, стара 41 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милета) Аница (1903) - Пунишина жена, рођена Делетић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

600. Вучетић Пунишина Аница, кћерка Мата Делевића, рођена 1903. Грачаница. Удата у Велику (Шуме), домаћица. Два дана прије покоља носила писмо потписано од народних посланика из Велике у њемачку команду у Мурину, гдје се молила њемачка команда кад буде оступала кроз Велику да војска не дира цивилно становништво. Убијена у кући са двије кћерке Милевом и Милијаном и сином Радисавом. Затим кућа запаљена и у кући сви сагорели.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Аница, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

02.  ВУЧЕТИЋ (Пуниша) РАДИСАВ - РАЈКО (14) *упореди са 47

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Пуниша) Рајко (1930-1944)

Вучетић П. Радисав

Вучетић Радисав

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић  (Пиниша) Радисав - Рајко (1931)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

602. Вучетић Пунишина Радисав (Рајко), рођен је 1930. Велика, дијете. Убијен испред куће, а потом обешен на рогљу од пасуља.

 

03.

ВУЧЕТИЋ (Пуниша) МИЛЕВА (18)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Вучетић (Пуниша) Милева (1926-1944)

Вучетић П. Милева

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Пунише Милева, стара 20 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић  (Пиниша) Милева (1930) - злочинци су покушали да је силују, изболи је ножем и живу бацили у ватру.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

601. Вучетић Пунишина Милева, рођена је 1922. Велика, дјевојка. Убијена у кући са двије сестре Рајком и Милијаном и братом Радисавом и мајком Аницом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милева, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

04. ВУЧЕТИЋ (Пуниша) МИЛИЈАНА - МИЉАНА (10)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Пуниша) Милијана (1938-1944)

Вучетић П. Милијана

Вучетић Милијана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Пунише Миљана, стара шест година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић  (Пиниша) Милијана (1933)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

604. Вучетић Пунишина Милијана, рођена је 1935. Велика, дијете. Убијена у кући са двије сестре Рајком и Милевом и мајком Аницом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Миљана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Цвета В. Вучетић:

 28 јула 1944 год. убили су ми оца Батрића старог 38 год.

Изјава - Среском oпуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Познато ми је да је једна немачка јединица дошла од Пећи средином октобра 1943. Том приликом је сријељано преко 50 особа из Велике од којих се сада сјећам Вучетића Батрића са још неколико Вучетића.

 

05.  ВУЧЕТИЋ (Вучета) БАТРИЋ (38)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић Батрић                               

Вучетић Батрић

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Вучете Батрић, стар 42 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Вучета) Батрић (1902)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

609. Вучетић Вучетин Батрић, рођен је 1900. Велика, земљорадник. Убијен са братом Вукманом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Батрић, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милан Р. Вучетић:

28 јула 1944 год. убили су ми дете Божа и раниле жену Дивну.

Ватре са Комова (стр. 136) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

Говорио је чистим нашим језиком. Одмах је припуцао, убио ми је сина Божа (1) у наручју, а мене ранио у десну руку.

 

06.  ВУЧЕТИЋ (Милан) БОЖО (1)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Милан) Божо (1941-1944)   

Вучетић Божо

Вучетић Божо

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милана Божо, стар једну годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милан) Божо (1943) - новорођенче од 10 мјесеци. Убијен у наручју мајке

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

616. Вучетић Вукајлов Божо, рођен 1943. Велика, засеок Вукадинов Поток, дијете. Убијен из пушке у напучју мајке Дивне, рођене Јашовић, која је рањена, преживјела.

650. Вучетић Миланов Божо, рођен 1943. Велика, дијете. Убијен 28 јула 1944. године.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Божо, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован С. Вучетић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Лепосаву стару 36 год. сина Томислава старог 13 год. и Властимира старог 11 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:  Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава (45) синови Томислав (9) и Властимир (7).

Ватре са Комова (стр. 142) - Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић:

Видјела сам како се у шљивику игра Томислав, син Милована Вучетића. Ухватили су га двојица, трећи је притрчао, а онда се окупило више њих, а један је извадио нож и почео да дере дјете од очију на доље. Његова мајка (Томиславова) Лепосава - Лепа потрчала је да га брани. Убили су је у самом потоку. Чула сам када је Лепосава викала: "Шта радите, људи, невојско!".

