РАШОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Рашовић Петар Вуко у 74. години.

 

01. РАШОВИЋ (Петар) ВУКО (74)

 

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):     Рашовић Вуко

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):         Рашовић Вуко

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Вуко (Петра) Рашовић (74)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Рашовић Вуко, стар 80 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Рашовић (Петар) Вуко (1870)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1170. Рашовић Петаров Вуко, рођен 1870. Г. Ржаница, земљорадник.

 

 21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Рашовић Марка Марица у 65. години.

 

02. РАШОВИЋ рођ.                    (Павле) МИЛИЦА (69)

супруга Марка Рашовића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):      Рашовић (Павле) Милица (1875 - 1944)

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):     Рашовић Милица

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):         Рашовић Милица

Пакао заливен дјечијим сузама (стр. 67-68) - Вујадин Оташевић:

Жртве покоља у засеоку Поље: Милица (Марка) Рашовић (65)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Рашовић Вука Милица, стара 60 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Рашовић (Марко) Милица (1875)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1171. Рашовић Маркова Марица, рођена 1875. Шекулар, домаћица.

 

 

03.  РАШОВИЋ (Стојо) МИЛЕТА (77)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):      Рашовић (Стојо) Милета (1867 - 1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1172. Рашовић Стојов Милета, рођен 1867. Г. Ржаница, земљорадник.

 

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Рашовић (Павле) Милица, рођена 1875. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006014)

02. Рашовић (Стојо) Милета, рођен 1867. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006013)

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

 

01. Вуко                  02. Милица

ВАТРЕ СА КОМОВА:

 

01. Вуко                  02. Милица

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:


1. С. Гојко

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. Вуко 2. Милица