НОВОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

 

01.

 

НОВОВИЋ рођ. ЗОГОВИЋ (Богдан) РАДОСАВА - РАКА (38)

супруга Максима Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Јован) Радосава (1905 - 1944)   

Нововић М. Рака

Нововић М. Рака

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Радосава - Рака - супруга (рођ. Зоговић)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Радосава (Максима) Нововић (40)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Јована Рака, стара 48 година

Нововић М. Рака, стара 44 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Максим) Радосава - Рака (1904) - рођена Зоговић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1089. Нововић Максимова Радосава - Рака, кћерка Јована Зоговића, рођена 1904. Машница. Заклана у кући са ћеркама Милијаном, Радунком, Станијом и Анђелом и синовима Спасојем и Момчилом.

 

02.  НОВОВИЋ (Максим) МИЛИЈАНА (15)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Максим) Милијана (1929 - 1944)

Нововић Милијана

Нововић Милијана

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Милијана, 14 год. - ћерка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Милијана, стара 11 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (МаксимМилијана (1930)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1090. Нововић Максимова Милијана, рођена 1929. Горња Ржаница, дјевојка. Убијена са мајком Радосавом,  браћом Спасојем и Момчилом и сестрм Радунком, Станијом и Анђелом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Р. Милијана, рођена 1930. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

03.  НОВОВИЋ (Максим) МОМЧИЛО - РУСО (12)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Максим) Момчило (1932 - 1944

Нововић Момчило

Нововић Момчило

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимов Момчило-Русо, 12 год. - син

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Момчило - Русо (Максима) Нововић (10)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Момчило, стар 12 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Максим) Момчило - Русо (1934)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1091. Нововић Максимов Момчило-Русо, рођен 1932. Горња Ржаница, засеок Фиришта, дијете. Заклан у кући са мајком Радосавом,  сестрм Милијаном, Радунком, Станијом и Анђелом и братом

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Момчило, рођен 1934. Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

04.  НОВОВИЋ (Максим) СПАСОЈЕ (9)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Максим) Спасоје (1935 - 1944)   

Нововић Спасоје

Нововић Спасоје

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимов Спасоје, 6 год. - син

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку ФириштаСпасенија (Максима) Нововић (7)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Спасоје, стар шест година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Максим) Спасоје (1937)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1093. Нововић Максимов Спасоје, рођен је 1938. Горња Ржаница, засеок Фиришта, дијете. Заклан у кући са мајком Радосавом, сестрaмa Милијаном, Станијом, Радунком и Анђелом и братом Момчилом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић М. Спасоје, рођен 1936 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

05.  НОВОВИЋ (Максим) РАДУНКА (7)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Максим) Радунка (1937 - 1944)  

Нововић Радунка

Нововић Радунка

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Радунка, 8 год. - син

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Радунка, стара четири година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Максим) Радунка (1936)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1092. Нововић Максимова Радунка, рођена 1936. Горња Ржаница, дијете. Убијена са мајком Радосавом,  сестрaмa Милијаном, Станијом и Анђелом и браћом Спасојем и Момчилом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић М. Радунка, рођена 1938. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

06.  НОВОВИЋ (Максим) АНЂЕЛИЈА - АНЂА (5)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Максим) Анђелија (1939 - 1944

Нововић Анђа

Нововић Анђа

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Анђелија - Анђа, 2 год. - ћерка

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Анђа (Максима) Нововић (12)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Анђа, стара 12 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Максим) Анђелија - Анђа (1932)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1095. Нововић Максимова Анђелија - Анђа, рођен је 1942. Горња Ржаница, засеок Фиришта, дијете. Заклана у кући са мајком Радосавом, сестрaмa Милијаном, Станијом и Радунком и браћом Спасојен и Момчилом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић М. Анђа, рођена ...... Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка С. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми мајку Љубицу стару 50 год. и Василију стару 20 год.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Сава Љубица у 46. години, мајка петоро дјеце. Нововић Сава Василија у 18. години.

 

07.  НОВОВИЋ рођ. РАДЕНОВИЋ (Вуко) ЉУБИЦА (46)

супруга Сава Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Вуко) Љубица (1898 - 1944)       

Нововић С. Љубица рођ. 1898 г.