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, моја мајка Љепосава покушала је да одбрани своје синчиће, али је фашисти кундацима убише. Мога млађег брата Властимира смртно ранише. Мом брату деветогодишњем Томиславу живоме лице одраше. Двојица су га држала, а трећи је по његовом луцу исписивао нечојештво. Од те свирепости, код чесме, пала сам у несвијест...

 

07.

 

ВУЧЕТИЋ рођ. КНЕЖЕВИЋ (Милош) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (36)

супруга Милована (Саво) Вучетића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић М. Лепа                              

Вучетић Милована Лепа

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милоша Лепосава, стара 34 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић  (Муилош) Лепосава (1900) - жена учитеља Милована. рођена Кнежевић. мајка Томова, Властова и Станичина

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

617. Вучетић Милованова Лепосава, рођена Кнежевић, рођена у Велици. Удата у засеок Вукадинов поток, домаћица. Убијен са братом Вукманом. Кад су Томислава и Властимира објесили о шљиву да их деру, и кад је потрчала да спаси синове, убили су је кундацима. Убијена код своје куће са синовима Томиславом и Властимиром.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Лепа, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

08.

ВУЧЕТИЋ (Милован) ТОМИСЛАВ - ТОМО (13)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић М. Томо                               

Вучетић М. Томислав

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милована Томислав, стар девет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милован) Томислав - Томо (1935) - живом су му одрали кожу са лица, кидали ноге, ломили руке.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

619. Вучетић Милованов Томислав, рођен је 1936. Велика, засеок Вукадинов Поток, дијете. Убијен 28 јула 1944. Одрат жив на шњиви пред кућом. Свако мјесто и сваки камен у Велици, свака груда земње и многе изгореле куће сведоче о жртвама. Мјесто звано Вукадинов Поток имало је лијепи шљивик у коме се играо осмогодишњи Томислав Вучетић. Када је угледао војнике, из дјечије радозналости, потрчао им је у сусрет. Звјери су малог Томислава објесили о стабло шљиве. Дијете је позвало мајку у помоћ. Али есесовци су је убили из пиштоља  кад је потрчала да спасе сина. Један од војника је извадио нож и почео да му дере кожу са лица. Други га је докрајчио, пуцњем у главу.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Томо, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

09.

ВУЧЕТИЋ (Милован) ВЛАСТИМИР - ВЛАСТО (11)

 

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Власто          

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милована Властимир, стар 11 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милован) Властимир - Власто (1933)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

618. Вучетић Милованов Властимир, рођен у Велици Велика, засеок Вукадинов Поток, дијете. Убијен код куће са мајком Љепосавим и братом Томиславом. Гледао смрт брата Томислава и питао џелата: "Оћете ли и мене овако да радите"

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Власто, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

Изјава - Среском Опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Вукман Вучетић са 4 члана породице.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот је изгубио Вукман Вучетић (40). Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија (40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14).

21 СС дивизија Скендербег (стр. 177) - Радоје Кнежевић:

Уђох у кућу Вукмана Вучетића, призор је био страшан. На сред собе софра, поломљена експлозијом бомбе, а на њу главама наслоњена унакажена тјелеса двоје одраслих. У угловима собе четворо мртве дјеце као да спавају.

 

10.  ВУЧЕТИЋ (Вучета) ВУКМАН (44)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Вучета) Вукман (1903/7-1944)

Вучетић Вукман

Вучетић Вукман

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Вучете Вукман, стар 40 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Вучета) Вукман (1904)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

610. Вучетић Вучетин Вукман, рођен је 1903. Велика, земљорадник. Убијен у кући Вукашина Вучетића  са његовом породицом женом Савком и дјецом и братом Батрићем.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Вукман, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

11.  ВУЧЕТИЋ рођ. ТОМОВИЋ (Милутин) СТАНИЈА (40)

супруга Вукмана Вучетића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Нн) Станија (1904/7-1944) 

Вучетић Станија

Вучетић Станија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милутина Станија, стара 44 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Вукашин) Станија (1905)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

612. Вучетић Вукманова Савка, рођена у Велици, домаћица. Убијена са двије кћерке Рабијом и Станија, сином Радомиром, супругом Вукманом, дјевером Батрићем.

