ПЕТРОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка В. Петровић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми оца Вука, мајку Милицу, кћерку Босу, снаху Росу стру 21 год. унуку Роксанду стару 2 год. и ранили кћерку Милку стару 8 год.

 

01.  ПЕТРОВИЋ (......) ВУК

 

02.  ПЕТРОВИЋ рођ. СПАЛЕВИЋ (......) МИЛИЦА

супруга Вука Петровића

 

03.  ПЕТРОВИЋ (......) БОСА

 

04.  .............. рођ.                      (.......)РОСА (21)

 

05.  .............. (......) РОКСАНДА (2)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радосав Р. Петровић:

28. јула 1944 год. убили су ми Велици мајку Бојану стару 39 год.

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радуле Петровић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици снаху Бојану стару 35 г. и ранили ми два сина: Радоша старог 14 г. остао без ока, и Радосава старог 16 г. остао од руке неспособан.

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ту су биле: Радуша и Радосава кћерке Бојане и Радуна Петровића. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Видјела сам када је кроз прозор искочила Бојана Петровић. Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

Међу лешевима нашла сам живе Радушу и Радосаву Петровић, кћерке Бојана и Радуна Петровића.

 

06.  ПЕТРОВИЋ рођ. ЖИВАЉЕВИЋ (Мато) БОЈАНА (39)

супруга Радуна Петровић

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:  

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (Марто) Бојана  (1917-1944)

Петровић Бојана

Петровић Бојана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Петровић Мате Бојана, стара 28 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Мато) Бојана (1916)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

954. Петровић Радунова Бојана, ћерка Мата Живаљевића, рођена 1917 Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Петровић Бојана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милоња М. Петровић:

28. јула 1944 год. убили су ми жену Цвету стару 37 год. сина Бранка старог 20 год. кћи Косу стару 3. год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Радомир (Стефан) Петровић:

Долазећи са братом Новицом, нашао сам Цвету, Милоњину супругу, која је имала око 35 година, убили су је на путу, Косу, кћерку Цвете и Милоње Петровић, изболи су је бајонетима и бацили је са пута у неко трње и угљенисаног Бранка, сина Милоње Петровића,  у запаљеној кући Васа Јанковића.

Ватре са Комова (стр. 138) - Младен (Милоње) Јанковић:

У кућама Јанковића нађено и једно угљенисано тијело, вјерује се да је то био син Милоње Петровића, јер је нестао за вријеме покоља. На друму је убијена Цвета Петровић, супруга Милоње Петровића и њено дијете.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 192) - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Од мајке сам чуо да је Бранко Милоње Петровића (25) који је био ретардиран изгорео у стасну - колиба испод џаде.

 

07.  ПЕТРОВИЋ рођ. СПАЛЕВИЋ (Јанићије) ЦВИЈЕТА - ЦВЕТА (35)

супруга Милоње (Милија) Петровић

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:  

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (Јанићија) Цвијета (1905-1944)

Петровић М. Цвета

Петровић М. Цвиета

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Петровић Јанићија Цвета, стара 29 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Јанићије) Цвета (1915)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

957. Петровић Милоњина Цвијете (Цвета), ћерка Јанићија Спалевића, рођена 1905, Шекулар, домаћица.

 

08. ПЕТРОВИЋ (Милоња) БРАНКО (20)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:  

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (Милоња) Бранко (1922-1944)

Петровић Бранко

Петровић Бранка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Петровић Милоње Бранко, стар 21 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Милоња) Бранко (1923) - лице са хендикепом

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

958. Петровић Милоњин Бранко, рођен 1922, Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Петровић Бранка, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

09.  ПЕТРОВИЋ (Милоња) КОСА (3)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:  

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (Милоња) Коса (1941-1944)

Петровић Коса

Петровић Коса

ККамом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Петровић Милоње Коса, стара 20 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Милоња) Коса (1924)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

959. Петровић Милоњина Коса, рођена 1942, Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45: 

Петровић Коса, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Новица С. Петровић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Јелену стару 74 год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Радомир (Стефан) Петровић:

Долазећи са братом Новицом, ја сам затекао на путу испред куће мајку Јелену, убијену пушчаним мецима. Имала је око 70 година.

 

10.  ПЕТРОВИЋ рођ. ПОРТИЋ (Видоје) ЈЕЛЕНА (74)

супруга Стефана Петровића

 

Споменик на Чакору:  

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић С. Јелена                       

Петровић С. Јелена

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Портић Видоја Јелена, стара 74 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Стефан) Јелена

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

956. Петровић Стефанова Јелена, рођ. Рајковић, рођена 1874, Брезојевице, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Петровић Јелена, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

НИЈЕСУ СТРАДАЛИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ:

  

ПЕТРОВИЋ (Радуле) РАДОМИР (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (НН) Радомир (1939-1941

Петровић Р. Радомир

Петровић Р. Радомир

Велика  и Новшиће (стр. 134 -135) - Марко Кнежевић:

Дјеца умрла у Плавском затвору 1941: Петровић Радула Радомир (1939)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Р.) Радомир - убијен 1941. године

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45: 

Петровић Радомир, рођен ..... Велика, убијена 1944 Велика.

 

ПЕТРОВИЋ (Милисав) РАДУН (41

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Петровић (Милисав) Радун (1903-1941)

Петровић Радун

Петровић Радун

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић Радун - убијен 1941. године

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45: 

Петровић Радун, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

     

01.

 

ПЕТРОВИЋ (Стефан) ВЕЛИМИР

   

Музеј Жртава Геноцида (Велика):              Петровић (Стефан) Велимир (......-1945)

     

02.

 

ПЕТРОВИЋ (Радован) ИКОНИЈА

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Петровић (Р.) Иконија

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

955. Петровић Радованова Иконија, рођена у Велици, дјевојка.

     

03.

 

ПЕТРОВИЋ СВЕТО

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Петровић Свето, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.