РАДУЛОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића су изгинули: Гина рођена Рмуш, стара око 40 година, жена Петра Радуловића, њихова кћер, име јој не знам, налази се у списку жртава фашистичког терора у Велици

 

01.

 

РАДУЛОВИЋ рођ. РМУШ (Миљан) БОЖАНА - ГИНА (39)

супруга Петра Радуловића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Радуловић (Миљан) Божана (1905-1944)

Радуловић Божана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Миљана Божана, стара 34 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић (Миљан) Божана (1936)

Радуловић (Петра) Божана - Гина (1908) - рођена Рмуш

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

970. Радуловић Петрова Божана (Гина), ћерка Миљана Рмуша, рођена 1908. Шекулар, домаћица. Избјглица из Метохије 1941. Запаљена у кући са једном ћерком.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Божана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

02.  РАДУЛОВИЋ (Петaр) ЖЕНСКО ДИЈЕТЕ

 

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

971. Радуловић Петрова КЋЕРКА, рођена  у Велици, дијете. Убијена у кући са мајком Гином

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милосав В. Радуловић:

28 јануара 1944 год. убили су ми жену Јованку стару 48 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Јованка, рођена Вуковић, стара око 50 година, жена Милосава Радуловића

 

03.  РАДУЛОВИЋ рођ. ВУКОВИЋ (Радоје) ЈОВАНКА (46)

супруга Милосава Радуловића

 

Музеј Жртава Геноцида (Машница):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић (Милосав) Јованка (1898-1944)

Радуловић Јованка

Радуловић Јованка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Милосава Јованка, стара 44 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић Јованка (1900)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

979. Радуловић Милосавова Јованка, ћерка Радоја Вуковића, рођена 1894. Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Јована, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Божидар Р. Радуловић:

28 јула 1944 год. на разбојнички начин убили ми мајку Станисаву стару 50 год. и брата Божину старог 9 год. Раку 19 год. Добрашн 1 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Станисава, рођена Ђиновић, стара око 50 година, жена Радоја Радуловића, Ракита - Рака (22) удата у Шекулару, дошла у род и погинула., Божина (7)

 

04.

 

РАДУЛОВИЋ рођ. ЂИНОВИЋ (.......) СТАНИСАВА (53)

супруга Радоја Радуловића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић (Радоје) Станислава (1891-1944)

Радуловић Станисава

Радуловић Станислава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Радоша Станислава, стара 44 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић (Радош) Станисава (1896)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

982. Радуловић Радојева Станислава, рођ. Ђиновић, рођена је 1896. домаћица. Избјеглица из Метохије 1941.

 

05.  ............  рођ. РАДУЛОВИЋ (Радоје) РАКИТА - РАКА (19)

удата у Шекулар

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Рака                                

Радуловић Рака

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић Ракита - Рака (1924) - удата у Шекулар, дошла у род и погинула

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

983. Радуловић Радојева Рака, рођена 1924. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Рака, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

06.  РАДУЛОВИЋ (Радоје) БОЖИНА (9)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић (Радоје) Божина (1936-1944)

Радуловић Божина

Радуловић Божина

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић Божина (1936)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

983. Радуловић Радојев Божина, рођен 1936. Велика, дијете.

 

07.  РАДУЛОВИЋ (Радоје) ДОБРАШИН (1)

 

Свједочење - Прог. др Марко Кнежевић:

Након три до четири дана од крвавог пира у Велици,  у кући обрела рањена Мирка Миланова Радуловић, која је у Велику дошла из Плава. Куршуми крвожедних есесоваца разнијели су јој руку до рамена. На рани су милели црви. Ни за њу није било спаса, па је након 10 дана умрла.

 

08.  РАДУЛОВИЋ (Милош) МИРКА (21)

 

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Милоша Мирка, стара 17 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић (Милош) Мирка (1927)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

986. Радуловић Милоша Мирка, рођена 1928. Велика, дијете. Рањена у руку, умрла од сепсе послије 5 дана на путу за болницу у Колашин. Сахрањена у Краље код Андријевице. (Казивање Милорада Милошева Радуловића, пензионера из Београда. Нема је у списковима)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило И. Радуловић:

28 јула 1944 год. убили су ми у жену Даринку стару 30 год. кћери: Славка стара 10 год. Слободанка стара 7 год. мајка Вукана стара 70 год. и ташта Анђелија стара 60 год.

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр Даринка Радуловић са двоје дјеце.

