МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКА

 

 

 
ТЕКУЋИ РАЧУН
 

 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКА - СЕЛО ВЕЛИКА - OPПШТИНА ПЛАV

MATИЧНИ БРОЈ: 02005743

TEKУЋИ РАЧУН: 505-821-1457-46 Aтлас Банка А.Д.

 

 

 
 ДИСПОЗИЦИЈА ПРИЛИВА ИЗ ИНОСТРАНСТВА
 

 

   

Instructions for customer transfers in EUR, USD, GBP, CHF:

     

56:

Intermediary:

COBADEFF

   

COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN GERMANY

     

57:

Account with institution:

SWIFT CODE: ATLMMEP2

 

/400876951500

ATLAS BANKA AD MONTENEGRO

     

59:

Beneficiary:

IBAN: ME25505120000000534555

   

MJESNA ZAJEDNICA VELIKA PLAV

     

70.

Remittance information: