ЖИВАЉЕВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ратко Ј. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Милену стару 60 год., жену Загорку стару 19 год. сина Александра старог 4. год. , кћери: Персиду стару 11. год. и Даринку стару 8. год.

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ристо Ј. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Лепу стару 29 год., сина Славка старог 2. год., кћери: Радојку стару 4. год. и Милицу стару 2. месеца.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Риста Живаљевића убијени су: мајка Милена-Бућка, рођена Симоновић (60), син Славољуб (2), жена Љепосава (27), кћерка Радојка (4), а кћерка Милица (4 мјесеца) три дана је живјела само од воде.

У кући Ратка Живаљевића убијени су: жена Плана, рођена Пауновић (20), кћерка Персида (14), кћерка Дара (10), и син Александар (4).

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Тога дана је са мојом мајком и сестром убијена и моја тетка, сестра мога оца Димитрија, Плана, од оца Јефта Пауновића, удата за Ратка Живаљевића. Убили су и Планиног и Ратковог сина, који је имао мјесец дана. Имена му се не сјећам.

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Јевтова (Пауновић) кћерка Плана (удата за Ратка Живаљевића) са своје троје дјеце, запаљена је у кући Риста и Ратка Живаљевића са њиховом читавом фамилијом.

Из рукописа пуковника Бранка Пауновића - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У мојој кући нашао сам дијете од четири мјесеца, живо у колијевци. Моја кћи Милица од мајке Лепосаве, рођене Томовић и дијете - кћи Димитрија Пауновића старо око четири мјесеца, не знам како се звало, мајка јој је Добра рођена Вучетић.

 

01.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ. СИМОНОВИЋ (Милован) МИЛЕНА - БУЋКА (60)

супруга Јеремије Живаљевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Милован) Милена (1882-1944)

Живаљевић Милена

Живаљевић Милена

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милован Милица, стара 64 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милован) Милена - Бућка (1880)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

768. Живаљевић Јеремијина Милена (Бућка), рођ. Симоновић, рођена 1884.  Велика, домаћица.

783. Живаљевић Милованова Милена,  рођена 1882.  Велика, домаћица.

 

02.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ. TОМОВИЋ (Секула) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (29)

супруга Риста (Јеремија) Живаљевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):            

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Секула) Лепосава (1916-1944)

Живаљевић Лепосава

Живаљевић Лепосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Секула Лепосава, стара 27 годинa

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Секула) Лепосава (1917)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

769. Живаљевић Ристова Лепосава, ћерка Секуле Грозданића, рођена 1917.  Мурина, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Љепосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

03.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ристо) РАДОЈКА (4)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Живаљевић (Ристо) Радојка (1940-1944)

Живаљевић Радојка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Риста Радојка, стара четири године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ристо) Радојка (1940)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

770. Живаљевић Ристова Радојка, рођена 1940.  Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Радојка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

04.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ристо) СЛАВОЉУБ - СЛАВКО (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):          

Споменик на Чакору:

Живаљевић (Ристо) Славољуб (1942-1944)

Живаљевић Славољуб

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ристо) Славољуб (1942)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

771. Живаљевић Ристов Славољуб, рођен 1942.  Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Славољуб, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

05.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ристо) МИЛИЦА (2 мјесеца)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Ристо) Милица (1943-1944)

Живаљевић Милица

Живаљевић Милица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Риста Милица, новорођенче

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ристо) Милица (1944) - новорођенче од 4 мјесеца. Отац Ристо када ју је нашао давала је знаке живота. И пошто ју је ставио на груди мртве мајке, почела је да сиса. Али и поред тога је умрла

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

772. Живаљевић Ристова Милица, рођена 1944 (4 мјесеца) Велика, дијете.

 

06.

 

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Јефто) ЗАГОРКА

ПЛАНА (19)

супруга Ратка Живаљевића

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Ј. Плана                     

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Јевта Загорка, стара девет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Јефто) Загорка - Плана (1925)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

738. Живаљевић Радосавова (Раткова) Плана, рођ. Пауновић, рођена 1920. Велика домаћица.

739. Живаљевић Ј. Плана, рођена у Велици, домаћица.

795. Живаљевић Загорка, рођена у Велици, домаћица.