Нововић Љубица

Нововић Љубица

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Љубица Савова

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Љубица (Сава) Нововић (43)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Вука Љубица, стара 51 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Саво) Љубица (1898) - мајка петоро дјеце

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1127. Нововић Савова Љубица, рођена Раденовић, рођена 1898. Г. Ржаница, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Љубица, рођена 1898.

 

08.  НОВОВИЋ (Саво) ВАСИЛИЈА - ВАКА (18)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Саво) Василија (1926 - 1944)     

Нововић С. Василија рођ. 1926 г.

Нововић Василије

Нововић Василије

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Василија - Вака Савова

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Василија (Сава) Нововић (22)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Сава Василија, стара 19 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Саво) Василија (1926)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1128. Нововић Савова Василија, рођена 1926 Г. Ржаница.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић С. Василије, рођена 1926. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радован П. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници, жену Вукану стару 62 год.

 

09.  НОВОВИЋ рођ. ОТАШЕВИЋ (Гале) ВУКАНА (54)

супруга Радована (Петар) Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Гало) Вукана (1890 - 1944)         

Нововић Вукана

Нововић Вукман_

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Радованова Вукана - супруга (рођ.Оташевић)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Вукана (Радована) Нововић (42)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Радована Вукана, стара 48 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Радован) Вукана (1902) - рођена Оташевић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1086. Нововић Радованова Вукана, рођена је 1894. Горња Ржаница, засеок Фиришта, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Вукан_, рођена 1901 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мартин Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и Принц Еуген" убили су ми жену Дивну стару 45 год. и сина Вучету старог 7 год.

 

10.  НОВОВИЋ рођ. ОТАШЕВИЋ (Милосав) ДИВНА (43)

супруга Мартина (Филип) Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Нововић (Милосав) Дивна (1901 - 1944)   

Нововић Дивна

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Мартинова Дивна - супруга (рођ. Оташевић)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Дивна (Мартина) Нововић (39)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Милосава Дивна, стара 51 годину

Нововић Мартина Дивна, стара 40 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Мартин) Дивна (1905) - рођена Оташевић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1087. Нововић Мартинова Дивна, кћерка Милосава Оташевића, рођена је 1901. Горња Ржаница, засеок Фиришта, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Дивна, рођена 1886 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

11.  НОВОВИЋ (Мартин) ВУЧЕЉА (6)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Мартин) Вучеља (1938 - 1944)    

Нововић Вучеља

Нововић Вучеља

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Мартинов Вучеља - син (дијете)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Вучеља (Мартина) Нововић (9)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Мартина Вучеља, стар пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Мартин) Вучеља (1935)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1088. Нововић Мартинов Вучеља, рођен 1938. Горња Ржаница, засеок Фиришта, домаћица. Заклан у кући са мајком Дивном.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Вучеља, рођен 1939 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Арсо Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Јелену стару 35 год.

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Арсенија Јелена у 30. години, мајка троје дјеце.

 

12.  НОВОВИЋ рођ. АНЂИЋ (Марко) ЈЕЛЕНА (31)

супруга Арсенија - Арса Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Нововић (Нн) Јелена (1913 - 1944)             

Нововић Јасна

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Арсенија Јелена - супруга (рођ. Анђић)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Јелена (Марка) Нововић (31)

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Јелена (Алексе) Нововић (30)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Арсеније) Јелена (1914) - рођена Анђић

Нововић (Марко) Јелена (1913)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1096. Нововић Арсенија Јелена, кћерка Марка Анђића, рођена 1913. Горња Ржаница, домаћица.

1103. Нововић Арсенија Јелена, рођена Анђића, рођена 1911. Дапсиће, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић А. Јелена, рођена 1911. Дапсиће, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Гавра Милка у 20. години. Нововић Гавра Сенка у 3. години.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Истога дана, на Мурини је убијена друга Димитријева сестра Милка, моја тетка, удата у Нововиће са двоје дјеце.

 

13.  НОВОВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Јевто) МИЛКА (23)

супруга Гавра Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Јевто) Милка (1920 - 1944)          

Нововић Г. Милка рођ. 1924 г.

Нововић Милка

Нововић Милка

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Милка Гаврова

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Милка (Гавра) Нововић (20)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Гавра Милка, стара 25 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Гавро) Милка (1924)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1129. Нововић Гаврова Милка, рођена Пауновић, рођена 1924 Велика.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милка, рођена 1924. Велика, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

14.  НОВОВИЋ (Гавро) СЕНКА (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Гавро) Сенка (1942 - 1944)        

Нововић Г. Сенка рођ. 1841 г.

