ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"  

 

Пјешачке и бициклистичке стазе   

 

 

УРЕЂЕЊЕ ПЈЕШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИШКИХ СТАЗА ЈЕЧМИШТЕ -ЧАКОР - ЋАФА - МОКРА

 

Као једини концепт развоја туризма у Црној Гори одређен је одрживи развој туризма који је у складу са концептом развоја Црне Горе као еколошке државе. У складу с тим, Црна Гора је 2005. године израдила "Програм развоја планинског туризма у Црној Гори" као основ стратегије за развој СЈеверног дијела државе. Као основна препрека развоју туризма у овим крајевима наведена је лоша саобраћајна инфраструктура, а како је 2010. године планиран завршетак реконструкције и изградња нових саобраћајница (аутопут Бар - Београд и пут Подгорица - Гусиње), та година је узета као полазна, док је као циљна година одређена 2020.

У плановима развоја планинског туризма до 2020. године, Велика није предвиђена као потенцијална туристичка дестинација, а простор Велике, и поред свих неоспорних потенцијала, помиње се само као насеље у општини Плав, у коме је могућ развој еко туризма. То, наравно, значи да нијесу предвиђена ни улагања у туристичке потенцијале Велике, нити су они вриједновани као посебни.

Према дефиницији да би неко мјесто постало туристичка дестинација, мора :

• бити саобраћајно доступна

• имати туристичке и смјештајне капацитете

• имати богате природне и друге атракције које могу бити основни мотив туристичких путовања

• имати препознатљив имиџ.

За сада Велика испуњава следеће:

• саобраћајно доступна (асфалтиран пут Мурина - Чакор - Пећ), а као реалност морамо прихватити завршетак великих пројеката иинфрастрктурних до 2020. године (ауто пут Бар - Београд и пут Подгорица - Гусиње), који су предуслов развоја не само Велике, већ и цијеле сјеверне Црне Горе.

• огроман потенцијал за развој планинског туризма.

Сматрамо да Велика, и Мурински дио Горњег Полимња, са скоро 35% укупне површине плавске општине, очуваним природним ресурсима и заокруженим туристичким потенцијалом, имају услова да постану микро туристичка дестинација у саставу туристичке зоне Проклетије. Зато смо се и одлучили да предлог за прве активности Клуба буду у области туризма и тиме допринесемо да Велика и Чакор постану препознатљива туристичка дестинација.

На подручју Велике постоји могућност за уређење око 40 км пјешачких и бициклистичких стаза. У непосредној близини Велике налази се бициклистичка стаза ТТ3 "Чаробни Исток". Сматрамо да је у почетку могуће уредити близу 20 км бициклистичких и пешачких стаза и на тај начин повезати подручје Велике са поменутом бициклистичком стазом ТТ3.

Пјешачке и бициклистичке стазе, за почетак, могу и треба да иду у два правца. Један правац од Чакора, преко Ваганице и Мокре до Ћафе и Сјекирице. То је правац који би, практично, пратио стари црногорски пут и био би укупне дужине око 10 км. На том правцу се налази Тојина пећина и Црква на Цафи. Значи, овај правац већ има веома занимљиве садржаје. Како већ постоји одређена активност планинарских друштава и државе на уређењу тог путног правца, Клуб треба одмах да оствари сарадњу са тим планинарским друштвима и државом по том питању. У реону Мокре овај пут треба повезати са постојећом стазом ТТ3.

Други правац на коме би требало уредити пјешачке и бициклистичке стазе је - од Чакора ка Ридском језеру. Овај правац је дужи, а тиме и захтевнији за уређење. За избор најбољег смера ове стазе потребно је да консултујемо стручњаке географе и планинарска друштва са ових подручја. Овај правац има дужину од око 12 км. Језеро се географски не налази у атару Велике, али како смо сигурни да ће у блиској будућности постати оно права туристичка атракција, сматрамо да га морамо уврстити у саставни део наше туристичке понуде. У реону Ридског језера ову стазу треба повезати са постојећом бициклистичком стазом ТТ3. Обије ове стазе требало би да буду повезане са Чакора, који у географском, стратешком, па и симболичком смислу треба да заузме централно мјесто у будућем туристичком развоју Велике и овог региона.

УРЕЂЕЊЕ ПЈЕШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА

Неопходне активности као предуслов за формирање и уређењу пјешачких и бициклистичких стаза у периоду 2013-2013:

• Контакт са општинским органима и сарадња у погледу заједничке реализације пројекта уређења стаза /предлогом НВО клуб Велику за ПУП општине Плав који је у потпуности прихвацен предвиђено је уређење пјешачких и бициклистичких стаза/.

• Контакт са планинарским и ловачким удружењима и сарадња са поменутим удружењима у избору најбоље трасе пјешачких и бициклистичких стаза.

• Израда детаљног плана обиласка подручја Велике са варијантним решењима у погледу садржаја и мотива који су предмет боравка и доживљаја, величине и начина вођења туристичких група и др

• дискретно обележавање пешачких - излетничких стаза,

• Уређење и обележавање бициклистичких стаза

• Постављање туристичке сигнализације.