КОМАТИНА

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијен је дијете Аврам Коматине из Машнице, име му не знам.

 

01.  КОМАТИНА (Аврам) ДИЈЕТЕ

 

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Коматина (Аврам) - Дијете погинуло у кући Вукосава Живаљевића

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1189. Коматина Аврамова ћерка, рођена у Машници, дијете, убијена у кући Вукосава Живаљевића.

 

 

СТЕШЕВИЋ рођ. КОМАТИНА (Раде) ПЛАНА (32)

 

ТОМОВИЋ рођ. КОМАТИНА (Радосав) МИЛОСАВА (35) - супруга Вукашина Томовића

 

     

КОМАТИНА (Васо) КОМНЕН (5)

 

Музеј Жртава Геноцида (Мурина):              Коматина (Васо) Комнен (1939 - 1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1191. Коматина Васов Комнен, рођена 1939. Машница. дијете.

(10 августа 1944, ухваћен у Велици са бабом Стојанком и са још пет особа убијен - записник са саслушања Батрића Коматине из Машнице)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Коматина Б. Комнен, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

КОМАТИНА рођ. ............ (Миљан) СТАНОЈКА (46)

супруга Николе Ника Коматине

 

Музеј Жртава Геноцида (Мурина):           Коматина (Миљан) Станојка (1898 - 1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1190. Коматина Николина Никова Стојанка, рођена 1894. Мурина. домаћица.

(10 августа 1944, ухваћена у Велици са унуком Комненом и са још пет особа убијена - записник са саслушања Батрића Коматине из Машнице)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Коматина Стојанка, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.