ПАУНОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ту је била: Анђелија (жена Гавра Пауновића) Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Велика - велика по вјековној патњи (стр. 238) - Миодраг (Радован) Симоновић:

Трећа сестра мога оца (Симоновић (Новица) Радован), Анђелија удата за Радована В. Пауновића изгорела је 28. јула 1944. године у кући Мирка Пауновића

 

01.  ПАУНОВИЋ рођ. СИМОНОВИЋ (Новица) АНЂЕЛИЈА (60)

супруга Радована - Гавра В. Пауновића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић Г. Анђелија                    

Пауновић Г. Анђелија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Андрије Анђелија, стара 50 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Андрија) Анђелија (1874) - жена Гавра Пауновића, рођена Симоновић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

916. Пауновић Гаврова Анђелија, рођена у Велици, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Анђелија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми: сина Веселина старог 12 год., Рабија стара 16 год. Крстиња стара 14 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и кћерка Рабија (17) и Кристиња (9).

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Микаила - Михаила Пауновића убијена је Рабија и Крца, ћерке Микаила Пауновића, и Вешо, син Микаила Пауновића.

 

02.

ПАУНОВИЋ (Михаило) РАБИЈА (16)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Микајло) Рабија (1931-1944)

Пауновић Рабија

Пауновић Рабија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Микаилa Рабија, стара 14 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Микајле) Рабија (1929)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

917. Пауновић Михаилова Рабија, рођена 1929. Велика, дјевојка. Убијена је са сестром Крстињом и братом Веселином.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Рабија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

03.  ПАУНОВИЋ (Михаило) КРСТИЊА - КРЦА (14)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Микајло) Крстиња (1933-1944)

Пауновић Кристиња

Пауновић Кристиња

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Микаилa Кристиња, стара 11 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Микајле) Крстиња (1931)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

918. Пауновић Михаилова Кристиња, рођена 1931. Велика, дијете. Убијена је са сестром Рабијом и братом Веселином.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Кристиња, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

04.  ПАУНОВИЋ (Михаило) ВЕСЕЛИН - ВЕШО (12)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Микајло) Веселин (1934-1944

Пауновић М. Веселин

Пауновић М. Веселин

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Микаилa Веселин, стар 12 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Микајле) Веселин (1933)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

919. Пауновић Михаилов Веселин, рођен 1933. Велика, дијете. Убијен је са сестрама Рабијом и Крстињом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Веселин, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Магица М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми мужа Крста старог 47 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Крсто Пауновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

 

05.

ПАУНОВИЋ (Милисав) КРСТО (47)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Милисав) Крсто (1900-1944)

Пауновић Крсто

Пауновић Крсто

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Милисава Крсто, стар 54 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Милисав) Крсто (1895)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

932. Пауновић Милисавов Крсто, рођен 1895. Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Крсто, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Мирка старог 60 год. мајку (Марта) стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву старау 13 год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ту су биле: Станица Пауновић Белка, Мара, Милојка, Милосавова. Видјела сам када је кроз прозор искочила Станица Пауновић. Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага. Послије тога чула се пуцњава из аутомата и кући. Три рафала.

У међувремену сам видјела сам када је са прозора искочила Милка, жена Миодрага Пауновића "Мина". И она је била потпуно нага. Убијена је куршумима из пушака а на педесет метара испод куће. Када су убили Милосаву, ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Рањена је Марта, жена Мирка Пауновића. Нашла сам је у кући. Била је захваћена ватром. Звала ме: "Јованка, сагорјесмо"! Изњела сам је из куће. Имала је 13 рана, од којих је касније умрла. Добро се сјећам да ми је рекла: "Изнеси ме из куће, доћиће да ме дотуку".

Дијете од годину дана, Страшимира, сина Милосаве и Миодрага Пауновића, преврнули су са колијевком и бацили у бару, вјерујући да ће се дијете тако дуже мучити.

Велика - велика по вјековној патњи (стр. 227) - Милутин (Мирко) Пауновић:

Лично сам видио како је моја снаха Мика, (рођена Дашић) жена полубрата Миодрага - Мина, након одређеног времена, гола искочила кроз прозор, на доњу страну куће... За њом моја сестра Станица, шћер Радована и сестра. Мика дотрча до на дно њиве, али ту је сустигоше куршуми.

Један од зликоваца који су били у школском дворишту, запуца и уби Мирка који је од Шатовог шљивњака па преко ливарде и Брковића имања дошао до наспрам наше куће.

Партизани су одвели рањену моју мајку Марту, заједно са Даринком Кнежевић Рамшић, ћерком мајора Јанковића. Од задобијених рана умрле су крајем августа 1944. у Горње Липово код Колашина у партизанској болници.

