ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА - ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ  

06. фебруар 2016. године  

 

 

  ЗАВРШЕНА ИЗРАДА ПОЛИЦА ЗА КЊИГЕ

 

  

Са новим полицама за књиге, у Величкој библиотеци може да се смјести до 10.000 књига.

Тренутно се у библиотеци налази 6.800 књига, зато позивамо  првенствено Величане у расејању да донацом у књигама помогну да се увећа књижни фонд.

Вриједност свих полица у библиотеци је око 1.000 евра, и финансиране су од стране чланова управног одбора Клуба, донацијом Велимира Кнежевића и донацијом браће Томовић Велибора и Величка који су и израдили све полице за библиотеку.

  
  

Наредне активности за библиотеку су:

набавка компјутера и остале неопходне техничке опреме, израда засебног сајта за библиотеку и дигитализација, регистровање библиотеке и расписивање конкурса за библиотекара.

Сви који желе да помогну или да се детаљније информишу око планираних активности, могу да се јаве путем мејла: info@velika.me.