643. Вучетић Вукашинова Станија, рођена је 1904. Новшићи, домаћица. Убијена у кући с кћерком Рабијом и сином Радомиром.

651. Вучетић Станија, рођена је 1907. Велика, домаћица. Убијена код куће.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Станија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

12.  ВУЧЕТИЋ (Вукман) РАБИЈА (17)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Вукман) Рабија (1926/7-1944)

Вучетић Рабија

Вучетић Рабија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Вукмана Рабија, стара 14 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Вукашин) Рабија (1930)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

613. Вучетић Вукманова Рабија, рођена 1926. Велика, дијете. Убијена код куће.

644. Вучетић Вукашинова Рабија, рођена је 1928 Новшићи, дјевојка. Убијена у кући са мајком Станијом и братом Радомиром.

 

13.  ВУЧЕТИЋ (Вукман) РАДОМИР (14)

 

Музеј Жртава Геноцида (Новшиће):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Вукман) Радомир (1927/9-1944)

Вучетић Радомир

Вучетић Радомир

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Вукмана Радомир, стар 13 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Вукашин) Радомир (1931)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

615. Вучетић Вукманов Радомир, рођен 1927. Велика, земљорадник. Убијен код куће.

645. Вучетић Вукашинов Радомир, рођен је 1930 Новшићи, дијете. Убијена у кући са мајком Станијом и сестром Рабијом.

 

Ватре са Комова (стр. 143) - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова уже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада и Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

 

14.

 

ВУЧЕТИЋ рођ. ЗОГОВИЋ (......) МИЛОСАВА - МИКА (64)

супруга Гавра Вучетића

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић Г. Милосава                       

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Гавра Милосава, стара 64 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

624. Вучетић Гаврова Милосава (Мика), рођена Зоговић, рођена је 1880. Машница, удата у Велику, домаћица. Убијена са кћерком Вукосавом (Вуцом), снахом Даницом и унуком Томиславом и са другом својом унуком Милевом М. Симоновић у кући Уроша Попадића у Горњој Ржаници. Њен супруг Гавро Рацин убијен је још маја 1941. године

 

15.

ВУЧЕТИЋ (Гавро) ВУКОСАВА - ВУЦА (18)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Гавро) Вукосава (1926-1944)

Вучетић Г. Вукосава

Вучетић Г. Вукосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Гавра Вукосава, нема података о години рођења

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Гавро) Вукосава - Вуца (1927) - груди су јој унакрс расјечене, жиба изгорела

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

624. Вучетић Гаврова Вукосава (Вуца), рођена је 1925. Велијка, дјевојка. Убијена и спаљена у кући у кући Уроша Попадића у Горњој Ржаници заједно са мајком Милосавом снахом Даницом и синовцем Томиславом. До појаса је сагорела. Груди су јој биле у накрст расјечене. (Саопштење Божа Р. Вучетића (1954) службеник из Мојковца)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Вукосав   , рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

16.

 

 

ВУЧЕТИЋ рођ. ЋУЛАФИЋ (Новица) ДАНИЦА (20)

у другом стању

супруга Милорада (Гавровог) Вучетића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Новица) Даница (1924-1944)

Вучетић М. Даница

Вучетић М. Даница

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Новице Даница, стара 24 године, пред порођајем

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Новица) Даница (1920) - трудница пред порођајем

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

626. Вучетић Милорада (Гаврова) Даница, кћерка Новице Ћулафића, рођена је 1920. Улотина. Удата у Велику, домаћица. Убијена са сином Томиславом, кћерком Милевом и свекрвом Милосавом (Миком) у кући Уроша Попадића у Горњој Ржаници.