 

07.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ратко) ПЕРСИДА - ПЕРСА (11)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Персида                   

Живаљевић Персида

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Ратка Персида, стара 12 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ратко) Персида (1932)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

740. Живаљевић Радосавова (Раткова) Персида, рођена 1930. Велика, дијете.

 

08.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ратко) ДАРИНКА - ДАРА (8)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Даринка                                   

Живаљевић Даринка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Ратка Даринка, стара шест година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ратко) Даринка - Дара (1934)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

741. Живаљевић Радосавова (Раткова) Даринка (Дара), рођена 1934. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Даринка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

09.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ратко) АЛЕКСАНДАР (4)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Александар                     

Живаљевић Александар

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Ратка Александар, стар четири године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ратко) Александар (1940)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

742. Живаљевић Радосавов (Ратков) Александар, рођен 1940. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Александар, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Раде М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми жену Зорку стару 44 год.

 

10.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ. КНЕЖЕВИЋ (Јанко) ЗОРКА (44)

супруга Радета (Максим) Живаљевић

 

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Петра Зорка, стара 38 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Петра) Зорка (1900) - ћерка Петра Кнежевиће, а жена Раде Живаљевића.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

734. Живаљевић Радева Зорка, рођ. Кнежевић, ћерка Јанкова рођена 1905. Велика, домаћица.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радован А. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми брата Радосава старог 64 год., снаху Раду стару 50. год., синовицу Василију стару 12. год.

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Радосав Живаљевић са женом и неколико дјеце.

Ватре са Комова (стр. 137) - Здравко (Никола) Бјелановић, Миодраг (Мирко) Пауновић, Милош (Алекса) Пауновић:

Већ при првом сусрету са непријатељском војском погинуo je Радосав Живаљевић.

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући је остала убијена Рада, жена Радосава Живаљевића, Всилија - Вака, кћи Радомана и Милице - Беке Живаљевић.

Ватре са Комова (стр. 139) - Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић:

Дошла је код мене Милица, жена Мила Живаљевића, која је преживјела ову трагедију. Прво ме питала да ли су јој ђеца жива (Васо и Божо). Рекла ми је: "Мила сестро, рањена сам, није важно, хајде да угасимо ватру, изгоре ми Вака (Миличина кћерка)". 

Отишле смо до куће Радосава Живаљевића. Кућа је изгорјела. Тада сам први пут видјела разнобојне пламенове који су се дизали са запаљених лешева. Трчала сам до потока захватила воду и угасила ватру. Ваку смо нашли изгорјелу. Ту је изгорјела и Рада, рођена Кнежевић, жена Радосава Живаљевића.

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам си и Рада Живаљевић, рођена Кнежевић, жена Радосава Живаљевића и Василија Вака, од оца Мила и мајке Милице Живаљевић

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

28. јула 1944. године убијен је мој отац Радосав. Убијена је моја мајка Радосава, од оца Лека Кнежевића.

 

11.

ЖИВАЉЕВИЋ (Арсеније) РАДОСАВ (64)

 

Музеј Жртава Геноцида (Пећ/Пепићи):   

Музеј Жртава Геноцида (Ђаковица):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Арсеније) Радосав (1905-1944)

Живаљевић (Арсеније) Радосав (1894-1944)

Живаљевић Радосав

Живаљевић Радосав

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Арсенија Радосав, стар 60 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Арсеније) Радосав (1890) - дугогодишњи дјеловођа Величке и Руговске општине између два рата. Носилац златне Обилића медаље за храброст и златне медаље за ревносну службу. Рањн на Ваганици у I Балканском рату (29.9.1912. године , истог дана када му је на истом мјесту погинуо отац Арсеније и стрица Спасоје)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

777. Живаљевић Арсенијев Радосав, рођен 1890.  Велика, земљорадник.

 

12.

 

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. КНЕЖЕВИЋ (Лека) РАДОСАВА

РАДА (50)

супруга Радосава (Арсеније) Живаљевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Пећ/Пепићи):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика)

Живаљевић (Леко) Рада (1906-1944)       

Живаљевић Р. Рада

Живаљевић Рада

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Лека Рада, стара 57 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Леко) Радосава (1890) - жена Радосава Живаљевића, сестра Милића Л. Кнежевића учесника и рањеника у I Балканском рату. Жива изгорјела.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

779. Живаљевић Радосавова Рада, ћерка Лека Кнежевића, рођена 1890.  Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Радосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

13.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радман - Мило) ВАСИЛИЈА - ВАКА (12)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Миле) Василија (1933-1944)

Живаљевић Р. Василија

Живаљевић Р. Василија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Мила Василија, стара 14 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мило) Василија - Вака (1932) - жива изгорела

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

728. Живаљевић Радомирова Василија (Вака), рођена 1935. Велика, дијете.

