РАДЕВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јела М. Радевић:

28 јула 1944 год. убили су ми мужа Максима стару 37 год.

 

01.  РАДЕВИЋ (Михајло) МАКСИМ (37)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Радевић (Михајло) Максим (1905-1943)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић М. Максим, рођен 1903 Велика, убијен 1944 Чакор.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јока М. Радевић:

28 јула 1944 год. убили су ми свекра Мијајла старог 70 год.

 

02.  РАДЕВИЋ (Радисав) МИЈАЈЛО (70)

 

Споменик на Чакору: 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радевић Мијајло                              

Радевић Мијајло

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Мијајло, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добрица В. Радевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Милосаву стару 53 год.

 

03.  РАДЕВИЋ рођ. ВУКАНИЋ (Спасоје) МИЛОСАВА (53)

супруга Вукашина Радевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радевић (Спасоје) Милосава (1870-1944)

Радевић В. Милосава

Радевић Милосава

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радевић (Спасоје) Милосава (1895)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

964. Радевић Вукашинова Милосава, рођена 1929. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милева М. Радевић:

28 јула 1944 год. убили су ми мужа Михаила старог 32. год.

 

04.  РАДЕВИЋ (Радисав) МИХАЈЛО (32)

 

Музеј Жртава Геноцида (Плав):         

Радевић (Радисав) Михаило (1878-1944)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радевић (Радисав) Мијаило

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

961. Радевић Стефанов Михаило, рођен 1882. Велика, земљорадник. Ухваћен, спроведен на Ћафу, дали отпор џелатима, убијен са још једним Величанином.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Михајло, рођен 1923 Велика, убијен 1943 Велика.

 

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мило Б. Радевић:

28 јула 1944 год. Алија Дрешевић из Ругова убило ми је брата Пунишу стару 46 год. у селу Велици.

 

 

 

Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 24.01.1946.

Жртва злочина: Радевић Пуниша, земљорадник из Велике, стар 46 година, убијен.

Појединости о злочину: Дана 28 јула 1944 године немачке СС дивизије "Скендербег" и  "Принц Еуген" извршиле су покољ над православним живљем у сели Велици, срез андријевички. Том приликом војник СС легије "Скендер-бег" Алија Дрешевић из Ругове убио је Пунишу Радевића, земљорљдника из села Велика у срезу андријевичком. Злочинац Алија Дрешевић одговоран је за овај злочин. 552.

Докази: Саслушање оштећеног Радевић Мила и свједока Јокић Станоја и Петровић Радомира.

05.

РАДЕВИЋ (Благоје) ПУНИША (46)

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радевић (Благоје) Пуниша (1912-1942)

Радевић Б. Пуниша

Радевић Пуниша

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радевић (Б.) Пуниша - убијен 1942 г.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

962. Радевић Вукашинов Пуниша, рођен у Велици, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Р. Пуниша, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

06.   РАДЕВИЋ ВУКОСАВ (12)

 

Споменик на Чакору: 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радевић Вукосав                              

Радевић Вукосав

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радевић Вукосав

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

963. Радевић Вукосав, рођен у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Вукослав, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

БЈЕЛАНОВИЋ рођ. РАДЕВИЋ (.......) СТАМЕНА (55) - муж Новица Ново Бјелановић

 

ИВАНОВИЋ рођ. РАДЕВИЋ (Стефан) МАРИЈА-МИРКА (41) - муж Миљан Ивановић

 

РАДУЛОВИЋ рођ. РАДЕВИЋ ВУКАНА (70) - муж Илија Радуловић

 

     

01.

 

РАДЕВИЋ БОЖИНА - ГИНА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Радевић Божина (Гина)

     

02.

 

РАДЕВИЋ (Дмитар) МИЛОРАД

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радевић (Дмитар) Милорад - умро у збјегу

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милорад