661. Вучетић Новичина Даница, 1924. Велика, дјевојка. Убијена 28 јула 1944. године.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Даница, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

17.  ВУЧЕТИЋ (Милорад) МИЛЕВА (5)

 

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић Милева

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Вучетић Милева

 

18.  ВУЧЕТИЋ (Милорад) ТОМИСЛАВ (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Милорад) Томислав (1941-1944)

Вучетић Томислав

Вучетић М. Томислав

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милорада Томислав, стар четири године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милорад) Томислав (1941) - изгорео у кући Попадића у Горњој Ржаници

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

627. Вучетић Милорадов Томислав (Томо), рођен је 1942. Велика, дијете. Убијен са мајком Даницом, бабом Милосавом у кући Уроша Попадића у Горњој Ржаници.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Томислав рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

Према казивању мог покојног оца, Благоја Вучетића, покушали су да силују двије ђевојке, Даницу и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су их стигли, али нијесу их могли савладати па су их изболи ножевима и бацили у ватру.

 

19.  ВУЧЕТИЋ рођ. ГОЈКОВИЋ (Ново) НОВКА (47)

супруга Благоја (Марко) Вучетић

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Ново) Новка (1895-1944)

Вучетић Б. Новка

Вучетић Б. Новка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Нова Новка, стара 55 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Ново) Новка (1899) - жена Благојева, рођена Гојковић, жива изгорела

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

605. Вучетић Благојева Новка, кћерка Нова Гојковића, рођена је 1905. Велика, домаћица. Убијена у кући са двије сестре Рајком и Милијаном и братом Радисавом и мајком Аницом. Изгорела у запаљеној кући са три кћерке Даницом, Стојаном и Душанком.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Новак, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

20.

ВУЧЕТИЋ (Благоје) ДАНИЦА - ДАНА (18)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Благоје) Даница (1927-1944)

Вучетић Б. Даница

Вучетић Даница

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Благоја Даница, стара 16 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Благоје) Даница (1926) - злочинци су покушали да је силују, изболи је ножем, жива бачена у ватру.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

606. Вучетић Благојева Даница, рођена је 1926. Велика, дјевојка. Убијена 28 јула 1944. године. Изгорела у запаљеној кући са двије сестре Стојаном и Душанком и мајком Новком.

 

21.  ВУЧЕТИЋ (Благоје) СТОЈАНА (14)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Благоје) Стојана (1929-1944)

Вучетић Б. Стојана

Вучетић Стојана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Благоја Стојана, стара девет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Благоје) Стојана (1928) - жива изгорела

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

607. Вучетић Благојева Стојана, рођена је 1928. Велика, дјевојка. Убијена 28 јула 1944. године. Изгорела у запаљеној кући са двије сестре Даницом и Душанком и мајком Новком.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Стојана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

22.  ВУЧЕТИЋ (Благоје) ДУШАНКА (8)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Благоје) Душанка (1938-1944)

Вучетић Б. Душанка

Вучетић Душанка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Благоја Душанка, стара четири године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Благоје) Душанка (1933) - жива изгорела

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

608. Вучетић Благојева Душанка, рођена је 1930. Велика, дјевојка. Убијена 28 јула 1944. године. Изгорела у запаљеној кући са двије сестре Стојаном и Даницом и мајком Новком. Затим кућа запаљена.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Душанка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Радована Вучетића, супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6).

Ватре са Комова (стр. 142) - Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић:

Највише је мучена Наталија, кћерка Станије и Радована Вучетића. До мене је некако допузао син Радована Вучетића, Сава, звали су га Жарко, (на спомен плочи пише Сава), нога му је била откинута, крв је текла, загрлио ме и рекао: - "Снахо, брани ме" - Ту је и издахнуо у мукама.

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Са мајчине стране, убијена је моја баба Станија, удата за Радована Вучетића. Поред моје мајке, убили још четворо Радованове и Станијине дјеце.

Запалили су кућу и ту су убијени: Добрислав, Наталија, Жарко и Саво.

Саво је рањен побјегао у кукуруз и ту је умро, а Наталију су живу бачили у ватру. Било је и прича да је сама скочила у ватру како би сачувала своју част.

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, стрину (Станију) на прагу убише зликовци. Провалише врата и ножевима искасапише стрине Станије кћерку Наталију. У великим мукама, од убода каме и с откинутом ногом, умро је Наталијин брат Жарко, дјечачић.