780. Живаљевић Милева Василија, рођена 1932. Велика. Убијена је са стрицем Радосавом. (Подаци узети са надгробног споменика)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Василије, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Даница В. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Видру стару 36 год. и сестру Марицу стару 7. год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Вукосава Живаљевића погинули су: жена Видра (30), кћерка и син, а друга кћерка, Даница (Драгица) (5) година, рањена и умрла је од последица рањавања.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Даница је убијена 28. јула 1944. године и имала је 12 година.

 

14.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ. ГАРЧЕВИЋ (Илија) ВИДРА - ВИДА (36)

супруга Вукосава Живаљевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Илија) Вида (1924-1944)    

Живаљевић В. Видра

Живаљевић Видра

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Илије Видра, стара 24 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Илија) Видра (1915)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

729. Живаљевић Вукосавова Видра, рођ. Раденовић, рођена 1904. Велика, домаћица.

 

15.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) МИЛИВОЈЕ (15)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             

Живаљевић (Вукосав) Миливоје (1929-1944)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Вукосав) - Вукосавов син

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

730. Живаљевић Вукосавов Миливоје, рођен 1929. Велика, младић.

 

16.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) ДАНИЦА (12)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Живаљевић (Вукосав) Даница (1927-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Вукосава Даница, стара осам година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Вукосав) Даница (1938) - умрла од последица рањавања

 

17.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) ДРАГИЦА (5) - (Умрла од последица рањавања)

 

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

732. Живаљевић Вукосавова Драгица, рођена 1939. Велика, дијете. Рањена на дан покоља и касније умрла од рана.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ника С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Станију стару 36 год. сина Марка старог 6 мјесеци и ћерку Миросаву стару 6. год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Душан (Николе) Живаљевић:

Из куће су извели и убили Дарку, рођену Гојковић, жену Ника Живаљевића (30), Миросаву (3) и Марка, одојче од шест мјесеци, Даринкину кћер и сина. 

Мали Марко је био у колијевци. Мајку су му одгурнули, одвојили је од дјетета и пуцали у колијевку. Милена је убијена са два метка. Један метак погодио ју је у главу, и усмртио је и њену трогодишњу синовицу Мирославу, која је била у њеном наручју.

Свједочење - Душан (Николе) Живаљевић:

Моја мајка Милена, је носила у наручју трогодишњу Мирославу. Кад су дошли овдје, мајке се борила и  викала: "Немојте да убијате! Шта радите ово? Никаква војско!" Убише прво Милену зато што се косила и ђевојчицу малу Мирославу.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

4. августа '44. године, отишао сам да сахраним родитеље. У шљивику источно од куће Николина, наишао сам на језив, тужан и болан призор. Лицем ка земљи лежала је Дарка (30) са сином - бебом у наручју и ћерком коју је држала руком. Стао сам поред мени блиских особа које је убила варварска рука из правца њихове куће. Одао сам пошту и изговорио ријечи: Проклета да си руко убице!

 

18.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ. ГОЈКОВИЋ (Јован) ДАРКА - СТАНИЈА (34)

супруга Ника Живаљевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Живаљевић (Јован) Дарка (1910-1944)

Живаљевић Н. Дарка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Јована Дарка, стара 30 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Јован) Дарка (1914)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

743. Живаљевић Никина Даринка (Дарка), ћерка Јована Гојковића, рођена 1914. Велика, домаћица.

788. Живаљевић Јованова Дарка, рођена је 1910. Велика.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Дарка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

19.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ника) МИРОСАВА (6)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Живаљевић (Нико) Миросава (1939-1944)

Живаљевић Н. Миросава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Ника Миросава, стара пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ника) Миросава (1940) - убијена у наручју своје стрине Милене.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

744. Живаљевић Никина Мирослав_, рођен_ 1939. Велика, дијете.

767. Живаљевић Милослава, рођен у Велици, дијете.

