ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЕКО КАМП ВЕЛИКА 

26. јун - 05. август 2018. године  

 

 

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ТУРИСТИЧКО - СПОРТСКОГ ЦЕНТРУ У ВЕЛИЦИ У 2018 ГОДИНИ
 

И ове 2018. године, Клуб Велика је наставио радове на формирању и уређењу "Спортско-туристиког центра" у Велици код Новшићког моста.

И овом приликом објављујемо извјештај о радовима на формирању и уређењу "Туристичко-спортског центра" у Велици, који су трајали од 26. јуна до 5 августа 2018. године.

НАПОМЕНА: Овај извјештај није обухватио улагања и донације за "Чакорске игре" као ни остале активности Клуба Велика у 2018. години

 

 
ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОЧИЦА 26. 06. 2018.
 

   

 

Клуб Велика наставио је, недавно, завршне радове на уређивању Туристичко-спортског центра" у Велици.

Постављене су плочице у Кући Чакорских игара код Новшићког моста на Лиму, које је поклонио Александар Ацо Јокић, а радове су обавили Драгољуб Симоновић и Љубо Ђуричанин, уз помоћ Сена Вучетића. 

Вриједност ове донације је 600 евра, на чему смо веома захвални Ацу Јокићу, који увијек помаже Клубу у напорима за унапређивање услова за живот у нашем заједничком Завичају.

 

 
  БУНАРА ЗА ТЕХНИЧКУ ВОДУ - 14. 07. 2018
 

  

 

Плавска фирма "ЕТ - Енчо транс" донирала је Клубу Велика 400 евра у виду копања бунара за Кућу Чакорских игара код Новшићког моста. Радове је моћним булдозером извршио Еско Шабовић, пријатељ Клуба, који је и минулих година помагао
 у равнању терена за Туристичко-спортски центар.
 Клуб је веома захвалан на донацији, чија вриједност превазилази новчани износ.

У постављању цијеви (каца) у бунар помогли су пријатељи Клуба Дамјан и Милош Оташевић (из Горње Ржанице) и чланови Велибор и Величко Томовић.

 

 
КУХИЊА И САНИТАРНИ ПРОСТОР - 23. 07. 2018
 

 

Члан Клуба Раде Стешевић урадио је водоинсталацију у објекту, а предстоји рад на вањској инсталацији, коју ће завршити након што се, наредних дана, ископају канали до бунара и септичке јаме.Помогли су му Стефан Бјелановић и Величко Томовић.

Сено Вучетић донаторски је, уз помоћ браће Томовић, излио доњу плочу кухиње и санитарних просторија, а Братислав Баћо Гојковић сазидао је, уз помоћ синовца Младена, преградни зид и „бацио“ грезу на зидове.  Након тога је члан Клуба Радоман Симоновић обавио завршне радове на електроинсталацијама. Баћов син Симо Гојковић омалтерисао је зидове депаданса.

 

 
УРЕЂЕЊЕ КОРИТА РИЈЕКЕ И ИЗГРАДАЊА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ - 25. 07. 2018.
 

 

Донација општина Плав, сређивање корита ријеке Лима за Традиционалне скокове, Гурање са греде, копање канала и изградња септичке јаме...

 

 
ВРИЈЕДНОСТ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТУРИСТИЧКО - СПОРТСКОГ ЦЕНТРА
 

  

1.

 Вриједност радова у 2016. години:

11.700

 2.

 Вриједност радова у 2017. години:

17.960

3.

 Вриједност радова у 2018. години:

6.954

     
 

УКУПНО :

36.614

  

 
ВРИЈЕДНОСТ РАДОВА У 2018. ГОДИНИ
 

  

 1.

 Средства Клуба Велика 2.870

 2.

 Донације у изведеним машинским радовима
1.140

3.

 Донације у материјалу 600

4.

 Донације у волонтерском раду (МОБЕ) 1.240

5.

 Новчане донације 1.104
     
  УКУПНО У 2018. ГОДИНИ: 6.954

 

 
СРЕДСТВА КЛУБА ВЕЛИКА У 2018. ГОДИНИ
 

     

 1.

 Каце за бунар и септичку јаму
370

 2.

 Плочице, санитарије, инсталације, зидање и малтерисање
1.595

3.

 Столови за ресторан

760

4.

 Гориво за машине 145
     
  УКУПНО: 2.870

   

 
ДОНАЦИЈЕ У ИЗВЕДЕНИМ МАШИНСКИМ РАДОВИМА У 2018. ГОДИНИ
 

    

  ДОНАТОРИ МАШИНСКИ РАДОВИ ВРИЈЕДНОСТ
       

1.

Еско Шабовић Радови на копању бунара 400

2.

Општина Плав Радови на копању септичке јаме 400

3.

Раде Стешевић Дио радоаи на водоинсталацијама 100

4.

Сено Вучетић изливање плоче и постављање плочица 100

5.

Радоман Симоновић

Радови на електроинсталацијама

50

6.

Братислав Гојковић

зидарски радови 40
       
    УКУПНО: 1.140

    

 
ДОНАЦИЈЕ У МАТЕРИЈАЈУ У 2018. ГОДИНИ
 

     

  ДОНАТОРИ МАТЕРИЈАЛ  ВРИЈЕДНОСТ
       

1.

Ацо Р. Јокић Плочице

600

2.

Радмило Брковић столарија ---
       
    УКУПНО: 600

 

 
ДОНАЦИЈЕ У НОВЦУ У 2018. ГОДИНИ
 

        

  ДОНАТОРИ НОВЧАНА ДОНАЦИЈА

 ВРИЈЕДНОСТ 

       

1.

Донација из Америке

у организацији

Милорада Драговића

Новчана донација  854

2.

Општина Беране Новчана донација 250

 3.

Радмило Брковић  Новчана донација 100

 4.

Зоран Бојатовић

Горан Петровић

Веско Оташевић

Новчана донација 100
       
    УКУПНО: 1.304

  

 
ВОЛОНТЕРИ - МОБАРИ У 2018. ГОДИНИ
 

 

  МОБАР ВРСТА РАДА БРОЈ ДАНА
       

1.

Величко Томовић Разни радови по потреби

2.

Ранко Симоновић Разни радови по потреби

3.

Гојко Кнежевић Разни радови по потреби

4.

Стефан Бјелановић Разни радови 6 дана

5.

Велибор Томовић Разни радови 5 дана

6.

Милош Оташевић Разни радови 4 дана

7.

Сено Вучетић Разни радови 4 дана

8.

Миодраг Брковић Разни радови 4 дана

9.

Дамјан Оташевић Разни радови 3 дана

10.

Ратко Гојковић Фризитање терена 1 дан

    

 
ЗДРАВИЦЕ У 2018. ГОДИНИ ЗА ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ДОНИЈЕЛИ СУ:
 

 

Раде Стешевић

 Небојша Јокић

 Радомир Јокић

Живко Вучетић

Сабор Кнежевића  

 

 

КЛУБ НЕИЗМЈЕРНО ЗАХВАЉУЈЕ СВИМА КОЈИ СУ ДОНАЦИЈАМА, РАДОМ ИЛИ ЗДРАВИЦАМА ПОДРЖАЛИ ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКОГ ЕКО КАМПА У ВЕЛИЦИ.