 

23.  ВУЧЕТИЋ рођ. ЗОГОВИЋ (Милић) СТАНИЈА (45)

супруга Радована Вучетића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Милић) Станија (1896-1944)

Вучетић Станија

Вучетић Р. Станија

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милутин) Станија (1900) - жена Радована Вучетића, учесника и рањеника у I Балканском рату

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

620. Вучетић Радованова Станија, рођена Зоговић, рођена је 1896. Новшићи, домаћица. Убијена у кући са двије кћерке (Наталија и још једна којој је име заборављено) и сином Савом.

 

24.  ВУЧЕТИЋ (Радован) ДОБРИСАВ (19)

 

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Добрисав, рођен 1925 Велика, убијен 1944 Андријевица

 

25.  ВУЧЕТИЋ (Радован) НАТАЛИЈА (17)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Радован) Наталија (1927-1944)

Вучетић Наталија

Вучетић Наталија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Радована Наталија, стара 16 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Радован) Наталија (1928) - највише мучена, од њене писке брда су се проламала

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

622. Вучетић Радованова Наталија, рођена је 1927. Велика, дјевијка. Убијена у кући са мајком Станијом. Прије убиства много мучена. Толико је пискала, кукала да су се брда разламала од туге. Умрла је истог дана.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Наталија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

26.  ВУЧЕТИЋ (Радован) ЖАРКО (7)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Радован) Жарко (1937-1944)

Вучетић Жарко

Вучетић Жарко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Жарко - Саво, стар осам година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Радован) Саво - Жарко (1938) - злочинци су му прекинули ногу, издахно је у мукама

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

621. Вучетић Радованов Саво (Жарко), рођен је 1937. Велика, дијете. Убијен са мајком Станијом, двије сестре (Наталија и још једна којој је име заборављено), код куће, издахнуо је на мукама. Зликовци су му откинули ногу. На спомен плочи уписан под именом Саво.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Жарко, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

27.  ВУЧЕТИЋ (Радован) САВО (6)

 

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

621. Вучетић Радованов Саво (Жарко), рођен је 1937. Велика, дијете. Убијен са мајком Станијом, двије сестре (Наталија и још једна којој је име заборављено). Код куће, издахнуо је на мукама. Зликовци су му откинули ногу. На спомен плочи уписан под именом Саво.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Даница Д. Вучетић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Цвету стару 37 год., и сестру Драгицу стару 14 год.

Ватре са Комова (стр. 136) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Душана Вучетића: супруга Цвета (30) и кћерка Драгица (12).

Док сам лежала у кукурузу, дошла ми је синовица Драгица, кћерка Цвета и Душанка Вучетић, а сестра мале Нате и Кате, имала је 12 година. И она је била рањена у стомак. Рекла ми је да су поубијана сва чељад у кући Милована, Радована и Мијајла Вучетића. Другарица је остала са мном два дана, док није издахнула.

 

28.  ВУЧЕТИЋ рођ. ЈОКИЋ (Крсто - Коле) ЦВЕТА (37)

супруга Душана Вучетића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Коле) Цвета (1922-1944)   

Вучетић Д. Цвета

Вучетић Д. Цвета

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Крста Цвета, стара 32 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Крсто) Цвета (1912)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

647. Вучетић Душанова Цвета, кћерка Коле Јокића, рођена је 1914. Велика, домаћица. Убијена у кући са кћерком Драгицом и сином у наручју.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Цвета, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика. 

 

29.  ВУЧЕТИЋ (Душан) ДРАГИЦА (14)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Душан) Драгица (1935-1944)

Вучетић Драгица

Вучетић Драгица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Душана Драгица, стара 12 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Душан) Драгица (1932)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

649. Вучетић Душанова Драгица, рођена је 1935. Велика, дијете. Убијена у кући са мајком Цветом и братом, у Велици. Драгица је била рањена у стомак и умрла за пар дана

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгић Н. Вучетић:

28 јула 1944 год. убилису ми мајку Полексију стару 30 год. сестру Драгицу стару 6 год. Такође 1943 год. у саставу "Принц Еуген" дивизије, муслимани Ујкан Челић и Шабо Шабовић убили су ми оца Николу.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремија) Живаљевић:

Од породице Николе Вучетића поубијани су: жена Полексија, рођена Живаљевић, и кћерка (не знам како се звала), а остало је живо дијете од две године.