 

20.  ЖИВАЉЕВИЋ (Нико) МАРКО (6 мјесеци)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Нико) Марко (1943-1944)

Живаљевић Н. Марко

Живаљевић Марко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Ника Марко, стар једну годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ника) Марко (1944) - новорођенче од 6 мјесеци

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

745. Живаљевић Никин Марко, рођен 1944 (6 мјесеци). Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Марко, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Никола С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми жену Милену стару 50 год., мајку Јелу стару 88 год. брата Михаила старог 30 год.

Ватре са Комова (стр 140) - Душан (Николе) Живаљевић:

Јела Живаљевић стара 90 година, била је испод куће. Одвукли су је и са прозора бацили у поток. Умрла је послије два до три сата. Из куће су извели и убили Милену, жену Николе Живаљевића (45). Од Микаила Живаљевића узели су овце, па их је он низ поток отјерао до куће Вучете Стешевића. Ту су га убили.

Свједочење - Душан (Николе) Живаљевић:

Моја мајка Милена, је носила у наручју трогодишњу Мирославу. Кад су дошли овдје, мајке се борила и  викала: "Немојте да убијате! Шта радите ово? Никаква војско!" Убише прво Милену зато што се косила и ђевојчицу малу Мирославу (ћерка Нике Живаљевића).

Велика - велика по вјековној патњи (стр. 234) - Војо (Стаматов) Јокић:

Кренусмо низ село па према Зрнојевици гдје смо стигли тек увече. Успут сам видо бабу Јелу Живаљевић... бацили ју с прозора, низ раздор, и ту се скотрљала. Бијаше још жива и запомагала је: "Росе, Доле, поведите ме код Микаила!" Јелиног сина Микаила видио сам више куће Вучете Стешевића - лежи мртав окренут лицем према земљи

 

21.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ. ГОЈКОВИЋ (Милован) ЈЕЛЕНА - ЈЕЛА (72)

супруга Спасоја Живаљевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Милован) Јелена (1872-1944)

Живаљевић С. Јела

Живаљевић С. Јела

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милована Јела, стара 71 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милован) Јела (1860) - рођена Гојковић, старица преко 80 година бачена кроз прозор са другог спрата куће.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

764. Живаљевић Спасоја Јела, ћерка Гојка Гојковића, рођена 1854. Велика, домаћица.

782. Живаљевић Милованова Јелена, рођена је 1872. Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Јела, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

22.  ЖИВАЉЕВИЋ (Спасоје) МИХАИЛО (30)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Спасоје) Михаило (1905-1944)

Живаљевић Н. Михаило

Живаљевић Михаило

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Спасоја Михајло, стара 37 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Спасоје) Михаило (1895)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

765. Живаљевић Спасојев Микаило, рођен 1905. Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић М. Михајло, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

23.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ. ФОЛИЋ (Милан) МИЛЕНА (50)

супруга Николе (Спасоје) Живаљевић

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Живаљевић (Милан) Милена (1887-1944)

Живаљевић Н. Милена

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милана Милена, стара 49 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милан) Милена (1890) - жена Николе Живањевића, рођена Фолић. С леђа убијена док је у наручју држала дјеверско дијете - Миросаву.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

746. Живаљевић Никина Милена, рођена 1914.  Велика, домаћица.

766. Живаљевић Николина Милена, рођ. Фолић, рођена 1914. Сеоце, домаћица.

774. Живаљевић Миланова Милена, рођена 1887.  Шекулар, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Милена, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Војска се тога часа налазила код кућа Вукајла и Мијајла Живаљевића. То су била два брата. Мијајло је погинуо још 1941. године, а Вукајла су убили тога дана.

Велика - велика по вјековној патњи (стр. 234) - Војо (Стаматов) Јокић:

Најтеже ми је било, и то ми је вјечно остало у сјећању - и сад ме језа подилази - згрчен костур Вукајла Живаљевића. Изгорио... Само труп остао... стомак...  

 

24.  ЖИВАЉЕВИЋ (Миле) ВУКАЈЛО (42)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Миле) Вукајло (1902-1944)

Живаљевић Вукајло

Живаљевић Вукајло

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милића Вукајло, стар 43 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милић) Вукајло (1901)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

727. Живаљевић Радојков Вукајло, рођен 1891. Велика, земљорадник.

784. Живаљевић Милев Вукајло, рођен 1902. Велика, земљорадник.

