КРЏИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш: 

У кући Реље Томовића, убијени су: његова жена Милосава Жара, рођена Јанковић (35), сестра Зека, удата за Раша Крџића, Новка Крџић, рођена Рмуш, из Шекулара, Милосава, Рељина снаха, жена Вукашина Томовића, рођена Коматина из села Крстовца код Пећи, синови Милосаве и Вукашина Томовића: Драгутин од осам и Ратомир од три године, као и кћерка Вукосава.

 

01.  КРЏИЋ рођ. ТОМОВИЋ (Вучић) ЈЕЛИСАВЕТА - ЗЕКА (40)

супруга Радосава - Раша Крџића

 

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Крџић Радосава Јелисавета, стара 40 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Крџић Зека - сестра Реље Томовића удата за Раша Крџића.

Крџић (Радосав) Јелисавета (1904)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1192. Крџић Рашова Зека, рођена Јанковић, рођена у Велику, домаћица. Удата у Машницу, избјегла у Велику код сестре Милосаве Жаре и зета Реље Томовића.

1193. Крџић Радисавова Рашова Јелисавета Сава, рођена Томовић, рођена у Велику.

 

02.  КРЏИЋ рођ. РМУШ (Коле) НОВКА (49)

супруга Лака Крџића

 

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Реље Томовића, убијена је: Новка Крџић, рођена Рмуш из Шекулара.

Музеј Жртава Геноцида  (Машница):         Крџић (Коле) Новка (1895-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Крџић Лака Новка, стара 51 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Крџић Новка - рођена Рмуш из Шекулара

Крџић (Лако) Новка (1893)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1192. Крџић Колева Новка, рођена Рмуш, рођена 1895. Шекулар домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Крџић Новка, рођена 1895 Машница, убијена 1944 Машница.

 

 

 

НОВОВИЋ рођ. КРЏИЋ (Богдан) РАДОСАВА - РАКА (29) - супруга Радомира Нововића

 

ПОПАДИЋ рођ. КРЏИЋ (Миљан) РОСА (28) - супруга Воја Попадића

 

     

КРЏИЋ рођ. ЗОГОВИЋ (Богдана) САВЕТА - САВА (33)

супруга Милије Крџића

 

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Крџић Богдана Сава, стара 33 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Крџић (Богдан) Сава (1911)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1195. Крџић Милијина Радосава Савета - Сава, ћерка Богдана Зоговића, рођена 1906. Машница, засеок Криваче, домаћица.

(27. јула 1944, ухваћени на прагу од куће, Савета са синовима Савом и Николом и Саветином заовом Радосавом када су покушали да бјеже. Прво су их шамарали ... па увели у кућу и исту запалили - записник са саслушања Милије Ј. Крџића из Машнице)

 

КРЏИЋ (Милија) НИКОЛА (8)

 

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Крџић Милије Никола, стар осам година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Крџић (Милијa) Никола (1936)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1196. Крџић Милијин Никола, рођен 1936. Машница, засеок Криваче, дијете.

(27. јула 1944, ухваћени на прагу од куће, Савета са синовима Савом и Николом и Саветином заовом Радосавом када су покушали да бјеже. Прво су их шамарали ... па увели у кућу и исту запалили - записник са саслушања Милије Ј. Крџића из Машнице)

 

КРЏИЋ (Милија) САВО (5)

 

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Крџић Милије Саво, стар пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Крџић (Милијa) Саво (1939)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1197. Крџић Милијин Саво, рођен 1940. Машница, засеок Криваче, дијете.

(27. јула 1944, ухваћени на прагу од куће, Савета са синовима Савом и Николом и Саветином заовом Радосавом када су покушали да бјеже. Прво су их шамарали ... па увели у кућу и исту запалили - записник са саслушања Милије Ј. Крџића из Машнице)

 

КРЏИЋ (Јефто) РАДОСАВА (35)

 

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1198. Крџић Јефтова Радосава, рођена 1909. Машница, засеок Криваче, домаћица.

(27. јула 1944, ухваћени на прагу од куће, Савета са синовима Савом и Николом и Саветином заовом Радосавом када су покушали да бјеже. Прво су их шамарали ... па увели у кућу и исту запалили - записник са саслушања Милије Ј. Крџића из Машнице)