ПОПАДИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Радоша Мара у 51. години, мајка двоје дјеце.

Ватре са Комова  (стр. 443)

У кући Александра Попадића је упаљена жива и изгорела његова стрина Попадић Мара.

 

01.  ПОПАДИЋ (Радош) МАРА (51)

 

Музеј Жртава Геноцида (Пећ):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Попадић (Урош) Мара (1898 - 1944)            

Попадић Мара

Попадић Мара

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Мара (Радоша) Попадић (51)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Попадић Радоша Мара, стара 56 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Попадић (Радош) Мара (1894)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1147. Попадић Радошева Мара, рођена 1893 Горња Ржаница.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Мара, рођена 1909 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

 

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 62) - Мирко Раденовић:

Ту горе, гдје је сад она дуарина, у кући Попадића убијена је Александрова (Леко) ћерка од 4 године Невенка и супруга му Роса од Нововића, ћерка Савова.

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Александра Роса у 20. години. Попадић Александра Невенка у 4. години.

Свједочење - Зорица Мартић:

За вријеме рата страдали су Саво и Љубица Нововић и њихова трудна ћерка Вака, удата Попадић.

 

02.  ПОПАДИЋ рођ. НОВОВИЋ (Саво) РОСА - ВАКА (22) - у другом стању

супруга Александра Попадића

 

Споменик у Пољу  (Г.Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):

Попадић А. Роса рођ. 1922 г.                     

Попадић Роса

Попадић А. Роса

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Одиве Нововића страдале у покољу у Пољу: Роса Савова (удата Попадић)

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Роса (Лека) Попадић (27)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Попадић (Александар) Роса (1922)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1148. Попадић Александрова Роса, ћерка Сава Нововића, рођена 1920 Горња Ржаница.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Роса, рођена 1922 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

 

03.  ПОПАДИЋ (Александар - Лека) НЕВЕНКА (4)

 

Споменик у Пољу  (Г.Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):

Попадић А. Невенка рођ. 1940 г.               

Попадић Невенка

Попадић Невенка

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Невенка (Лека) Попадић (4)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Попадић Лека Невенка, новорођенче

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Попадић (Александар) Невенка (1940)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1149. Попадић Александрова Невенка, рођена 1940 Горња Ржаница.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Невенка, рођена 1940 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

  

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Воја Роса у 28. години, мајка двоје дјеце. Попадић Воја Стана у 9. години. Попадић Воја Станица у 7. години

 

04.  ПОПАДИЋ рођ. КРЏИЋ (Миљан) РОСА (28)

супруга Воја Попадића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Попадић (Миљан) Роса (1920 - 1944)        

Попадић В. Роса

Попадић В. Роса

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Роса (Воја) Попадић (28)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Попадић Воја Роса, стара 35 година, са новорођенчетом

Попадић Миљана Роса, стара 25 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Попадић (Војо) Роса (1916)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1150. Попадић Војова Роса, рођена Крџић, рођена 1916 Горња Ржаница.

 

05.  ПОПАДИЋ (Војо) СТАНА (9)

 

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Стана (Воја) Попадић (9)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Попадић (Војо) Стана (1935)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1152. Попадић Војова Стана, рођена 1935 Горња Ржаница.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Стана, рођена 1944 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

 

06.  ПОПАДИЋ (Војо) СТАНИЦА (7)

 

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Станица (Воја) Попадић (7)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Попадић (Војо) Станица (1937)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1153. Попадић Војова Станица, рођена 1937 Горња Ржаница.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић В. Славица, рођена 1941 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

 

 

07.  ПОПАДИЋ (Војислав) РАКА (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):

Попадић (Војислав) Рака (1942 - 1944)     

Попадић Рака

Попадић Рака

Попадић Рака

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1151. Попадић Војиславова Рака, рођена 1942 Горња Ржаница.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Рака, рођена ...... Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

 

НИЈЕСУ СТРАДАЛИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ:

  

ПОПАДИЋ (Урош) ДРАГИЦА (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):        Попадић (Урош) Драгица (1936-1941)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):          Попадић Драгица

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):          Попадић Драгица

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 33) - Вујадин Оташевић:

Списак дјеце из Горње Ржанице умрле у плавском логору 1941: Попадић Уроша Драгица (1939)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Попадић Уроша Драгица, стара пет година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Драгица, рођена 1943 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

ПОПАДИЋ (Војислав) МИТАР (2)

 

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 33) - Вујадин Оташевић:

Списак дјеце из Горње Ржанице умрле у плавском логору 1941: Попадић Војислава Митар (1939)

 

ПОПАДИЋ (Радош) СВЕТИСЛАВ (22)

 

Музеј Жртава Геноцида (Пећ):              

Споменик на Иванпољу:

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):

Попадић (Радош) Светислав (1922 - 1943)

Попадић Р. Свето, рођ. 1926 г.

Попадић Светислав

Попадић Светислав

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 41 - Вујадин Оташевић:

Стријељани су у октобру 1943. г.: Свето Попадић (17 г.)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Светислав, рођен 1922 Г. Ржаница, убијен 1944. Г. Ржаница.

     
   

 

КНЕЖЕВИЋ рођ. ПОПАДИЋ (Радомир) СИМОНА (46) - супруга Милосава Кнежевића

 

     

01.

 

ПОПАДИЋ (Урош)  БОСА (3)

   

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):        Попадић (Урош) Боса (1941 - 1944)

   

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):      Попадић Боса

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г .Ржаницa):          Попадић Боса

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1145. Попадић Урошева Боса, рођена 1941 Горња Ржаница.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Боса, рођена 1941 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

     

02.

 

ПОПАДИЋ ВЕЛИЧКО

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Величко, рођен 1924 Г. Ржаница, убијен ......

     

03.

 

ПОПАДИЋ ДУШАН

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Душан, рођен ...... Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

04.

 

ПОПАДИЋ ЉУБО

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Љубо, рођен ...... Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

05.

 

ПОПАДИЋ МИЛИЦА

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1146. Попадић Урошева Милица, Горња Ржаница.

     

06.

 

ПОПАДИЋ МИЛОВАН

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Милован, рођен ...... Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

07.

 

ПОПАДИЋ РАДМИЛА - РАТКА

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):        Попадић Радмила

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Ратка, рођена ...... Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.