 


Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радуле С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Магду стару 40 год. кћери: Десанку стару 15. год. и Душанку стару 12. год.

Свједочење - Драгутин (Милосав) Живаљевић:

28. јула је стријељане су: мајка мога оца Магда Живаљевић, рођена Стешевић од оца Раца, удата за мог ђеда Радула Живаљевића, Десанака Живаљевић, рођена сестра мога оца Милосава и Душанка Живаљевић, рођена сестра мога оца Милосава.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Магда Рацова, удата за Радула Живаљевића, имала је 40 година. Десанка је имала 17 година.

 

25.

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. СТЕШЕВИЋ (Раца) МАГДА (40)

супруга Радула Живаљевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Раца) Мата (1900-1944)

Живаљевић Р. Магда

Живаљевић Р. Магда

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић  Раца Магда, стара 40 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Раде) Магда (1904)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

758. Живаљевић Радулова Магда, рођ. Стешевић, рођена 1904. Велика, дијете.

789. Живаљевић Рацов Мато, рођен_ 1900. Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Магда, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

26.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радуле) ДЕСАНКА (15)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Радуле) Десанка (1930-1944)

Живаљевић Десанка

Живаљевић Десанка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић  Радула Десанка, стара 17 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Радуле) Десанка (1927)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

759. Живаљевић Радулова Десанка, рођена 1930. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Десанка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

27.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радуле) ДУШАНКА (12)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):          

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Радуле) Душанка (1933-1944)

Живаљевић Душанка

Живаљевић Душанка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић  Радула Душанка, стара 14 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Радуле) Душанка (1930)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

760. Живаљевић Радулова Душанка, рођена 1933. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Душанка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милан М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Станку стару 35 год. брата Милуна старог 12. год. сестре: Милицу стару 10. год. Љубицу стару 8. год. и Добрицу стару 4. год. Горе наведе су стрељали у кући па су кућу онда запалили.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, остала је жена Стана с три кћерке и син. Трагичног 28. јула 1944. године убацили су је са свом дијецом у запаљену кућу и ту су сви изгорјели. Њену кћерку Добрицу са десет година, живу су бацили у ватру! Чекали су испред врата све док се чуо њен глас, врисак. Тек када је престала писка, убице су пошле да траже друге жртве.

Свједочење - Драгољуб (Миће) Живаљевић:

Мој ђед Мијајло и моја баба Станка (1905 - 1944) родом из Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, бабу Станку, Милоја, рођеног 1932., Милицу, рођене 1937., Љубицу, рођену 1939., Добрицу, рођену 1941.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Милица Мијајлова је имала 7 година, Љубица Мијајлова је имала 5 година.

 

28.

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. СТЕШЕВИЋ (Петар) СТАНКА (39)

супруга Мијајла - Баца (Милића) Живаљевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Петар) Станка (1905-1944)

Живаљевић М. Станка

Живаљевић М. Станка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Баца Станка, стара 43 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Бацо) Станка (1905) - са четворо дјеце бацили су је живу у ватру.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

748. Живаљевић Мијаилова Стан(к)а, рођена 1905. Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Станка, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

29.  ЖИВАЉЕВИЋ (Мијајло) МИЛОЈЕ - МИЛУН (12)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Мијајло) Милоје (1919-1944)

Живаљевић М. Милоје

Живаљевић Милоје

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Мијајла Милоје, стара 12 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мијајло) Милоје (1932)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

749. Живаљевић Мијајлов Милоје, рођен 1932. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Милоје, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

30.  ЖИВАЉЕВИЋ (Мијајло) МИЛИЦА (7)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Мијајло) Милица (1934-1944)

Живаљевић М. Милица

Живаљевић Милица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Мијајла Милица, стара једну годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мијајло) Милица (1937)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

750. Живаљевић Мијајлова Милица, рођена 1937. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Милица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

31.  ЖИВАЉЕВИЋ (Мијајло) ЉУБИЦА (5)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):          

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Мијајло) Љубица (1936-1944)

Живаљевић М. Љубица

Живаљевић Љубица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Мијајла Љубица, стара осам година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мијајло) Љубица (1939)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

751. Живаљевић Мијајлова Љубица, рођена 1939. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Љубица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

32.  ЖИВАЉЕВИЋ (Мијајло) ДОБРИЦА (4)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Мијајло) Добрица (1939-1944)

Живаљевић М. Добрица

Живаљевић Добрица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Мијајла Добрица, стара осам година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мијајло) Добрица (1941)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

752. Живаљевић Мијајлова Добрица, рођена 1941. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Добрица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Видосава М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили ми мајку Зорку стару 36., сестру Драгу стару 6 год., брата Радомира старог 1 год.