Нововић Сенка

Нововић Сенка

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Сенка Гаврова

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Станка (Гавра) Нововић (6)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Гавра Сенка, стара три године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Гавро) Сенка (1941)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1129. Нововић Гаврова Сенка, рођена 1942 Г. Ржаница.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Сенка, рођена 1941 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Цветко М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у сели Г. Ржаници жену Радосаву стару 49 год.

 

15.  НОВОВИЋ рођ. ТОМОВИЋ (Јован) РАДОСАВА - РАКА (41)

супруга Цветка Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Јевта) Радосава (1903 - 1944)    

Нововић Ц. Рака

Нововић Ц. Рака

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Цветкова Рака - супруга (рођ.Томовић)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Рака (Цветка) Нововић (41)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Цветка Рака, стара 44 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Цветко) Рака (1903) - рођена Томовић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1099. Нововић Цветкова Радосава - Рака, кћерка Јефта Томовића, рођена 1903. Горња Ржаница, засеок Фиришта домаћица.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у сели Г. Ржаници жену Ружицу стару 30 год. и ћерку Радосаву стару 8 год.

 

16.  НОВОВИЋ рођ. СПАЛЕВИЋ (Ђорђије - Ђоле) РУЖИЦА (34)

супруга Станоја Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Ђоле) Ружица (1910 - 1944)       

Нововић Ружица

Нововић Ружица

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Станојева Ружица - супруга (рођ. Спалевић)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Ружица (Марка) Нововић (31)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Ђорђија Ружица, стара 44 године

Нововић Станоја Ружица, стара 50 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Станоје) Ружица (1909) - рођена Спалевић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1100. Нововић Станојева Ружица, рођена Спалевић, рођена 1910. Шекулар, домаћица. Заклана са својом кћерком Радосавом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић С. Ружица, рођена 1910 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

17.  НОВОВИЋ (Станоје) РАДОСАВА - РАКА (8)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Станоје) Радосава (1936 - 1944

Нововић Рака

Нововић Рака

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Станојева Радосава - Рака - ћерка (дијете)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Радосава (Станоја) Нововић (10)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Станоја Рака, стара пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Станоје) Радосава - Рака (1934)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1101. Нововић Станојева Радосава - Рака, рођена 1936. Горња Ржаница, засеок Фиришта дијете. Заклана са својом маком Ружицом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић С. Рака, рођена 1943. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми јетрву Стамену стару 28 год.

Свједочење - Миланка (Мирко) Пауновић, рођена Лекић:

Моја мајка Десанка - Деса удата за Мирка Лекића и моја тетка (сестра моје мајке) Перса удата за Радослава - Лаја Гојковића, обадвије ћерке Стефана Станковића из Грачанице, причале су ми да им је у покољу у Горњој Ржаници, страдала рођена сестра Стамена удата за Алексу Нововића.

Причале су ми: Тетка Стамена отишла да сакрије у кукуруз двије ћерке Радмилу и Милијану. У тим тенуцима је добила порођане болове и она се сама вратила у кућу да се породи. И док је налагал шпорет, наишла је војска кољача и ту су је убили. Касније по завршетку рата, када су прекопаване кости ради сахране у гробље, у пределу њеног стомака нађене су двије мале лобањице, нерођених близанаца.

 

18.  НОВОВИЋ рођ. СТАНКОВИЋ (Стефан) СТАМЕНА (25) - у другом стању

супруга Алексе Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Стефан) Стамена (1919 - 1944)   

Нововић Стамена

Нововић Стамена

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Алексина Стамена - супруга (рођ. Станковић)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Стамена (Алексе) Нововић (30)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Стевана Стамена, стара 44 године

Нововић А. Стамена, стара 38 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Алекса) Стамена (1914) - рођена Станковић, трудница пред порођајем.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1098. Нововић Алексина Стамена, кћерка Стефана Станковића, рођена 1914. Грачаница. Била трудна.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Стамена, рођена 1910 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

19.

