ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ЕКО КАМП ВЕЛИКА 

01. јун - 05. септембар 2017. године  

 

 

РАДОВИ НА ФОРМИРАЊУ СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА У ВЕЛИЦИ У 2017 ГОДИНИ
 

Клуб Велика је у 2016. години започео радове на формирању "Спортско-туристиког центра" у Велици код Новшићког моста. Тада смо израдили терен за спортове на пијеску и дјелимично уредили остали простор за "Чакорске игре". Ове 2017. године је изграђен објекат-брвнара, значајно побољшан квалитет терена за спортове на пијеску, уређен остатак простора, враћен ток Лима.

Овим радовима смо окончали прву фаза пројекта под називом ,,ЕКО КАМП - ВЕЛИКА АВАНТУРА“, којим желимо да повежемо туристичке потенцијале и будуће садржаје на простору Велике и са којим је Клуб Велика  конкурисао код домаћих и међународних организација и на тај начин обезбиједио средства за изградњу објекта-брвнаре и уређење терена.

Због интересовања и великог броја људи који су помагали и одазвали се позиву Клуба Велика, у обавези смо да објавимо извјештај о радовима на формирању и уређењу "Спортско-туристиког центра" у Велици, који су трајали од 1. јуна до 5. септембра 2017. године.

НАПОМЕНА: Овај извјештај није обухватио улагања и донације за "Чакорске игре" као ни остале активности Клуба Велика у 2017. години

 

 
ПРИПРЕМА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА - 01. 05. 2017.
 

   

  У склопу припреме за Сеоску олимпијаду "Чакорске игре - 2017" и формирања Спортско-туристичког центра код Новшићког моста на Лиму општина Плав се одазвала на молбу Клуба Велика и механизацијом помогла да 1. јуна 2017. године, почну припреме за градњу објекта - брвнаре.

Извршена је неопходна нивелација терена, односно равњање дијела плаца на коме је предвиђен први објекат угоститељске намјене у оквиру "Центра". Вриједност донације 350 евра.

 

 

 
ИЗЛИВАЊЕ ТЕМЕЉА И ПРВЕ ПЛОЧЕ - 19. 05. 2017
 

  

 

У понедјељак 19. јуна 2017. на позив Клуба Велка организована је моба (добровољна акција) за почетак градње објекта - брвнаре, односно изливања темеља и прве плоче.

За Клуб Велика било је од великог значаја да на изливање темеља буде што већи број Величана, како би и на симболичан начин, заједно и сложно поставили темеље будућег развоја Велике. 

Подсјећамо да је са тереном за фудбал и одбојку на пијеску, који смо изградили прошле године, ово још један објекат у склопу формирања Спортско-туристичко центра. Програмом развоја туризма, који је Клуб Велика усвојио, у склопу "Центра" биће изграђени још неки објекти, како би се заокружила туристичка понуда и продужио рад "Центра" током читаве љетње сезоне.    

 
 

У акцији изградње су учествовали: Раде Стешевић, Сено Вучетић, Драгутин Живаљевић, Пеђа Вучетић, Величко Томовић, Жељко Радевић, Велибор Томовић, Јово Стешевић, Млађен Микић, Стефан Бјелановић, Веско Гојковић, Војо Стешевић, Ранко Симоновић и Гојко Кнежевић.

Акцију је уступањем електричне енергије подржао Драгутин Кнежевић, а здравицама су, поред неколицине чланова НВО Клуб Велика честитали и Горњоржаничани Вукомир Оташевић и Жарко Нововић, који су најавили спремност и за донације у наставку градње.

 

 

 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ - 10. 06. 2017
 

   

 

У суботу 10. јула 2017. почела је друга фаза изградње објекта - брвнаре. Потпорни и ниски зид зидали су Љубо Ђуричанин, Драгољуб Симоновић и Сено Вучетић (који је више дневница уложио и као мобар).

Несебично су помогли и чланови и пријатељи Клуба Велика: Раде Стешевић, Далибор Оташевић, Стефан Бјелановић, Веско и Милан Гојковић, Предраг Вучетић и Величко Томовић.  


 

Посебно је драгоцјена помоћ првих донатора Вукомира Оташевића,  Жарка Нововића и Рада Стешевића, који су (са неколицином  чланова УО Клуба) улозима по 50 евра обезбиједили бетонске блокове и тиме дали импулс донаторству и мобама у овој акцији.

 

Управо током зидања, беранска фирма "Чантрић" је поклонила десет врећа цемента.  


 

 
МОНТАЖА И ПОКРИВАЊЕ БРВНАРЕ - 20. 07. 2017
 

    

 

У суботу 20. јула 2017. почела је трећа фаза - монтажа и покривање брвнаре.

Грађу је обрадио и монтажу извршио столар из Берана Славко Делевић.  
 

Приликом монтаже и покривања брвнаре. несебично су помогли мобари: Ранко Симоновић, Раде Стешевић и Пеђа Вучетић.

Брвнара је за шест дана монтирана и покривена уочи дан уочи Олимпијаде, тако да је ова кућа Чакорских игара била лијеп поклон свим учесницима манифестације и, уопште, Величанима и житељима сусједних села.  
 

