ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА - ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ  

18. април 2018. године  

 

 

  ДОНАЦИЈА КЛУБУ ВЕЛИКА ЗА БИБЛИОТЕКУ

 

  

Београдска фирма Информатика а.д. донирала је Клубу Велика изузетно вриједну наменски кофигурисану компјутерску опрему за реализацију преноса промоција, предавања и осталих емисија из Величке библиотеке - уживо, преко интеренета, у окјвиру поројекат "ДА СЕ ВИДИМО - УЖИВО"

 

Вриједност дониране опреме је 3.380 евра. што је тек почетак најављене сарадње ове угледне београдске фирме са Клубом Велика.

Клуб Велика и Информатика су Уговором о Пословно - техничкој сарадњи, који је предходио донаци, најавили сарадњу и у осталим областима рада Клуба.