СТАМАТОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Ватре са Комова (стр. 143) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

У нашим кућама сагорјела је кћерка Радоње Стаматовића.

 

01.  СТАМАТОВИЋ (Радоња) БОСА (6)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стаматовић Боса                          

Стаматовић Боса

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стаматовић Радоње Боса, стара седам година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стаматовић (Радоња) Боса (1938) - на превару је домамили, па је један ухватио за руке а други за ноге и из замаха је живу бацили у ватру.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1026. Стаматовић Боса, Велика.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стаматовић Боса, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш:

У кући Љуба Стаматовића, убијена је Мирослава (50), жена Новице Стаматовић, рођена Томовић из Шекулара, Љубова мајка.

 

02.  СТАМАТОВИЋ рођ. ТОМОВИЋ (Спасоје) МИРОСАВА (42)

 супруга Новице Стаматовића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):          

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стаматовић (Новица) Миросава (1902-1944)

Стаматовић Миросава

Стаматовић Миросава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стаматовић Миросава, нема других података

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стаматовић (Спасоје) Миросава (1896) - рођена Томовић из Шекулара.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1027. Стаматовић Новичина Миросава, рођ. Томовић, рођена 1896. Шекулар, домаћица. Убијена у кући Љуба Стаматовића.

 

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш:

У кући Андра Кнежевића погинула је је Мона Стаматовић, жена Марка Стаматовића.

Свједочење - Радојко (Марко) Ђуричанин:

Тома (Савић) са кћерком Мишом, старом око двије године, коју је она држала у наручју и која је јела парче хљеба, као и Радева кћерка Милева (Ђуричанин) и Андрова кћерка Драга (Кнежевић), које су биле одрасле ђевојке, као и комшиница коју смо звали баба Мона (Стаматовић) стајао је у воћњаку поменуте Моне.

Њемац, у немачкој зеленкастој шареној војничкој униформи, са аутоматом у рукама. Чим се примакао, довикнуо је на чистом нашем језику: "Куда бјежите, пичка вам материна!?" Одмах је рафалом из аутомата опалио у поменуту групу жена. Чини ми се да су били први пуцњи у Велици. Гледао сам како оне падају са продорном кукњавом, јер се то десило испред мене на пар метара.

 

03.  СТАМАТОВИЋ рођ.                 (Пуниша) СИМОНА - МОНА (44)

супруга Марка Стаматовића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стаматовић (Марко) Симона (1900-1944)

Стаматовић Симона

Стаматовић Симона

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стаматовић Марка Милосава, стара 54 године

Стаматовић Симона, нема других података

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стаматовић (Пуниша) Симона - Мона

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1027. Стаматовић Маркова Симона, рођена 1900. Велика, домаћица.

1029. Стаматовић Маркова Mилосава (Мона), рођена 1900. Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стаматовић Симона, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

04.  СТАМАТОВИЋ (Радоња) МИЛОСАВА (10)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стаматовић Милосава                   

Стаматовић Милосава

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стаматовић (Радоња) Милосава (1936) - жива бачена у ватру у кући Вучетића.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стаматовић Милосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

ЈАНКОВИЋ рођ. СТАМАТОВИЋ (Марко) МИЛОСАВА (54) - супруга Васа (Вучко) Јанковић

 

     

01.

 

СТАМАТОВИЋ ВОЈИН (21)

     
   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стаматовић Војин, рођен 1923 Велика, убијен 1944 Велика.