 

 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА УТЕЂЕЊУ ТЕРЕНА - 25. 07. 2017
 

    

 

Посебно значајан допринос стварању услова да се Чакорске игре успјешно организују (29. и 30. јула) дао је Милош Бојовић, предузетник из Грнчара код Гусиња, који је, са својим радницима и моћном механизацијом (утоварна кашика и камион-сито) за два дана урадио најнужније радове на уређењу игралишта за фудбал на пијеску (насуто око сто кубика најситнијег пијеска) и продубио корито Лима на мјесту извођења скокова с Моста.

Тако је знатно унапријеђен лани направљени терен, а наш Клуб за корак ближе циљу да  Велика добије први и једини потпуно уређено игралиште за спортове на пијеску на сјеверу Црне Горе.  
 

Вриједност донације износи преко 2.000 евра, а много је значајније то што је дошла у последњем тренутку уочи одржавања манифестације. На томе је Клуб неизмјерно захвалан.

Уређењу игралишта за фудбал на пијеску допринос је дао и Раде Дашић са малим багером.

 
 

  

 
  УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ - 20. 08. 2017
 

       

  Фирма "ЕЛОКСИР ПЛУС ПОПОВИЋ" за израду ПВЦ и алуминијумске столарије, власника Владан Поповића из Берана, поклонила је комплетну алуминијумску и осталу столарију по спецификацији коју су затражили представници Клуба Велика.
Вриједност столарије, коју је Поповићева фирма поклонила и уградила је 2.700 евра, на шта му Клуб Велика дугује огромну захвалност.  
 

 

 
РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ТЕРЕНА И РЕЧНОГ КОРИТА - 25. 08. 2017.
 

    

На иницијативу Клуба Велика, а у сарадњи са Мјесном заједницом Велика и општином Плав, јединица инжењерије Војске Црне Горе била је, захваљујући разумијевању Генералштаба и Министарства одбране, ангажована на подручју Мјесне заједнице Велика од 14. августа до 5. септембра 2017.

 

У том периоду је радила и на уређењу терена Туристичко-спортског Центра код Новшићког моста, на којем је и прошле године извела значајне радове. Посебно је значајан њен рад на враћању тока Лима у старо корито, како би се заштитио Мост, којем је пријетило рушење приликом прве поплаве.

Преостало је да за дио радова на том пројекту Општина Плав ангажује приватну механизаију, која би за свега један дан знатно ојачала безбједност насипа којим је ток ријеке усмјерен у старо корито. 

Вриједност овогодишњих радова ВЦГ на уређењу терена Туристичко-спортског Центра, процјењује се на око 2.000 хиљаде евра.

 
  Поред овога, Војска је радила и на уређењу макадамских путева уз Ржаничку ријеку и у величком засеоку Лешћари, а посебно је значајно тампонирање и ваљање пута Чакор - Мокра, који је веома значајан за пројекат туристичког развоја Велике и будућег Парка природе Чакор,  за чије је проглашење заштићеним природним добром иницијативу покренуо Клуб Велика.
 

 

 
ВРИЈЕДНОСТ РАДОВА НА СПОРТСКО ТУРИСТИЧКОМ ЦЕНТРУ
 

  

1.

 Вриједност радова у 2016. години: 11.700

 2.

 Вриједност радова у 2017. години: 17.960
     
  УКУПНО У 2016. И 2017. ГОДИНИ: 29.660

  

 
ВРИЈЕДНОСТ РАДОВА У 2017. ГОДИНИ
 

  

 1.

 Средства Клуба Велика 5.150

 2.

 Донације у изведеним машинским радовима
4.810

3.

 Донације у материјалу 3.890

4.

 Донације у волонтерском раду (МОБЕ) 2.840

5.

 Новчане донације 1.390
     
  УКУПНО У 2017. ГОДИНИ: 17.960

 

 
СРЕДСТВА КЛУБА ВЕЛИКА У 2017. ГОДИНИ
 

     

 1.

 Бетонски радови за изградњу објекта 800

 2.

 Изградња дрвеног дијела објекта 3.400

3.

 Кровна конструкција и кров 650

4.

 Гориво за машине 300
     
  УКУПНО: 5.150

   

 
ДОНАЦИЈЕ У ИЗВЕДЕНИМ МАШИНСКИМ РАДОВИМА У 2017. ГОДИНИ
 

    

  ДОНАТОРИ МАШИНСКИ РАДОВИ ВРИЈЕДНОСТ
       

 1.

Милош Бојовић Радови на припреми терена 2.000

2.

Војска Црне Горе Радови на уређењу терена и корита Лима
2.000

3.

Општина Плав Радови на припреми терена 350

4.

Раде Дашић Радови на уређењу игралишта 300

5.

Гојко и Маринко Симоновић Резање летве и даска за шаловање 80

6.

Сено Вучетић Грађевински радови 50

7.