 

09.  РАДУЛОВИЋ рођ. РАДЕВИЋ (.......) ВУКАНА (70)

супруга Илије Радуловића

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Вукана                            

Радуловић Вукана

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић Вукана

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

972. Радуловић Илијина Вукана, рођена 1874. Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Вукана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

10.  РАДУЛОВИЋ рођ.                    (Гаврило - Гавро) ДАРИНКА - ДАРКА (30)

супруга Михаила (Илије) Радуловић

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Дарка                              

Радуловић Дарка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Гавра Даринка, стара 29 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић Даринка - Дарка (1915)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

973. Радуловић Михаилова (Цакина) Анђелија (Дарка), рођена 1913. Велика.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Дарка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

11.  РАДУЛОВИЋ (Михаило) СЛАВКА (10)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Славка                           

Радуловић Славка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Михаила Славка, нема података о години рођења

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић (Михаило) Славка (1937)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

975. Радуловић Михаилова (Цакина) Славка, рођена у Велици.

981. Радуловић Михаилова (Цакина) Славица, рођена у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Савка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

12.  РАДУЛОВИЋ (Михаило) СЛОБОДАНКА (9)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Слободанка                    

Радуловић Слободанка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Михаила Слободанка, стара 9 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић (Михаило) Слободанка (1395)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

974. Радуловић Михаилова (Цакина) Слободанка, рођена у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Слободанка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Десанка М. Радуловић:

28 јула 1944 год. убили су ми тетку Илинку, сестру Косу и Ружу.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Илинка (50) од оца Божа Радуловића, неудата, била је болесна., Коса и Станија, кћерке Миливоја и Илинке Радуловић.

 

13.  РАДУЛОВИЋ (Божо) ИЛИНКА (50)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Илинка                           

Радуловић Илинка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Божа Илинка, стара 44 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић (Божo) Илинка (1895) - хендикепирано лице

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

976. Радуловић Божова Илинка, рођена 1894. Велика. домаћица, Неудата. Била је болесна и лежала у кревет.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45: 

Радуновић Илинка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

14.  РАДУЛОВИЋ (Миливоје) КОСА (10)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић (Миливоје) Коса (1934-1944)

Радуловић Коса

Радуловић Коса

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Миливоја Коса, стара 28 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић (Миливоје) Коса (1936)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

977. Радуловић Миливојева Коса. Велика.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Коса, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

15.  РАДУЛОВИЋ (Миливоје) СТАНИЈА - РУЖА (8)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић (Миливоје) Станија (1936-1944)

Радуловић Станија

Радуловић Станија

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Радуловић Станија

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

978. Радуловић Миливојева Станија. Велика.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45: 

Радуновић Станија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

16.  РАДУЛОВИЋ рођ. ГОЈКОВИЋ (.......) ИЛИНКА (40)

супруга Миливоја Радуловић

 

Из рукописа пуковника Бранка Пуновића:

Илинка, рођена Гојковић, жена Миливоја Радуловића, стара око 40 година.

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):     

Радуловић (Милић) Илинка (1919 - 1944

Велички великомученици (стр. 325) - Станко Д. Пауновић:

Илинка је била удата за Милића А. Пауновића. Као млада удовица се преудала, оставила сина Драга, који је погинуо 1942. године


 

17.  РАДУЛОВИЋ  рођ.                   (.......) ЈОВАНКА (50)

супруга Радоја Радуловића

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Јованка                          

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

980. Радуловић Радојева Јованка, рођена у Велици.

 

 

18.  РАДУЛОВИЋ (Милосав) СТАНИЈА (12)

 

Музеј Жртава Геноцида (Машница):    

Радуловић (Милосав) Станија (1932-1944)

 

 

 

.................  рођ. РАДУЛОВИЋ (Радоје) РАКИТА - РАКА (19) - удата у Шекулар

 

     

01.

 

РАДУЛОВИЋ АНЂЕЛИЈА (60) - (ташта Михаила (Илија) Радуловића, мајка Даринке)

   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило И. Радуловић:

28 јула 1944 год. убили су ми у жену Даринку стару 30 год. кћери: Славка стара 10 год. Слободанка стара 7 год. мајка Вукана стара 70 год. и ташта Анђелија стара 60 год.

     

02.

 

РАДУЛОВИЋ ВЕЛИКА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Велика, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

     

03.

 

РАДУЛОВИЋ (Радоје) ИЛИНКА (5)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Радоја Илинка, стара пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Радуловић (Радоје) Илинка (1939)

     

04.

 

РАДУЛОВИЋ ЈОВАН

     

05.

 

РАДУЛОВИЋ (Миливоје) НАТА (5)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Миливоја Ната, стара пет године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Радуловић (Милјивоје) Ната (1939)

     

06.

 

РАДУЛОВИЋ (Миливоје) СТОЈАНКА (6)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Милија Стојана, стара шест године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

(Радуловић Милјивоје) Стојанка (1938)