ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ВЕЛИКА КООПЕРАТИВА 

21. фебруар 2014. године  

 

 

ПОКРЕНУТ САЈТ "ВЕЛИКЕ КООПЕРАТИВЕ"

 

"Клуб Велика" је као део свог програма развоја пољопривреде, након оснивања "Велике Кооперативе", предузеo прве кораке ка промовисању идеје "Формирање плантажног узгоја шумског воћа".  Регистрацијом земљорадничке задруге, створили су се услови за израду сајта "Велике Кооперативе". Сајт има за циљ, упознавње људу из Муринског дијела Горњег Полимља о предностима удруживања у производњи, подизање произвођачких какпцитета и подстицање формирања плантажних засада, заједнички наступ на тржишту и промоција пољопривредних производа из наше регије.

 

www.velikakooperativa.com