АКЦИЈЕ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

СТИПЕНДИЈА 

28. септембар 2017. године  

   

 

 

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ  

 

Комисија за додјелу стипендије Невладиног удружења "Клуб Велика" донијела је

 

О Д Л У К У

О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ НАЈБОЉЕМ УЧЕНИКУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ИЗ ВЕЛИКЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Одлуком комисије НВУ Клуб Велика, право на стипендију за 2017/18. школску годину остварила је:

 

АНА Живко ВУЧЕТИЋ

 ученица трећег разреда Средњне мјешовите школе "Бећо Башић" у Плаву.

 

Стипендија ће бити исплаћена у десет (10) једнаких мјесечних рата у износу по 50 (педесет) евра, сваког првог у мјесецу, без обавезе враћања.

Ученику престаје стипендирање ако самовољно или одлуком наставничког вијећа прекине школовање.

 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На Конкусру "Клуб Велика" за додјелу стипендије за школску 2017/2018. кодину, који је трајао од 02. до 25. септембра 2017. године, стигле су 4 (четири) пријаве ученика који су испуњавали све критеријуме за остваривање права на стипендију. Пријаве су доставиле ученице:

1. Маја (Гојко) Шошкић редовна ученица четвртог разреда Средње мјешовите школе "Бећо Башић" у Плаву, која је предходни разред завршила са одличним успјехом и просјечном оцјеном 4.55.

2. Ана (Живко) Вучетић, редовна ученица трећег разреда Средње мјешовите школе "Бећо Башић" у Плаву. која, је предходни разред завршила са одличним успјехом и просјечном оцјеном 5.00.

3. Биљана (Драган) Бјелановић, редовна ученица другог разреда Средње мјешовите школе "Бећо Башић" у Плаву, која је, предходни разред завршила са одличним успјехом и просјечном оцјеном 4.50.

4. Сара (Предраг) Вучетић, редовна ученица другог разреда Средње мјешовите школе у Андријевици, која, је предходни разред завршила са одличним успјехом и просјечном оцјеном 4.86.

 

Комисија НВУ"Клуб Велика" за додјелу стипендије најбољем ученику средње школе из Велике одлуку је једногласно донијела, руководећи се основним критеријум

Остварен најбољи успјех у предходној школској години.

Додатни критеријуми за додјелу стипендије, у колико има више кандидата са истим успјехом, били су:

- просјечна оцјена у претходним годинама,

- број награда на такмичењима из наставних предмета,

- похађање наставе из родитељског дома или да у току зиме живи као подстанар у мјесту школовања,

- лошије материјално стање.

На основу поднесене документације, Комисија је утврдила да је ученица Ана Ж. Вучетић оставрила најбољи успјех у предходној школској години (просјечна оцјена 5.00) и тиме стекла право на стипендију коју додјељује НВУ "Клуб Велика" за 2017/2018. школску годину.

На ову Одлуку о додјели стипендије учесник конкурса или његов родитељ имају право приговора у року од осам дана од објављивања, који мора бити образложен и поткријепљен документацијом..

Подносиоцу приговора биће, на његов захтјев, дата  на увид комлетна документациа свих учесника на конкурсу.

 

ПРИГОВОР СЕ МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ

 

Мејлом:  info@velika.me

или  на адресу канцеларије Клуба Велика: НВУ Клуб Велика, Дом културе - село Велика

 

Велика, 28. 09. 2017. године

 

 НВУ "Клуб Велика"
Комисија за додјелу стипендије:
 
Проф. др Ранко Симоновић, предсједник
Миодраг Брковић, члан
Љубиша Пауновић, члан