Свједочење - Божина - Боро (Никодина) Пауновић:

У мојој ујчевини (Живаљевићи) убијена је тетка Лекса и њена трогодишња шћер Драгица.Текта Лекса је била удата за Николу Вучетића, кој је годину прије погинуо на Вулевића лугу.

 

30.

 

 

ВУЧЕТИЋ рођ. ЖИВАЉЕВИЋ (Арсеније) ПОЛЕКСЈИА -

ЛЕКСА (28)

супруга Николе Вучетића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић Н. Полексија                       

Вучетић Полексија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Арсенија Полексија, стара 28 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Арсеније) Полексија (1916)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

635. 1110. Вучетић Николина Полексија.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Полексија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

31.  ВУЧЕТИЋ (Никола) ДРАГУНА - ДРАГИЦА (6)

 

Споменик на Чакору:

Вучетић Драгуна            

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Николе Драгица, стара 10 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Никола) Драгица (1940)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

640. Вучетић Драгуна, рођена у Велици, дијете. Убијена код куће. (Подаци са надгробног споменика у  Велици. Нема је ни на једном поменутом списку)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миливоје М. Вучетић:

28. јула 1944 год. убили су ми жену Лепосаву стару 47 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

Супруга Миливоја Вучетића, Љепосава, погинула је на путу више куће Милана Вучетића. Она је са својим живјела у кући Вукадина Вуша Вучетића.

 

32.

 

ВУЧЕТИЋ рођ. ВУКОВИЋ (......) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (47)

супруга Миливоја (Милутин) Вучетића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић М. Лепосава                       

Вучетић Миливоја Лепа

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Миливоје) Лепосава - Лепа - жена Миливоја Вучетића

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

628. Вучетић Миливојева Лепосава, рођена Вуковић, рођена је 1897. Велика, домаћица. Живјела у кући Вукадина - Вуша Вучетића. Убијена на путу више куће Милана Вучетића. Убијена са двоје унучади (синови Воја Миливојева) - (Саопштење Драгише Р. Вучетића (1937) пензионера из Пепића)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мијајло П. Вучетић:

28. јула 1944 год. убили су ми Спасенију стару 40 год. и кћи Лепава стара 22 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Мијајла Вучетића жена Спасенија (50), и кћерка Љепосава (17) година.

 

33.  ВУЧЕТИЋ рођ. ............ (Никодин) СПАСЕНИЈА (40)

супруга Мијајла Вучетића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Никодин) Спасенија (1902-1944)

Вучетић Спасенија

Вучетић Спасенија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Мијајла Спасенија, стара 25 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Мијајло) Спасенија (1900)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

641. Вучетић Мијајлова Спасенија, рођена је 1894. Велика (Вукадинов Поток), домаћица. Убијена у кући са кћерком Љепосавом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Спасенија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

34.  ВУЧЕТИЋ (Мијајло) ЛЕПОСАВА - ЛЕПАВА (22)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Мијајло) Лепосава (1926-1944)

Вучетић М. Лепосава

Вучетић М. Лепосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Мијајла Лепосава, стара 25 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Мијајло) Лепосава (1925)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

628. Вучетић Михаилова Лепосава (Лепа), рођена је 1926. Велика, домаћица. Убијена код куће.

642. Вучетић Мијајлова Лепосава, рођена је 1927. Велика (Вукадинов Поток), дијете. Убијена у кући са мајком Спасенијом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Лепосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгомир М. Вучетић:

28. јула 1944 год. убили су ми сесетру Лепосаву стару 20 год. Пошто су је убили бацили су је у ватру.

 

35.  ВУЧЕТИЋ (Милош) ЛЕПОСАВА (20)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић Лепа                                   

Вучетић Лепосава

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

611. Вучетић Лепосава, рођена у Велици. Убијена код куће.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош М. Вучетић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Радосаву стару 48 год.