 

НОВОВИЋ рођ. КРЏИЋ (Богдан) РАДОСАВА - РАКА (29)

супруга Радомира Нововића

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Богдан) Рако (1906 - 1944)         

Нововић Р. Рака

Нововић Р. Рака

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Радомирова Рака - супруга (рођ. Крxић)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Рака (Радомира) Нововић (29)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Богдана Рака, стара 47 година

Нововић Радомира Рака, стара 25 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Радомир) Рака (1915) - рођена Крџић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1097. Нововић Радомирова Рака, рођена Крџић, рођена 1915. Кривача.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Б. Радосава, рођена 1904. Машница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

  

НОВОВИЋ (Драгослав) ВЕЛИМИР (2)

Свједочење - Милан (Максим) Нововић:

Нововић Дргослава Велимир (1939) - умро у логору у Плаву 1941. године.

 

НОВОВИЋ (Милорад) ДРАГИЦА (1)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 33) - Вујадин Оташевић:

Списак дјеце из Горње Ржанице умрле у плавском логору 1941: Нововић Милорада Драгица (1941)

 

НОВОВИЋ (Арсеније - Арсо) ДЕСАНКА - ДЕСА (2)

Свједочење - Милан (Максим) Нововић:

Нововић Арсенија-Арса Деса (1939) - умрла у логору у Плаву 1941. године.

 

НОВОВИЋ (Арсеније - Арсо) МИЛУНКА (4)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 33) - Вујадин Оташевић:

Списак дјеце из Горње Ржанице умрле у плавском логору 1941: Нововић Арсе Млунка (1937)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Арса Милунка, стара три године

 

НОВОВИЋ (Јован) МИЛОВАН - БУЉО (1)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 33) - Вујадин Оташевић:

Списак дјеце из Горње Ржанице умрле у плавском логору 1941: Нововић Јована Милован (1941)

 

НОВОВИЋ (Јован) РАДУНКА (6)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 33) - Вујадин Оташевић:

Списак дјеце из Горње Ржанице умрле у плавском логору 1941: Нововић Јована Радунка (1935)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Ј. Рака, рођена 1932 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

НОВОВИЋ (Алекаса) РАДОСАВА (1)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 33) - Вујадин Оташевић:

Списак дјеце из Горње Ржанице умрле у плавском логору 1941: Нововић Алексе Радосава (1940)

 

 

НОВОВИЋ рођ. Шошкић (Рацо) МИЛУНКА - МИКА (73)

супруга Никше Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Рацо) Мика (1870 - 1943)           

Нововић Милунка

Нововић Милунка

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Никше Мика у 65. години.

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Мика (Никше) Нововић (65)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Никша) Мика (1880)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милунка

 

НОВОВИЋ (Милоња) МИЛИСАВ (57)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Милоња) Милисав (1884-1941)

Нововић Милисав

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милосав, рођен ...... Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.


НОВОВИЋ (Петар) САВО (53)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик на Иванпољу:

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Петар) Саво (1890 - 1943)       

Нововић П. Саво, рођ. 1884. г

Нововић Саво

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 41 - Вујадин Оташевић:

Стријељани су у октобру 1943. г.: Саво Нововић (59 г.)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић П. Саво, рођен 1892 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

НОВОВИЋ (Радосав - Жујо) ФИЛИП (90)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик на Иванпољу:

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Нн) Филип (1870-1941)            

Нововић Ж. Филип, рођ. 1870. г

Нововић Филип

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић З. Филип, рођен 1930 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

 

ПОПАДИЋ рођ. НОВОВИЋ (Саво) РОСА (24) - супруга Александра - Лека Попадића

 

РАДЕНОВИЋ рођ. НОВОВИЋ (Никша) РАБИЈА (34) - супруга Новице Раденовића

 

     

01.

 

НОВОВИЋ ДУШАН

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Душан, рођен ...... Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

02.

 

НОВОВИЋ ИЛИЈА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Душан, рођен 1902 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

03.

 

НОВОВИЋ (Максим) ЈАСНА (5)

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Јасна

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Јасна, стара пет година

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1131. Нововић Јасна, рођена у Г. Ржаница.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Јасна, рођена ...... убијена ......

     

04.

 

НОВОВИЋ МИЛОРАД

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милорад, рођен ...... Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

05.

 

НОВОВИЋ МИЛИЋ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милћ, рођен ...... убијен ......

     

06.

 

НОВОВИЋ МИРОСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Мирослав, рођен ...... Дапсиће, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

07.

 

НОВОВИЋ САВА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Сава, рођен ...... Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

08.

 

НОВОВИЋ (Максим) СТАНИЈА (5)

   

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Фиришта: Станија (Максима) Нововић (5)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Максим) Станија (1939)