Мјесеца октобра 1943 год. једна муслиманска банда, под воћством Зе_а Марковића и Салије Марковића из Корита, дошла је у сели Велици, и убила ми оца Милоша старог 48 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Милоша Живаљевића поубијани су: жена Зорка, рођена Мијатовић, кћерка Драга (2) и син од 6 мјесеци.

 

33.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ. МИЈАТОВИЋ (Јован) ЗОРКА (39)

супруга Милоша Живаљевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Јован) Зорка (1905-1944)

Живаљевић Зорка

Живаљевић Зорка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Јована Зорка, стара 32 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Јован) Зорка (1906)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

755. Живаљевић Милошева Зорка, ћерка Петра Мијатовића, рођена 1900. Андријевица, домаћица.

 

34.  ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) ДРАГИЦА - ДРАГА (5)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Милош) Драгица (1939-1944)

Живаљевић Драгица

Живаљевић Драгица

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милош) Драгица (1937)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

756. Живаљевић Милошева Драгица (Драга), рођена 1939. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Драгица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

35.  ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) РАДОМИР (1)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милица А. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Илинку стару 68 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Удовица Илинка Живаљевић (60) погинула је у својој кући.

 

36.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ. БУЗИЋ (Благоје) ИЛИНКА (68)

супруга Арсенија Живаљевић

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Илинка                       

Живаљевић Илинка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Благоје Илинка, стара 12 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Благоје) Илинка (1890)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

763. Живаљевић Илинка, рођена је 1884. Велика, домаћица. Стара удовица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Илинка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Достана Б. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми свекра Милоша (Мака) старог 85 год., кћерку Пољку стару 19. год., синовца Мирка старог 6. год.

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

Док су нас свлачили, извукли су из наше средине Пољку, кћерку Цуње и Радивоја Живаљевића.Тукли су нас кундацима, а њу су увели у кућу. Три пута се чула пушка, али је она ипак успјела да искочи кроз прозор са висине од 2,5 метра. При скакању је убијена. Чула сам када је рањена, запомагала: "Дај ми мајко воде". Живјела је још десетак минута.

Погинуо је Мирко син Јеле и Митра Живаљевића. Имао је пет година.

Ватре са Комова (стр. 139) - Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић:

Наишле смо на Пољку, кћерку Цуње Живаљевића, била је мртва.  Наишле смо на Мирка, (сина Митра Живаљевића).

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Пољка Живаљевић, од оца Радивоја и мајке Достане - Цуње рођене Бузић, и Мирко, дијете од шест година од оца Митра и мајке Јелене Живаљевић

 

37.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радисав) МИЛОШ - МАКА (85)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаница)

Живаљевић (Радисав) Милош (1860-1944)

 

38.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радивоје) ПОЉКА (19)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаница)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика)

Живаљевић (Радивоје) Полка (1925-1944)

Живаљевић Пољка

Живаљевић Пољка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Радивоја Пољка, стара 21 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Радивоје) Пољка (1923) - тражећи спас, послије мучења и силовања, "ношена својом младошћу" скочила је кроз прозор, након чега су је зликовци убили.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

754. Живаљевић Пољка, рођена у Велици. Убијена 28. јула 1944. године. (Ватре с Комова, стр 135; П. Џелетовић 21 СС дивизија, стр 199 - уписана као Пољка Радивојева Ж.)

1114. Живаљевић Радивојева Пољка, рођена 1925. Г. Ржаница. дјевојка.

 

39.  ЖИВАЉЕВИЋ (Митар) МИРКО (6)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г.  Ржаница):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Mитар) Мирко (1938-1944)   

Живаљевић Мирко

Живаљевић Мирко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Митра Мирко, стар четири године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1113. Живаљевић Mитаров Мирко, рођен 1938. Г. Ржаница, дијете.

 

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Милица Вукосавова је убијена 28. јула 1944. године.

 

40.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) МИЛИЦА (1)

 

Споменик на Чакору:

Живаљевић Милица     

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Вукосава Милица, стара једну година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Вукосав) Милица (1943)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

733. Живаљевић Вукосавова Милица (Бека), рођена 1927. Велика, дјевојка.