Зоран Кнежевић Обрада летви 30
       
    УКУПНО: 4.810

    

 
ДОНАЦИЈЕ У МАТЕРИЈАЈУ У 2017. ГОДИНИ
 

     

  ДОНАТОРИ МАТЕРИЈАЛ  ВРИЈЕДНОСТ
       

 1.

Елоксир Плус - Владан Поповић столарија 2.700

2.

Александар Јокић Подна керамика за објекат 800

3.

Радоман Симоновић Кабал за струју и инсталација 200

4.

Жељко Ђуричанин Балвани за летве 2 м3 100

5.

Фирма "Чантрић" Беране 10 врећа цемента 50

 6.

Драгутин Кнежевић Утрошак струје 40
       
    УКУПНО: 3.890

 

 
ДОНАЦИЈЕ У НОВЦУ У 2017. ГОДИНИ
 

        

  ДОНАТОРИ НОВЧАНА ДОНАЦИЈА

 ВРИЈЕДНОСТ 

       

1.

Драшко Кнежевић Новчана донација 300

2.

Општина Беране - предсједник Драгослав Шћекић Уплата 250

3.

Комунално Беране - директор Саво Вучетић Уплата 100

4.

Вукомир Оташевић Новчана донација 50

5.

Жарко Нововић Новчана донација 50

6.

Срђан Павићевић Новчана донација 50

7.

Вукајло Јокић Новчана донација 50

8.

Радмило Јокић Новчана донација 50

9.

Раде Стешевић Новчана донација 50

10.

Матија Ђуричанин Новчана донација 40

11.

Ранко Симоновић Уплата + храна и пиће за акцијаше 50 + 200

12.

Гојко Кнежевић Уплата + храна и пиће за акцијаше 50 + 100
       
    УКУПНО: 1.390

  

 
ВОЛОНТЕРИ - МОБАРИ У 2017. ГОДИНИ
 

 

  МОБАР ВРСТА РАДА БРОЈ ДАНА
       

1.

Пеђа Вучетић Разни радови По потреби

2.

Величко Томовић Разни радови По потреби

3.

Веско Гојковић Разни радови По потреби

4.

Велибор Томовић Уређење терена 7

5.

Раде Стешевић Грађ. мајсторски радови 5

6.

Војо Стешевић Грађевински радови 4

7.

Стефан Бјелановић Уређење терена 4

8.

Бојан Оташевић Разни радови 4

9.

Милош Оташевић Разни радови 4

10.

Дамјан Оташевић Разни радови 4

11.

Миодраг Брковић Уређење терена 3

12.

Сено Вучетић Зидарски радови 2

13.

Далибор Оташевић Грађевински радови и уређење 2

14.

Жељко Радевић Уређење терена 2

15.

Драгутин Живаљевић Зидарски радови 1

16.

Јовица Стешевић Грађевински радови 1

17.

Милован Гојковић Грађевински радови 1

18.

Ранко Симоновић Организација, надзор и разно 1.05. - 3.09.2017.

19.

Гојко Кнежевић Организација и разно 1.05. - 3.09.2017.

    

 
ЗДРАВИЦЕ У 2017. ГОДИНИ ЗА ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ДОНИЈЕЛИ СУ:
 

 

 

Вукомир Оташевић Војо Стешевић Милић Томовић Раде Стешевић 
Жарко Нововић Јовица Стешевић Раде Дашић Нено Рајовић
Драгутин Живаљевић Пеђа Вучетић Дејан Петровић Рашко Јокић
Фуад Фератовић Величко  Томовић Срећко Кнежевић Драшко Кнежевић
Мики Брковић Жељко Кнежевић Љубиша Кнежевић Радоман Симоновић
Братство Кнежевић Марко Кнежевић Божо Вучетић Томислав Вучетић
Синиша Стешевић Милорад Драговић Радош Раденовић Зоран Пауновић
Ранко Кнежевић Славко Делевић Раденко Стешевић Рајко Кнежевић
Марко и Мило Вуковић Микица Дашић Радисав Јанковић Ранко Симоновић
Лазар Вучетић Лука Вучетић Томислав Пауновић Гојко Кнежевић

 

 

КЛУБ НЕИЗМЈЕРНО ЗАХВАЉУЈЕ СВИМА КОЈИ СУ ДОНАЦИЈАМА, РАДОМ ИЛИ ЗДРАВИЦАМА ПОДРЖАЛИ ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ВЕЛИЦИ.

У БРОЈНИМ АКЦИЈАМА И У ГУЖВИ НА ДАН ОДРЖАВАЊА ЧАКОРСКИХ ИГАРА МОГУЋЕ ЈЕ ДА СМО ЗАБОРАВИЛИ ДА УПИШЕМО НЕКОГ КО ЈЕ ДОНИРАО, РАДИО ИЛИ ЗДРАВИЦУ ДОНИО, ПА ИМ СЕ НАЈИСКРЕНИЈЕ ИЗВИЊАВАМО И МОЛИМО ДА НАМ ПОМОГНЕТЕ ДА ТАЈ, ЕВЕНТУАЛНИ, ПРОПУСТ ИСПРАВИМО.