ПОПОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирослав М. Поповић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Раду стару 40 година код куће.

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Војо С. Пауновић:

28 јула 1944 год. убиле су ми сестру Раду стару 46 год.

Свједочење - Зоран (Борислава - Бора) Поповића:

28. јула је убијена моја баба Радмила - Рачка, ћерка Сава Пауновића, удата за мога ђеда Михаила. Моја сестра Радмила носи бабино име а брат Михаило - дедино.

 

01.

 

ПОПОВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Саво) РАДМИЛА - РАЧКА (40)

супруга Михајла (Јовановог) Поповића

 

Споменик на Чакору:

Поповић Рачка             

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Поповић (Мијаиле) Рачка - ћерка племенског капетана Сава В. Пауновића, жена учитеља Мијаила В. Поповића, мајка четири сина који су тога дана интернирани у Беч.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

960. Поповић Михаилова Рачка, рођ. Пауновић, Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Ратка, рођена ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

Изјава - Среском oпуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Радосав Поповић

 

02.  ПОПОВИЋ РАДОСАВ - РАШКО

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Поповић Рашко                             

 

 

ГОЈКОВИЋ рођ. ПОПОВИЋ (Радун) СТАНА (25) - супруга Милосава Гојковића