 

36.  ВУЧЕТИЋ рођ. ПРАШЧЕВИЋ (......) РАДОСАВА (48)

супруга Милосава Вучетића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић М. Радосава                        

Вучетић М. Радосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милосава Радосава, нема података о години рођења

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (М.) Радосава

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

637. Вучетић Милисавова Радосава, рођена Вуковић, рођена је 1884. Велика (Шуме) домаћица. Убијена код куће.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Радосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Из куће Милоша Вучетића погинула је његова жена Сава, рођена Бабовић.

 

37.  ВУЧЕТИЋ рођ. БАБОВИЋ (......) САВНА (52)

супруга Милоша Вучетића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић М. Савна                             

Вучетић Савка

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милош) Савна

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

638. Вучетић Милошева Савна, рођена Бабовић, рођена је 1892. Велика, домаћица. Убијена у кући, заједно са кћерком Јованком, затим Мирком Миловановом Томовић и Милком Савином Томовић.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Савна, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

38.  ВУЧЕТИЋ (......) ДРАГАНА

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић Драгана                              

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

649. Вучетић Драгана, рођена у Велици. Убијена пред кућом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Драгана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

39.  ВУЧЕТИЋ (......) МИЛОВАН

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић Милован                             

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Вучетић Милован

 

 

40.   ВУЧЕТИЋ (В.) МИЛОРАД

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић В. Милорад                         

Вучетић В. Милорад

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (В.) Милорад

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

646. Вучетић Вукашинов Милорад, рођен у Велици, земљорадник. Убијен код куће. (Вјероватно син Вукашинов)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милорад, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

41.  ВУЧЕТИЋ (Ј.) МИЛОСАВА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић Ј. Милосава                        

Вучетић Милосава

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Ј.) Милосава

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Вучетић Милосава

 

 

42.  ВУЧЕТИЋ (Радуле) МИЛОСАВА (41)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Вучетић (Радуле) Милосава (1903-1944)

Вучетић Р. Милосава

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Радуле) Милосава (1880)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

632. Вучетић Радулова Милосава, рођена је 1907. Новшићи, домаћица. Убијена код куће.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

43.  ВУЧЕТИЋ (К.) ПОЉКА

 

Споменик на Чакору:

Вучетић К. Пољка          

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (К.) Пољка

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

667. Вучетић К. Пољка, рођена је у Велици.  Убијена пред кућом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Пољка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

44.  ВУЧЕТИЋ (Душан) РАДЕ (1)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Вучетић (Душан) Раде (1941-1944)    

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Душана Раде, стар једну годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Душан) Раде (1943) - дијете од годину дана

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

647. Вучетић Душанов Раде, рођен је 1941. Велика, дијете. Убијен у наручју мајке, са мајком Цветим и сестром Драгицом. (Саопштење Божа Р. Вучетића (1954) службеник из Мојковца)

 

 

45.  ВУЧЕТИЋ (......) САВКА

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић Савка                                 

 

 

46.  ВУЧЕТИЋ рођ. ............ (Милован) СТАНИЦА (34)

супруга Милоша Вучетића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић Станица                             

Вучетић Станица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милоша Станица, стара 44 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милован) Станица (1910)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

661. Вучетић Станица, рођена је у Велици. Убијена пред кућом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Станица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

47. ВУЧЕТИЋ (Пуниша) РАЈКА (8) *упореди са 02

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Вучетић (Пуниша) Рајка (1936-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

603. Вучетић Пунишина Рајка, 1936. Велика, дијете. Убијен испред куће.

 

     
   

ДВОЈЕ ОДРАСЛИХ И ЧЕТВОРО ДЈЕЦЕ

 

 

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 178) - Радоје (Леко) Кнежевић:

Уђох у кућу Вукмана Вучетића, призор је био страшан. На сред собе софра, поломљена експлозијом бомбе, а на њу главама наслоњена унакажена тјелеса двоје одраслих. У угловима собе четворо мртве дјеце као да спавају.

     

01.

 

ВУЧЕТИЋ (Војо) СИН

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

630. Вучетић Војов СИН, рођен у Велици, дијете. Убијен са братом и бабом Лепосавом. (Саопштење Драгише Р. Вучетића (1937) пензионера из Пепића)

     

02.