Свједочење - Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Мирко Пауновић са 6 чланова породице.

 

06.

ПАУНОВИЋ (Павле) МИРКО (46)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Павле) Мирко (1898-1944)

Пауновић Мирко

Пауновић Мирко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Павића Мирко, стар 62 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Павић) Мирко (1943) - дугогодишњи предсједник (између два рата) Општине величке, носилац сребрне Обилића медаље за храброст и орден Св. Саве V реда.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

920. Пауновић Павлов Мирко, рођен 1898. Велика, земљорадник. Предсједник  Општине Величке (1920-1938).

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Мирка, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

07.

 

ПАУНОВИЋ рођ. БОЈОВИЋ (Благоје) МАРТА (45)

супруга Мирка Пауновића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Благоје) Марта (1896-1944)

Пауновић Марта

Пауновић Марта

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Миличка Марта, стара 44 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Миличко) Марта (1892) - жена Миркова, рођена Бојовић, рањена, имала је дванаест рана, али није изгорела. Крајем августа 1944. умрла у Липову код Колашина од последица рањавања 28. јула у Велици. Пренијета и сахрањена на гробљу у Велици 1974. године.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

921. Пауновић Миркова Марта, рођена 1896. Велика, домаћица. Убијен је са ћеркама Милојком, Станицом и Видосавом и снахом Милосавом.

 

08.

ПАУНОВИЋ (Мирко) СТАНИЦА - БЕЛКА (20)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Мирко) Станица (1924-1944)

Пауновић Станица

Пауновић Станица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Мирка Станица, стара 18 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Мирко) Станица - Белка (1925)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

924. Пауновић Миркова Станица (Белка), рођена 1924. Велика, дјевојка.

 

09.

ПАУНОВИЋ (Мирко) ВИДИСАВА - МАРА (19)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Мирко) Мара (1925-1944

Пауновић Видосава

Пауновић Видосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Мирка Видосава, стара 15 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Мирко) Видосава - Мара (1931)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

922. Пауновић Миркова Мара, рођена је 1925. Велика, дјевојка.

925. Пауновић Миркова Видосава, рођена 1931. Велика, дијете. Убијена са сестрама Станицом и Милојком, мајком Мартом, стрином Милосавом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Видосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

10.

ПАУНОВИЋ (Мирко) МИЛОЈКА - МИША (17)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Мирко) Милојка (1927-1944)

Пауновић Милојка

Пауновић Милојка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Мирка Милојка, стара 17 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Мирко) Милојка - Миша (1928)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

923. Пауновић Миркова Милојка, рођена 1927. Велика, дјевојка.

 

11.  ПАУНОВИЋ (Мирко) РАДОЈКА (15)

 

12.  ПАУНОВИЋ (Мирко) РАДОСАВА - РАДА (13)

 

Споменик на Чакору:

Пауновић Рада             

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић Рада

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

935. Пауновић Рада, рођен у Велици.

 

13.  ПАУНОВИЋ рођ. ДАШИЋ (Милија) МИЛОСАВА - МИЛКА (21) *( упореди са 26)

супруга Миодрага Мина Пауновића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Милија) Милосава (1922-1943)

Пауновић Милосава

Пауновић Милосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Милије Милосава, стара 21 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Милија) Милосава-Мика (1943) - жена Мина Пауновића родом из Шекулара, послије мучења скочила је гола кроз прозор а онда су је убили.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

938. Пауновић Милорадова Милка, рођена у Велици, дјевојка.

939. Пауновић Миодрагова Милосава, рођена у Велици, домаћица.

951. Пауновић Милијина Мика, рођена 1921. Велика, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

14.

ПАУНОВИЋ (Миодраг) СТРАШИМИР (1)


Музеј Жртава Геноцида (Велика):             

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Миодраг) Страшимир (1943-1944)

Пауновић Страшимир

Пауновић Страшимир

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Миодраг - Мино) Страшимир (1943) - новорођенче од 9 мјесеци, након три мјесеца умрло од последица рањавања.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

940. Пауновић Миодрагов Страшимир, рођен 1943. Велика, дијете у колијевци.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Страшимир, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Мика. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

 

15.  ПАУНОВИЋ рођ.                      (Милија) МИКА (23) *(упореди са 24)

супруга Милосава Пауновића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Пауновић (Милија) Мика (1921-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Милије Мика, стара 28 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год.  Даницу стару 15 год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Иконија (кћи Радована Пауновића)

Видјела сам када је кроз прозор искочила Иконија. Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

 

16.  ПАУНОВИЋ рођ. ШОШКИЋ (Богдан) РОСА (50)