 

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Милош Митров, дијете од 3 године је убијено 28. јула 1944.

 

41.  ЖИВАЉЕВИЋ (Митар) МИЛОШ (3)

 

Споменик на Чакору:

Живаљевић М. Милош  

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Митра Милош, стар једну годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Митар) Милош (1943) - новорођенче од 10 мјесеци.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

801. Живаљевић М. Милош, рођен 1911. Велика, земљорадник.

 

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Мирко Милошев син је убијен 28. јула 1944. године.

 

42.  ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) МИРКО (1)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Живаљевић (Милош) Мирко (1943-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

757. Живаљевић Милошева Мирко, рођен 1944 (6 мјесеци) Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Мирко, рођен ...... Велика, убијен 1944 Плав.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мило М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убиле су ми у селу Велици сестру Пољку стару 32 год.

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Пољка се удала за Милоша Живаљевића на Рудињу раван. Са њим је имала ћерку. Муж погибе, ђевојчица умрије, а она се врати у род. Погинула у збјегу од гранате.

 

43.

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Мијајло) ПОЉКА (32)

удовица Милоша Живаљевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Мијаило) Пољка (1920-1944)

Живаљевић М. Пољка

Живаљевић М. Пољка

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мијаиле) Пољка (1922)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

753. Живаљевић Мијајлова Пољка, рођена 1920. Велика, дјевојка. Убијена са мајком Стнаком, братом Милојем и сестрама Љубицом, Милицим и Добрицом.

946. Пауновић Милова Пољка, рођена 1920. Велика, дјевојка. (Подаци са надгробног споменика у Велици -  нема је ни на једном поменутом списку)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Пољка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

44.  ЖИВАЉЕВИЋ (Р.) ГОРИЦА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Р. Горица                    

Живаљевић Р. Горица

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Р.) Горица

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

761. Живаљевић Р. Горица, рођена у Велици, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Горива, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

45.  ЖИВАЉЕВИЋ (З.) ЗАГОРКА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Загорка                      

Живаљевић З. Загорка

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Загорка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

46.  ЖИВАЉЕВИЋ (......) ДРАГОЉУБ

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Драгољуб

Живаљевић Драгољуб

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић Драгољуб

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

731. Живаљевић Драгољуб, рођен у Велици, земљорасник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Драгољуб, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

 47.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ.                      (Гојко) ЈЕЛА (74)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Живаљевић (Гојко) Јела (1870-1944)

 

 

48.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) МИЛОВАН (13)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):            

Живаљевић (Вукосав) Милован (1931-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

736. Живаљевић Вукосавов Милован, рођен 1931. Велика, дијете.

 

 

49.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) МИЛОШ (11)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Вукосав) Милош (1933-1944)

Живаљевић Милош

Живаљевић Милош

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

735. Живаљевић Вукосавов Милош, рођен 1933. Велика, дијете.

 

 

50.  ЖИВАЉЕВИЋ рођ.                      (Радосав) МИЛОСАВА (48)

 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):               

Живаљевић (Радосав) Милосава (1896-1944)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Милосав_, рођена ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

51.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) МИОДРАГ (19)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Живаљевић (Вукосав) Миодраг (1925-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

737. Живаљевић Вукосавов Миодраг рођен 1925. Велика, земљорадник.

 

 

52.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) РАДА (9)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Живаљевић (Вукосав) Рада (1935-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

734. Живаљевић Вукосавова Рада, рођена 1935. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Рада, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

53.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радосав) ШАКО (74)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Живаљевић (Радисав) Шако (1870-1944)

 

     
   

НЕКОЛИКО ДЈЕЦЕ

 

 

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Радосав Живаљевић са женом и неколико дјеце.

     

01.

 

ЖИВАЉЕВИЋ - ЈЕДНО МУШКО ДИЈЕТЕ

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Живаљевић Једно мушко дијете

     

02.

 

ЖИВАЉЕВИЋ - ЈЕДНО МУШКО ДИЈЕТЕ

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Живаљевић Једно мушко дијете

     

03.

 

ЖИВАЉЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Живаљевић Василије

     

04.