 

ВУЧЕТИЋ (Војо) СИН

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

631. Вучетић Војов СИН, рођен у Велици, дијете. Убијен са братом и бабом Лепосавом. (Саопштење Драгише Р. Вучетића (1937) пензионера из Пепића)

     

03.

 

ВУЧЕТИЋ (Радован) ЋЕРКА

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

623. Вучетоћ Радованова кћерка, рођена у Великци, дјевојка. Убијена у кући са мајком Станом, сестром Наталијом и братом Савом.

     

04.

 

ВУЧЕТИЋ АЛЕКСАНДАР

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Александар, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика

     

05.

 

ВУЧЕТИЋ БЛАГОЈЕ

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Брезојевица):              Вучетић Благоје

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Благоје, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

     

06.

 

ВУЧЕТИЋ (Р.) БРАНИСЛАВ (20)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Р. Бранислав, рођен 1924 Велика, убијен 1944 Велика.

     

07.

 

ВУЧЕТИЋ (Милован) ДАНИЦА

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

663. Вучетић Милованова Даница, рођена у Велици. Убијена 28 јула 1944. године.

     

08.

 

ВУЧЕТИЋ (ДРАГИЧИН БРАТ)

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Драгичин брат

     

09.

 

ВУЧЕТИЋ ДОБРА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Добра, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

     

10.

 

ВУЧЕТИЋ ИВАНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Ивана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

     

11.

 

ВУЧЕТИЋ (Милош) ЈОВАНКА

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

639. Вучетић Милошева Јованка, рођена је 1928. Велика, дјевојка. Убијена са мајкома Савном и Мирком и Милком Томовић. (Подаци са надгробног споменика у  Велици. Нема је ни на једном поменутом списку)

     

12.

 

ВУЧЕТИЋ (Павле) МАРИЦА (50)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Павла Марица, стара 50 година

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Павле) Марица

     

13.

 

ВУЧЕТИЋ МИЛЕВА

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Р. Милева, нема података о години рођења

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Вучетић Милева

     

14.

 

ВУЧЕТИЋ (Мијајло) ПОЉКА

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

636. Вучетић Мијајлова Пољка, рођена у Велици (Вукадинов Поток), домаћица. Убијена код куће.

     

15.

 

ВУЧЕТИЋ (В.) САВНА

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

652. Вучетић В. Савна, рођена у Велици, дијете. Убијена код куће.

     

16.

 

ВУЧЕТИЋ САВО

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Вучетић Саво

     

17.

 

ВУЧЕТИЋ (Вукман) СТАНИЈА (17)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

614. Вучетић Вукманова Станија, рођена је 1927. Велика, дијете. Убијена код куће. (Музеј жртава геноцида Београд, стр 146 - уписана два пута као Рабија Вукманова Вучетић)

     

 

КНЕЖЕВИЋ рођ. ВУЧЕТИЋ (Мијајло) МИРКА (26) - муж Бранко Кнежевић

 

ПАУНОВИЋ рођ. ВУЧЕТИЋ (Радован) ДОБРИЦА-ДОБРА (24) - муж Димитрије Пауновић

 

    

ВУЧЕТИЋ (Милутин) НИКОДИН

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Иванпољу:

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић (Милутин) Никодин (1900-1943)

Вучетић М. Никодин, рођ. 1900. г

Вучетић Никодин

Вучетић Никодин

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 39 - Вујадин Оташевић:

Стријељани су у октобру 1943. г.: Никодин Вучетић (43 г.)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милосав) Никодин - убијен 1943. год.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

633. Вучетић Јеремијин Никодин (Бајо), рођен је 1895. Велика, земљорадник. Преселио у Новшиће. Убијен код куће.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Никодина, рођен ...... Велика, убијен 1943 Велика.

 

ВУЧЕТИЋ (Милосав) НИКОЛА (33)

Споменик на Иванпољу:

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучетић М. Никола, рођ. 1904. г

Вучетић Никола                            

Вучетић Никола

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 39 - Вујадин Оташевић:

Стријељани су у октобру 1943. г.: Никола Вучетић (37 г.)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милосава Никола, стар 34 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милосав) Никола (1910) - убијен 1943. год

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

634. Вучетић Никола, рођен је 1908. Велика, земљорадник. Убијен код куће.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Никола, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.