супруга Радована Пауновића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић Р. Роса                          

Пауновић Р. Роса

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Богдана Роса, стара 56 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Богдан) Роса (1888)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

936. Пауновић Р. Роса, рођена у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Роса, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

17.  ПАУНОВИЋ (Радован) ИКОНИЈА - КОНА (24)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић Иконија                          

Пауновић Иконија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радована Иконија, стара 23 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Радован) Иконија - Кона (1921)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

928. Пауновић Радованова Иконија, рођена 1924. Велика, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Иконија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

18.  ПАУНОВИЋ (Радован) СТАНИЈА (19)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић Станија                         

Пауновић Станија

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић Станија

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

937. Пауновић Станија, рођена у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Станија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

19.  ПАУНОВИЋ (Радован) ДАНИЦА (15-19)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић Даница                         

Пауновић Даница

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радована Даница, стара 19 година - пред порођајем

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Радован) Даница (1925) - трудница пред порођајем

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

927. Пауновић Даница, рођена у Велици, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Даница, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радомир Ј. Пауновић:

28 јула 1944 год. убиле су ми оца Јефта старог 60 год., снаху Добру стару 26 год. и синовицу Миросаву (Славку) стару 2 месеца.

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена.

Пошао сам да видим како је код мојих рођака. Вукосава и Илинке Живаљевић. Ту сам нашао и ћерку Добриле и Димитрија Пауновића, Славку, такође од четири мјесеца.

Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијена је Добра Пауновић, рођена Вучетић (24), жена Димитрија Пауновића.

Ватре са Комова (стр. 145) Милош (Алексе) Пауновић:

Женско дијете од четири мјесеца изнесено је из куће до кошаре и ту је умрло! То је била кћерка Добре и Димитрија Пауновића.

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић:

Тога дана су моју сестру Славицу - Славку, која је имала 10 мјесеци, извадили из колијевке и тадавили испред куће Вукосава Живаљевића. Моја мајка Добра Пауновић, рођена Вучетић, од оца Радована и мајке Станије Вучетић. Запалили су кућу Вукосава Живаљевића и ту је изгорела.

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Јевто Пауновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

Убијен је и запаљена Димитрија Јевтовог жена Добра (кћерка Радована Вучетића) која се задесила у кући Вукосава П. Живаљевића. Страдала је заједно са његовом породицом.

Димитријева кћерка Славка, дјевојчица од четири мјесеца угушена у колијевци након паљења куће.

20.

ПАУНОВИЋ (Андрија) ЈЕФТО (57)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Андрија) Јевто (1887-1944)

Пауновић Јевто

Пауновић Јефто

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Андрија) Јевто (1887)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

929. Пауновић Андријин Јефто, рођен 1887. Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Јефто, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

21.

 

 

 

ПАУНОВИЋ рођ. ВУЧЕТИЋ (Радован) ДОБРИЦА

ДОБРА (24)

у другом стању

супруга Димитрија Пауновић

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Радован) Добрица (1922-1944)

Пауновић Добрица

Пауновић Добрица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радована Добрица, стара 24 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Радован) Добрица - Добра (1920) - жена Димитријева, рођена Вучетић, трудница пред порођајем, убијена у кући Вукосава Живаљевића.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

930. Пауновић Димитријева Добра, ћерка Радована Вучетића, рођена 1920. Велика, домаћица.

947. Пауновић Радованова Добрица, рођена 1922. Велика, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Добрица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

22.  ПАУНОВИЋ (Димитрије) СЛАВИЦА - СЛАВКА (6 мјесеци)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):            

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Димитрије) Славица (1943-1944)

Пауновић Славка

Пауновић Славка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Димитрија Милица, новорођенче

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Димитрије) Славица (1944) - новорођенче од 3 мјесеца.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

931. Пауновић Димитријева Славка, рођена 1944. Велика, стара 4 мјесеца. Убијена са мајком Добром.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Славка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

Ватре са Комова (стр. 145) - Милош (Алексе) Пауновић:

Мој брат Радоје и сестра Деса су били испред куће с бабом Тодом. Када је баба видјела војнике, рекла им је: „Шта је војско сиротиња није крива".

Неко од њих је извадио пиштољ, обрисао га марамицом и пуцао три пута. Баба је пала тек од трећег метка. Успјела је да рекне: „Бјеште ђецо".

Велика - велика по вјековној патњи (стр. 243) - Радоје (Алекса) Пауновић:

Осим мене и брата Милоша, имали су и четири шћери од којих си осамнаестогодишња Мируна и петогодишња Славица, заједно са нашом мајком Миком и бабом Тодом, убијене и запаљене 28. јула 1944. године, у Велици.

