ОГЊАНОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Љубомир В. Огњановић:

28 јула 1944. год. убили су ми жену Раду стару 40 год. и синове: Бора старог 8 год. и Радослава старог 6 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Љуба Огњановића: супруга Рада (40) и синови Боро (8) и Радослав (5).

 

01.  ОГЊАНОВИЋ рођ.                        (Богдан) РАДА (40)

супруга Љуба Огњановића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић (Богдан) Рада (1906-1944)

Огњановић Рада

Огњановић Рада

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Огњановић Богдана Рада, стара 54 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Огњановић (Богдан) Рада (1900) - жена Љуба Огњановића

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

899. Огњановић Љубова Рада, рођена 1906 Г. Ржаница, домаћица. Убијена у кући са синовима Бором и Радосавом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Раба, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

02.  ОГЊАНОВИЋ (Љубо) БОРО (8)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић (Љубо) Боро (1937-1944)

Огњановић Боро

Огњановић Боро

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Огњановић Љуба Боро, стар шест година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Огњановић (Љубо) Боро (1936)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

900. Огњановић Љубов Боро, рођен 1937 Велика, дијете. Убијен у кући са мајком Радом и братома Радосавом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Боро, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

03.  ОГЊАНОВИЋ (Љубо) РАДОСЛАВ (6)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић (Љубо) Радослав (1938-1944)

Огњановић Радослав

Огњановић Радослав

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Огњановић Љуба Радослав, стар три године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Огњановић (Љубо) Радослав (1940)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

901. Огњановић Љубов Радослав, рођен 1938 Велика, дијете. Убијен у кући са мајком Радом и братома Бором.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Радосава, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Свједочење - Дарка (Микош) Бјелановић, рођена Симоновић, супруга за Душана Бјелановића:

28 јула 1944. године страдала је Грана Огњановић, прва жена Вука Огњановића. Убили су је у кућу.

 

04.  ОГЊАНОВИЋ рођ. РАДИВОЈЕВИЋ  (МАСКУТОВИЋ) (Милован) ГРАНА (40)

супруга Вука Огњановића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Огњановић (Милован) Грана (1904-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Огњановић Вука Грана, стара 54 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

914. Огњановић Вукова Грана, ћерка Милована Радивојевића (Маскутовића) рођена 1904. Грачаница, домаћица.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Р. Огњановић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Лепосаву стару 75 год. и ћерку Косу стару 14 год.

 

05.  ОГЊАНОВИЋ рођ. ЏУДОВИЋ (......) ЛЕПОСАВА (75)

супруга Радисава Огњановића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић Лепосава

Огњановић Лепосава                     

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Огњановић Лепосава

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

903. Огњановић Лепосава, рођена у Велици, дијете.

905. Огњановић Миливојева Лепосава.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Љепосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

06.  ОГЊАНОВИЋ (Радоња) КОСА (14)

 

Музеј Жртава Геноцида (Дечани):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић (Радоња) Коса (1932-1944)

Огњановић Коса

Огњановић Коса

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

253. Огњановић (Радоње) женско дијете

255. Огњановић Огњановић Коса

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

902. Огњановић Коса, рођена 1932 Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Коса, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Арсеније В. Огњановић:

28 јула 1944. год. убили су ми жену Милосаву стару 34 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот је изгубила из куће Арсенија Чаке Огњановића: супруга Милосава, рођена Лекић (37).

 

07.

 

ОГЊАНОВИЋ рођ. ЛЕКИЋ (Рако) МИЛОСАВА (34)

супруга Арсенија-Цаке Огњановића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић (Рако) Милосава (1914-1944)

Огњановић Милосава

Огњановић Милосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Огњановић Радета Милосава, стара 69 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Огњановић (Раде) Милосава (1910) - рођена Лекић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

906. Огњановић Арсенијева (Цакина) Милосава, рођ. Лекић, рођена 1907 Велика, домаћица.

907. Огњановић Ракова Милосава, рођена је 1914 Цецуни, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Милосав_, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Симо В. Огњановић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Станију стару 27. и сина Ратомира старог 3 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Сима Огњановића: супруга Станија, која је била при порођају и два сина, чијих се имена не сјећам.

 

08.  ОГЊАНОВИЋ рођ. ............ (Радоња) СТАНИЈА (27) - у другом стању

супруга Симона - Сима Огњановића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић Станија

Огњановић С. Станија                   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Огњановић Сима Станија, стара 34 године, пред порођајем

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Огњановић (Симо) Станија (1910) - жена Симова, трудница пред порођајем.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

909. Огњановић Симова Станија, рођена 1909 Плав, домаћица. Била пред порођајем.

912. Огњановић Радоњина Станија, рођена 1908 Велика, домаћица. Избјеглуица из Метохија 1941.

 

09.  ОГЊАНОВИЋ (Симон) РАДОМИР (3)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Огњановић (Симон) Радомир (1941-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

911. Огњановић Симов СИН, рођен у Велици, дијете. Убијен код куће са мајком Станијом и братом.

 

10.  ОГЊАНОВИЋ (Симон) РАТОМИР (3)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић Ратомир

Огњановић Ратомир                      

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Огњановић Сима Ратомир, стар 20 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Огњановић (Симо) Ратомир (1934)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

910. Огњановић Симов Ратомир, рођен 1941. Велика, дијете. Убијен код куће са мајком Станијом и братом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Ратомир, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуко П. Огњановић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Станију стару 40. год.

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Испред мене убили су жену Вука Огњановића.

 

11.  ОГЊАНОВИЋ рођ.                 (Милета) СТАНИЈА (40)

 супруга Вука Огњановића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић (Милета) Станија (1920-1944)

Огњановић Станија

Огњановић Станија

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Огњановић (Вук) Станија (1890)

Огњановић (Мића) Станија (1906)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

913. Огњановић Милетина Станија, рођена 1920 Плав, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Станија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

12.  ОГЊАНОВИЋ (......) ЉУБИЦА

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић Љубица                      

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

904. Огњановић Љубица, рођена у Велици, дијете.

 

 

13.  ОГЊАНОВИЋ (В.) РАДМИЛА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић В. Радмила

Огњановић В. Радмила                  

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Огњановић (В.) Радмила

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић В. Радмила, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

НИЈЕСУ СТРАДАЛИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ:

 

ОГЊАНОВИЋ (Вукман) ДАРА (стара неколико мјесеци)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):              Огњановић (Вукман) Дара (1943 - 1943)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

915. Огњановић Вукманова Дара, рођена је 1943. Велика Дијете.

 

ОГЊАНОВИЋ (Миливоје) ПУНИША (54)

 

Из рукописа пуковника Бранка Пуновића:

Огњановић Пуниша, погинуо 1943, датума се не сјећам, рачуна се као ЖФТ.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Огњановић (Миливоје) Пуниша (1890-1944)

Огњановић Пуниша

Огњановић Пуниша

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Огњановић Пуниша

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

908. Огњановић Миливојев Пуниша, рођен 1890. Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Пуниша, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

ЂУКИЋ рођ. ОГЊАНОВИЋ (Мирко) ЉУБИЦА (36) -  супруга Трифа Ђукића