ПРОЈЕКТИ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА - ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ  

01. фебруар 2016. године  

 

 

  САРАДЊА СА "НАРОДНОМ БИБЛИОТЕКОМ СРБИЈЕ"

 

  

"Народна библиотека Србије" је 01. фебруара 2016. године, поклонила 83 књиге Величкој библиотеци и на тај начин  започела сарадњу са "Народном библиотекм Велика".

Сарадња између двије библиотеке је дио стратегије "Клуба Велика", а односи се првенствено на повезивање Величке библиотеке са осталим библиотекама и културним центрима у Црној Гори и региону.

Оствареном сарадњома, Величка библиотека је ушла у програм редовне доставе нових издања од стране "Народне библиотеке Србије".

Истичемо да је програмом помоћи у књигама "Народне библиотеке Србије", обухваћено укупно 27 библиотека ван Србије, а у Црној Гори, поред Величке библиотеке, обухваћена још само једна библиотека у Подгорици.