ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

ВЕЛИКА КООПЕРАТИВА 

22. јун 2013. године  

 

 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ "ВЕЛИКА КООПЕРАТИВА"

 

 

На иницијативу „Клуба Велика“ 22. јуна 2013. године., у дому у Велици, одржана је оснивачка Скуштина земљорадничке задруге "Велика Кооператива".

СКУПШТИНИ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ:

из Велике:Томовић Гаврило Велибор,  Јокић Рајко Веселин, Брковић Мирко Миодраг, Љубиша Томислав Пауновић.

из Горње Ржанице: Оташевић Петра Днило, Оташевић Недељка Предраг, Оташевић Славољуба Илија.

из Пепића: Лекић Марико Драган, Мијовић Тихомир Раденко, Савић Јанко Голуб, Миловић Тихомир Ранко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневни ред оснивачке Скупштине:

1. Доношење одлуку о пуном и скраћеном имену и сједишту задруге.
2. Доношење одлуке о висини улога.
3. Доношење одлуке о лицу за заступање задруге
4. Доношење одлуке о Управном одбору
5. Доношење одлуке о Надзорном одбору
6. Усвајање уговора о оснивању задруге.
7. Усвајање задружних правила.
8. Разно.

Усвојене одлуке на оснивачкој Скупштини Велике Кооперативе:

1.  Пун назив Кооперативе: Земљораничка Задрука Велика Кооператива са сједиштем у селу Велика, општина Плав. Скраћени назив: Велика Кооператива

2. Висина улога по задругару у 2013 години је 20 (двадесет еура)

3. Лице које ће заступати Велику Кооперативу: Томовић Гаврило Велибор

4. Управни одбор ће бити сатављен од 5 (пет) задругара;

- Оташевић Недјељка Предраг (председник)
- Јокић Рајко Веселин (заменик председника)
- Миловић Тихомир Раданко
- Љубша Томислав Пауновић
- Горан Гојковић

5. Надзорни одбор ће бити сатављен од 3 (три) задругара;

- Савић Јанка Голуб Пепиће (председник)
- Оташевић Славолуба Илија (заменик председника)
- Брковић Мирка Миодраг

6. Усвојен је предло Уговора о оснивању Велике Кооперативе и потписан од стране свих задругара.

7. Усвојена су задружна правила која се односе на све области будућег функционисања Кооперативе.

Одлуке које су усвојене на оснивачкој Скупшини, обавезујуће су и за будуће задругаре.