 

ЖИВАЉЕВИЋ ВИДОЈЕ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Видоје, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

     

05.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Вујадин) КРИСТИНА (5)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

790. Живаљевић Вујадинова Катарина, рођена је 1939. Велика (Вран Поток), дијете. Тешко повројеђена 28. јула 1944. године. Мајка је извукла из запаљене куће. Умрла крајем 1944. или почетком 1945. од последица сагоријева на путу за метохију. Сахрањена поред Пећке патријаршије. (Саопштење Жарка В. Живаљевића (1937), пензионера уз Мурине)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Кристина, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

     

06.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Вукашин) МАРИЦА (49)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Вукашина Марица, стара 49 година

     

07.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Митар) МАРКО (4)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

803. Живаљевић Митров Марко, рођен је 1909. Велика, земљорадник. Убијен пред кућом. (М. Рдаивојевић - Крвава драма у селу Велици (пјесма) стр. 61 - уписан као Мирко Митров)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Митар) Марко (1940)

     

08.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) МИЛАНКА (3)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милоша Миланка, стара три године

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милош) Миланка (1941)

     

09.

 

ЖИВАЉЕВИЋ МИЛЕНА

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Живаљевић Милена

     

10.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) МИЛИЈА (1)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милош) Милија (1944)

     

11.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Вукашин) МИЛИЦА (49)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Вукашин) Милица (1895)

     

12.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) МИЛОВАН (5 мјесеци)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милоша Милован, новорпђенче

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милош) Милован (1944) - новорођенче од 5 мјесеци

     

13.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Милован) МИЛОШ (58)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милована Милош, стар 58 година

     

14.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Милић) СТАНИЈА (64)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

747. Живаљевић Милићева Станија, рођена је 1880. Велика, домаћица. Убијена са снахо Станком и четворо унучади, и убачени у кућу гдје су изгорели.

     

 

БОШКОВИЋ рођ. ЖИВАЉЕВИЋ (Миливоје) ДАНИЦА (26) - жена Миличка Бошковић

 

ВУЧЕТИЋ рођ. ЖИВАЉЕВИЋ (Арсеније) ПОЛЕКСЈИА-ЛЕКСА (28) - супруга Николе Вучетић

 

ЈОКИЋ рођ. ЖИВАЉЕВИЋ (Вукашин) МАРИЦА (54) - супруга Вукајла Јокић

 

ПЕТРОВИЋ рођ. ЖИВАЉЕВИЋ (Мато) БОЈАНА (39) - супруга Радуна Петровић

 

  

ЖИВАЉЕВИЋ (Панто) ЈЕРЕМИЈА (72)

 

Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 24.01.1946.

Жртва злочина: Живаљевић Јермија, земљорадник из Велике, стар 67 година, убијен.

Појединости о злочину: Октобра мјесеца 1943 године једна група припадника муслиманске фашистичке милиције из Плава, коју су предводили Рамо Гутић, Бајро Љешњанин и Демо Реџепагић дошла је у село Велику  код куће Риста Живаљевића и без икаквог повода убила његовог оца Јеремији. Злочинац Демо Реџепагић одговоран је за овај злочин. 554.

Докази: Саслушање оштећеног Живаљевић Риста и свједока Пауновић Мила и Вучетића Пунише.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Године 1943. 15. октобра, убијен ми је отац Јеремија Пантов Живаљевић. Пред кућу су дошли вулнетари да плијене стоку. Били су родом из Црногбрега код Дечана. Кад им се отац супроставио са сјекиром у руци, они су га стријељали.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Панто) Јеремија (1872-1943)

Живаљевић П. Јеремија

Живаљевић Јеремија

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (П.) Јеремија - убијен 1943.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Тодор) МАКСИМ (83)

 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):       

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Тодор) Максим (1861-1942)

Живаљевић (Тодор) Максим (1868-1942)

Живаљевић Максим

Живаљевић Максим

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић Максим - убијен 1942.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Максим, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Петар) МИЛОШ (52)

 

Из рукописа пуковника Бранка Пуновића:

16. октобра убијен је Милош Петров Живаљевић, држећи дијете мушко није хтио да се одвоји од дјетета, много га је волио одбацили су дијете и њега одвели у поток Вучетића и убили. Била су тријица Вулентара.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Живаљевић (Петар) Милош (1892-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

775. Живаљевић Петров Милош, рођен 1892. Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Милош, рођен 1912 Велика, убијен 1944 Велика.