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Алексе Пауновића убијена је Тода, мајка Алексе Пауновића, Мика, жена Алексе Пауновића.

 

23.  ПАУНОВИЋ рођ. СПАЛЕВИЋ (Жујо) ТОДОРА - ТОДА (54)

супруга Радојка Пауновића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Жујо) Тодора (1890-1944)

Пауновић Тодора

Пауновић Тодора

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Жуја Тодора, стара 68 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Жујо) Тодора-Тода (1876) - на њу су зликовци бацили сламарицу и запалили је.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

941. Пауновић Жујова Тодора (Тода), рођена Столевић, рођена 1890. Шекулар, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Тодор_, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

24.

 

 

ПАУНОВИЋ рођ. ЈОКИЋ (Мијајло) МИКА (36)

супруга Алексе Пауновића

*(упореди са 15)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Пауновић (Мијајло) Мика (1906-1944)

Пауновић Мика

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Милија) Мика (1916) - жена Алексе Пауновића, рођена Јокић.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

942. Пауновић Алексина Мика, ћерка Мијајла Јокића, рођена 1916. Велика, домаћица. Убијена са троје дјеце Славком, Муруном и Ратком.

 

25.  ПАУНОВИЋ (Алекса) МИРУНА (15)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Алекса) Мируна (1929-1944)

Пауновић Мируна

Пауновић Мируна

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Алексе Мируна, стара 16 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Алекса) Мируна (1928)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

943. Пауновић Алексина Мика, рођена 1929. Велика, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Мируна, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

26.  ПАУНОВИЋ (Алекса) СЛАВКА (3)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Алекса) Славка (1941-1944)

Пауновић Славка

Пауновић Славка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Алексе Славка, стара пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Алекса) Славка (1940)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

944. Пауновић Алексина Славка, рођена 1939. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Славко, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

27.  ПАУНОВИЋ (......) ДАРКА

 

Споменик на Чакору:

Пауновић Дарка           

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Радован) Дарка (1921)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

948. Пауновић Дарка,  рођена у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Дарка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

ГОЈКОВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Андрија) АНЂЕЛИЈА-АНЂА (50) - супруга Алексе Гојковић

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Јефто) ЗАГОРКА-ПЛАНА (19) - супруга Ратка Живаљевић

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Мијајло) ПОЉКА (32) - удовица Милоша Живаљевића

 

НОВОВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Јевто) МИЛКА (20) - супруга Гавра Нововића

 

ПОПОВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Саво) РАДМИЛА-РАЧКА (40) -  супруга Михајла Поповића

 

СИМОНОВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Милета-Вуле) ЈЕЛА (66) - супруга Мата Симоновића

 

     

01.

 

ПАУНОВИЋ БОЈАНА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Бојана

     

02.

 

ПАУНОВИЋ (Радоје) БОЖАНА (5)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радоја Божана, стара пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Пауновић (Радоје) Божана

     

03.

 

ПАУНОВИЋ БРАНКО

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Пауновић Бранко

     

04.

 

ПАУНОВИЋ ВОИСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Воислав, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

     

05.

 

ПАУНОВИЋ ДОБРА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Пауновић Добра

     

06.

 

ПАУНОВИЋ ИКОНИЈА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Пауновић Иконија

     

07.

 

ПАУНОВИЋ ЈЕЛЕНА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Пауновић Јелена

     

08.

 

ПАУНОВИЋ КОСА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Пауновић Коса

     

09.

 

ПАУНОВИЋ МАРКО

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

933. Пауновић Марко, рођен у Велици, земљорадник.

     

10.

 

ПАУНОВИЋ (Радован) МИКА (21)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радована Мика, стара 21 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Пауновић (Радован) Мика (1923)

     

11.

 

ПАУНОВИЋ МИЛИЈАНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милијана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

     

12.

 

ПАУНОВИЋ (Петар) МИЛОСАВА (23)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

926. Пауновић Петрова Милосава, рођена 1921. Велика, дјевојка.

     

13.

 

ПАУНОВИЋ (Савов) РАДЕ

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

934. Пауновић Савов Раде, рођен у Велици, земљорадник.

     

14.

 

ПАУНОВИЋ (Алекса) РАТКО (3)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

945. Пауновић Алексин Ратко, рођен 1941. Велика, дијете.

     

15.

 

ПАУНОВИЋ (Радоје) САВЕТА (54)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радоја Савета, стара 54 године

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Пауновић (Радоје) Савета

     

16.

 

ПАУНОВИЋ СЛАВКА

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Пауновић Славка